Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 3: Δίνονται Ν αριθμοί Xj,j=1,2,…N.Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα βρίσκει το μεγαλύτερο αριθμό και τις θέσεις στις οποίες εμφανίζεται αυτός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 3: Δίνονται Ν αριθμοί Xj,j=1,2,…N.Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα βρίσκει το μεγαλύτερο αριθμό και τις θέσεις στις οποίες εμφανίζεται αυτός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 3: Δίνονται Ν αριθμοί Xj,j=1,2,…N.Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα βρίσκει το μεγαλύτερο αριθμό και τις θέσεις στις οποίες εμφανίζεται αυτός. Αλγόριθμος _Μεγαλύτερος !Αρχή Αλγορίθμου

2 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Διάβασε Ν,όπου Ν ο αριθμός των δοθέντων στοιχείων

3 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Διάβασε ΜΑΧ,όπου MAX είναι η μεταβλητή στην οποία αποθηκεύεται ο μεγαλύτερος αριθμός που έχουμε επεξεργαστεί

4 Παράδειγμα 3:Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Κ=1 S(1)=1 Ο πίνακας S είναι ένα μονοδιάστατος πίνακας με N στοιχεία και K μία μεταβλητή η οποία εκφράζει το πλήθος των στοιχείων του πίνακα S που είναι ίσα με τη τιμή της MAX.

5 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Για J από 2 μέχρι Ν κάνε Επαναληπτική δομή

6 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος Διάβασε X,όπου Χ ο επεξεργαζόμενος αριθμός !Διάβασε X,όπου Χ ο επεξεργαζόμενος αριθμός

7 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Συνθήκη:Αν X>=του MAX Εάν δεν ικανοποιείται η συνθήκη τότε περνάμε στην επεξεργασία του επόμενου αριθμού(αν υπάρχει). Διαφορετικά Διαφορετικά

8 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Συνθήκη:Αν X>MAX Αν δηλαδή το X είναι μόνο μεγαλύτερο από τη τιμή MAX και όχι ίσο

9 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Αν η συνθήκη ικανοποιείται τότε Κ=1S(1)=JMAX=X Ανανεώνουμε τη τιμή του ΜΑΧ KAI και τοποθετούμε στη πρώτη θέση του S τη τιμή J,όπου J o δείκτης που εκφράζει τη θέση του X στη σειρά των δοσμένων αριθμών.

10 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Αν η συνθήκη δεν ικανοποιείται τότε K=K+1S(K)=J Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός X είναι ίσος με το μεγαλύτερο αριθμό που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής,γι’αυτό τη θέση του Χ στο S θέτοντας K=K+1και S(K)=J.

11 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Εκτύπωσε τις τιμές MAXSi,i=1,K

12 Παράδειγμα 3: Αλγόριθμος_Μεγαλύτερος !Τέλος Αλγορίθμου


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 3: Δίνονται Ν αριθμοί Xj,j=1,2,…N.Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα βρίσκει το μεγαλύτερο αριθμό και τις θέσεις στις οποίες εμφανίζεται αυτός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google