Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Innovative Renewable Energies in Greece ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη Βιομηχανικών Μονάδων Αξιοποίησης Ενεργειακού Αγροτικού Πλούτος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Innovative Renewable Energies in Greece ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη Βιομηχανικών Μονάδων Αξιοποίησης Ενεργειακού Αγροτικού Πλούτος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Innovative Renewable Energies in Greece ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη Βιομηχανικών Μονάδων Αξιοποίησης Ενεργειακού Αγροτικού Πλούτος

2 2 ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Καλλιέργειες – Βιομάζα – Βιοενέργεια Τεχνολογία Οργάνωση Κεφαλαίο Καλλιέργειες Βιομάζα Βιοενέργεια Γνώση Εμπειρία Υποδομές Κλειστός Κύκλος Αξιοποιήσεις Ύλης & Ενέργειας ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣΘΕΡΜΟΤΗΤΑΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟΛΥΠΑΣΜΑ ΤΡΙΠΤΙΧΟ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ

3 3 Βιοκαύσιμα – Αποδόσεις Καλλιεργειών ανά Εκτάριο Πρώτη Ύλη Απόδοση σε Βιοκαύσιμο (Λίτρα/ Εκτάριο) Είδος Βιοκαύσιμο Ενεργειακή Απόδοση Αντιστοιχία Ελαιοκράμβη1.550 lΒιοντήζελ1.4110,91 l (Ντίζελ) Σιτηρά2.560 lΒιοαιθανόλη1.6900,66 l (Βενζίνα) Αραβόσιτος3.560 kg (4.950 m 3 )Βιοαέριο (Μεθάνιο 1 kg)4.9841,4 l (Βενζίνα) Ένα κυβικό μέτρο (m 3 ) βιοαερίου παράγει περίπου 6 kWh ηλεκτρική ενέργεια. Για την παραγωγή των Βιοκαυσίμων απαιτούνται ανά Εκτάριο 300 l Ντίζελ. *FNR

4 4 Ενεργειακές Καλλιέργειες – Βιοαερίο Βιοαέριο [m 3 /t FM] *Handreichung Biogas, FNR

5 5 Οικονομικοί Συντελεστές Αγροτικής Παραγωγής 0 % 100 % ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΔΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

6 6 Οικονομικοί Συντελεστές Συμβολιακής Αγροτικής Παραγωγής 0 % 100 % ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΔΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7 7 NAWARO ® BioEnergy Park  ΚΑΡΔΙΤΣΑ - NAWARO ®  Πρόθεση ανάπτυξης βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ενέργειας και βιολιπασμάτων από βιομάζα  Τοποθεσία  Δήμος Σοφάδων  Ισχύς μονάδας  20 MWel (ελάχιστο)  Αξιοποίηση Βιομάζας  Βιοαέριο  Τεχνολογία  Καινοτομική  Αποδόσεις Μονάδας  46 εκ. m3 Βιοαέριο (Μεθάνιο)  Ενεργειακές Αποδόσεις  175.200.000 kWh ηλεκτρική ενέργεια  180.000.000 kWh θερμότητα  Παράγωγα  Βιολογικό Λίπασμα υψηλής ποιότητας  23.000 t σε μορφή pellet και 50.000 t σε υγρή μορφή  Υπολείμματα  Καθαρό Νερό NAWARO ® BioEnergy Park “Klarsee“ Penkun* * Το μεγαλύτερο Βιοενεργειακό Πάρκο στον Κόσμο παραγωγής ενέργειας από Βιομάζα

8 8 Θερμότητα Τηλεθέρμανση NAWARO ® - Σχεδιάγραμμα Παραγωγής Βιοενέργειας & Θερμότητας Βιομηχανική Αξιοποίηση Βιομάζας Παραγωγή Ανάμιξη / Αναερόβια Χώνευση Βιοαέριο Καύση Περίσσευμα Βιομάζας Καλλιέργεια Επεξεργασία Ηλεκτρική Ενέργεια Θερμότητα Βιολογικό Λίπασμα Pellet

