Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 http://fatsea-manta.gr adamantiafatsea@gmail.com Τηλ. 22413 64848/9
“Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής” Αδαμαντία Φατσέα Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης ν. Δωδεκανήσου Τηλ /9 7 Απριλίου 2014, Μουσικό Σχολείο Ρόδου

2 «Αξιολόγηση» και «βαθμολόγηση» είναι το ίδιο;
Η βαθμολόγηση αποτελεί λειτουργία της αξιολόγησης

3 Τι εννοούμε με τον όρο «αξιολόγηση»;
Είναι μια συστηματική διαδικασία μετρήσεων & κρίσεων για τον καθορισμό της προόδου αναφορικά με τις επιδόσεις σε μία τάξη και από τάξη σε τάξη. Διαπιστώνεται το αν & το πόσο καλά πετυχαίνουμε τους στόχους μας Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας Οδηγεί στην λήψη αποφάσεων για τα κρινόμενα αντικείμενα ή πρόσωπα

4 Αξιολόγηση - Χαρακτηριστικά
Έγκυρη: να μετρά ό,τι έχει σχεδιαστεί να μετρήσει. Αξιόπιστη: να μετρά με συνέπεια. Αντικειμενική: να δίνει παρόμοια αποτελέσματα όταν διενεργείται από διαφορετικά άτομα. Εφικτή: να είναι απλή, εύχρηστη και εύκολη στη δημιουργία της. Χρήσιμη: να χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι μαθητές ΑμΕΑ αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της αξιολόγησης, με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη δυνατοτήτων τους σε σχέση με την καθημερινή ζωή.

5 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
TI ΠΕΤΥΧΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΕΤΑ; Ερμηνεία αποτελεσμάτων Επιλογή εργαλείων αξιολόγησης. Συλλογή δεδομένων ΜΕ TI; Επιλογή προσεγγίσεων & τεχνικών αξιολόγησης ΠΩΣ - ΠΟΤΕ; Καθορισμός στόχων & κριτηρίων απόδοσης TI;

6 Τι αξιολογούμε; ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ψυχοκινητική Διάσταση Γνωστική
Έννοιες επιδεξιότητας (σημεία κλειδιά), κινητικές έννοιες χώρου, προσπάθειας & σχέσεων, έννοιες δραστηριοτήτων (στρατηγικές και κανονισμοί παιχνιδιών), έννοιες φ. κ. (αρχές εξάσκησης, διατροφής, λειτουργίας του σώματος, δραστηριοτήτων), κοινωνικές έννοιες και ακαδημαϊκές έννοιες Επίδειξη ικανότητας να: εκτιμούν, κατανοούν, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν, επιλύουν κινητικά ή προφορικά «προβλήματα» διαφωνίες/συγκρούσεις . Έκφραση συναισθημάτων μέσα από φυσικές δραστηριότητες, στάσεις, ενίσχυση αυτοπεποίθησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποιοτική & ποσοτική εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων (δεξιότητες βασικές , αθλητικές, αναψυχής, χορού κά.), φυσική κατάσταση-υγεία & κινητική δημιουργικότητα Ψυχοκινητική Διάσταση Γνωστική Αντιληπτική διάσταση Κοινωνική & συναισθηματική διάσταση ΤΟΜΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων Απόκτηση γνώσεων για τη δια βίου άσκηση Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης - υγεία Θετική εμπειρία, αυτοέκφραση κοινωνικότητα Σεβασμός της διαφορετι-κότητας, συνεργασία Υπεύθυνη αθλητική & κοινωνική συμπεριφο-ρά 1 2 3 4 5 6

7 Πότε αξιολογούμε; Διαγνωστική - Αρχική αξιολόγηση
Φανερώνει: Τις αδυναμίες & δυνατότητες των μαθητών ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλο πρόγραμμα για όλους. Στην αρχή της χρονιάς ή ενότητας μαθημάτων. Διαγνωστική - Αρχική αξιολόγηση Πληροφορεί για: Την πρόοδο των μαθητών ως προς την επίτευξη των επιδιώξεων Τις διδακτικές προσαρμογές από τον ΚΦΑ Το τι έχει μάθει & τι απομένει να μάθει ο μαθητής Για την πρόοδο αναπτύσσοντας την υπευθυνότητα. Σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Διαμορφωτική - αξιολόγηση διαδικασίας Παρέχει: πληροφορίες σε μαθητές, ΚΦΑ, γονείς-κηδεμόνες για το τι μαθεύτηκε σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας, ενότητας μαθημάτων, 3/4μήνου Τελική, Αθροιστική - αξιολόγηση αποτελέσματος

