Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός κύκλου και του τετραγώνου που το περιβάλλει έχοντας ως δεδομένο την ακτίνα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός κύκλου και του τετραγώνου που το περιβάλλει έχοντας ως δεδομένο την ακτίνα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός κύκλου και του τετραγώνου που το περιβάλλει έχοντας ως δεδομένο την ακτίνα του κύκλου Αλγόριθμος Γεωμετρικός Διάβασε aktina Emvadon=3,14*aktina*aktinaplevra=2*aktinatetragono=plevra*plevra Εκτύπωσε emvadon,tetragono Τέλος Γεωμετρικός !Ο αλγόριθμος ξεκινά

2 Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Αλγόριθμος Γεωμετρικός Διάβασε aktina Emvadon=3,14*aktina*aktinaplevra=2*aktinatetragono=plevra*plevra Εκτύπωσε emvadon,tetragono Τέλος Γεωμετρικός !Ο αλγόριθμος διαβάζει τη μεταβλητή aktina (η τιμή της δίνεται από το χρήστη)

3 Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Αλγόριθμος Γεωμετρικός Διάβασε aktina Emvadon=3,14*aktina*aktinaplevra=2*aktinatetragono=plevra*plevra Εκτύπωσε emvadon,tetragono Τέλος Γεωμετρικός !Υπολογισμός του εμβαδού του κύκλου με τον τυπο 3,14 επί ακτίνα στο τετράγωνο

4 Παράδειγμα 2:Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Αλγόριθμος Γεωμετρικός Διάβασε aktina Emvadon=3,14*aktina*aktinaplevra=2*aktinatetragono=plevra*plevra Εκτύπωσε emvadon,tetragono Τέλος Γεωμετρικός !Υπολογισμός της πλευράς του τετραγώνου που περιβάλλει τον κύκλο με τον τύπο 2 *aktina

5 Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Αλγόριθμος Γεωμετρικός Διάβασε aktina Emvadon=3,14*aktina*aktinaplevra=2*aktinatetragono=plevra*plevra Εκτύπωσε emvadon,tetragono Τέλος Γεωμετρικός !Υπολογισμός του εμβαδού του τετραγώνου που περιβάλλει τον κύκλο τύπο plevra*plevra

6 Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Αλγόριθμος Γεωμετρικός Διάβασε aktina Emvadon=3,14*aktina*aktinaplevra=2*aktinatetragono=plevra*plevra Εκτύπωσε emvadon,tetragono Τέλος Γεωμετρικός !Εκτύπωση των αποτελεσμάτων στην οθόνη,του εμβαδου του κύκλου και του εμβαδού του τετραγώνου

7 Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Αλγόριθμος Γεωμετρικός Διάβασε aktina Emvadon=3,14*aktina*aktinaplevra=2*aktinatetragono=plevra*plevra Εκτύπωσε emvadon,tetragono Τέλος Γεωμετρικός !Τέλος αλγορίθμου


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 2 :Υπολογισμός γεωμετρικών μεγεθών Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός κύκλου και του τετραγώνου που το περιβάλλει έχοντας ως δεδομένο την ακτίνα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google