Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΠ ΚτΠ – Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πράξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΠ ΚτΠ – Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πράξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΠ ΚτΠ – Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πράξη «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» Υποέργο : Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

2 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Μέρη του ΣΕΠΕΗΥ Υπολογιστικός εξοπλισμός – Εξυπηρετητής, σταθμοί εργασίας – Λογισμικό Περιφερειακές συσκευές – εκτυπωτές – σαρωτές δικτυακός εξοπλισμός – Hubs, Switches – Modems, Routers Παθητικός εξοπλισμός – Δικτυακή εγκατάσταση – Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Υπηρεσιακά βιβλία & έντυπα, αναλώσιμα, λοιπά αντικείμενα 2

3 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Στόχοι Λειτουργίας Υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών Πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ Υποστήριξη σχολικών δραστηριοτήτων Αξιοποίηση σε ευρωπαϊκές δράσης συνεργασίας Επέκταση διδακτικών δραστηριοτήτων (ΠΔΣ, πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών κλπ) Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Φιλοξενία εκπαιδευτικών ή επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας 3

4 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Συναρμόδιοι Παράγοντες Ο Διευθυντής Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πληροφορικής Ο Υπεύθυνος ΣΕΠΕΗΥ Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ 4

5 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Οργάνωση Χωροταξία Ωρολόγιο Πρόγραμμα Υπηρεσιακά Βιβλία & Έντυπα Δελτίο αρχείου μηχανήματος Βιβλίο συμβάντων Βιβλίο παρουσίας προσωπικού Βιβλίο δανεισμού Σχεδιάγραμμα των θέσεων εργασίας 5

6 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δελτίο αρχείου μηχανήματος 6

7 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δελτίο αρχείου μηχανήματος 7

8 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δελτίο αρχείου μηχανήματος 8

9 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Βιβλίο συμβάντων 9

10 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Βιβλίο δανεισμού 10

11 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Πρόσβαση Λογαριασμοί Τομέα με διαχειριστικά δικαιώματα – για τον υπεύθυνο ΣΕΠΕΗΥ – για το προσωπικό του ΚΕΠΛΗΝΕΤ – λογαριασμός χρήσης σε έκτακτη περίπτωση Λογαριασμός Τομέα χωρίς διαχειριστικά δικαιώματα, για χρήση από τους χρήστες/εκπαιδευόμενους Λογαριασμός τοπικός με διαχειριστικά δικαιώματα για κάθε σταθμό εργασίας Λογαριασμός τοπικός χωρίς διαχειριστικά δικαιώματα για χρήση από τους χρήστες/εκπαιδευόμενους Οι λογαριασμοί με διαχειριστικά δικαιώματα ενδείκνυται να μην ονομάζονται “Administrator”, αλλά να μετονομάζονται για λόγους ασφαλείας 11

12 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Εργασίες διαχείρισης Ο υπεύθυνος του ΣΕΠΕΗΥ σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ διαχειρίζεται Λογαριασμούς χρηστών, ομάδων χρηστών και πολιτικών ομάδων Ενημερώσεις λογισμικού, εγκατάσταση εκπαιδευτικού λογισμικού Διαχείριση εύρους ζώνης (proxy server) Αντίγραφα ασφαλείας – Συστήματος 2 φορές το έτος – Αρχείων χρηστών 1 φορά το μήνα Προστασία από ιούς, κατασκοπευτικό ή διαφημιστικό λογισμικό – Χρονοπρογραμματισμός ενημερώσεων με νέες υπογραφές ιών, αναβαθμίσεις λογισμικού – Έλεγχος συστήματος 1 φορά το δεκαπενθήμερο Αποκατάσταση προβλημάτων 12

13 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Καθήκοντα ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ενημέρωση εκπαιδευτικών πληροφορικής για θέματα ΣΕΠΕΗΥ Τεχνική υποστήριξη χρηστών τηλεφωνικά, απομακρυσμένα ή με επί τόπου επισκέψεις Βοήθεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων τοπικών ή παροχής υπηρεσιών ΠΣΔ Υποστήριξη αναβαθμίσεων Εποπτεία μετεγκατάστασης εξοπλισμού Έλεγχος ορθότητας δεδομένων στο ΠΣ Κτηματολογίου 13

