Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αδαμαντία Φατσέα Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ν. Δωδεκανήσου “Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αδαμαντία Φατσέα Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ν. Δωδεκανήσου “Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αδαμαντία Φατσέα Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ν. Δωδεκανήσου “Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής” “Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής” 7 Απριλίου 2014, Μουσικό Σχολείο Ρόδου

2 2 «Αξιολόγηση» και «βαθμολόγηση» είναι το ίδιο; Η βαθμολόγηση αποτελεί λειτουργία της αξιολόγησης

3 3 Διαπιστώνεταιαν & το πόσο Διαπιστώνεται το αν & το πόσο καλά πετυχαίνουμε τους στόχους μας συστηματικήδιαδικασία μετρήσεων & κρίσεων καθορισμό της προόδου σε μία τάξηαπό τάξη σε τάξη Είναι μια συστηματική διαδικασία μετρήσεων & κρίσεων για τον καθορισμό της προόδου αναφορικά με τις επιδόσεις σε μία τάξη και από τάξη σε τάξη. Αποτελεί Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας Οδηγεί Οδηγεί στην λήψη αποφάσεων για τα κρινόμενα αντικείμενα ή πρόσωπα Τι εννοούμε με τον όρο «αξιολόγηση»;

4 Έγκυρη: Έγκυρη: να μετρά ό,τι έχει σχεδιαστεί να μετρήσει. Αξιόπιστη: Αξιόπιστη: να μετρά με συνέπεια. Αντικειμενική: Αντικειμενική: να δίνει παρόμοια αποτελέσματα όταν διενεργείται από διαφορετικά άτομα. Εφικτή: Εφικτή: να είναι απλή, εύχρηστη και εύκολη στη δημιουργία της. Χρήσιμη: Χρήσιμη: να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 4 Αξιολόγηση - Χαρακτηριστικά Οι μαθητές ΑμΕΑ αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη δυνατοτήτων τους σε σχέση με την καθημερινή ζωή.

5 5 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθορισμός στόχων & κριτηρίων απόδοσης Επιλογή προσεγγίσεων & τεχνικών αξιολόγησης Επιλογή εργαλείων αξιολόγησης. Συλλογή δεδομένων Ερμηνεία αποτελεσμάτων TI; ΠΩΣ - ΠΟΤΕ; ΜΕ TI; TI ΠΕΤΥΧΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ;

6 Τι αξιολογούμε; Ψυχοκινητική Διάσταση Γνωστική Αντιληπτική διάσταση Κοινωνική & συναισθηματική διάσταση ΤΟΜΕΙΣ ΣΚΟΠΟ Ι 6 Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης - υγεία Απόκτηση γνώσεων για τη δια βίου άσκηση Θετική εμπειρία, αυτοέκφραση κοινωνικότητα Σεβασμός της διαφορετι- κότητας, συνεργασία Υπεύθυνη αθλητική & κοινωνική συμπεριφο- ρά 112233445566 Ποιοτική & ποσοτική εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων (δεξιότητες βασικές, αθλητικές, αναψυχής, χορού κά.), φυσική κατάσταση- υγεία & κινητική δημιουργικότητα Έννοιες επιδεξιότητας (σημεία κλειδιά), κινητικές έννοιες χώρου, προσπάθειας & σχέσεων, έννοιες δραστηριοτήτων (στρατηγικές και κανονισμοί παιχνιδιών), έννοιες φ. κ. (αρχές εξάσκησης, διατροφής, λειτουργίας του σώματος, δραστηριοτήτων), κοινωνικές έννοιες και ακαδημαϊκές έννοιες Επίδειξη ικανότητας να: εκτιμούν, κατανοούν, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν, επιλύουν κινητικά ή προφορικά «προβλήματα» διαφωνίες/συγκρούσεις. Έκφραση συναισθημάτων μέσα από φυσικές δραστηριότητες, στάσεις, ενίσχυση αυτοπεποίθησης Επίδειξη ικανότητας να: εκτιμούν, κατανοούν, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν, επιλύουν κινητικά ή προφορικά «προβλήματα» διαφωνίες/συγκρούσεις. Έκφραση συναισθημάτων μέσα από φυσικές δραστηριότητες, στάσεις, ενίσχυση αυτοπεποίθησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7 7 Πότε αξιολογούμε; Φανερώνει:Φανερώνει: Τις αδυναμίες & δυνατότητες των μαθητών ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλο πρόγραμμα για όλους. αρχή Στην αρχή της χρονιάς ή ενότητας μαθημάτων. Διαγνωστική - Αρχική αξιολόγηση Πληροφορεί για:Πληροφορεί για: Την πρόοδο των μαθητών ως προς την επίτευξη των..επιδιώξεων Τις διδακτικές προσαρμογές από τον ΚΦΑ Το τι έχει μάθει & τι απομένει να μάθει ο μαθητής αναπτύσσονταςΓια την πρόοδο αναπτύσσοντας την υπευθυνότητα. όλη τη διάρκεια Σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Διαμορφωτική - αξιολόγηση διαδικασίας Παρέχει:Παρέχει: πληροφορίες σε μαθητές, ΚΦΑ, γονείς-κηδεμόνες για το τι μαθεύτηκε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. τέλος Στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας, ενότητας μαθημάτων, 3/4μήνου Τελική, Αθροιστική - αξιολόγηση αποτελέσματος