9 9 NAWARO ® - Κλειστός Κύκλος Αξιοποιήσεις Ύλης & Ενέργειας Βιομάζα Αναερόβια Χώνευση ΚαλλιέργειεςΥγρά Οργανικά Απόβλητα Ακατέργαστο Βιοαέριο Αναβάθμιση Βιοαέριο Φυσικό Αέριο Δίκτυο Φυσικού Αερίου Λέβητας Ηλεκτρισμός Ηλεκτρικό Δίκτυο Θέρμανση Καθαρισμός Δίκτυο Τηλεθέρμανσης * Περίσσευμα Βιομάζας Λίπασμα Νερό Θερμοκήπια * *Μελλοντική Αξιοποίηση

10 10 Απαιτούμενες Προδιαγραφές για ίδρυση μονάδας  200.000 τ.μ. για τις εγκαταστάσεις παραγωγής  Σημείο σύνδεσης 110 KV σε κοντινή απόσταση  40 τοποθεσίες στην περιφέρεια σε κυκλική περίμετρο 40 / 50 χ.μ. από την μονάδα παραγωγής για προσωρινή αποθήκευση του ενσιρώματος/silage μετά την αποκομιδή  Διαθέσιμες εκτάσεις περίπου 50.000 με 60.000 στρέμματα για την κάλυψη των αναγκών σε πρώτες ύλες  Δυνατότητα παραγωγής 350.000 τόνων silage από αραβόσιτο στην κυκλική περίμετρο της περιφέρειας ανά έτος  Δυνατότητα παραγωγής 20.000 τόνων silage από σιτηρά στην κυκλική περίμετρο της περιφέρειας ανά έτος  Δυνατότητα περισυλλογής 60.000 τόνων κτηνοτροφικών λυμάτων στην κυκλική περίμετρο της περιφέρειας ανά έτος  Περίπου 120.000 τόνοι νερό  Ανεπτυγμένο οδικό δίκτυο στην αγροτική περιφέρεια Ο Νομός ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ εκπληρώνει όλες της προδιαγραφές

11 11 Πλεονεκτήματα Νομού Καρδίτσας από μονάδα παραγωγής  Ενίσχυση κοινωνικοοικονομικής δομής του Νομού  περίπου 30-50 θέσεις εργασίας στην μονάδα παραγωγής  περίπου 150 θέσεις σε συνεργαζόμενες εταιρίες για μεταφορές και λοιπές εργασίες  Οικονομική εξασφάλιση της αγροτικής παραγωγής για τα επόμενα 20 χρόνια  Ενίσχυση της απασχόλησης στον Νομό  Έσοδα από ειδικό φόρο υπέρ Ο.Τ.Α. Για τον Δήμο όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα – Δ. ΣΟΦΑΔΩΝ  Μακροχρόνιες συνεργασίες με επιχειρήσεις του Νομού  Μακροχρόνια ενίσχυση στην οργάνωση της αγροτικής παραγωγής  Ενίσχυση βιολογικών καλλιεργειών με την παραγωγή βιολογικού λιπάσματος

12 12 Πλεονεκτήματα παραγωγού από μονάδα παραγωγής  Εξασφάλιση παραγωγής με μακροχρόνια συμβόλαια (10ετιας) απευθείας χωρίς μεσάζοντες (5ετες προσαρμογές)  Προκαταβολές: 25% με την σπορά, 30% μετά την ενσίρωση και αποθήκευση, υπόλοιπο στην εκκαθάριση μετά την παράδοση της καλλιέργειας στη μονάδα παραγωγής  Τιμαριθμικές προσαρμογές των τιμών  Προχρηματοδότηση και Τροφοδοσία του παραγωγού με σπόρο και λίπασμα από την μονάδα  Διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για μια επιτυχημένη παραγωγή  Επίβλεψη της παραγωγής και ενημέρωση για τεχνικές παραγωγής από γεωπόνους  Τροφοδοσία και οργάνωση μηχανημάτων για σπορά, θερισμό εάν απαιτείται  Μεταφορά ενσιρώματος από τοποθεσία αποθήκευσης στη μονάδα παραγωγής  Ο παραγωγός παρέχει ως κεφάλαιο την ιδιότητα του, το έδαφος και την εργασία του.

