Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος και οι σχέσεις ανθρωπίνων πόρων ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος και οι σχέσεις ανθρωπίνων πόρων ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος και οι σχέσεις ανθρωπίνων πόρων ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ manthou@uom.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 Κοινή Αποδοχή «ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ»

3 Στόχος της Διοίκησης Τεχνολογικής Αλλαγής Αποτελεσματική διαχείριση και μείωση του χάσματος μεταξύ Τεχνολογίας Πληροφορικής (ICT) Ανθρώπινου παράγοντα στις Επιχειρήσεις

4 Δεν κατανοώ τις αλλαγές αλλά έχω αυτοπεποίθηση ως προς τον υπάρχον τρόπο εργασίας Έχω πληροφορίες για την αλλαγή αλλά αμφιβολίες ως προς την αναγκαιότητά της Έχω αρκετές πληροφορίες για την αλλαγή αλλά ακόμη κάποιες αμφιβολίες και σκεπτικισμούς Έχω πλήρη πληροφόρηση κ πεποίθηση για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης αλλαγής Διοίκηση Αλλαγής και η Σημαντικότητα της Πληροφόρησης κ Επικοινωνίας

5 Διευθυντικά Στελέχη τις Επιχείρησης – τα άτομα τα οποία διοικούν και παίρνουν τις αποφάσεις κατεύθυνσης της επιχείρησης Διοικητικά Στελέχη Τμημάτων – Προϊστάμενοι Τμημάτων Επιχείρησης – υπεύθυνοι managers του κάθε τμήματος ή τις κάθε ομάδας μέσα στην επιχείρηση Διοικητικά Στελέχη Αλλαγής – εξειδικευμένα στελέχη τα οποία διοικούν και καθοδηγούν την εξέλιξη αλλαγής (change agents) Αναλυτές Συστημάτων – εξειδικευμένοι αναλυτές γνώστες των πληροφοριακών συστημάτων και της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, ικανοί και έμπειροι ώστε να μπορούν να επιβλέψουν παράγοντες απόδοσης, βελτίωσης και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό ως προς την χρήση των νέων συστημάτων Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων – ομάδα ατόμων υπεύθυνη για την διαχείριση τυχόν προβλημάτων ανθρώπινου προσωπικού της επιχείρησης, καθώς και αναγκών σε ανθρώπινους πόρους που προκύπτουν από τα νέα συστήματα Προσωπικό – εργαζόμενο προσωπικό της επιχείρησης το οποίο επηρεάζεται άμεσα από την αλλαγή Διοικητές / Σύμβουλοι ΠΣ/ΠΤ – μέλη της ομάδας που επιβλέπει την τεχνική υποδομή της επιχείρησης Οικονομικοί Αναλυτές – ομάδα ατόμων που εξειδικεύεται σε θέματα προϋπολογισμού, κόστους, οικονομικού σχεδιασμού και οικονομικών προβλέψεων (ROI). Συμμετέχοντες Ομάδες στην Αλλαγή

