Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)» Γιώργος Σπηλιωτόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)» Γιώργος Σπηλιωτόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)» Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

2 Αντικείμενο του Έργου 22222 • Δημιουργία 2 κεντρικών κόμβων για τη διασύνδεση υποδομών και υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ • 15ετής μίσθωση ινών για τη διασύνδεση - των κόμβων μεταξύ τους - των κόμβων με το GRIX • 2 Ιnternet feed των 5 Gbps ανά κόμβο για 3 χρόνια • Υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης της συνολικής υποδομής για 3 χρόνια SIX-1 SIX-2

3 Κόμβοι του SIX 33333 • 2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ (SIX-1, SIX-2) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ DATA CENTER • ΕΝΕΡΓΟΙ, ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (active-active) • ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ (καθένας μπορεί να αναλάβει το συνολικό φόρτο του δικτύου) • ΔΙΠΛΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ (40GE, διαφορετικοί φυσικοί δρόμοι, 15ετής μίσθωση)

4 Εξοπλισμός του SIX 44444 • 2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (1 terabit router σε κάθε κόμβο) - 4 x 40GE - 25 x 10GE - 8 x GE • 2 SWITCHES (1 σε κάθε κόμβο, για τις ανάγκες διασύνδεσης λοιπού εξοπλισμού) • ΥΠΟΔΟΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ MULTIMEDIA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Υποσύστημα IMS)

5 555555 ΑΝΑΓΚΗ •ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ •ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ •ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ IMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΦΩΝΗΣ (σταθερή, κινητή), ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ, ΤΗΛΕΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ •ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ (SIP, T.38, H.323) •ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΤΟΝ SIX-1 Υπoσύστημα IMS

6 666666 IMS ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕ- ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΛΕ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ MVNO ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ

7 Συνδέσεις SIX 77777 SIX-1 • ΝΗΣΙΔΕΣ - 2 x 10GE (10 νησίδες) • ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ - ISP Services - MCU - SLA - IMS • ΔΙΕΘΝΕΣ INTERNET - 2 internet feed των 5Gbps για κάθε κόμβο από διαφορετικό πάροχο - με δυνατότητα αναβάθμισης της ταχύτητας • ΕΛΛΗΝΙΚΟ INTERNET - Σκοτεινή ίνα (15ετούς μίσθωσης) από SIX-1 και SIX-2 σε GRIX (2 x 10GE) • PEERINGS - sTESTA (2 x GE στο SIX-1) - ΔΙΑΣ (2 x GE SIX-1 και SIX-2)

8 SLA SIX 88888 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 100% ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ) ΟΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ ΔΙΠΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - Κόμβοι SIX - Σύνδεση μεταξύ κόμβων - Internet feed - Σύνδεση με νησίδες - Σύνδεση με κεντρικό εξοπλισμό

9 «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ –Υποδομές Κέντρου Δεδομένων» Γιώργος Σπηλιωτόπουλος

10 Αντικείμενο του Έργου 10 • ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΕ COLLOCATION DC ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ SIX-1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (DC-1) • ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ SIX-2 ΣΕ DC ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (DC-2) • ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ DC-1 ΚΑΙ DC-2 >=10km • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 1.Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει και το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στους υπό μίσθωση χώρους 2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα αλλαγής των χώρων εγκατάστασης

11 Μίσθωση χώρων 11 Απαιτήσεις για DC-1 • 40 rack με δυνατότητα επέκτασης σε 60 • μέση κατανάλωση 7ΚVA – μέγιστη 16KVA σε rack με υπολογιστικό εξοπλισμό • προδιαγραφές DC (υποστηρικτικά συστήματα, ασφάλεια, καλωδίωση κλπ) • 8 θέσεις εργασίας για τους διαχειριστές • 1 θέση στάθμευσης Απαιτήσεις για DC-2 • 8 rack • προδιαγραφές DC (υποστηρικτικά συστήματα, ασφάλεια κλπ)

12 Υποστηρικτικά Συστήματα 12 Κλιματισμός • Συνθήκες (18-25 ο C, 40-55% υγρασία) • Εφεδρεία τουλάχιστον Ν+1 Ηλεκτροδότηση και Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος • Δύο ανεξάρτητα συστήματα παροχής για την τροφοδοσία των rack • Εφεδρεία Ν+1 σε UPS, συσσωρευτές, γεννήτρια • Υποστήριξη λειτουργίας τουλάχιστον για 24h σε περίπτωση προβλήματος Ασφάλεια • Κατασκευή κλωβού • Σύστημα ελέγχου πρόσβασης με κάρτες • Σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής βίντεο με δυνατότητα αναζήτησης • Σύστημα πυρανίχνευσης/πυρόσβεσης • Σύστημα υγρανίχνευσης

13 Λοιπές Απαιτήσεις 13 Καλωδίωση • τις απαραίτητες υποδομές για την υλοποίηση του LAN • καλύπτοντας τις εφεδρείες που απαιτούνται π.χ. Ικριώματα • Προμήθεια 40 ικριωμάτων για καλωδίωση και εξοπλισμό • Δυνατότητα προμήθειας 20 επιπλέον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου SLA • Θα κατασκευασθεί και διατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σύστημα εποπτείας βασικών παραμέτρων (π.χ. περιβαλλοντικές συνθήκες, κατανάλωση rack κλπ) • Το ακριβές πλαίσιο της πολιτικής SLA θα καθοριστεί κατά τη μελέτη εφαρμογής

14 Φιλοξενία σε Δημόσιο DC 14 Υποχρεώσεις του Αναδόχου • Κατασκευή κλωβού • Μελέτη διάταξης και εγκατάσταση rack και εξοπλισμού • Διάθεση εφαρμογής για την εποπτεία των συνθηκών εντός του χώρου, των καταναλώσεων κλπ (δημιουργία διεπαφών με τα εγκατεστημένα συστήματα) Ικριώματα • Προμήθεια 40 ικριωμάτων για καλωδίωση και εξοπλισμό • Δυνατότητα προμήθειας 20 επιπλέον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έργου

15 Συνεργασία με Αναδόχους 15 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ: • ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ • ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ SLA


Κατέβασμα ppt "«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης (SIX)» Γιώργος Σπηλιωτόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google