8 Ο εκπαιδευτικός Ο συμμαθητής Ο ίδιος ο μαθητής Ο ίδιος ο μαθητής (ενισχύεται η υπευθυνότητά του απέναντι στον εαυτό του και στους άλλους, μαθαίνει μέσω της αξιολόγησης) Για την αξιολόγηση της επίδοσης και της συμπεριφοράς των μαθητών αξιοποιούμε και την τεχνολογία. 8 Ποιος μπορεί να αξιολογήσει;

9 Παραδοσιακή χρήση σταθμισμένων τεστ κινητικών δεξιοτήτων & φ. κ., γραπτά τεστ πολλαπλών επιλογών κλπ. μονοδιάστατη : - μονοδιάστατη : αξιολογεί ένα μόνο στοιχείο από ένα σκοπό της ΦΑ σημαντικές πληροφορίες τεχνητές συνθήκες -παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για απόκτηση γνώσεων & εκτέλεση δεξιοτήτων σε τεχνητές συνθήκες χρονοβόρα - χρονοβόρα στην εφαρμογή, απαιτούν πολύ υλικό και δεν μπορούν να μετρήσουν την επίδοση σε πραγματικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται οι δεξιότητες ξεχωριστό τμήμα της διδασκαλίας - η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό τμήμα της διδασκαλίας. Αυθεντική πραγματικές συνθήκες αξιολόγηση δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών σε πραγματικές συνθήκες Εναλλακτική εφαρμογή κριτικής σκέψης απαιτεί από το μαθητή εφαρμογή κριτικής σκέψης όπως επίλυση προβλημάτων & λήψη αποφάσεων πολυδιάστατη - πολυδιάστατη, ταυτόχρονη χρήση δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών ελεγχόμενες συνθήκες πραγματικές συνθήκες - εφαρμόζεται σε ελεγχόμενες συνθήκες (πχ. αξιολόγηση μαθητή από συμμαθητή) είτε σε πραγματικές συνθήκες δηλαδή αυθεντική αξιολόγηση τμήμα της διδακτικής διαδικασίας - η αξιολόγηση του μαθητή αντιμετωπίζεται ως μαθησιακή εμπειρία, δηλαδή ως τμήμα της διδακτικής διαδικασίας. Πώς αξιολογούμε; 1/5