8 Ποιος μπορεί να αξιολογήσει;
Ο εκπαιδευτικός Ο συμμαθητής Ο ίδιος ο μαθητής (ενισχύεται η υπευθυνότητά του απέναντι στον εαυτό του και στους άλλους, μαθαίνει μέσω της αξιολόγησης) Για την αξιολόγηση της επίδοσης και της συμπεριφοράς των μαθητών αξιοποιούμε και την τεχνολογία.

9 Αξιολογικές προσεγγίσεις
Πώς αξιολογούμε; 1/5 Αξιολογικές προσεγγίσεις Παραδοσιακή χρήση σταθμισμένων τεστ κινητικών δεξιοτήτων & φ. κ., γραπτά τεστ πολλαπλών επιλογών κλπ. - μονοδιάστατη: αξιολογεί ένα μόνο στοιχείο από ένα σκοπό της ΦΑ -παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για απόκτηση γνώσεων & εκτέλεση δεξιοτήτων σε τεχνητές συνθήκες - χρονοβόρα στην εφαρμογή, απαιτούν πολύ υλικό και δεν μπορούν να μετρήσουν την επίδοση σε πραγματικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται οι δεξιότητες - η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως ένα ξεχωριστό τμήμα της διδασκαλίας. Αυθεντική αξιολόγηση δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών σε πραγματικές συνθήκες Εναλλακτική απαιτεί από το μαθητή εφαρμογή κριτικής σκέψης όπως επίλυση προβλημάτων & λήψη αποφάσεων - πολυδιάστατη, ταυτόχρονη χρήση δεξιοτήτων, γνώσεων και συμπεριφορών - εφαρμόζεται σε ελεγχόμενες συνθήκες (πχ. αξιολόγηση μαθητή από συμμαθητή) είτε σε πραγματικές συνθήκες δηλαδή αυθεντική αξιολόγηση - η αξιολόγηση του μαθητή αντιμετωπίζεται ως μαθησιακή εμπειρία, δηλαδή ως τμήμα της διδακτικής διαδικασίας.

