Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο Εκφώνηση: Ζητάμε το έτος κάθε φοιτητή κάποιου τμήματος κάποιας σχολής που έχει διαφορετικό αριθμό φοιτητών ανά έτος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο Εκφώνηση: Ζητάμε το έτος κάθε φοιτητή κάποιου τμήματος κάποιας σχολής που έχει διαφορετικό αριθμό φοιτητών ανά έτος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο Εκφώνηση: Ζητάμε το έτος κάθε φοιτητή κάποιου τμήματος κάποιας σχολής που έχει διαφορετικό αριθμό φοιτητών ανά έτος, είναι τριετές και συνολικά έχει 200 φοιτητές. Να υπολογιστεί επίσης και ο αριθμός των φοιτητών για κάθε έτος φοίτησης. Μεταβλητές Ε=Έτος φοίτησης s1= αριθμός φοιτητών για το 1ο έτος s2= αριθμός φοιτητών για το 2ο έτος s3= αριθμός φοιτητών για το 3ο έτος

2 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο Αλγόριθμος Φοιτητές_Έτος !Αρχή Αλγορίθμου

3 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Θέτουμε s1=0 s2=0 s3=0, i=1

4 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Για i από 1 μέχρι 200

5 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Διάβασε Ε

6 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Αν Ε=1 τότε

7 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών του 1ου τμήματος s1=s1+1

8 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Αλλιώς αν Ε=2

9 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών του 2ου τμήματος s2=s2+1

10 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Αλλιώς αν Ε=3

11 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών του 3ου τμήματος s3=s3+1

12 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο !Αφού το i πάρει τιμές από 1 μέχρι 200 τότε τελειώνει o βρόγχος και εκτυπώνονται στην οθόνη τα s1,s2 και s3.

13 Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα 2: Φοίτηση στο πανεπιστήμιο Εκφώνηση: Ζητάμε το έτος κάθε φοιτητή κάποιου τμήματος κάποιας σχολής που έχει διαφορετικό αριθμό φοιτητών ανά έτος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google