10 Παραδοσιακές Παραδοσιακές (διαδικασίας & αποτελέσματος): Άτυπη ΤυπικήΕναλλακτικές: Αυθεντική Μαθητικό ημερολόγιο Ανάπτυξη ατομικών εργασιών Ανάπτυξη ομαδικών εργασιών Έκθεση Αυτοαξιολόγηση Ετεροαξιολόγηση Συλλογή στοιχείων (χαρτοφυλάκιο μαθητών) Παρουσίαση ρόλου Συνέντευξη Διδασκαλία Συμμετοχή σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες 10 Πώς αξιολογούμε; 2/5 Άτυπη. Παρατήρηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό κατά τη συμμετοχή τους σε κινητικές δεξιότητες και παιχνίδια ή συζητήσεις και απαντήσεις σε προφορικές ερωτήσεις και κράτημα σημειώσεων. Τυπική. Παρατήρηση από τον καθηγητή και καταγραφή της απόδοσης των μαθητών σε κινητικές δεξιότητες, σε κινητικές δοκιμασίες (π.χ., κοιλιακοί, κάμψεις), σε θέματα στάσεων, συμπεριφορών και γνώσεων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση λίστες κριτηρίων, κλίμακες, σκορ επίδοσης, ή βιντεοανάλυση και γραπτά τεστ (π.χ., ιστορικά στοιχεία, κανονισμοί αθλημάτων, κριτήρια ποιοτικής εκτέλεσης δεξιοτήτων, έννοιες και αρχές μηχανικής, αρχές φυσιολογίας, αρχές ψυχολογίας). Αυθεντική. Αφορά την αξιολόγηση των μαθητών σε πραγματικές καταστάσεις δηλαδή στις συνθήκες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η δεξιότητα που διδάχθηκε (π.χ., η μάθηση μιας κινητικής δεξιότητας σε συνθήκες μάθησης και αγώνα). Μαθητικό ημερολόγιο (καταγραφή από τους μαθητές σε ημερολόγιο συναισθημάτων, σκέψεων, αντιλήψεων κλπ σχετικά με τη συμμετοχή τους σε μια δεξιότητα). Ανάπτυξη ατομικών εργασιών (π.χ., οργάνωση μιας δραστηριότητας ή ενός προγράμματος εξάσκησης ή διατροφής, δημιουργία ενός φυλλαδίου σχετικά με μια δεξιότητα ή μια έννοια). Ανάπτυξη ομαδικών εργασιών. Οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για την ανάπτυξη μιας δημιουργικής εργασίας που τους έχει ανατεθεί (π.χ., ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα, ανάπτυξη μιας κάρτας κριτηρίων ή μιας κλίμακας με σκοπό την ποιοτική αξιολόγηση συμμαθητών, ανάπτυξη ενός παιχνιδιού). Έκθεση (π.χ., περιγραφή συναισθημάτων που ένιωσαν κατά τη συμμετοχή τους σε ένα αθλητικό γεγονός) Αυτοαξιολόγηση. Οι μαθητές παρατηρούν και αξιολογούν οι ίδιοι την απόδοσή τους χρησιμοποιώντας κλίμακες που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός (όμως συχνά οι μαθητές είναι επιεικείς με τον εαυτό τους). Ετεροαξιολόγηση. Η παρατήρηση της απόδοσης των μαθητών από συμμαθητές τους κατά την εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων και η παροχή ανατροφοδότησης. Συλλογή στοιχείων. Η δημιουργία από τους μαθητές ενός ατομικού χαρτοφυλακίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Παρουσίαση ρόλου. Οι μαθητές στο πλαίσιο βιωματικών δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν να παίξουν ένα ρόλο σε ένα υποθετικό σενάριο και να αναπτύξουν επιχειρηματολογία που να στηρίζει τις θέσεις που αντανακλά ο ρόλος τους. Συνέντευξη. Η δομημένη συνέντευξη του μαθητή από τον εκπαιδευτικό με σκοπό την αξιολόγηση των γνώσεων, των στάσεων και των συναισθημάτων του. Διδασκαλία. Διδασκαλία μιας δεξιότητας ή μιας έννοιας σε νεότερους ή λιγότερο εξοικειωμένους μαθητές.

