Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακός Κόσμος Mε τον όρο «ψηφιακό» (digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακός Κόσμος Mε τον όρο «ψηφιακό» (digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακός Κόσμος Mε τον όρο «ψηφιακό» (digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι αναλογικό (analogue), οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι αναλογικό (analogue), οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες.

2 Ο υπολογιστής ως ψηφιακή μηχανή Ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που δουλεύει με ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλεκτρονικά του κυκλώματα, σε απλοποιημένη μορφή, αποτελούντα από καλώδια και «διακόπτες». Για λόγους ευκολίας στην κατασκευή του, ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει μόνο δύο διαφορετικές καταστάσεις, για να εκτελέσει τους υπολογισμούς του, όπως παράδειγμα: Ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που δουλεύει με ηλεκτρικό ρεύμα. Τα ηλεκτρονικά του κυκλώματα, σε απλοποιημένη μορφή, αποτελούντα από καλώδια και «διακόπτες». Για λόγους ευκολίας στην κατασκευή του, ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει μόνο δύο διαφορετικές καταστάσεις, για να εκτελέσει τους υπολογισμούς του, όπως παράδειγμα: την κατάσταση στην οποία δεν περνάει ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο και την κατάσταση στην οποία δεν περνάει ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο και την κατάσταση στην οποία περνάει ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο την κατάσταση στην οποία περνάει ρεύμα μέσα από ένα καλώδιο Η χρήση του δυαδικού συστήματος αρίθμησης διευκόλυνε τους κατασκευαστές, γιατί τους έδωσε τη δυνατότητα να αντιστοιχήσουν: την απουσία ρεύματος με: 0 την απουσία ρεύματος με: 0 την παρουσία ρεύματος με: 1 την παρουσία ρεύματος με: 1

3 Πίνακας: Αναπαράσταση αριθμών στο δεκαδικό και στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης Δεκαδικό Σύστημα Δυαδικό Σύστημα Δεκαδικό Σύστημα Δυαδικό Σύστημα Δεκαδικό Σύστημα Δυαδικό Σύστημα 00410081000 11510191001 2106110101010 3117111111011

4 Αναπαράσταση των συμβόλων Εκτός από τους αριθμούς ο άνθρωπος θέλει να γράφει στον υπολογιστή και κείμενα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνει αντιστοίχηση των γραμμάτων και των συμβόλων που χρησιμοποιούμε στη γραφή με ένα μοναδικό συνδυασμό των δύο συμβόλων 0 και 1. Η διαδικασία αυτής της αντιστοίχησης ονομάζεται κωδικοποίηση. Πριν την εμφάνιση των υπολογιστών είχε ξαναχρησιμοποιηθεί με επιτυχία μία παρόμοια κωδικοποίηση. Εκτός από τους αριθμούς ο άνθρωπος θέλει να γράφει στον υπολογιστή και κείμενα. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, πρέπει να γίνει αντιστοίχηση των γραμμάτων και των συμβόλων που χρησιμοποιούμε στη γραφή με ένα μοναδικό συνδυασμό των δύο συμβόλων 0 και 1. Η διαδικασία αυτής της αντιστοίχησης ονομάζεται κωδικοποίηση. Πριν την εμφάνιση των υπολογιστών είχε ξαναχρησιμοποιηθεί με επιτυχία μία παρόμοια κωδικοποίηση. Το 1843 ο Σάμουελ Μορς (Samuel Morse) σχεδίασε τον κώδικα Μορς. Στον κώδικα Μορς γίνεται αντιστοίχηση των γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, που χρησιμοποιούμε στη γραφή με συνδυασμούς από τελείες και παύλες. Για παράδειγμα, το διεθνές μήνυμα κινδύνου ΣΟΣ (ή SOS) συμβολίζεται: Το 1843 ο Σάμουελ Μορς (Samuel Morse) σχεδίασε τον κώδικα Μορς. Στον κώδικα Μορς γίνεται αντιστοίχηση των γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, που χρησιμοποιούμε στη γραφή με συνδυασμούς από τελείες και παύλες. Για παράδειγμα, το διεθνές μήνυμα κινδύνου ΣΟΣ (ή SOS) συμβολίζεται:κώδικα Μορςκώδικα Μορς Σ Ο Σ - --- --

