Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωχωρικά δεδομένα και περιβάλλον: Εφαρμογές στην κλιματική αλλαγή και την διάβρωση ακτών Διονυσία Πεταλά TERRA SPATIUM ΑΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωχωρικά δεδομένα και περιβάλλον: Εφαρμογές στην κλιματική αλλαγή και την διάβρωση ακτών Διονυσία Πεταλά TERRA SPATIUM ΑΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωχωρικά δεδομένα και περιβάλλον: Εφαρμογές στην κλιματική αλλαγή και την διάβρωση ακτών
Διονυσία Πεταλά TERRA SPATIUM ΑΕ

2 Περιβάλλον Ευρύ πεδίο έρευνας
Τα δορυφορικά δεδομένα χρησιμοποιούνται σε πλήθος εφαρμογών Μια δορυφορική εικόνα μπορεί να προσφέρει πολλαπλές πληροφορίες για την περιοχή μελέτης, στο ορατό και υπέρυθρο τμήμα του φάσματος, πχ: Χαρακτηριστικά περιοχής Χρήσεις γης Υποδομή Μόλυνση Παρουσία φερτών υλικών Παρουσία ή μη χλωροφύλλης

3 Μερικά παραδείγματα

4 Μερικά παραδείγματα Πυρκαγιά κοντά στην Αθήνα

5 Μετακίνηση εδαφών

6 Μερικά παραδείγματα QuickBird Natural Color MS and Pansharpened, Bandar Abbas (Iran)

7 Κλιματική Αλλαγή Αυξάνεται η παρατήρηση του φαινομένου
Αύξηση και ανάπτυξη στα έργα μελέτης του φαινομένου Και στα έργα μελέτης επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής > Βeach Tour Και στα έργα με σκοπό να ελεγχθούν οι πήγες δεδομένων και να διευκολύνουν την μεταφορά γνώσης -> CHARMe

8 Beach Tour Έργο συνεργασίας: 3 Ακαδημαϊκά ιδρύματα – 2 εταιρίες
Μελέτη διάβρωσης Ελληνικών ακτών Δυο είδη διάβρωσης: Μακροπρόθεσμη διάβρωση: μείωση ακτής λόγω ανόδου μέσης στάθμης θάλασσας Βραχυπρόθεσμη διάβρωση: λόγω θυελλωδών κυμάτων που μπορεί να δημιουργήσουν μόνιμες ή μη αλλαγές ακτογραμμής Η διάβρωση ακτών είναι άμεση απειλή για την τουριστική βιομηχανία Η Ελλάδα στους 20 σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, μεγάλο ποσοστό τουριστικής κίνησης αφορά τις παραλίες Επιτακτική ανάγκη καλύτερη γνώση της μορφοδυναμικής των ακτών

9 Προβλήματα μελέτης ακτών
Τα διαθέσιμα δεδομένα είναι λίγα, δεν δείχνουν την ακτή σε διαφορετικές εποχές ή πως συμπεριφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα Πρέπει να ενισχυθεί η κατανόηση «συμπεριφοράς» μιας ακτής για την δημιουργία ενός μοντέλου και για την πρόγνωση της δυναμικής της, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή Τα δεδομένα, μοντέλα, αποτελέσματα έρευνας είναι συχνά πολύπλοκα για να χρησιμοποιηθούν άμεσα από ενδιαφερόμενους φορείς

10 Beach Tour: Κύριοι στόχοι
Δημιουργία δυναμικής, εύχρηστης βάσης δεδομένων (GIS) με περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και πληροφορίες για τη διαχείριση παραλίας (παραλιακές εγκαταστάσεις, ασφάλεια, προσβασιμότητα) Αποτίμηση ακρίβειας/ευαισθησίας δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης για τον καθορισμό φυσικών χαρακτηριστικών και βαθυμετρίας κοντά σε ακτές, μέσω σύγκρισης με επίγειες μετρήσεις Ανάπτυξη/δοκιμή αυτόματου Συστήματος Παραλιακής Παρακολούθησης, για καταγραφή, επεξεργασία, μετάδοση (σε ημι-πραγματικό χρόνο) πληροφοριών: περιβαλλοντικών (θραύση/αναρρίχηση κύματος, ταχύτητα/ κατεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία ατμόσφαιρας/νερού, υπεριώδη ακτινοβολία) χρηστικών (αριθμό επισκεπτών, δραστηριότητες, ασφάλεια)