11 Σκοποί παρακολούθηση παρακολούθηση της προόδου του μαθητή, παροχή ευκαιριών παροχή ευκαιριών αυτο-αξιολόγησής του, διαπίστωση διαπίστωση της εξάσκησής του εντός και εκτός τάξης, βαθμός επίτευξης βαθμός επίτευξης του μαθησιακού στόχου, βοήθεια βοήθεια προς τους γονείς να καταλάβουν την προσπάθεια και την επίτευξη των παιδιών, υιοθέτηση υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, διαπίστωση διαπίστωση του βαθμού προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού μέσα από τη φυσική δραστηριότητα και κατανόηση κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του σε όλους τους τομείς ανάπτυξης. 11 Πώς αξιολογούμε; 3/5 Αποτελεί μια συλλογή αντιπροσωπευτικής «δουλειάς» του μαθητή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπου απεικονίζεται η αναπτυξιακή πορεία του σε έναν ή περισσότερους τομείς της ΦΑ ΧαρτοφυλάκιοΧαρτοφυλάκιο Τύποι: Προσωπικό Προσωπικό (μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, βραβεία, βίντεο ή άλλα αναμνηστικά). Ομαδικό Ομαδικό (συνεισφορά των μελών μιας ομάδας συνεργασίας στη συλλογή υλικού). Εργασίας Εργασίας (συλλογή δειγμάτων από την ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία δουλειά των μαθητών). Διατήρησηςρεκόρ Διατήρησης ρεκόρ (συνήθως αναπτύσσεται από τους εκπαιδευτικούς και αφορά απαραίτητα παραδείγματα αξιολόγησης ή απαιτούμενες επιδόσεις). Θεματικό Θεματικό (αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα μελέτης με διάρκεια 2-6 εβδομάδων). Διαθεματικό Διαθεματικό (συμπεριλαμβάνει θέματα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα). Προβολής Προβολής (περιέχει περιορισμένο αριθμό θεμάτων που αντιπροσωπεύουν την καλύτερη δουλειά των μαθητών). Ηλεκτρονικό Ηλεκτρονικό (ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων). Πολυετές Πολυετές (αναφέρεται στην εξέλιξη των μαθητών από τάξη σε τάξη, μπορεί να παραμένει στο σχολείο).

12 αποφασίζειτι αποφασίζει τι θα συμπεριλάβει σε αυτό επιλέγει τα στοιχεία επιλέγει τα στοιχεία (ενδείξεις) που θεωρεί ότι τον/ην αντιπροσωπεύουν καλύτερα στην επίτευξη του σκοπού του χαρτοφυλακίου 12 Πώς αξιολογούμε; 4/5 καθορίζειμαθησιακό σκοπό καθορίζει το μαθησιακό σκοπό του χαρτοφυλακίου θέτειενδείξεων επίτευξης του σκοπού θέτει περιορισμένο αριθμό ενδείξεων επίτευξης του σκοπού του χαρτοφυλακίου. αποφασίζειαξιολογηθεί αποφασίζει τον τρόπο που θα αξιολογηθεί το χαρτοφυλάκιο καθορίζειαπόδοσης με κριτήρια συνήθως καθορίζει επίπεδα απόδοσης με κριτήρια (rubric) τα οποία παρέχουν στο μαθητή αρκετή ευελιξία στην εξατομίκευση των ενδείξεων που θα περιλάβει και ενισχύουν τη δημιουργική του προσπάθεια. Ο ρόλος του/ης ΚΦΑ Χαρτοφυλάκιο Ο ρόλος του/ης μαθητή/τριας Χαρτοφυλάκιο Ο ρόλος του ΚΦΑ στη δημιουργία του χαρτοφύλακα είναι η διευκόλυνση, η καθοδήγηση και η παροχή ευκαιριών εξάσκησης και μάθησης σε συνεργασία με το μαθητή και τους γονείς του. Ο ΚΦΑ πρέπει να παρακινήσει το μαθητή να επιλέξει εργασίες με κριτήρια όπως: «κάτι που χρειάστηκε κόπο για να το πετύχω», «κάτι που με κάνει να αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου», «κάτι με το οποίο μου αρέσει να ασχολούμαι επανειλημμένα», «η καλύτερη ή η πιο αντιπροσωπευτική μου δεξιότητα», «γραπτός προγραμματισμός ενός θέματος όπως βελτίωση στοιχείων φυσικής κατάστασης».

