Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Πάρις Σαββαΐδης, Καθηγητής ΤΠΜ, ΑΠΘ 22 Μαΐου 2008

2 Περιεχόμενα 1. Οι φυσικές καταστροφές
2. Καταστροφές και πραγματικότητα 3. Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ 4. Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ 5. Συμπεράσματα

3 Οι φυσικές καταστροφές

4 Οι φυσικές καταστροφές
1.1 Οι φυσικές καταστροφές Πλημμύρες

5 Οι φυσικές καταστροφές
1.2 Οι φυσικές καταστροφές Σεισμοί

6 Οι φυσικές καταστροφές
1.3 Οι φυσικές καταστροφές Δασικές Πυρκαγιές

7 Οι φυσικές καταστροφές
1.4 Κατολισθήσεις

8 Οι φυσικές καταστροφές
1.5 Οι φυσικές καταστροφές Tsunami

9 Καταστροφές και πραγματικότητα

10 Καταστροφές και πραγματικότητα
2.1 Πολλές και διαφορετικές καταστροφές θα συμβαίνουν πάντα. Οι καταστροφές μπορούν να διαχωριστούν από την έντασή τους, την κλίμακά τους και την επίδρασή τους στο ανθρωπογενές περιβάλλον στο φυσικό περιβάλλον στο αστικό δομημένο περιβάλλον. Διαφορετικοί τύποι καταστροφών ενδέχεται να έχουν παρόμοια επίδραση στα κτίρια και στα τεχνικά έργα υποδομής του αστικού χώρου.

11 Αντιμετώπιση της καταστροφής
Καταστροφές και πραγματικότητα Αντιμετώπιση της καταστροφής 2.2 Πως μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις και την απώλεια ζωών και να αποτρέψουμε τους [φυσικούς] κινδύνους από το να μετατραπούν σε [φυσικές] καταστροφές;

12 Δράσεις της Πολιτικής Προστασίας
Καταστροφές και πραγματικότητα Δράσεις της Πολιτικής Προστασίας 2.3 Ετοιμότητα - Προετοιμασία Αποκατάσταση Αντίδραση

13 Καταστροφές και πραγματικότητα Διαχείριση Καταστροφών
2.4

14 Καταστροφές και πραγματικότητα Διαχείριση Καταστροφών
2.5

15 Καταστροφές και πραγματικότητα Διαχείριση Καταστροφών
2.6

16 Διαχείριση Καταστροφών
Καταστροφές και πραγματικότητα Διαχείριση Καταστροφών 2.7 Εργαλεία για τη διαχείριση καταστροφών: Επιστημονική Εξειδίκευση Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ΓΣΠ ΓΣΠ και Διαδίκτυο: Web-GIS Πληροφορίες και Δεδομένα Πρακτικές και όχι θεωρητικές εφαρμογές

17 Εργαλεία Διαχείρισης Καταστροφών
Καταστροφές και πραγματικότητα Εργαλεία Διαχείρισης Καταστροφών 2.8 Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού της διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης: Ετοιμότητα, Αντίδραση, Αποκατάσταση. Διαδίκτυο: Χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των καταστροφών. Εύκολος τρόπος συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάδοσης των πληροφοριών που σχετίζονται με τις καταστροφές. Το Web-based GIS ή το Web-GIS προσφέρει πολλές δυνατότητες για διαχείριση και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες μέσω του Διαδικτύου.

18 Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ

19 Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ
Σκοπός ενός ΣΔΚ 3.1 Αναπτύσσει ένα Σύστημα Πληροφοριών για τη διαχείριση δεδομένων και καθορίζει τον πιθανό κίνδυνο, σύμφωνα με ενδεχόμενα σενάρια καταστροφών Βοηθάει τις αρχές να προγραμματίσουν την αντίδρασή τους, ενώ μειώνεται ο χρόνος απόκρισης και αυξάνεται η αποτελεσματικότητά τους Καθορίζει τους χώρους συγκέντρωσης σε αστικές περιοχές καθώς και τους χώρους καταυλισμών, σε περίπτωση ύπαρξης αστέγων μετά από μια καταστροφή Βοηθάει τις αρχές να δημιουργήσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και να παρέχουν αρωγή στους πολίτες Ετοιμότητα

20 Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ
Σκοπός ενός ΣΔΚ 3.2 Εισαγωγή δεδομένων βλαβών σε πραγματικό χρόνο Βοηθάει τις αρχές να έχουν μια εικόνα των βλαβών σε πραγματικό χρόνο Χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Στόλου για οχήματα έκτακτης ανάγκης Βοηθάει τις αρχές να συντονίσουν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να έχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την κυκλοφοριακή κατάσταση Λήψη των σχεδίων του κτιρίου στο πεδίο Βοηθάει τους διασώστες να δουλεύουν πιο αποτελεσματικά Αντίδραση

21 Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ
Σκοπός ενός ΣΔΚ 3.3 Δημιουργεί ένα διαδικτυακό εργαλείο για την καταγραφή και αξιολόγηση εγγραφών αναφοράς βλαβών σε κτίρια και κατασκευές Βοηθάει τις αρχές να εκτιμήσουν τις απώλειες και να σχεδιάσουν την ανακατασκευή Η σύγκριση παρατηρούμενων βλαβών με δεδομένα μιας υποθετικής καταστροφής, βοηθάει στη βελτίωση των μοντέλων και σεναρίων Αποκατάσταση