10 Πώς αξιολογούμε; 2/5 Μορφές αξιολόγησης
Παραδοσιακές (διαδικασίας & αποτελέσματος): Άτυπη Τυπική Εναλλακτικές: Αυθεντική Μαθητικό ημερολόγιο Ανάπτυξη ατομικών εργασιών Ανάπτυξη ομαδικών εργασιών Έκθεση Αυτοαξιολόγηση Ετεροαξιολόγηση Συλλογή στοιχείων (χαρτοφυλάκιο μαθητών) Παρουσίαση ρόλου Συνέντευξη Διδασκαλία Συμμετοχή σε εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες Άτυπη. Παρατήρηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό κατά τη συμμετοχή τους σε κινητικές δεξιότητες και παιχνίδια ή συζητήσεις και απαντήσεις σε προφορικές ερωτήσεις και κράτημα σημειώσεων. Τυπική. Παρατήρηση από τον καθηγητή και καταγραφή της απόδοσης των μαθητών σε κινητικές δεξιότητες, σε κινητικές δοκιμασίες (π.χ., κοιλιακοί, κάμψεις), σε θέματα στάσεων, συμπεριφορών και γνώσεων. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση λίστες κριτηρίων, κλίμακες, σκορ επίδοσης, ή βιντεοανάλυση και γραπτά τεστ (π.χ., ιστορικά στοιχεία, κανονισμοί αθλημάτων, κριτήρια ποιοτικής εκτέλεσης δεξιοτήτων, έννοιες και αρχές μηχανικής, αρχές φυσιολογίας, αρχές ψυχολογίας). Αυθεντική. Αφορά την αξιολόγηση των μαθητών σε πραγματικές καταστάσεις δηλαδή στις συνθήκες στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί η δεξιότητα που διδάχθηκε (π.χ., η μάθηση μιας κινητικής δεξιότητας σε συνθήκες μάθησης και αγώνα). Μαθητικό ημερολόγιο (καταγραφή από τους μαθητές σε ημερολόγιο συναισθημάτων, σκέψεων, αντιλήψεων κλπ σχετικά με τη συμμετοχή τους σε μια δεξιότητα). Ανάπτυξη ατομικών εργασιών (π.χ., οργάνωση μιας δραστηριότητας ή ενός προγράμματος εξάσκησης ή διατροφής, δημιουργία ενός φυλλαδίου σχετικά με μια δεξιότητα ή μια έννοια). Ανάπτυξη ομαδικών εργασιών. Οι μαθητές συνεργάζονται σε μικρές ομάδες για την ανάπτυξη μιας δημιουργικής εργασίας που τους έχει ανατεθεί (π.χ., ένα άρθρο στη σχολική εφημερίδα, ανάπτυξη μιας κάρτας κριτηρίων ή μιας κλίμακας με σκοπό την ποιοτική αξιολόγηση συμμαθητών, ανάπτυξη ενός παιχνιδιού). Έκθεση (π.χ., περιγραφή συναισθημάτων που ένιωσαν κατά τη συμμετοχή τους σε ένα αθλητικό γεγονός) Αυτοαξιολόγηση. Οι μαθητές παρατηρούν και αξιολογούν οι ίδιοι την απόδοσή τους χρησιμοποιώντας κλίμακες που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός (όμως συχνά οι μαθητές είναι επιεικείς με τον εαυτό τους). Ετεροαξιολόγηση. Η παρατήρηση της απόδοσης των μαθητών από συμμαθητές τους κατά την εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων και η παροχή ανατροφοδότησης. Συλλογή στοιχείων. Η δημιουργία από τους μαθητές ενός ατομικού χαρτοφυλακίου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Παρουσίαση ρόλου. Οι μαθητές στο πλαίσιο βιωματικών δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν να παίξουν ένα ρόλο σε ένα υποθετικό σενάριο και να αναπτύξουν επιχειρηματολογία που να στηρίζει τις θέσεις που αντανακλά ο ρόλος τους. Συνέντευξη. Η δομημένη συνέντευξη του μαθητή από τον εκπαιδευτικό με σκοπό την αξιολόγηση των γνώσεων, των στάσεων και των συναισθημάτων του. Διδασκαλία. Διδασκαλία μιας δεξιότητας ή μιας έννοιας σε νεότερους ή λιγότερο εξοικειωμένους μαθητές.

11 Τεχνικές αξιολόγησης 1/2
Πώς αξιολογούμε; 3/5 Τεχνικές αξιολόγησης 1/2 Χαρτοφυλάκιο Αποτελεί μια συλλογή αντιπροσωπευτικής «δουλειάς» του μαθητή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπου απεικονίζεται η αναπτυξιακή πορεία του σε έναν ή περισσότερους τομείς της ΦΑ Τύποι: Προσωπικό (μπορεί να περιλαμβάνει φωτογραφίες, βραβεία, βίντεο ή άλλα αναμνηστικά). • Ομαδικό (συνεισφορά των μελών μιας ομάδας συνεργασίας στη συλλογή υλικού). • Εργασίας (συλλογή δειγμάτων από την ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία δουλειά των μαθητών). • Διατήρησης ρεκόρ (συνήθως αναπτύσσεται από τους εκπαιδευτικούς και αφορά απαραίτητα παραδείγματα αξιολόγησης ή απαιτούμενες επιδόσεις). • Θεματικό (αφορά ένα συγκεκριμένο θέμα μελέτης με διάρκεια 2-6 εβδομάδων). • Διαθεματικό (συμπεριλαμβάνει θέματα από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα). • Προβολής (περιέχει περιορισμένο αριθμό θεμάτων που αντιπροσωπεύουν την καλύτερη δουλειά των μαθητών). • Ηλεκτρονικό (ηλεκτρονική συλλογή δεδομένων). • Πολυετές (αναφέρεται στην εξέλιξη των μαθητών από τάξη σε τάξη, μπορεί να παραμένει στο σχολείο). Σκοποί παρακολούθηση της προόδου του μαθητή, παροχή ευκαιριών αυτο-αξιολόγησής του, διαπίστωση της εξάσκησής του εντός και εκτός τάξης, βαθμός επίτευξης του μαθησιακού στόχου, βοήθεια προς τους γονείς να καταλάβουν την προσπάθεια και την επίτευξη των παιδιών, υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, διαπίστωση του βαθμού προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού μέσα από τη φυσική δραστηριότητα και κατανόηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του σε όλους τους τομείς ανάπτυξης.

