Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναλογικό • όταν ένα σύστημα είναι…………………… οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναλογικό • όταν ένα σύστημα είναι…………………… οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναλογικό • όταν ένα σύστημα είναι…………………… οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες.

2 Ψηφιακό • ………………… ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

3 Κώδικας Μορς • Στον ……………….. γίνεται αντιστοίχιση των γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, που χρησιμοποιούμε στη γραφή με συνδυασμούς από τελείες και παύλες.

4 Ηλεκτρονική • Είναι μία ……………….. μηχανή που δουλεύει με ρεύμα και κάνει δύο καταστάσεις ταυτόχρονα

5 Εικονοστοιχεία • Μία εικόνα στον υπολογιστή χωρίζεται σε ………………

6

7 Digital •..................... A system that takes values ​​from a group of specific values.

8 Analog • when a system is........................ prices they get is consecutive.

9 Morse code • In.................... is matching letters, numbers and symbols that we use in writing by combinations of dots and dashes.

10 Electronics • It's a.................... machine that works with electricity and make two states at once

11 Pixels • An image is divided into the computer..................

12


Κατέβασμα ppt "Αναλογικό • όταν ένα σύστημα είναι…………………… οι τιμές που παίρνει είναι συνεχόμενες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google