13 13 Πώς αξιολογούμε; 5/5 Εργαλεία καταγραφής δεδομένων Λίστες ελέγχου Κλίμακες διαβάθμισης Επίπεδα απόδοσης με κριτήρια Φύλλα καταγραφής ποσοτικής απόδοσης Ερωτηματο- λόγια Λίστες ελέγχου: καταγράφεται αν υπάρχει ή όχι η επιθυμητή εκτέλεση ή συμπεριφορά. Η καταγραφή γίνεται με ναι-όχι ή √ Κλίμακες διαβάθμισης: καταγράφεται πόσο καλά ή πόσο συχνά εμφανίζονται τα κριτήρια της επιθυμητής εκτέλεσης μιας δραστηριότητας ή συμπεριφοράς (πχ., πάντα, μερικές φορές, ποτέ). Επίπεδα απόδοσης με κριτήρια (Rubric): καταγράφεται σε ποιο επίπεδο κατατάσσεται η εκτέλεση μιας δραστηριότητας και μιας συμπεριφοράς. Ερωτηματολόγια: για την αξιολόγηση γνώσεων, στάσεων, απόψεων όλων των σκοπών εκτός του κινητικού. Εκτός από τις γνωστές μορφές των παραδοσιακών ερωτηματολογίων γνώσεων (πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος, αντιστοίχιση κλπ.), μπορεί να έχουν τη μορφή εικόνων για επιλογή της σωστής απεικόνισης μιας κίνησης, αντιστοίχισης εικόνων και λέξεων, συμπλήρωσης ζωγραφιάς, χρωματισμού εικόνων κλπ. Χρησιμοποιούνται στην αυθεντική και εναλλακτική αξιολόγηση

14 4 4 – Όλες οι δεξιότητες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και σωστά, όλη η ομάδα συμμετέχει, πολύ καλή εκτέλεση, εξαίρετη παρουσίαση 3 3 – οι περισσότερες δεξιότητες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και σωστά, όλοι συμμετέχουν, ώριμη εκτέλεση, πολύ καλή παρουσίαση 2 2 – κάποιες από τις δεξιότητες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και σωστά, τα περισσότερα άτομα της ομάδας συμμετέχουν, καλή παρουσίαση για το σχολείο 1 1 – λίγες δεξιότητες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και σωστά, λίγα άτομα της ομάδας συμμετέχουν ενεργά, θέλει περισσότερη δουλειά Αθλητική δεξιότητα π.χ. πάσα στο βόλεϊ Χέρια πάνω από το μέτωπο Δείκτες-αντίχειρες τρίγωνο Σώμα κάτω από τη μπάλα Ολοκλήρωση κίνησης Δεξιότητα Δεξιότητα: περπάτημα στη δοκό ΠΣ=πολύ συχνά Σ=συχνά Μ=μερικές φορές Κ=καθόλου ΌνομαΠροσπάθειες Διαδοχικά βήματα Βλέμμα μπροστά Διαδοχική κίνηση χεριών Απώλεια ισορροπίας Αλλαγές κατεύθυν- σης Παύλος////////ΠΣΣΠΣΚΠΣ Μαρία////ΣΜΚΣΣ Γιώργος///////ΠΣΣΜΚΣ Κορίνα///////ΜΚΚΠΣΜ Ομαδική εργασία: Σε ομάδες των 5-6 ατόμων, ετοιμάστε μια κινητική ρουτίνα 1,5΄ που να περιέχει τουλάχιστον:  4 στηρίξεις σε διαφορετικά σχήματα & βάσεις  4 δεξιότητες μετακίνησης  4 δεξιότητες χειρισμού αντικειμένου  μουσική Λίστες ελέγχου Κλίμακες διαβάθμισης Επίπεδα απόδοσης με κριτήρια (rubric: κλίμκα διαβαθμισμένων κριτηρίων ) √ √ √ Rubric «κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων»: περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας, ο οποίος περιγράφει τα κριτήρια απόδοσης και διαμορφώνει το αποτέλεσμα της απόδοσης των εκπαιδευόμενων, μέσω της κλιμακούμενης βαθμολόγησης. Το πλεονέκτημα στη χρήση των rubrics είναι ότι απλο- ποιούν τη διαδικασία βαθμολόγησης & καθιστούν σαφείς στους εκπαιδευόμενους τις προσδοκίες των εκπαιδευτών τους, καθώς και τους στόχους της διαδικασίας μάθησης. Από κοινού, ο δάσκαλος και οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν (α) για τα κριτήρια αξιολόγησης και (β) για τις διαβαθμίσεις της ποιότητας των μαθητικών εργασιών που αρχίζει από την άριστη και καταλήγει στη χαμηλή ποιότητα

