Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Lesson 14: Around the city JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Lesson 14: Around the city JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Lesson 14: Around the city JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Modern_Greek_alphabet_sample.svg

2 Around the city Γειά σας

3 Around the city Nick has a white car.

4 Around the city Ο Νίκος έχει ένα άσπρο αυτοκίνητο.

5 Around the city No, Nick has three white cars.

6 Around the city Όχι, ο Νίκος έχει τρία ἀ σπρα αυτοκίνητα.

7 Around the city Does Nick have four small computers?

8 Around the city Ο Νίκος έχει τέσσερις μικρούς υπολογιστές;

9 Around the city No, Nick has only one big computer.

10 Around the city Όχι, ο Νίκος έχει μόνο ένα μεγάλο υπολογιστή.

11 Around the city Where does Nick live?

12 Around the city Που μένει ο Νίκος;

13 Around the city He lives in purple house.

14 Around the city

15 Μένει σε ένα μωβ σπίτι.

16 Around the city What color is his bag?

17 Around the city Τι χρώμα είναι ι στσάντα του;

18 Around the city His bag is green.

19 Around the city Η τσάντα του είναι πράσινη.

20 Around the city Where is Nick going now?

21 Around the city Που πάει ο Νίκος τώρα;

22 Around the city He is going to the city.

23 Around the city The city

24 Around the city Η πόλη

25 Around the city Η πόλη

26 Around the city To the city

27 Around the city Στην πόλη.

28 Around the city He is going to the city.

29 Around the city Πάει στην πόλη.

30 Around the city Where is the city?

31 Around the city Που είναι η πόλη;

32 Around the city The city is there.

33 Around the city Η πόλη είναι εκεί.

34 Around the city Does Nick live in the city?

35 Around the city Ο Νίκος μένει στην πόλη.

36 Around the city Yes, he lives in the city.

37 Around the city Ναι, μένει στην πόλη.

38 Around the city He lives downtown.

39 Around the city Downtown

40 Around the city Το κέντρο

41 Around the city Το κέντρο

42 Around the city The word κεντρο literally means “center”, the city center.

43 Around the city He lives downtown.

44 Around the city Μένει στο κέντρο.

45 Around the city Say again: he lives downtown.

46 Around the city Μένει στο κέντρο.

47 Around the city Ask: Is his house downtown?

48 Around the city Το σπίτι του είναι στο κέντρο; Or Είναι το σπίτι του στο κέντρο;

49 Around the city Answer: Yes, his house is downtown.

50 Around the city Ναι, το σπίτι του είναι στο κέντρο.

51 Around the city He lives on Olympou Street.

52 Around the city Olympou Street

53 Around the city Η Οδός Ολύμπου.

54 Around the city Η Οδός Ολύμπου.

55 Around the city H lives on Olympou Street.

56 Around the city Μένει στην Οδό Ολύμπου.

57 Around the city Say again: He lives on Olympou Street.

58 Around the city Μένει στη Οδό Ολύμπου.

59 Around the city Ask: Where is Olympou Street.

60 Around the city Που είναι η Οδός Ολύμπου; Notice the difference. In this sentence “η οδός” is the subject.

61 Around the city Ask again: Where is Olympou Street?

62 Around the city Που είναι η Οδός Ολύμπου;

63 Around the city Answer: Olympou Street is there.

64 Around the city Η Οδός Ολύμπου είναι εκεί.

65 Around the city Say again: Nick lives on Olympou Street.

66 Around the city Ο Νίκος μένει στην Οδό Ολύμπου.

67 Around the city He lives next to...

68 Around the city Next to

69 Around the city Δίπλα σε

70 Around the city Δίπλα σε

71 Around the city Say: next to

72 Around the city Δίπλα σε

73 Around the city He lives next to…

74 Around the city Μένει δίπλα σε...

75 Around the city Say again: He lives next to…

76 Around the city Μένει δίπλα σε...

77 Around the city He lives next to a school.

78 Around the city Μένει δίπλα σε ένα σχολείο.

79 Around the city Say again: He lives next to a school.

80 Around the city Μένει δίπλα σε ένα σχολείο.

81 Around the city Is the school in the city?