5 Τμήμα του κώδικα ASCII που κωδικοποιεί τα κεφαλαία γράμματα του λατινικού αλφαβήτου σε συνδυασμούς 0 Χαρακτήρα ς Συμβολισμό ς Χαρακτήρα ς Συμβολισμό ς Χαρακτήρα ς Συμβολισμό ς Χαρακτήρα ς Συμβολισμό ς A01000001H01001000O01001111V01010110 B01000010I01001001P01010000W01010111 C01000011J01001010Q01010001X01011000 D01000100K01001011R01010010Y01011001 E01000101L01001100S01010011Z01011010 F01000110M01001101T01010100 G01000111N01001110U01010101

6 BOOK 01000010010011110100111101001011

7 Ποιο είναι, όμως, το πλήθος των 0 και 1 που χρειάζονται, ώστε κάθε σύμβολο να το αντιστοιχίσουμε μοναδικά με μία ακολουθία από 0 και 1; Συνδυασμοί των 0 και 1 Δυνατοί συνδυασ μοί Πλήθος διαφορετικών συμβόλων που μπορούμε να αντιστοιχήσουμε Ανά δύο 00, 01, 10, 11 2 2 = 4 Ανά τρία 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111 2 3 = 8 Ανά τέσσερα 0000, 0001, 0010,..., 1110, 1111 2 4 = 16

8 Byte Byte byte (μπάιτ) (συμβολίζεται με B) είναι μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα, εμφανιζόμενη συνήθως στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης τους. byte (μπάιτ) (συμβολίζεται με B) είναι μονάδα μέτρησης ποσότητας πληροφορίας στα υπολογιστικά συστήματα, εμφανιζόμενη συνήθως στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας μνήμης τους.μονάδα μέτρησηςπληροφορίας υπολογιστικά συστήματαιεραρχίας μνήμηςμονάδα μέτρησηςπληροφορίας υπολογιστικά συστήματαιεραρχίας μνήμης Ένα byte ισοδυναμεί με 8 bit. To byte μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα (28=256 τιμές). Γενικά μια σειρά με bits αντιπροσωπεύουν διαφορετικές τιμές. Ένα byte ισοδυναμεί με 8 bit. To byte μπορεί να αντιπροσωπεύσει τιμές από 0 έως και 255 στο δεκαδικό σύστημα (28=256 τιμές). Γενικά μια σειρά με bits αντιπροσωπεύουν διαφορετικές τιμές.bit Το byte είναι και η βασική μονάδα μέτρησης (χώρου και πληροφορίας) στα υπολογιστικά συστήματα. Παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορους υπολογιστές και άλλες μονάδες, από 1 ως 60 bit, αλλά σήμερα επικρατεί το οκτάμπιτο byte. Ένας λόγος γι' αυτό είναι η συμβατότητά του με το οκτάμπιτο πρότυπο ASCII. Το byte είναι και η βασική μονάδα μέτρησης (χώρου και πληροφορίας) στα υπολογιστικά συστήματα. Παλαιότερα είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορους υπολογιστές και άλλες μονάδες, από 1 ως 60 bit, αλλά σήμερα επικρατεί το οκτάμπιτο byte. Ένας λόγος γι' αυτό είναι η συμβατότητά του με το οκτάμπιτο πρότυπο ASCII.ASCII