14 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Καθήκοντα Υπεύθυνου ΣΕΠΕΗΥ Χρεώνεται τον υπολογιστικό εξοπλισμό του εργαστηρίου Πραγματοποιεί δοκιμαστικούς ελέγχους για να διαπιστώνει την ορθή λειτουργία του Δρομολογεί τη διαδικασία αποκατάστασης προβλημάτων Διατηρεί σε ασφαλή τοποθεσία κωδικούς συστήματος, άδειες χρήσης, βιβλία εργαστηρίου, λογισμικό, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης Τήρηση βιβλίων ΣΕΠΕΗΥ Ενημέρωση ΠΣ Κτηματολογίου Ελέγχει την ισχύ αδειών χρήσης και φροντίζει για την ανανέωσή τους (π.χ. προστασία από ιούς) Ενημερώνει τους χρήστες για τους κανόνες υγιεινής και της χρήσης του εξοπλισμού Συνεργάζεται με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ για την επίλυση προβλημάτων 14

15 Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΠ ΚτΠ – Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πράξη «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» Υποέργο : Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

16 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δομή υποστήριξης υποδομών ΤΠΕ σχολείων και χρηστών ΠΣΔ 16

17 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Εκπαιδευτική / Διοικητική Μονάδα Διαχειρίζεται: λογαριασμούς της των εκπαιδευτικών και μαθητών της του προσωπικού της Υποστηρίζει: το εργαστήριο ή/και τους υπολογιστές της μέσω του αντίστοιχου υπευθύνου που έχει οριστεί και με βάση τον εγκεκριμένο Κανονισμό Σχολικού Εργαστηρίου Ενημερώνει: το προσωπικό της (εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους) για τον τρόπο που λειτουργεί και παρέχεται η υποστήριξη από τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και το Helpdesk ΠΣΔ 17

18 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Εκπαιδευτική / Διοικητική Μονάδα Δημιουργία και Διαχείριση Χρηστών: λογαριασμών μαθητών λογαριασμών εκπαιδευτικών ή υπαλλήλων άλλων λογαριασμών για τις ανάγκες της μονάδας Υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων ή υπολογιστών: από υπεύθυνο που έχει ορίσει η μονάδα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς Ενημέρωση χρηστών: καθηγητές πληροφορικής τους υπαλλήλους της υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχουν τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ υλικό (π.χ. έντυπα οδηγιών και κανονισμοί) που λαμβάνει από το ΥΠΕΠΘ, τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ και το ΠΣΔ και αφορά ΤΠΕ παρεχόμενες υπηρεσίες του ΠΣΔ 18

19 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Κατά τόπους ΚΕΠΛΗΝΕΤ Υποστηρίζει: τον εξοπλισμό ΤΠΕ (PCs, Servers, Εκτυπωτές, Προβολικά, Scanners, κ.α.) των μονάδων: μέσω τηλεφώνου με επιτόπιες επισκέψεις το εσωτερικό δίκτυο (LAN) των μονάδων (δομημένη καλωδίωση, switch, hub κ.α.): κυρίως με επιτόπιες επισκέψεις το Δίκτυο Πρόσβασης του ΠΣΔ (δρομολογητής πρόσβασης, τυχόν ασύρματος δικτυακός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακό κύκλωμα πρόσβασης, κ.α.): κυρίως με επιτόπιες επισκέψεις τον δικτυακό και τυχόν υπολογιστικό εξοπλισμό των Κόμβων του Δικτύου Διανομής του ΠΣΔ: με επιτόπιες επισκέψεις μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 19