12 Ο ρόλος του/ης μαθητή/τριας
Πώς αξιολογούμε; 4/5 Τεχνικές αξιολόγησης 2/2 Χαρτοφυλάκιο Ο ρόλος του/ης ΚΦΑ Ο ρόλος του ΚΦΑ στη δημιουργία του χαρτοφύλακα είναι η διευκόλυνση, η καθοδήγηση και η παροχή ευκαιριών εξάσκησης και μάθησης σε συνεργασία με το μαθητή και τους γονείς του. Ο ΚΦΑ πρέπει να παρακινήσει το μαθητή να επιλέξει εργασίες με κριτήρια όπως: «κάτι που χρειάστηκε κόπο για να το πετύχω», «κάτι που με κάνει να αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου», «κάτι με το οποίο μου αρέσει να ασχολούμαι επανειλημμένα», «η καλύτερη ή η πιο αντιπροσωπευτική μου δεξιότητα», «γραπτός προγραμματισμός ενός θέματος όπως βελτίωση στοιχείων φυσικής κατάστασης». καθορίζει το μαθησιακό σκοπό του χαρτοφυλακίου θέτει περιορισμένο αριθμό ενδείξεων επίτευξης του σκοπού του χαρτοφυλακίου. αποφασίζει τον τρόπο που θα αξιολογηθεί το χαρτοφυλάκιο συνήθως καθορίζει επίπεδα απόδοσης με κριτήρια (rubric) τα οποία παρέχουν στο μαθητή αρκετή ευελιξία στην εξατομίκευση των ενδείξεων που θα περιλάβει και ενισχύουν τη δημιουργική του προσπάθεια. Χαρτοφυλάκιο Ο ρόλος του/ης μαθητή/τριας αποφασίζει τι θα συμπεριλάβει σε αυτό επιλέγει τα στοιχεία (ενδείξεις) που θεωρεί ότι τον/ην αντιπροσωπεύουν καλύτερα στην επίτευξη του σκοπού του χαρτοφυλακίου

13 Πώς αξιολογούμε; 5/5 Εργαλεία καταγραφής δεδομένων Λίστες ελέγχου
Κλίμακες διαβάθμισης Επίπεδα απόδοσης με κριτήρια Φύλλα καταγραφής ποσοτικής απόδοσης Ερωτηματο-λόγια Λίστες ελέγχου: καταγράφεται αν υπάρχει ή όχι η επιθυμητή εκτέλεση ή συμπεριφορά. Η καταγραφή γίνεται με ναι-όχι ή √ Χρησιμοποιούνται στην αυθεντική και εναλλακτική αξιολόγηση Ερωτηματολόγια: για την αξιολόγηση γνώσεων, στάσεων, απόψεων όλων των σκοπών εκτός του κινητικού. Εκτός από τις γνωστές μορφές των παραδοσιακών ερωτηματολογίων γνώσεων (πολλαπλής επιλογής, σωστό/λάθος, αντιστοίχιση κλπ.), μπορεί να έχουν τη μορφή εικόνων για επιλογή της σωστής απεικόνισης μιας κίνησης, αντιστοίχισης εικόνων και λέξεων, συμπλήρωσης ζωγραφιάς, χρωματισμού εικόνων κλπ. Κλίμακες διαβάθμισης: καταγράφεται πόσο καλά ή πόσο συχνά εμφανίζονται τα κριτήρια της επιθυμητής εκτέλεσης μιας δραστηριότητας ή συμπεριφοράς (πχ., πάντα, μερικές φορές, ποτέ). Επίπεδα απόδοσης με κριτήρια (Rubric): καταγράφεται σε ποιο επίπεδο κατατάσσεται η εκτέλεση μιας δραστηριότητας και μιας συμπεριφοράς.