82 Around the city Το σχολείο είναι στη πόλη;

83 Around the city

84 Yes, the school is in the city.

85 Around the city Ναι, το σχολείο είναι στην πόλη.

86 Around the city Ask: Is the school downtown?

87 Around the city Το σχολείο είναι στο κέντρο;

88 Around the city Yes, the school is downtown.

89 Around the city Ναι, το σχολείο είναι στο κέντρο.

90 Around the city The gas station

91 Around the city

92 Το βενζινάδικο

93 Around the city Το βενζινάδικο.

94 Around the city A (one) gas station

95 Around the city Ένα βενζινάδικο

96 Around the city Next to a gas station

97 Around the city Δίπλα σε ένα βενζινάδικο.

98 Around the city Say again: next to a gas station.

99 Around the city Δίπλα σε ένα βενζινάδικο.

100 Around the city The school is next to a gas station.

101 Around the city Το σχολείο είναι δίπλα σε ένα βενζινάδικο.

102 Around the city Ask: Where is the gas station?

103 Around the city Που είναι το βενζινάδικο;

104 Around the city Answer: Next to a school.

105 Around the city Δίπλα σε ένα σχολείο.

106 Around the city Ask: Where does Nick live?

107 Around the city Που μένει ο Νίκος;

108 Around the city Nick lives in the city.

109 Around the city Where in the city does he live.

110 Around the city Που στην πόλη μένει;

111 Around the city He he lives downtown.

112 Around the city Μένει στο κέντρο.

113 Around the city He lives next a school.

114 Around the city Μένει δίπλα σε ένα σχολείο.

115 Around the city And where is the school?

116 Around the city Και που είναι το σχολείο;

117 Around the city The school is next to a gas station.

118 Around the city Το σχολείο είναι δίπλα σε ένα βενζινάδικο.

119 Around the city Across

120 Around the city Απέναντι από

121 Around the city Απέναντι από

122 Around the city Across (from) the school

123 Around the city Απέναντι από το σχολείο.

124 Around the city Ask: What is across from the school?

125 Around the city Τι είναι απέναντι από το σχολείο;

126 Around the city The church

127 Around the city Η εκκλησία

128 Around the city Η εκκλησία

129 Around the city Say: A (one) church Remember, it is a feminine noun.

130 Around the city Μια εκκλησία

131 Around the city Now say: across a church.

132 Around the city Απέναντι από μία εκκλησία.

133 Around the city The school is across a church.

134 Around the city Το σχολείο είναι απέναντι από μία εκκλησία.

135 Around the city Ask: Where is the church.

136 Around the city Που είναι η εκκλησία;

137 Around the city The church is across from a school.

138 Around the city Η εκκλησία είναι απέναντι από ένα σχολείο.

139 Around the city The school is next to a gas station.

140 Around the city Το σχολείο είναι δίπλα σε ένα βενζινάδικο.

141 Around the city Where is the gas station?

142 Around the city It is on Olympou street.

143 Around the city Είναι στην Oδό Ολύμπου.

144 Around the city The school is also on Olympou Street.

145 Around the city Και το σχολείο είναι στην Οδό Ολύμπου.

146 Around the city Where is Nick going now?

147 Around the city Που πάει ο Νίκος τώρα;

148 Around the city He is going to bookstore.

149 Around the city Bookstore

150 Around the city Το βιβλιοπωλείο

151 Around the city Το βιβλιοπωλείο.

152 Around the city Say: He is going to the bookstore.

153 Around the city Πάει στο βιβλιοπωλείο.

154 Around the city How

155 Around the city Πως

156 Around the city Πως

157 Around the city Ask: How is Nick going to the bookstore?

158 Around the city Πως πάει ο Νίκος στο βιβλιοπωλείο;

159 Around the city I walk

160 Around the city Περπατάω

161 Around the city Περπατάω

162 Around the city Say: I walk

163 Around the city Περπατάω

164 Around the city Περπατάω is conjugated liκe the verb πάω.

165 Around the city I walkΠερπατάω You walkΠερπατάς S/he walksΠερπατάει We walkΠερπατάμε You (all) walkΠερπατάτε They walkΠερπατάνε