13 13 Απαραίτητες προϋποθέσεις για δημιουργία της επένδυσης  Τοπικό / νομαρχιακό / περιφερειακό επίπεδο  Πρόθεση συνεργασίας των τοπικών παραγόντων  Παραχώρηση έκτασης 200.000 τ.μ με δικαίωμα χρήσης για 25 έτη, κοντά σε υποσταθμό της ΔΕΗ (υψηλής τάσης)  Οργάνωση και δημιουργία προϋποθέσεων για 40 τοποθεσίες στην κυκλική περίμετρο από την μονάδα παραγωγής για την προσωρινή αποθήκευση του σιρώματος/silage  Αναπτυγμένο οδικό δίκτυο  Οργάνωση και δημιουργία όρων / βάσεων για την περισυλλογή των κτηνοτροφικών λυμάτων  Γρήγορη διεκπεραίωση και λήψη αδειών λειτουργίας και εγκατάστασης  Εθνικό επίπεδο  Προσαρμογή τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στην ελληνική νομοθεσία 3468/2006 § 13 με ελάχιστη τιμή 19,9 ct/kWh  Γρήγορη διεκπεραίωση και λήψη άδειων παραγωγής ενέργειας  Προσαρμογές στο ελληνικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αερίου, νομοθεσία 3428/2005

14 14 Συγκριτικός πίνακας τιμολόγηση ενέργειας Γερμανία – Ελλάδα Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα (βάση γερμανικής νομοθεσίας § 8 έτος 2004) Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας από Βιομάζα (βάση ελληνικής νομοθεσίας § 13 έτος 2006) 150 kWel<= 500 kWel<= 5 MWel> 5 MWelΔιασυν. σύστημα Μη διασυν. σύστημα Βασική τιμολόγηση ct/kWh *11,59,98,98,47,5828,742 NawaRo-Bonus ct/kWh **664 - - KWK-Bonus ct/kWh ***2222 - - Technologie-Bonus ct/kWh ****222 - - Ειδικό τέλος υπέρ ΟΤΑ 3% - - -0,2275-0,2623 21,519,916,910,47,35458,4797 Γερμανία * από 2005 μείον 1,5% ανά έτος ** με χρήση αναπαραγόμενων καλλιεργειών ως πρώτες ύλες ***για συμπαραγωγή θερμότητας ****χρήση καινοτομίας

15 15 Συγκριτικός πίνακας εσόδων Παραγωγών Γερμανία – Ελλάδα Τιμή αγοράς πρώτης ύλης από παραγωγό €/t 258,92525 Α π όδοση καλλιέργειας t/ στρέμμα * 577 Έσοδα π αραγωγού €/ στρέμμα 12562,3175 Προσθετά έσοδα π αραγωγού για ενεργειακές καλλιέργειες €/ στρέμμα 4,5 Σύνολο € 129,566,8179,5 * μέσος όρος / στρέμμα Γερμανία Ελλάδα Σήμερα Προσαρμογή τιμών

16 16 Δοκιμαστικές Καλλιέργειες Δράμα 2007 – Σπορά 24.04.2007 12.05.2007 24.05.2007 02.06.2007 04.07.2007 14.07.2007 26.07.2007 Ενσίρωση: 9 τ / στρ. / / Βιοαέριο: 221 m3 / t –Μεθανίου 56 %

17 17 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "1 Innovative Renewable Energies in Greece ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη Βιομηχανικών Μονάδων Αξιοποίησης Ενεργειακού Αγροτικού Πλούτος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google