11 Beach Tour: Κύριοι στόχοι
Ανάπτυξη καινοτόμου 3-D μορφοδυναμικού μοντέλου και δοκιμή του μέσω πληροφοριών σχετικών με χωρο-χρονικά δεδομένα, που θα έχουν αποκτηθεί μέσω ταυτόχρονης ανάπτυξης ΣΠΠ, τρισδιάστατου σαρωτή laser και αισθητήρων υψηλής συχνότητας. Προσδιορισμός «βέλτιστων πρακτικών» για τη διαχείριση τρωτότητας των παραλιών λόγω κλιματικής αλλαγής (μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης) σε σχέση με το κοινωνικό-οικονομικό κόστος/όφελος -> προτάσεις μέτρων προσαρμογής στις νέες συνθήκες

12 April 17

13 CHARMe Ακριβής και σε βάθος χρόνου παρατήρηση της Γης είναι σημαντική για την συλλογή κλιματικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά είναι χρήσιμα για την χάραξη στρατηγικών και την λήψη μέτρων για εφαρμογές όπως ο έλεγχος του φαινομένου του θερμοκηπίου και εκπομπών αερίων, η παραγωγή ενέργειας, η προστασία από πλημμύρες, η προστασία τροφής Το CHARMe αναπτύσσει ένα online σύστημα για την συλλογή και επικοινωνία της εμπειρίας των χρηστών και των σχολίων τους σχετικά με τις κλιματικές βάσεις δεδομένων. Οι χρήστες μπορούν να κρίνουν την καταλληλότητα των δεδομένων για την συγκεκριμένη εφαρμογή τους.

14 CHARMe: Βασικό σχέδιο Οι χρήστες βασίζονται πολύ σε metadata
To CHARMe συλλέγει και μοιράζεται annotations σχετικά με τις βάσεις δεδομένων -> commentary metadata Οι χρήστες μπορούν να κάνουν προσθήκες στα commentary metadata Οι πάροχοι των δεδομένων μπορούν να δουν τα σχόλια των χρηστών

15 CHARMe: Εργαλεία Αναζήτηση (συμπ. σύγκριση metadata): το εργαλείο λειτουργεί σαν πλατφόρμα διασύνδεσης Επισκόπηση σημαντικών γεγονότων: γεγονότα όπως εκρήξεις ηφαιστείων, «κλείσιμο» δορυφόρου κα θα βοηθήσουν τον χρήστη να αξιολογήσει αν τα δεδομένα έχουν επηρεαστεί. Το εργαλείο είναι γραφικό και βοηθάει στην εύρεση διαχρονικών δεδομένων. Σχολιασμός (συμπ. σύγκριση δεδομένων): κυρίως για επιστημονικούς χρήστες και αναλυτές που θέλουν να κατανοήσουν λεπτομερώς τις κλιματικές βάσεις. Θα επιτρέψει την σύνδεση των commentary metadata με τμήματα των βάσεων δεδομένων (γεωγραφικές περιοχές, χρονικά παράθυρα, pixel), με δυναμική οπτικοποίηση σε “Google-like” μορφή.

16 Ευχαριστώ για τη προσοχή σας
TERRA SPATIUM SA Αρδηττού 32, 11636 ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ


Κατέβασμα ppt "Γεωχωρικά δεδομένα και περιβάλλον: Εφαρμογές στην κλιματική αλλαγή και την διάβρωση ακτών Διονυσία Πεταλά TERRA SPATIUM ΑΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google