Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Παρουσίαση στο Συνέδριο ‘Μanagement & Μarketing τουριστικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Παρουσίαση στο Συνέδριο ‘Μanagement & Μarketing τουριστικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Παρουσίαση στο Συνέδριο ‘Μanagement & Μarketing τουριστικών επιχειρήσεων’ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Ηράκλειο, 29 – 30 Μαΐου 2008 Συμεωνίδου Ε. Σουλτάνα Πτυχιούχος ΣΔΟ Τουριστικών Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ Κρήτης

2 Εισαγωγικά

3 Ο Νομός Δράμας και η τουριστική ανάπτυξη  22 εναλλακτικές τουριστικές επιχειρήσεις διαμονής και εστίασης  3 γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί  1 γραφείο οργάνωσης δραστηριοτήτων υπαίθρου  6 επισκέψιμα τοπικά οινοποιεία

4 Νομός Δράμας- SWOT analysis Strengths Δυνατά σημεία  Φυσικό περιβάλλον  Έντονη πολιτισμική δραστηριότητα  Τεχνητές ατραξιόν  Συγκοινωνιακό πέρασμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Βαλκάνια Weaknesses Αδυναμίες  Ξενοδοχειακές υποδομές  Προσβασιμότητα  Προσωπικό  Κατάρτιση  Τουριστική βιομηχανία  Άγνωστη περιοχή  Απομακρυσμένη περιοχή  Τεχνικές marketing  Έντονος ανταγωνισμός

5 Νομός Δράμας- SWOT analysis Opportunities Ευκαιρίες  Γεωγραφική θέση  Ευελιξία στην τουριστική ανάπτυξη  Στροφή τουριστικής ζήτησης  Βελτίωση σχέσεων  Βελτίωση Α.Ε.Π  Εξειδικευμένη τουριστική πολιτική  Ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού  Αναπτυξιακές ευκαιρίες Threats Απειλές  Απορρόφηση μεριδίου αγοράς  Εσφαλμένες απόψεις και ιδέες  Οικολογικές και περιβαλλοντικές διαταραχές

6 Συμπεράσματα  Υποδομές  Εκπαίδευση και τουριστική κατάρτιση  Τουριστικές τάσεις και λήψεις επιχειρηματικών ρίσκων  Χρησιμοποίηση των επιχορηγήσεων για επενδύσεις, βελτιώσεις & επεκτάσεις  Ορθολογική εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων

7 Όταν το marketing μιας εναλλακτικής τουριστικής επιχείρησης στηρίζεται στο marketing του ίδιου του προορισμού Τουριστικό ΜΚΤ Είναι ένα σύνολο ενεργειών που αποσκοπεί στην προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος

8 Τοποθέτηση του τουριστικού προϊόντος ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Ανάμεσα στις φάσεις εξερεύνησης και εμπλοκής  Μόλις το 10% του ετήσιου τζίρου των εναλλακτικών επιχειρήσεων διατίθεται για διαφήμιση τους  Λόγω της έλλειψης τεχνογνωσίας και κατάρτισης δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σχέδια ΜΚΤ από τους επιχειρηματίες

9 Ο ρόλος των τοπικών φορέων ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  Συμμετοχή σε εκθέσεις (Ελλάδα και εξωτερικό)  Προώθηση έντυπου ενημερωτικού υλικού  Συμμετοχή σε αναπτυξιακά συνέδρια  Προσέλκυση αγορών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εναλλακτικό τουρισμό(Κύπρος, Μάλτα)  Ηλεκτρονική πληροφόρηση μέσω ιστοσελίδων  Κατάρτιση προγραμμάτων για την πολιτιστική ανάδειξη του νομού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Οι δαπάνη για την τουριστική προβολή του νομού Δράμας για το 2007 ήταν 300.000 ευρώ  Όλες οι ενέργειες συγκεντρώνονται μόνο στο ένα P του μείγματος ΜΚΤ, της προώθησης.  Τα γενικότερα αποτελέσματα, κυρίως οικονομικά, των ενεργειών παραμένουν αμφίβολα.

