Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γειά σας. Say: Nick is going to the supermarket.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γειά σας. Say: Nick is going to the supermarket."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γειά σας

2 Say: Nick is going to the supermarket.

3 Ο Νίκος πάει στο σούπερ μάρκετ.

4 Ask: Why is Nick going to the supermarket?

5 Γιατί ο Νίκος πάει στο σούπερ μάρκετ;

6 Because he wants alto of money.

7 Γιατί θέλει πολλά λεφτά.

8 Who has a lot of money?

9 Ποιός έχει πολλά λεφτά;

10 Miss Loula has a lot of money.

11 Η δεσποινίς Λούλα έχει πολλά λεφτά.

12 Good evening Miss Loula.

13 Καλησπέρα δεσποινίς Λούλα.

14 Good night, Nick.

15 Καληνύχτα, Νίκο.

16 Hello, Mr. Nikolaou.

17 Χαίρετε, κύριε Νικολάου.

18 Hello, Nick.

19 How is Mrs. Nikolaou?

20 She is well, but she does not have money.

21 Είναι καλά, αλλά δεν έχει λεφτά.

22 Nick is asking if Mirs Nikolaou is home.

23 Η κυρία Νικολάου είναι σπίτι;

24 No, no, she is not home.

25 Όχι, όχι, δεν είναι σπίτι.

26 Nick is asking is he knows where she is.

27 Ξέρετε που είναι;

28 No, I do not know where she is.

29 Όχι, δεν ξέρω που είναι.

30 Nisck is asking again if he knows where Miss Loula is.

31 Ξέρετε που είναι η δεσποινίς Λούλα;

32 Again Mr. Nikolaoy emphatically denies knowing where Miss Loula is.

33 Όχι, όχι, δεν ξέρω που είναι η δεσποινίς Λούλα.

34 Nick persists asking: Do you know if she is at school?

35 Ξέρετε αν είναι στο σχολείο;

36 Again Mr. Nikolaou says: I don’t know.

37 Δεν ξέρω.

38 Heturns around in a hurry and says: Good bye, Nick.

39 Γειά σου, Νίκο.

40 Nick wonders why people avoid him saying to himself: But why, why?

41 Αλλά γιατί, γιατί;

42 He popes to find new people who will not avoid him. So he goes to his favorite place, the supermarket.

43 Say: Nick goes to the supermarket.

44 Ο Νίκος πάει στο σούπερ μάρκετ.

45 He sees a gentleman he never met before.

46 He says with a smile: Hello, Sir.

47 Χαίρετε, κύριε.

48 The gentleman looks at Nick and says: hello (informal).

49 Γειά σου.

50 Nick says: How are you, Sir?

51 Τι κάνετε κύριε;

52 The gentleman looks at Nick from top to bottom and says: I am well, …but do I know you?

53 Είμαι καλά,... αλλά σε ξέρω;

54 Notice a couple things here: I know you = σε ξέρω.

55 You are familiar with the verb ξέρω. What about that two letter word σε? It means “you” and is used instead of a noun. It is a personal pronoun.

56 Let’s take a look personal pronouns used as direct objects in a sentense: με = me σε = you τον = him την = her το = it

57 Unlike English, this personal pronoun goes in front of the verb. Let’s look at some examples:

58 I hear you = σε ακούω do see me? = με βλέπεις; do you know him? = τον ξέρεις; do you know her? = την ξέρεις do you want it? = το θέλεις

59 Let’s practice.

60 Say: Do you see her?

61 Την βλέπεις;

62 Are you giving it?

63 Το δίνεις;

64 I know you.

65 Σε ξέρω.

66 Back to our story.

67 Nick, says: No, you do not know me, sir.

68 Όχι, δεν με ξέρετε κύριε.

69 My name is…

70 Με λένε...

71 Με λέννε...

72 Say: my name is…

73 Με λένε...

74 Nick continues: My name is Nick, sir.

75 Με λένε Νικο, κύριε.

76 The gentle says: Very well.

77 Πολύ καλά.

78 And continues: And what do you want, Nick?

79 Και τι θέλεις, Νίκο;

80 Nick persists: What is your name, Sir?

81 Πως σας λένε, κύριε;

82 Notice the polite form of the personal pronoun “you” = σας. Like all polite forms, it is in 2 nd person PLURAL.

83 This a good time to learn these personal pronouns in the plural: us = μας you (all) = σας them = τους

84 EXAMPLES He knows us = μας ξέρει he knows you (all) = σας ξέρει he knows them = τους ξέρει

85 Say again: What is your name, Sir?

86 Πως σας λένε, κύριε;

87 It literally means “how do they call you?”

88 The familiar form is «πως σε λένε;»

89 Ask in the familiar form: What is your name?

90 Πως σε λένε;

91 Let me ask YOU now: πως σε λένε;

92 Respond by saying: Με λένε... and your name.

93 Ask a friend: What is your name.

94 Well, if they do not know Greek, they might give you a funny look.

95 The gentleman of our story begins to wonder, but gives into the pressure and says: I am Mr. Lapas.

96 Είμαι ο κύριος Λάπας.

97 Glad to meet you.

98 Χαίρω πολύ.

99

100 Say: glad to meet you.

101 Χαίρω πολύ.

102 Now, Nick gives his hand and says: Glad to meet you.

103 Χαίρω πολύ.

104 And he repeats with a big smile: glad to meet you Mr. Lapas.

105 Χαιρω πολύ, κύριε Λάπα.