20 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Κατά τόπους ΚΕΠΛΗΝΕΤ Εργασίες υποστήριξης: Υποστήριξη εξοπλισμού ΤΠΕ των μονάδων Υποστήριξη εσωτερικού δικτύου (LAN) των μονάδων Υποστήριξη Δικτύου Πρόσβασης του ΠΣΔ Επικουρική υποστήριξη των Κόμβων του Δικτύου Διανομής του ΠΣΔ Πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΠΛΗΝΕΤ και Helpdesk ΠΣΔ: Προώθηση αιτημάτων / προβλημάτων από ΚΕΠΛΗΝΕΤ προς Helpdesk ΠΣΔ Διαδικασία προώθησης των αιτημάτων / προβλημάτων Καταγραφή ή προώθηση Δελτίου Αιτήματος (RT) ή Βλάβης (TT), χρεώνεται στο Helpdesk του ΠΣΔ Παρακολούθηση Δελτίων Αιτήματος ή Βλάβης που ανοίχθηκαν προς το Helpdesk ΠΣΔ Ενημέρωση της μονάδας όταν το πρόβλημα επιλυθεί 20

21 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Κατά τόπους ΚΕΠΛΗΝΕΤ Βλάβες Εξοπλισμού: βλάβες εξοπλισμού ΤΠΕ που βρίσκονται σε εγγύηση: κλήση στην εταιρεία η οποία παρέχει την εγγύηση σύμφωνα με τα δεδομένα του κτηματολογίου (μοντέλο συσκευής, serial number) βλάβες εξοπλισμού ΤΠΕ εκτός εγγύησης: σε συνεργασία και με την αντίστοιχη μονάδα γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης λύσης (π.χ. χρήση τυχόν υπάρχοντα εφεδρικού εξοπλισμού που διαθέτει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ, διερεύνηση δυνατότητας αγοράς νέου, κλπ) βλάβες που αφορούν δικτυακό εξοπλισμό που παρέχεται από το ΠΣΔ: ζητείται αντικατάσταση του προβληματικού εξαρτήματος στα πλαίσια: Υφισταμένων εγγυήσεων Πιθανών συμβολαίων συντήρησης ή εφεδρικού εξοπλισμού 21

22 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Helpdesk ΠΣΔ Υποστηρίζει: εκπαιδευτικές και διοικητικές μονάδες γενικά τους τελικούς χρήστες του ΠΣΔ για προβλήματα και αιτήματα χρήσης των υπηρεσιών του ΠΣΔ μέσω τηλεφώνου, e-mail, fax. Συμμετέχει: παρακολούθηση καλής λειτουργίας του δικτύου και υπηρεσιών του ΠΣΔ 22

23 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Helpdesk ΠΣΔ Διεπαφή με τον χρήστη: οδηγίες και FAQs στον δικτυακό τόπο www.sch.gr/helpdeskwww.sch.gr/helpdesk πολυμεσικές οδηγίες (video streaming) στον ίδιο δικτυακό τόπο, ενότητα «Οδηγίες» Μέσω τηλεφώνου: 801.11.801.81 Μέσω e-mail: helpdesk@.sch.gr ή, helpdesk@.sch.gr helpdesk@sch.gr helpdesk@sch.gr Μέσω Fax: όταν απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητάς του Οι αριθμοί fax βρίσκονται στην διεύθυνση www.sch.gr/helpdeskwww.sch.gr/helpdesk E-mail με ψηφιακή υπογραφή: αιτήματα για τα οποία απαιτείται πιστοποίηση ταυτότητας οι μονάδες 23

24 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Helpdesk ΠΣΔ Δρομολόγηση αιτημάτων: Τηλεφωνικά αιτήματα: 801.11.801.81 δρομολογείται στο υπεύθυνο Helpdesk ΠΣΔ κάθε περιοχής Web Φόρμα: δρομολογούνται στην αρμόδια ΚΕΔΟ Αιτήματα e-mail: Με βάση τα χαρακτηριστικά χρήστη για τους χρήστες με e- mail @sch.gr Από το προσωπικό του ΠΣΔ 24