10 Υφιστάμενη κατάσταση ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Κανένας αρμόδιος φορέας δεν γνωρίζει σε θεωρητικό επίπεδο την φάση στην οποία βρίσκεται το τουριστικό προϊόν  Οι αγροτουριστικές και οικοτουριστικές επιχειρήσεις του νομού δεν έχουν ολοκληρωμένη μορφή, βρίσκονται σε εμβρυϊκό στάδιο  Οι τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται από τους επιχειρηματίες αυξομειώνεται βάσει της επισκεψιμότητας σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (ευκαιριακό κέρδος)  Δεν υπάρχει ειδικευμένο στον τουριστικό κλάδο προσωπικό ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Διεξαγωγή περιβαλλοντικών μελετών από ειδικούς  Γνώσεις σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και φέρουσας ικανότητας

11 Εμπλεκόμενοι φορείς για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών επιχειρήσεων

12 Γραφείο τουρισμού Νομαρχίας Δράμας  ΜΚΤ του ίδιου του προορισμού  ΜΚΤ των εναλλακτικών επιχειρήσεων  Διατήρηση στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης Αναπτυξιακή εταιρεία  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών  Εξειδίκευση στα προγράμματα χρηματοδότησης Ο.Π.Α.Α.Χ & LEADER

13 Στρατηγικό αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης (περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία) Περιβάλλον  Περιβαλλοντικές οργανώσεις και περιβαλλοντική εκπαίδευση  Μελέτες για τις επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης και φέρουσας ικανότητας  Οικολογική συνείδηση Κοινωνία  Ανάδειξη και συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα  Σεβασμός στην παράδοση  Συσπείρωση ντόπιας κοινωνίας σε αγροτουριστικούς συνεταιρισμούς  Πολιτιστική διαφοροποίηση Οικονομία  Επιχειρηματικότητα  Επενδύσεις μικρής κλίμακας  Βιωσιμότητα επιχειρήσεων  Χρηματική ροή

14 Στρατηγική τουριστικού marketing

15 Περιβάλλον  Ανάδειξη του φυσικού κάλλους του νομού Δράμας μέσα στο οποίο δρουν οι εναλλακτικές επιχειρήσεις Κοινωνία  Εξοικείωση με τον τουρισμό ως μέσω ανάπτυξης, συμμετοχή στα τουριστικά δρώμενα Πολιτισμός  Ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς μέσω εκδηλώσεων και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος μέσω τεχνητών ατραξιόν Επιχειρηματικότητα  Γνωστοποίηση της ύπαρξης εναλλακτικών τουριστικών επιχειρήσεων, συμβουλευτική υποστήριξη από τους αρμόδιους φορείς

16 Γενικές παρατηρήσεις  Συστηματικές προσπάθειες για τουριστική ανάπτυξη  Η δραστηριοποίηση στον κλάδος του εναλλακτικού τουρισμού δεν είναι εύκολη υπόθεση  Οι απόψεις μεταξύ φορέων και επιχειρηματιών συμπίπτουν  Το τουριστικό προϊόν στην παρούσα φάση είναι εξαιρετικά εύπλαστο

17 Τελικά συμπεράσματα  Εμμονή στην αυθεντικότητα της εφαρμογής των εναλλακτικών μορφών τουρισμού  Πρόγραμμα ΜΚΤ πρωτότυπο, απλό και εφαρμόσιμο  Ελαχιστοποίηση κινδύνων και μεγιστοποίηση οφελών για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον  Συστηματική έρευνα από ειδικούς του τουρισμού και του περιβάλλοντος  Εκπαίδευση και κατάρτιση


Κατέβασμα ppt "ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ. Παρουσίαση στο Συνέδριο ‘Μanagement & Μarketing τουριστικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google