6 Τεχνολογικές Αδυναμίες Παλαιότερα Συστήματα Πολυ π λοκότητα νέων συστημάτων και δυσκολία εναρμόνισης τους με τις ε π ιχειρηματικές διαδικασίες Ανε π αρκής Δοκιμασίες (Testing) π ριν την εγκατάστασή τους Υ π ερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων και υ π έρβαση π ροϋ π ολογισμού Μέγεθος Έργου Τεχνική Εμ π ειρία Ασθενής διοικητική ικανότητα Έλλειψη Γνώσης Α π οτυχία δοκιμασίας ε π ιδόσεων υ π αρχόντων μεθόδων κ τεχνασμάτων “ Ψευδής ’’ υ π οσχέσεις για ε π ιτυχή λήψη αρχικής ε π ιδοκιμασίας Α π οτυχία α π όκτησης δέσμευσης και ενεργητικής συμμετοχής στην π ροσ π άθεια αλλαγής Α π οτυχία α π οτελεσματικής π ροετοιμασίας του π ροσω π ικού για την α π οδοχή του νέου ΠΣ Διοικητικές Αδυναμίες Ασαφής ή ελλι π ής π ροκαθορισμός οράματος αλλαγής Ανε π άρκεια π όρων Εχθρική ε π ιχειρησιακή κουλτούρα ως π ρος την εγκατάσταση ΠΣ / ΠΤ Αντίσταση π ρος τις νέες αλλαγές Αβεβαιότητα - Αστάθεια Διαμάχες κ Αμφισβήτηση Αδυναμίες Ανθρω π ίνων Πόρων κ Οργανωτικές Κύριοι Λόγοι Αποτυχίας Επιχειρησιακών Αλλαγών σε Τεχνολογικές Υλοποιήσεις Η Ε π ιτυχής Διοίκηση Αλλαγών Προϋ π οθέτει συνδυασμό γνώσεων και των 3 κατηγοριών

7 Σωστό η Λάθος; Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εκ φύσεως με αντίσταση οποιαδήποτε νέα επαγγελματική αλλαγή Οι άνθρωποι πλήττουν με την ρουτίνα και συνεχώς αναζητούν νέες επαγγελματικές εμπειρίες Ποια είναι η γενικότερη ανταπόκριση ως προς την Αλλαγή;

8 Πλέγμα Ανταπόκρισης προς την Αλλαγή ΠαρόνΜέλλον ΆρνησηΣυμμετοχή ΑντίστασηΕξερεύνηση Εξωτερική Εσωτερική

9 Η πρώτη κύρια ανθρώπινη ανταπόκριση τις περισσότερες φορές σε μια σημαντική και απρόοπτη αλλαγή είναι ο αιφνιδιασμός και το σοκ – μια γενικότερη άρνηση της αναγκαιότητας για την αλλαγή – ως μέσο ατομικής επαγγελματικής προστασίας και άμυνας ως προς το ενδεχόμενο δυνητικών ανατροπών. Γενικές αντιδράσεις συμπεριλαμβάνουν – Απάρνηση ‘‘Δεν μπορεί να συμβεί’’ – Αδιαφορία ‘‘Δεν με ενδιαφέρει’’ – Ελαχιστοποίηση ‘‘Φαντάζομαι πως οι αλλαγές δεν θα είναι μεγάλης ισχύος’’ Η άρνηση είναι δυνατόν να συνεχιστεί σε ατομικό επίπεδο όμως αργά η γρήγορα η προσωπική ενεργητική ανταπόκριση των άμεσα επηρεαζόμενων από την αλλαγή είναι αναπόφευκτη Πλέγμα Ανταπόκρισης - Άρνηση

10 Πλέγμα Ανταπόκρισης - Αντίσταση Αντίσταση ως προς την αλλαγή; Αντίσταση σε αυτούς που επιφέρουν την αλλαγή; Ένταση Αντίστασης Τρόποι Αντίστασης –Κατακρίσεις – Διαμαρτυρίες –Σαμποτάζ του όλου έργου κ αρνητική συμμετοχή –Κλίκες, αρνητικά σχόλια και μείωση απόδοσης –Μη συμμετοχή στη διαδικασία αλλαγής

11 Πλέγμα Ανταπόκρισης – Εξερεύνηση Ενδιαφέρον Ανταπόκριση Παρακίνηση Αισιοδοξία

12 Συνήθως μετά το στάδιο της εξερεύνησης και της σωστής πληροφόρησης ως προς το σκοπό και το περιεχόμενο της αλλαγής, ακολουθεί το στάδιο της συμμετοχής ως μια αντίδραση κοινής επαγγελματικής αποδοχής. Ενεργητική Συμμετοχή Παθητική Συμμετοχή Πλέγμα Ανταπόκρισης – Συμμετοχή


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος και οι σχέσεις ανθρωπίνων πόρων ΜΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google