25 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Helpdesk ΠΣΔ Παρεχόμενη υποστήριξη: Υποστήριξη του τελικού χρήστη για υπηρεσίες του ΠΣΔ Υποστήριξη των ΚΕΠΛΗΝΕΤ Παρακολούθηση καλής λειτουργίας δικτύου και υπηρεσιών Προώθηση αιτημάτων / προβλημάτων προς τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ: Αιτήματα / προβλήματα μονάδων Εξοπλισμό ΤΠΕ Επιτόπια υποστήριξη Αιτήματα προς τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ για αντιμετώπιση βλαβών Δυσλειτουργία στο δίκτυο πρόσβασης Δυσλειτουργίες στο εσωτερικό δίκτυο ή τα υπολογιστικά συστήματα των μονάδων Κατάχρηση πόρων Κακή δικτυακή συμπεριφορά Εκπομπή ιών Αιτήματα προς ΚΕΠΛΗΝΕΤ για εργασίες στους Κόμβους του Δικτύου Διανομής Εργασίες συντήρησης και προληπτικού ελέγχου στους κόμβους του ΠΣΔ Πραγματοποίηση αναβαθμίσεων ή συνδέσεων Αντιμετώπιση προβλημάτων Αντικατάσταση προβληματικού εξαρτήματος 25

26 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Δ.Ο. Λειτουργίας Δικτύου και Υπηρεσιών ΠΣΔ Υποστηρίζουν: αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής ΠΣΔ αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ΠΣΔ 26

27 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ανώτερο επίπεδο Τ/Σ Ενισχύει τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ στην υποστήριξη των σχολικών και διοικητικών μονάδων Παρέχεται από το ΕΑ-ΙΤΥ: Συνδράμει το προσωπικό των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έκδοση τεχνικών οδηγιών εγκατάστασης & διαχείρισης εξοπλισμού πληροφοριακών συστημάτων τεχνολογικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων Παρακολουθεί τη διεκπεραίωση των δελτίων του ΠΣ Helpdesk: ως προς το αντικείμενο με στατιστικά Συνεργάζεται με ΥΠΕΠΘ/ΔΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ’ Μελετών: υποβολή προτάσεων βελτίωσης της απόδοσης του μηχανισμού της ΤΣ 27

28 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ανώτερο επίπεδο Τ/Σ Οι Υπεύθυνοι & Τεχνικοί Υπεύθυνοι ΠΛΗΝΕΤ: καταγράφουν τεχνολογικά ζητήματα των σχολικών εργαστηρίων: θέμα «Τεχνική Στήριξη» της υπηρεσίας «Συζητήσεις»: κοινοποιούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο ανώτερο επίπεδο υποστήριξης κοινότητα των ΠΛΗΝΕΤ με τον τρόπο αυτό διαχέεται η ενημέρωση και λαμβάνεται η απαραίτητη υποστήριξη 28

29 Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΠ ΚτΠ – Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πράξη «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» Υποέργο : Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

30 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Λειτουργικότητες Υποβολή αναφορών χρηστών για αιτήματα νέων εργασιών ή για προβλήματα που αντιμετωπίζουν Προβολή των δελτίων των τελικών χρηστών ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκαν (τηλεφωνικά ή με αναφορές χρηστών) Οι Τελικοί Χρήστες που προσπελαύνουν το ΠΣ Helpdesk είναι ο επίσημος λογαριασμός της σχολικής μονάδας και οι Εκπαιδευτικοί (οι Καθηγητές και οι Δάσκαλοι) που είναι καταχωρημένοι στην υπηρεσία καταλόγου του ΠΣΔ (LDAP) http://helpdesk.sch.gr/login.php 30

31 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Υποβολή Αιτήματος Κατηγορία Αιτήματος: Email Forums Τηλεκπαίδευση Webmail Υπηρεσίες Video/VoD Δημοσίευση Σελίδων (Web Hosting) Έλεγχος Πρόσβασης (Filtering) Ηλεκτρονική Διαχείριση Τάξης (e-class) Λίστες Προσωπικός Χώρος Αρχείων Σχολική/Διοικητική Μονάδα Τηλεδιάσκεψη Υπηρεσίες Sch.gr 31

32 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Υποβολή Αιτήματος Σύντομη Περιγραφή, αποτελεί το αντικείμενο του αιτήματος Αναλυτική Περιγραφή, σαφής και κατατοπιστική περιγραφή του προβλήματος, με στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπισή του. Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα Email, Τηλέφωνο: δυνατότητα αλλαγής/προσθήκης εναλλακτικών στοιχείων επικοινωνίας 32