9 Πολλαπλάσια του byte είναι τα: Kilobyte (Κιλομπάιτ), 1 kB = 1.024 bytes = 2 10 bytesKilobyte (Κιλομπάιτ), 1 kB = 1.024 bytes = 2 10 bytes Megabyte (Μεγαμπάιτ), 1 MB = 1024 KB =1.048.576 bytes = 2 20 bytesMegabyte (Μεγαμπάιτ), 1 MB = 1024 KB =1.048.576 bytes = 2 20 bytes Gigabyte (Γιγαμπάιτ), 1 GB =1024 MB= 1.073.741.824 bytes = 2 30 bytesGigabyte (Γιγαμπάιτ), 1 GB =1024 MB= 1.073.741.824 bytes = 2 30 bytes Terabyte (Τεραμπάιτ), 1 TB = 1024 GB =1.099.511.627.776 bytes = 2 40 bytesTerabyte (Τεραμπάιτ), 1 TB = 1024 GB =1.099.511.627.776 bytes = 2 40 bytes Petabyte (Πεταμπάιτ), 1 PB = 1024 TB = 1.125.899.906.842.624 bytes = 2 50 bytesPetabyte (Πεταμπάιτ), 1 PB = 1024 TB = 1.125.899.906.842.624 bytes = 2 50 bytes Exabyte (Εξαμπάιτ), 1 EB = 1024 PB = 1.152.921.504.606.846.976 bytes = 2 60 bytesExabyte (Εξαμπάιτ), 1 EB = 1024 PB = 1.152.921.504.606.846.976 bytes = 2 60 bytes Zettabyte (Ζεταμπάιτ), 1 ΖB = 1024 ΕB = 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes = 2 70 bytesZettabyte (Ζεταμπάιτ), 1 ΖB = 1024 ΕB = 1.180.591.620.717.411.303.424 bytes = 2 70 bytes Yottabyte (Γιωταμπάιτ), 1 YB = 1024 ZB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes = 2 80 bytesYottabyte (Γιωταμπάιτ), 1 YB = 1024 ZB = 1.208.925.819.614.629.174.706.176 bytes = 2 80 bytes

10 Σε ό,τι αφορά την ποιοτική αξία του byte ως πληροφορίας και ως χωρητικότητας πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής: Σε ό,τι αφορά την ποιοτική αξία του byte ως πληροφορίας και ως χωρητικότητας πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής: Όταν λέγεται ότι ένα αρχείο έχει πληροφορία 1 KByte, σημαίνει ότι αποτελείται από 1.024 bytes, δηλαδή 1024 επί 8 bit ( = 8192 συνολικά 0 και 1). Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της πληροφορίας καθαυτής. Όταν λέγεται ότι ένα αρχείο έχει πληροφορία 1 KByte, σημαίνει ότι αποτελείται από 1.024 bytes, δηλαδή 1024 επί 8 bit ( = 8192 συνολικά 0 και 1). Αυτό είναι το πραγματικό μέγεθος της πληροφορίας καθαυτής. Όταν λέγεται το αρχείο έχει χωρητικότητα 1 KByte σημαίνει πως στον αποθηκευτικό χώρο έχει καταλάβει θέσεις συνολικής αξίας 1.024 bytes, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της πληροφορίας του, που μπορεί να είναι λιγότερη των 1.024 bytes. Δηλαδή, το μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι 804 bytes (μέγεθος πληροφορίας) και η χωρητικότητά του - οι θέσεις που καταλαμβάνει στο χώρο του αποθηκευτικού μέσου - να ισοδυναμεί με 1.024 bytes (μέγεθος χωρητικότητας). Όταν λέγεται το αρχείο έχει χωρητικότητα 1 KByte σημαίνει πως στον αποθηκευτικό χώρο έχει καταλάβει θέσεις συνολικής αξίας 1.024 bytes, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει το μέγεθος της πληροφορίας του, που μπορεί να είναι λιγότερη των 1.024 bytes. Δηλαδή, το μέγεθος του αρχείου μπορεί να είναι 804 bytes (μέγεθος πληροφορίας) και η χωρητικότητά του - οι θέσεις που καταλαμβάνει στο χώρο του αποθηκευτικού μέσου - να ισοδυναμεί με 1.024 bytes (μέγεθος χωρητικότητας).


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακός Κόσμος Mε τον όρο «ψηφιακό» (digital) εννοούμε ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών. Αντίθετα, όταν ένα σύστημα είναι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google