14 Επίπεδα απόδοσης με κριτήρια (rubric: κλίμκα διαβαθμισμένων κριτηρίων)
Δεξιότητα: περπάτημα στη δοκό ΠΣ=πολύ συχνά Σ=συχνά Μ=μερικές φορές Κ=καθόλου Όνομα Προσπάθειες Διαδοχικά βήματα Βλέμμα μπροστά Διαδοχική κίνηση χεριών Απώλεια ισορροπίας Αλλαγές κατεύθυν-σης Παύλος //////// ΠΣ Σ Κ Μαρία //// Μ Γιώργος /////// Κορίνα Παραδείγματα Κλίμακες διαβάθμισης Αθλητική δεξιότητα π.χ. πάσα στο βόλεϊ Χέρια πάνω από το μέτωπο Δείκτες-αντίχειρες τρίγωνο Σώμα κάτω από τη μπάλα Ολοκλήρωση κίνησης Λίστες ελέγχου Rubric «κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων»: περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας, ο οποίος περιγράφει τα κριτήρια απόδοσης και διαμορφώνει το αποτέλεσμα της απόδοσης των εκπαιδευόμενων, μέσω της κλιμακούμενης  βαθμολόγησης.  Το πλεονέκτημα στη χρήση των rubrics είναι ότι απλο-ποιούν τη διαδικασία βαθμολόγησης & καθιστούν σαφείς στους εκπαιδευόμενους τις προσδοκίες  των εκπαιδευτών τους, καθώς και τους στόχους της διαδικασίας μάθησης. Από κοινού, ο δάσκαλος και οι μαθητές πρέπει να αποφασίσουν (α) για τα κριτήρια αξιολόγησης και (β) για τις διαβαθμίσεις της ποιότητας των μαθητικών εργασιών που αρχίζει από την άριστη και καταλήγει  στη χαμηλή ποιότητα Επίπεδα απόδοσης με κριτήρια (rubric: κλίμκα διαβαθμισμένων κριτηρίων) 4 – Όλες οι δεξιότητες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και σωστά, όλη η ομάδα συμμετέχει, πολύ καλή εκτέλεση, εξαίρετη παρουσίαση 3 – οι περισσότερες δεξιότητες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και σωστά, όλοι συμμετέχουν, ώριμη εκτέλεση, πολύ καλή παρουσίαση 2 – κάποιες από τις δεξιότητες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και σωστά, τα περισσότερα άτομα της ομάδας συμμετέχουν, καλή παρουσίαση για το σχολείο 1 – λίγες δεξιότητες παρουσιάζονται ξεκάθαρα και σωστά, λίγα άτομα της ομάδας συμμετέχουν ενεργά, θέλει περισσότερη δουλειά Ομαδική εργασία: Σε ομάδες των 5-6 ατόμων, ετοιμάστε μια κινητική ρουτίνα 1,5΄ που να περιέχει τουλάχιστον: 4 στηρίξεις σε διαφορετικά σχήματα & βάσεις 4 δεξιότητες μετακίνησης 4 δεξιότητες χειρισμού αντικειμένου  μουσική

15 Πρωτοβάθμια Εκπ/ση – Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ  Α΄& Β΄ τάξη Γ΄& Δ΄ τάξη Απόκτηση βασικών κινητικών δεξιοτήτων Περιγραφική Βαθμολογία  Α, Β, Γ ή Δ Αφομοίωση εννοιών σχετικών με τη Φ.Α., ενδιαφέρον, ήθος, προσπάθεια, συνεργασία, δημιουργικότητα Τελικός βαθμός Α, Β…  ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ε΄& ΣΤ΄ τάξη  Φυσική κατάσταση Βαθμολογία  2 μονάδες (20%)  Εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων Βαθμολογία   4 μονάδες (40%)  Προσπάθεια, ενδιαφέρον, γνώσεις, γενικότερη συμπεριφορά Βαθμολογία  4 μονάδες (40%) Τελικός βαθμός 10 Προτεινόμενα κριτήρια βαθμολόγησης για την Ε΄ & ΣΤ΄