33 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Υποβολή Αιτήματος 33

34 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Προβολή Δελτίων Ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση στα δελτία που έχει υποβάλει ο ίδιος. Ο επίσημος λογαριασμός της σχολικής μονάδας έχει πρόσβαση στα δελτία που έχουν υποβληθεί από το λογαριασμό αυτό και από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Πρόσβαση στην περιγραφή, στην τελευταία ενέργεια διεκπεραίωσης του δελτίου και σε όσες ενέργειες μας κοινοποίησε ο τεχνικός. 34

35 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Προβολή Δελτίων 35

36 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Προβολή Δελτίων 36

37 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Προβολή Δελτίων 37

38 Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΠ ΚτΠ – Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πράξη «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» Υποέργο : Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

39 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Στόχος Κάλυψη αναγκών: Κε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φορέων Υλοποίησης του έργου ΥπΕΠΘ Αποτύπωση καταγραφή του υπολογιστικού εξοπλισμού των εργαστηρίων από τους ΠΛΗΝΕΤ. Αποτύπωση – Καταγραφή από τους ΦΥ του υπολογιστικού εξοπλισμού των σχολείων Τεχνική Υποστήριξη από το έργο του καταγεγραμμένου εξοπλισμού Συνεργασία με το πληροφοριακό σύστημα του HelpDesk και τη βάση δεδομένων των Σχολικών Μονάδων 39

40 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Εξαρτήσεις εφαρμογής Βάση Δεδομένων των Σχ. Μονάδων (συγχρονισμός δεδομένων) Υπηρεσία Καταλόγου Χρηστών LDAP 40

41 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χρήστες Φορείς Υλοποίησης του έργου Κε.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΥΠΕΠΘ 41

42 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Χρήση Open Source εργαλείων Apache Web Server, MySQL, PHP 42

43 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Λειτουργία url: http://ktim.edunet.grhttp://ktim.edunet.gr 43

44 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Λειτουργικότητα (1) Καταγραφή – αποτύπωση Κατασκευαστής Είδος Προϊόν Έργο Υποέργο / Σύμβαση Ανάδοχος Αναθέτουσα αρχή Φορέας Υλοποίησης 44

45 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Λειτουργικότητα (2) Μεμονωμένη εισαγωγή ανά Σχ. Μονάδα Μαζική εισαγωγή σε πολλές Σχ. Μονάδες Αντιγραφή Μεταφορά (τήρηση ιστορικού μεταφορών) Επεξεργασία Διαγραφή 45

46 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Καταγραφή εξοπλισμού Κεντρικές συμβάσεις του ΥΠΕΠΘ Έργα δικτύων και υπηρεσιών για την Α/θμια & Β/θμια Εκπ/ση (έργα EDUnet) Αυτοχρηματοδοτήσεις σχ. Μονάδων Λοιπός εξοπλισμός 46

47 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Το κτηματολόγιο με αριθμούς 8.414: σχ. μονάδες με καταχωρημένο εξοπλισμό 9.281: σχολικά εργαστήρια 52.153: Η/Υ 713.092: καταγεγραμμένα είδη 21.000 : γραμμές κώδικα 47

48 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Υποσύστημα αναζητήσεων & αναφορών Δημιουργία συστήματος δυναμικών και ευέλικτων αναζητήσεων βάση κριτηρίων (inventory) url: http://inventory.edunet.gr http://inventory.edunet.gr 48

49 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Αναζήτηση Σχολικών Μονάδων Εξοπλισμού βάση κριτηρίων Συγκεντρωτικά Αναλυτικά 49

50 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Παραδείγματα Ενδεικτικά σενάρια χρήσης Εφαρμογής Αναζήτησης Αναζήτηση Μονάδων Αναλυτικό report εξοπλισμού Συγκεντρωτικό report Μονάδες που έχουν συγχωνευθεί / καταργηθεί και έχουν εξοπλισμό Κατανομή Λειτουργικών Συστημάτων Κατανομή επεξεργαστών 50

