Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lesson 20a: Nature I JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lesson 20a: Nature I JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lesson 20a: Nature I JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_Greek_alphabet_sample.svg

2 Nature I He likes to eat

3 Nature I Του αρέσει να τρώει.

4 Nature I He likes to eat gyro.

5 Nature I Του αρέσει να τρώει γύρο.

6 Nature I She likes to drink.

7 Nature I Της αρέσει να πίνει.

8 Nature I She likes to drink a lot of water.

9 Nature I Της αρέσει να πίνει πολύ νερό.

10 Nature I Do you like my car?

11 Nature I Σ’ αρέσει το αυτοκίνητό μου;

12 Nature I I don’t like your car, but I like your computer.

13 Nature I Δεν μ’ αρέσει το αυτοκίνητό σου, αλλά μ’ αρέσει ο υπολογιστής σου.

14 Nature I Does she like your house?

15 Nature I Της αρέσει το σπίτι σου;

16 Nature I I like your bag.

17 Nature I Μ’ αρέσει η τσάντα σου.

18 Nature I Nick loves Maria.

19 Nature I Ο Νίκος αγαπάει τη Μαρία.

20 Nature I Does Maria love Nick?

21 Nature I Η Μαρία αγαπάει το Νίκο;

22 Nature I Yes, Maria loves Nick

23 Nature I Ναι, η Μαρία αγαπάει το Νίκο

24 Nature I and Nick loves Maria.

25 Nature I και ο Νίκος αγαπάει τη Μαρία.

26 Nature I Do you like this car?

27 Nature I Σ’αρέσει αυτό το αυτοκίνητο;

28 Nature I No, I do not like this car, but I like this elephant.

29 Nature I Όχι, δεν μ’ αρέσει αυτό το αυτοκίνητο, αλλά μ’ αρέσει αυτός ο ελέφαντας.

30 Nature I Nick and Maria want to go …

31 Nature I Ο Νίκος και η Μαρία θέλουν να πάνε...

32 Nature I Excursion, field trip. Η εκδρομή. Say «μη», «δρο», «δρο-μή», «Εκ-δρο», «εκδρομή»

33 Nature I Say: excursion

34 Nature I Η εκδρομή

35 Nature I Say again: excursion.

36 Nature I Η εκδρομή

37 Nature I Nick and Maria want …

38 Nature I Ο Νίκος και η Μαρία θέλουν...

39 Nature I Nick and Maria want to go…

40 Nature I Ο Νίκος και η Μαρία θέλουν να πάνε...

41 Nature I Nick and Maria want to go on an excursion.

42 Nature I Ο Νίκος και η Μαρία θέλουν να πάνε εκδρομή.

43 Nature I Where do they want to go?

44 Nature I Που θέλουν να πάνε;

45 Nature I Country side. Η εξοχή

46 Nature I Say: country side.

47 Nature I Η εξοχή

48 Nature I Say again: Country side

49 Nature I Η εξοχή

50 Nature I They want to go on an excursion to the country side.

51 Nature I Θέλουν να πάνε εκδρομή στην εξοχη..

52 Nature I Do you remember how to say “I took” in Greek? Πήρα

53 Nature I Today they took their car and they went to the country side.

54 Nature I Σήμερα πήραν το αυτοκίνητό τους και πήγαν στην εξοχή.

55 Nature I Beautiful: όμορφος, όμορφη, όμορφο. As you remember, adjectives take a masculine, a feminine, or a neuter endings, depending on the noun they describe.

56 Nature I Say: beautiful

57 Nature I όμορφος, όμορφη, όμορφο

58 Nature I Say again: beautiful

59 Nature I όμορφος, όμορφη, όμορφο

60 Nature I Beautiful car

61 Nature I Όμορφο αυτοκίνητο

62 Nature I Beautiful door

63 Nature I Όμορφη πόρτα

64 Nature I Beautiful elephant

65 Nature I Όμορφος ελέφαντας

66 Nature I Lake Η λίμνη

67 Nature I Say: lake

68 Nature I Η λίμνη

69 Nature I Say again: lake

70 Nature I Η λίμνη

71 Nature I They know a beautiful lake.

72 Nature I Ξέρουν μία όμορφη λίμνη.

73 Nature I They will go to a beautiful lake.

74 Nature I Θα πάνε σε μία όμορφη λίμνη.

75 Nature I They will swim in the beautiful lake.

76 Nature I Θα κάνουν μπάνιο στην όμορφη λίμνη.

77 Nature I They went to the beautiful lake.

78 Nature I Πήγαν στη όμορφη λίμνη.

79 Nature I They swam in the beautiful lake.

80 Nature I Έκαναν μπάνιο στη όμορφη λίμνη.


Κατέβασμα ppt "Lesson 20a: Nature I JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google