166 Around the city Practice conjugating this verb. There are may verbs like this that end in -άω

167 Around the city Say: Nick is walking.

168 Around the city Ο Νίκος περπατάει.

169 Around the city Nick is walking to the library.

170 Around the city Ο Νίκος περπατάει στο βιβλιοπωλείο.

171 Around the city Ask: Where is the bookstore?

172 Around the city Που είναι το βιβλιοπωλείο;

173 Around the city The bookstore is behind the park.

174 Around the city Behind

175 Around the city Πίσω από...

176 Around the city Πίσω από...

177 Around the city Behind the park.

178 Around the city Πίσω από το πάρκο.

179 Around the city Say: The bookstore is behind the park.

180 Around the city Το βιβλιοπωλείο είναι πίσω από το πάρκο.

181 Around the city Is the park behind the school?

182 Around the city Το πάρκο είναι πίσω από το σχολείο;

183 Around the city No, the school is close to the gas station.

184 Around the city Close to

185 Around the city Κοντά στ..

186 Around the city Κοντά στ..

187 Around the city Close to the gas station.

188 Around the city Κοντά στο βενζινάδικο.

189 Around the city Now say: The school is close to the gas staion.

190 Around the city Το σχολείο είναι κοντά στο βενζινάδικο.

191 Around the city The school is next to the gas station.

192 Around the city Το σχολείο είναι δίπλα στο βενζινάδικο.

193 Around the city Why is Nick going to the bookstore?

194 Around the city Γιατί ο Νίκος πάει στο βιβλιοπωλείο;

195 Around the city Because he wants tree books.

196 Around the city Γιατί θέλει τρία βιβλία.

197 Around the city Why does he want three books?

198 Around the city Γιατί θέλει τρία βιβλία;

199 Around the city Because he reads a lot.

200 Around the city Γιατί διαβάζει πολύ.

201 Around the city Tony is going to the hospital.

202 Around the city Hospital

203 Around the city Το νοσοκομείο.

204 Around the city Το νοσοκομείο.

205 Around the city He is going to the hospital.

206 Around the city Πάει στο νοσοκομείο.

207 Around the city Ask: Who is going to the hospital?

208 Around the city Ποιός πάει στο νοσοκομείο;

209 Around the city Tony is going to the hospital.

210 Around the city Ο Τόνυ πάει στο νοσοκομείο.

211 Around the city Ask: Why is Tony going to the hospital?

212 Around the city Γιατί ο Τόνυ πάει στο νοσοκομείο;

213 Around the city Say: Because he is not well.

214 Around the city Γιατί δεν είναι καλά.

215 Around the city Far

216 Around the city Μακριά

217 Around the city Μακριά.

218 Around the city Ask: Is the hospital far?

219 Around the city Το νοσοκομείο είναι μακριά;

220 Around the city Say: No, the hospital is not far.

221 Around the city Όχι, το νοσοκομείο δεν είναι μακριά.

222 Around the city It is not very far.

223 Around the city Δεν είναι πολυ μακριά.

224 Around the city It is near by.

225 Around the city It is close.

226 Around the city Είναι κοντά.

227 Around the city The hospital is very close.

228 Around the city Το νοσοκομείο είναι πολύ κοντά.

229 Around the city Where is the hospital?

230 Around the city Που είναι το νοσοκομείο;

231 Around the city The hospital is on Souri Street.

232 Around the city Το νοσοκομείο είναι στη οδό Σουρή.

233 Around the city Why is Manos running?

234 Around the city I run

235 Around the city Τρέχω

236 Around the city Τρέχω

237 Around the city He is running.

238 Around the city τρέχει

239 Around the city Ask again: Why is Manos running?

240 Around the city Γιατί τρέχει Μάνος;

241 Around the city Hotel

242 Around the city Το ξενοδοχείο

243 Around the city Το ξενοδοχείο

244 Around the city Say: He is running to the hotel.

245 Around the city Τρέχει στο ξενοδοχείο

246 Around the city Say: Manos is running to his hotel.

247 Around the city Ο Μάνος τρέχει στο ξενοδοχείο του.

248 Around the city Where is his hotel?

249 Around the city Που είναι το ξενοδοχείο του;

250 Around the city Ιit is not very far.

251 Around the city Δεν είναι πολύ μακριά.

252 Around the city It is very close.

253 Around the city Είναι πολύ κοντά.

254 Around the city Is it downtown?

255 Around the city Έίναι στο κέντρο.

256 Around the city Yes, it is downtown.

257 Around the city Ναι, είναι στο κέντρο.

258 Around the city Say: The hotel is across from the hospital.

259 Around the city Το ξενοδοχείο είναι απέναντι από το νοσοκομείο.

260 Around the city This is the end of lesson 14.

261 Around the city Γειά σας


Κατέβασμα ppt "Lesson 14: Around the city JSIS E 111: Elementary Modern Greek Sample of modern Greek alphabet, M. Adiputra,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google