51 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής http://inventory.edunet.gr 51

52 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Σενάρια χρήσης Εισαγωγή σταθμού εργασίας (workstation) Αναφορά στην έννοια του bundle Ενδεικτικά στοιχεία για την εισαγωγή ενός H/Y Επεξεργαστής Μνήμη Σκληρός Δίσκος Λειτουργικό Σύστημα 52

53 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Διαδικασία εισαγωγής εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ Επιλογή σχολικής μονάδας που θα εισαχθεί το προϊόν 53

54 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Διαδικασία εισαγωγής εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ Επιλογή συνδέσμου Εισαγωγή - Εισαγωγή νέου 54

55 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Διαδικασία εισαγωγής εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ Επιλογή εξοπλισμού Εισαγωγή νέου 55

56 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Διαδικασία εισαγωγής εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ Επιλογή της σύμβασης μέσω της οποίας έγινε η προμήθεια Είναι χρήσιμη η εισαγωγή αυτών των στοιχείων, καθώς με αυτά θα μπορεί να ανατρέξει αργότερα ο χρήστης για την εγγύηση του προϊόντος 56

57 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Εισαγωγή επιμέρους στοιχείων εξοπλισμού Εφόσον το προϊόν που θέλουμε να εισάγουμε αποτελείται από υποπροϊόντα πρέπει να επιλέξουμε το σύνδεσμο «εναλλακτικά μπορείτε να προχωρήσετε σε εισαγωγή επιμέρους στοιχείων» 57

58 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Διαδικασία εισαγωγής εξοπλισμού ΣΕΠΕΗΥ Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή της ομάδας προϊόντων που αποτελούν το WS στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να εισάγει την ποσότητα 58

59 Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΠ ΚτΠ – Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πράξη «Δράσεις Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής» Υποέργο : Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

60 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Σκοπός Συγκέντρωση και δημοσιοποίηση του πληροφοριακού υλικού που αφορά την τεχνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων Διασύνδεση με το ΠΣ Helpdesk Υποστήριξη περιεχομένου βιβλιοθήκης, συχνών ερωτήσεων, νέων, συνδέσμων, αναφορές ΠΣ Helpdesk Υποστήριξη υποκατηγοριών περιεχομένου και κανόνων πρόσβασης ανά ομάδα χρηστών 60

61 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Πρόσβαση Ανώνυμοι χρήστες του ΠΣΔ Χρήστες του ΠΣΔ Τεχνικοί Φορέων Υλοποίησης Υπεύθυνοι ΚΕΠΛΗΝΕΤ Τεχνικοί Υπεύθυνοι ΚΕΠΛΗΝΕΤ 61

62 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής 62

63 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Περιεχόμενο Βιβλιοθήκης Εγκατάσταση και υποστήριξη των ΣΕΠ Εξειδικευμένο υλικό για Λειτουργικά Συστήματα Υλικό για ιούς Εγκυκλίους Υλικό για εκπαιδευτικό λογισμικό 63

64 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Απαντήσεις Συχνών Ερωτήσεων Microsoft Windows Εργαλεία συμπίεσης Εφαρμογές γραφείου Προστασία από ιούς 64

65 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Σύνδεσμοι Ασφάλεια Διεθνείς/Ευρωπαϊκοί δικτυακοί τόποι Εκπαίδευση Χρήσιμο υλικό για την ΤΣ Αναφορές Helpdesk 65

66 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Αναζήτηση Απλή αναζήτηση Σύνθετη αναζήτηση Νέα Συνδέσμους Βιβλιοθήκη Συχνές ερωτήσεις ΠΣ Helpdesk Ταξινόμηση ως προς τη σχετικότητα και το χρόνο 66

67 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Προσωπική Σελίδα Επιλεγμένα Στοιχεία: Κατηγοριών Περιεχομένου Συχνών Ερωτήσεων Νέων Βιβλιοθήκης 67

68 Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας! Απορίες - Συζήτηση


Κατέβασμα ppt "Ανάδοχος: Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΠ ΚτΠ – Μέτρο 1.2 «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» Πράξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google