16 Δευτεροβάθμια Εκπ/ση – Αξιολόγηση - Βαθμολόγηση
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Φυσική κατάσταση Βαθμολογία   4 μονάδες (20%)  Εκμάθηση αθλητικών δεξιοτήτων Βαθμολογία   8 μονάδες (40%)  Προσπάθεια, ενδιαφέρον, γνώσεις, γενικότερη συμπεριφορά Τελικός βαθμός 20 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ Εξοικείωση στις αθλητικές δεξιότητες επιλογής Βαθμολογία 10 μονάδες (50%) Προσπάθεια, ενδιαφέρον, γνώσεις, γενικότερη συμπεριφορά     Τελικός βαθμός 20

17 Κινητικός τομέας (11 βαθμοί)
Δελτίο Αξιολόγησης & Προόδου στη Φυσική Αγωγή (Αυγερινός, Α., 2011) Γυμνάσιο: …………………………………………………………. Σχολικό έτος……………… - Τρίμηνο: ………. Του/της………………………………………………….. του …………………………………. Κινητικός τομέας (11 βαθμοί) Βαθμός Απόδοσης Απόδοση στην εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων (7 βαθμοί) Επίτευξη ατομικών στόχων φυσικής κατάστασης για υγεία (4 βαθμοί) Γνωστικός τομέας (2 βαθμοί) Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την υγεία, τα σπορ & την αθλητική επιστήμη (2 βαθμοί) Ηθικοκοινωνικός τομέας (3 βαθμοί) Επίδειξη υπεύθυνης αθλητικής & κοινωνικής συμπεριφοράς – Κατανόηση, σεβασμός της διαφορετικότητας των άλλων (3 βαθμοί) Τομέας συμμετοχής (4 βαθμοί) Συμμετοχή στο μάθημα (2 βαθμοί) Συμμετοχή στο εσωτερικό πρωτάθλημα (1 βαθμός) Σε άλλες δράσεις τις φυσικής αγωγής (1 βαθμός) Βαθμός τριμήνου: Ο/Η καθηγητής/-τρια Γενικά σχόλια & Παρατηρήσεις (κείμενο που γράφει ο /η διδάσκων όπου κρίνεται απαραίτητο)

18

19 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Βαθμός
ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧ. ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΟ/ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ενδιαφέρον Βαθμός Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Επίδοση Συμμετοχή σε άθλημα Προσπάθεια Μέσος όρος Τελική Βαθμολογία 18 19 20 21 22 23 24

20 Ανακεφαλαίωση για την αξιολόγηση: 1/2
να γίνεται σε όλους τους τομείς ανάπτυξης των μαθητών. να είναι διαμορφωτική (διαγνωστική, ανατροφοδοτική → βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης). να αποτελεί μια διαρκή, δυναμική διαδικασία, που ενσωματώνεται στη γενικότερη εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την αναβάθμιση & τη βελτιστοποίησή της. να χρησιμοποιεί ποικιλία τεχνικών για την αξιολόγηση ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων απόδοσης. να είναι δίκαιη και αμερόληπτη και να λαμβάνει υπόψη καταστάσεις που είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν οι μαθητές. να εστιάζει στην προσωπική βελτίωση των μαθητών & όχι στη σύγκριση με νόρμες και κριτήρια απόδοσης. να βοηθάει τους μαθητές παρέχοντάς τους θετική ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση για ενεργή συμμετοχή στη μάθηση.

21 Ανακεφαλαίωση για την αξιολόγηση: 2/2
να προάγει τη μάθηση. να αναφέρεται σε ξεκάθαρους και χρήσιμους για τη μάθηση στόχους. να συνδέεται άμεσα με τους αντικειμενικούς σκοπούς του μαθήματος. να αποσκοπεί στη βελτίωση της μάθησης & όχι στην επιβεβαίωσή της. να αφορά τη βελτίωση της μάθησης & όχι τη συμμετοχή & την προσπάθεια. να είναι εύχρηστη, αντικειμενική, αξιόπιστη, έγκυρη & να γίνεται σε τακτική βάση. να είναι προγραμματισμένη & να γνωστοποιείται στους μαθητές ο χρόνος πραγματοποίησής της. να μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν στον καθορισμό του προγράμματος και των κριτηρίων αξιολόγησης. να μη χρησιμοποιεί τις γραπτές δοκιμασίες για λόγους βαθμολόγησης.

22 Πηγές Τα βιβλία Φυσικής Αγωγής του εκπαιδευτικού. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ – Π.Ι.

23 Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "“Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google