15 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α΄& Β΄ τάξηΓ΄& Δ΄ τάξη Απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων ΠεριγραφικήΒαθμολογία Α, Β, Γ ή Δ Αφομοίωση εννοιών σχετικών με τη Φ.Α., ενδιαφέρον, ήθος, προσπάθεια, συνεργασία, δημιουργικότητα ΠεριγραφικήΒαθμολογία Α, Β, Γ ή Δ Τελικός βαθμός Α, Β… ΚΡΙΤΗΡΙΑΕ΄& ΣΤ΄ τάξη Φυσική κατάσταση Βαθμολογία 2 μονάδες (20%) Εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων Βαθμολογία 4 μονάδες (40%) Προσπάθεια, ενδιαφέρον, γνώσεις, γενικότερη συμπεριφορά Βαθμολογία 4 μονάδες (40%) Τελικός βαθμός 10 Προτεινόμενα κριτήρια βαθμολόγησης για την Ε΄ & ΣΤ΄ Πρωτοβάθμια Εκπ/ση – Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση 15

16 16ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Φυσική κατάσταση Βαθμολογία 4 μονάδες (20%) Εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων Βαθμολογία 8 μονάδες (40%) Προσπάθεια, ενδιαφέρον, γνώσεις, γενικότερη συμπεριφορά Βαθμολογία 8 μονάδες (40%) Τελικός βαθμός 20 Δευτεροβάθμια Εκπ/ση – Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ Εξοικείωση στις αθλητικές δεξιότητες επιλογής Βαθμολογία 10 μονάδες (50%) Προσπάθεια, ενδιαφέρον, γνώσεις, γενικότερη συμπεριφορά Βαθμολογία 10 μονάδες (50%) Τελικός βαθμός 20

17 Δελτίο Αξιολόγησης & Προόδου στη Φυσική Αγωγή (Αυγερινός, Α., 2011) Γυμνάσιο: …………………………………………………………. Σχολικό έτος……………… - Τρίμηνο: ………. Του/της………………………………………………….. του …………………………………. 17 Κινητικός τομέας ( 11 βαθμοί ) Βαθμός Απόδοσης 7 βαθμοί Απόδοση στην εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων (7 βαθμοί) 4 βαθμοί Επίτευξη ατομικών στόχων φυσικής κατάστασης για υγεία (4 βαθμοί) Γνωστικός τομέας ( 2 βαθμοί ) 2 βαθμοί Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την υγεία, τα σπορ & την αθλητική επιστήμη (2 βαθμοί) Ηθικοκοινωνικός τομέας ( 3 βαθμοί ) 3 βαθμοί Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής & κοινωνικής συμπεριφοράς – Κατανόηση, σεβασμός της διαφορετικότητας των άλλων (3 βαθμοί) Τομέας συμμετοχής ( 4 βαθμοί ) 2 βαθμοί Συμμετοχή στο μάθημα (2 βαθμοί) 1 βαθμός Συμμετοχή στο εσωτερικό πρωτάθλημα (1 βαθμός) 1 βαθμός Σε άλλες δράσεις τις φυσικής αγωγής (1 βαθμός) Βαθμός τριμήνου: Ο/Η καθηγητής/-τρια Γενικά σχόλια & Παρατηρήσεις (κείμενο που γράφει ο /η διδάσκων όπου κρίνεται απαραίτητο)

