Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι οργανισμοί μετατρέπουν τα φυτικά υλικά σε οργανική ουσία. Η οργανική ουσία δίνει: Βελτίωση εδάφους 1.Αυξάνει σταθερότητα συσσωματωμάτων εδάφους 2.Καλύτερος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι οργανισμοί μετατρέπουν τα φυτικά υλικά σε οργανική ουσία. Η οργανική ουσία δίνει: Βελτίωση εδάφους 1.Αυξάνει σταθερότητα συσσωματωμάτων εδάφους 2.Καλύτερος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Οι οργανισμοί μετατρέπουν τα φυτικά υλικά σε οργανική ουσία. Η οργανική ουσία δίνει: Βελτίωση εδάφους 1.Αυξάνει σταθερότητα συσσωματωμάτων εδάφους 2.Καλύτερος αερισμός, κίνηση νερού 3.Συγκράτηση θρεπτικών 4.Προστασία από διάβρωση Προστασία περιβάλλοντος 1.Αυξάνει τη δεξαμενή του C 2.Εξισορροπεί την αύξηση του ατμοσφαιρικού CO 2 Η τροφική αλυσίδα του εδάφους

4 Η οργανική ουσία αποικοδομείται και δίνει στο έδαφος θρεπτικά: P, S, K, Ca, κτλ. Ένα μέρος της οργανικής ουσίας δεν αποκοδομείται και μπορεί να μείνει στο έδαφος μέχρι και 100 χρόνια Ο C χάνεται μέσω της αποικοδόμησης της οργανικής ουσίας, της έκπλυσης ή της επιφανιακής διάβρωσης Πολύ γενικά: Ο C εισέρχεται με τη φωτοσύνθεση και εξέρχεται με την αποικοδόμηση της οργανικής ουσίας Κύκλος Άνθρακα

5

6

7 Ατμόσφαιρα Υδρογονάνθρακες Πρωτογενής Παραγωγή Έδαφος Ωκεανός Βάθος ωκεανού Ιζήματα Βλάστηση

8 Οργανική ουσία ΑδιάλυτηΥδατοδιαλυτή NaOH Χουμίνη Προσθήκη οξέος ΔιαλυτήΚαθιζάνει Χουμικά οξέα Φουλβικά οξέα

9

10 Τα φυτά απορροφούν μόνο ανόργανο Ν (NH 4 + και NO 3 - ) To Ν είτε θα απομακρυνθεί με τα προϊόντα είτε θα επιστραφεί στο έδαφος με την κοπριά Από βροχή μικρές προσθήκες Ν Ατμοσφαιρικό Ν μετατρέπεται σε NH 4 + με τη βοήθεια αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων Υπολείμματα φυτών και ζωικές κοπριές περιέχουν Ν Ανοργανοποίηση: μετατροπή οργανικού Ν σε ανόργανο Κύκλος Αζώτου

11 Το αντίθετο της ανοργανοποίησης είναι η ακινητοποίηση Νιτροποίηση είναι η μετατροπή NH 4 + σε NO 3 - από 2 βακτήρια: Nitrozomonas και Nitrobacter To NH 4 + μπορεί να μετατραπεί σε NH 3 και να χαθεί στην ατμόσφαιρα Απονιτροποίηση: η μετατροπή του NO 3 - σε N 2 O Τα NO 3 - είναι ευκίνητα και ξεπλένονται από έδαφος εύκολα Απώλεια του Ν έχουμε με τη διάβρωση και την απορροή Κύκλος του Αζώτου

12

13

14

15

16

17

18 C/Ν > 25  Υπάρχει πολύ λίγο Ν για τους μικροοργανισμούς  ‘κλέβουν’ Ν από το έδαφος C/N < 25  Ο Λόγος Άνθρακα προς Άζωτο

19 Αποικοδόμηση αργή Αφαιρείται Ν από το έδαφος, έως ότου τα μικρόβια πεθάνουν Αποικοδόμηση γρήγορη Έδαφος πλουτίζει σε Ν με το θάνατο των μικροβίων Λόγος C/N Yψηλός C/N Χαμηλός C/N Καλαμπόκι Ψυχανθή


Κατέβασμα ppt "Οι οργανισμοί μετατρέπουν τα φυτικά υλικά σε οργανική ουσία. Η οργανική ουσία δίνει: Βελτίωση εδάφους 1.Αυξάνει σταθερότητα συσσωματωμάτων εδάφους 2.Καλύτερος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google