22 Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ
Σκοπός ενός ΣΔΚ 3.4 Περιέχει κρίσιμες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις μονάδες πολιτικής προστασίας και στους κρατικούς οργανισμούς Παρέχει ορισμένες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους πολίτες Διαρκώς Ο Παγκόσμιος Ιστός γίνεται όλο και πιο αποδεκτός στην κοινωνία, ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη διάδοση της πληροφορίας

23 Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ
Δομή ενός ΣΔΚ 3.5

24 Γενικές Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων
Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ Γενικές Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων 3.6

25 Εξειδικευμένες Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων
Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ Εξειδικευμένες Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων 3.7 Τύπος εδάφους Ιστορική και πρόσφατη σεισμικότητα Τεκτονικές γραμμές και ρήγματα κ.ά. Δεδομένα σεναρίου πλημμύρας Περιοχές που πλημμύρησαν Εκτίμηση των ζημιών Ζώνες επικινδυνότητας Συχνότητα εκροής Οικοσυστήματα βλάστησης και φυσικό περιβάλλον Υδρογραφικό Δίκτυο Γεωλογία, Λιθολογία Θερμοκρασία κ.ά. Δεδομένα σεναρίου σεισμού Μέγιστες τιμές «μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης» (PGA χάρτες) Τιμές «μέγιστης φασματικής επιτάχυνσης» σε διακριτές περιόδους (PSA χάρτες)

26 Εισαγωγή και επεξεργασία Συμβάντων
Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ Εισαγωγή και επεξεργασία Συμβάντων 3.8

27 Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ Δίκτυα κοινής οφέλειας
Ευαίσθητα Σημεία 3.9 Τρωτότητα Κτιριακός Εξοπλισμός Σχολεία Νοσοκομεία Αστυνομικά Τμήματα Πυροσβεστικά Σώματα Μεταφορές Δίκτυα κοινής οφέλειας

28 Έλεγχος και Εκτίμηση Τρωτότητας
Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ Έλεγχος και Εκτίμηση Τρωτότητας 3.10 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ/ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

29 Σημεία Επικινδυνότητας
Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ Σημεία Επικινδυνότητας 3.11

30 Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ
Καταχώρηση Βλαβών 3.12

31 Εργαλεία Ανάλυσης Βλαβών
Συστήματα Διαχείρισης Καταστροφών, ΣΔΚ Εργαλεία Ανάλυσης Βλαβών 3.13

32 Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ

33 Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ
Κατηγοριοποίηση των βλαβών των κτιρίων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά το σεισμό του 1978 (SeisImpact) 4.1

34 Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ
Άποψη της περιοχής της Θεσσαλονίκης με τον τύπο εδάφους, την πρόσφατη σεισμικότητα και τα γεωλογικά ρήγματα (SeisImpact) 4.2

35 Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ
Κατηγοριοποίηση των βλαβών των κτιρίων στην πόλη των Γρεβενών μετά το σεισμό του 1995 (SyNaRMa) 4.3

36 Πρόσφατη σεισμικότητα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (SyNaRMa)
Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ Πρόσφατη σεισμικότητα στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα (SyNaRMa) 4.4

37 Πληθυσμός και χώροι συγκέντρωσης στην πόλη της Καβάλας (SyNaRMa)
Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ Πληθυσμός και χώροι συγκέντρωσης στην πόλη της Καβάλας (SyNaRMa) 4.5

38 Βασικό οδικό Δίκτυο Έκτακτης Ανάγκης στην πόλη της Καβάλας (SyNaRMa)
Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ Βασικό οδικό Δίκτυο Έκτακτης Ανάγκης στην πόλη της Καβάλας (SyNaRMa) 4.6

39 Σενάριο εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς στη Βάλια Κάλντα (SyNaRMa)
Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ Σενάριο εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς στη Βάλια Κάλντα (SyNaRMa) 4.7

40 Πλημμύρες από Tsunami στο Θερμαϊκό Κόλπο (SyNaRMa)
Παραδείγματα χρήσης ΣΔΚ Πλημμύρες από Tsunami στο Θερμαϊκό Κόλπο (SyNaRMa) 4.8 Θεσσαλονίκη

41 Συμπεράσματα Συμπεράσματα 5.1

42 Συμπεράσματα Το μέλλον … 5.2 Στα επόμενα χρόνια, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας θα επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες για τη διαχείριση των καταστροφών. Μέχρι τότε, η Φύση - και ο ίδιος ο άνθρωπος - επανειλημμένα θα δίνουν την ευκαιρία να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των συστημάτων διαχείρισης καταστροφών.

43 Θυμηθείτε: Οι καταστροφές μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή!
Θυμηθείτε: Οι καταστροφές μπορεί να συμβούν οποιαδήποτε στιγμή!

44 Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Τέλος Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Πάρις Σαββαΐδης, Καθηγητής ΤΠΜ, ΑΠΘ 22 Μαΐου 2008


Κατέβασμα ppt "Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google