18 18

19 19 ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΟ/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ενδιαφέρον Βαθμός Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1234567891011121314151617 Επίδοση Βαθμός Επίδοση Βαθμός Επίδοση Βαθμός Συμμετοχή σε άθλημα Προσπάθεια Μέσος όρος Τελική Βαθμολογία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

20 Ανακεφαλαίωση για την αξιολόγηση: 1/2 20 γίνεταιόλουςτομείςανάπτυξης να γίνεται σε όλους τους τομείς ανάπτυξης των μαθητών. διαμορφωτική να είναι διαμορφωτική (διαγνωστική, ανατροφοδοτική → βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης). αποτελεί διαρκήδυναμικήδιαδικασίαενσωματώνεται να αποτελεί μια διαρκή, δυναμική διαδικασία, που ενσωματώνεται στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την αναβάθμιση & τη βελτιστοποίησή της. χρησιμοποιείποικιλίατεχνικών να χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών για την αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης. δίκαιηαμερόληπτη να είναι δίκαιη και αμερόληπτη και να λαμβάνει υπόψη καταστάσεις που είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν οι μαθητές. εστιάζειπροσωπικήβελτίωση να εστιάζει στην προσωπική βελτίωση των μαθητών & όχι στη σύγκριση με νόρμες και κριτήρια απόδοσης. βοηθάειθετικήανατροφοδότηση να βοηθάει τους μαθητές παρέχοντάς τους θετική ανατροφοδότηση ενθάρρυνση και ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή στη μάθηση.

21 21 προάγειμάθηση να προάγει τη μάθηση. αναφέρεταιξεκάθαρουςχρήσιμουςστόχους να αναφέρεται σε ξεκάθαρους και χρήσιμους για τη μάθηση στόχους. συνδέεταισκοπούς να συνδέεται άμεσα με τους αντικειμενικούς σκοπούς του μαθήματος. αποσκοπείβελτίωσημάθησης να αποσκοπεί στη βελτίωση της μάθησης & όχι στην επιβεβαίωσή της. αφοράβελτίωσημάθησης να αφορά τη βελτίωση της μάθησης & όχι τη συμμετοχή & την προσπάθεια. εύχρηστηαντικειμενικήαξιόπιστηέγκυρη να είναι εύχρηστη, αντικειμενική, αξιόπιστη, έγκυρη & να γίνεται σε τακτική τακτική βάση. προγραμματισμένηγνωστοποιείται να είναι προγραμματισμένη & να γνωστοποιείται στους μαθητές ο χρόνος πραγματοποίησής της. μαθητέςσυμμετέχουν να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν στον καθορισμό του προγράμματος και των κριτηρίων αξιολόγησης. να μη χρησιμοποιεί γραπτέςδοκιμασίες να μη χρησιμοποιεί τις γραπτές δοκιμασίες για λόγους βαθμολόγησης. Ανακεφαλαίωση για την αξιολόγηση: 2/2

22 22 Τα βιβλία Φυσικής Αγωγής του εκπαιδευτικού. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ – Π.Ι. http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSDIM-A101 http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSDIM-C101 http://ebooks.edu.gr/2013/course-main.php?course=DSDIM-G100 http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGYM-A106 http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=3&ep=3Πηγές

23 23


Κατέβασμα ppt "Αδαμαντία Φατσέα Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ν. Δωδεκανήσου “Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google