106 As we said, when you address someone you use the vocative form of his or her name = Λάπα without the “ς” at the end of the word.

107 Mr. Lapas begins to suspect Nick and says: What do you want, Nick?

108 Where are you from?

109 Από που είστε;

110

111 Ask: where are you from?

112 Από που είστε;

113 Nick is now asking: Where are you from, Mr. Lapas?

114 Από που είστε κύριε Λάπα;

115 Athens

116 Η Αθήνα

117

118 Say: Athens.

119 Η Αθήνα

120 He replies: From Athens.

121 Από την Αθήνα.

122 Did you remember to use the article την following the preposition απο?

123 The articles in the NOMINATIVE and the ACCUSATIVE: MasculineFeminineNeuter NOMINATIVE οητο ACCUSATIVE τοντηντο

124 Τι θέλεις, Νίκο;

125 Nothing

126 Τίποτα.

127 Say: nothing

128 Τίποτα.

129

130 Nick says: Nothing

131 Τίποτα.

132 And repeats: Nothing, Mr. Lapas

133 Τίποτα, κύριε.

134 Mr. Lapas says: Okay, good bye.

135 Εντάξει. Γειά σου.

136 In desperation, Nick says: Do you have money, Mr. Lapas?

137 Έχετε λεφτά, κύριε Λάπα;

138 Mr. Lapas says that he does not have any money…

139 Όχι, δεν έχω λεφτά.

140 Nick persists: Mr. Lapas, you have a lot of money,

141 Κύριε Λάπα, έχετε πολλά λεφτά.

142 No, I do not have a lot money.

143 Όχι, δεν έχω πολλά λεφτά.

144 At this point, Mr. Lapas turns around and leaves in a hurry.

145 Nick is wondering again…

146 Γιατί, γιατί;

147

148 The university

149 Το πανεπιστήμιο

150 Say “στήμιο”

151 Say again “στήμιο”

152 Say “πιστήμιο”

153

154 Say “πανε”

155 Say again “πανε”

156 Now, the whole word “πανεπιστήμιο”.

157 “πανεπιστήμιο”

158 Say: university

159 Πανεπιστήμιο

160 It is a composite word made from παν and επιστήμιο.

161 We find the prefix “pan” in English, as in the word “pan-American” (all— American). It means “all”.

162 The second part is seen in the word epistemology = the study of knowledge.

163 So, the word πανεπιστήμιο means all knowledge, a place where all disciplines are studied.

164 Mr. Lapas is a professor at the University.

165 Professor

166 ο καθηγητής

167

168 Say: professor

169 ο καθηγητής

170 Say: Mr. Lapaw is a professor at the University

171 Ο κύριος Λάπας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο.

172 Say: He sees Loula at the university.

173 Βλεπει τη Λούλα στο πανεπιστήμιο.

174 He introduces himself: I am professor Lapas.

175 Είμαι ο καθηγητής Λάπας.

176 Glad to meet you, sir.

177 Χαίρω πολύ, κύριε.

178 He is asking Loyla her name in a formal way...

179 Πως σας λένε;

180 Loula introduces herself: my name is Loula.

181 Με λένε Λούλα.

182 He is asking her again: where are you from? (formally)

183 Από που είστε;

184 She says: I am from Athens.

185 Είμαι από την Αθήνα.

186 And where do you live?

187 Και που μένετε;

188 I live in Athens.

189 Μένω στην Αθήνα.

190 He is now asking curiously: if you are from Athens and live in Athens…

191 Αν είστε από την Αθήνα και μένετε στην Αθήνα...

192 do you know Nick?

193 Miss Loula is statled for a second and then says: Oh yes, I know Nick.

194 Ω, ναι, ξέρω το Νίκο.

195 I know Nick very well.

196 Ξέρω το Νίκο πολύ καλά.

197 Professor Lapas asks again: why does he want money?

198 Γιατί θέλει λεφτά;

199 Loula says: Because he does not have money.

200 Γιατί δεν έχει λεφτά.

201 He does not have a lot of money.

202 Δεν έχει πολλά λεφτά.

203 And where does he live?

204 Και που μένει.

205 He lives in Athens.

206 Μένει στην Αθήνα.

207 Where in Auens?

208 Πυ στην Αθήνα;

209 his house is there.

210 Το σπίτι του είναι εκεί.

211 There is his house.

212 Να το σπίτι του.

213 Do you see it?

214 Το βλέπετε;

215 Yes, I see it.

216 Ναι, το βλέπω.

217 Small

218 μικρό

219

220 Say: small

221 μικρό

222 It is small.

223 Είναι μικρό.

224 Very small.

225 Πολύ μικρό.

226 Say: the house is small.

227 Το σπίτι είναι μικρό.

228 The house is very small.

229 Το σπίτι είναι πολύ μικρό.

230 big

231 μεγάλο

232

233 Say: big

234 μεγάλο

235 Say: the house is not big

236 Το σπίτι δεν είναι μεγάλο.

237 He does not have a big house.

238 Δεν έχει μεγάλο σπίτι.

239 But he has a big car.

240 Αλλά έχει μεγάλο αυτοκίνητο.

241 Nick has a small house and a big car.

242 Ο Νίκος έχει μικρό σπίτι και μεγάλο αυτοκίνητο.

243 It is not his car.

244 Δεν είναι το αυτοκίνητό του.

245 It is her car.

246 Είναι το αυτοκίνητό της.

247 This is the end of lesson 9.

248 Γειά σας


Κατέβασμα ppt "Γειά σας. Say: Nick is going to the supermarket."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google