Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Σ ΧΟΛΙΚΟ Δ ΙΚΤΥΟ Υλοποίηση του Π.Σ.Δ. Βασικές Υπηρεσίες Οικονομίδης Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Σ ΧΟΛΙΚΟ Δ ΙΚΤΥΟ Υλοποίηση του Π.Σ.Δ. Βασικές Υπηρεσίες Οικονομίδης Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Σ ΧΟΛΙΚΟ Δ ΙΚΤΥΟ Υλοποίηση του Π.Σ.Δ. Βασικές Υπηρεσίες Οικονομίδης Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

2 Περίληψη παρουσίασης  Δομή Δικτύου Κορμού και Διανομής  Το Δίκτυο Διανομής στους νομούς ευθύνης του Π.Θ.  Εξοπλισμός Νομαρχιακών Κόμβων  Το Δίκτυο Πρόσβασης  Yπηρεσία e-mail  Yπηρεσία DNS  Yπηρεσία Proxy  Yπηρεσία WEB Hosting  Yπηρεσία Yποστήριξης Χρηστών

3 ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΡΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ του Π.Σ.Δ Παγκόσμιος Δικτυακός Ιστός Δικτυο Διανομής Δευτερεύων Κόμβος Δικτυο Κορμού Κύριος Κόμβος

4 Δίκτυο Διανομής του Π.Σ.Δ στους νομούς ευθύνης του Π.Θ. Πανελλήνι ο Σχολικό Δίκτυο 4Μ4Μ 1Μ 256Κ 512Κ

5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

6 ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  DIAL-UP Modem – 56 Κbps ISDN Terminal Adapter (OTE NetMod) – 64 Kbps

7 Φάσεις Υλοποίησης Έργου EDUnet  1η Επίσκεψη Ενημέρωση μονάδας για το Έργο Καταγραφή στοιχείων μονάδας Χωροτακτική μελέτη εγκατάστασης εξοπλισμού  2η Επίσκεψη Ποσοτική παραλαβή εξοπλισμού Εγκατάσταση εξοπλισμού Έλεγχος καλής λειτουργίας  3η και 4η Επίσκεψη Ποιοτική παραλαβή εξοπλισμού Εκπαίδευση προσωπικού στις παρεχόμενες υπηρεσίες Π.Σ.Δ.

8 ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  Δρομολογητής (Router) Modem ISDN Terminal Adapter (OTE NetMod) Μισθωμένη Γραμμή

9 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (DNS) Σε κάθε μονάδα αποδίδεται ένα μοναδικό όνομα (Full DNS name), της μορφής: Τύπος–Πόλη.νομός.sch.gr Π.χ.: 1lyk–laris.lar.sch.gr

10 ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-MAIL Διευθυνσιοδότηση Ε-mail ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού: Μονάδες: mail@ (Δ/ντής & Γραμματεία) Υπομονάδες: library@ (Σχολική Βιβλιοθήκη) grasep@ (Γραφείο Σ.Ε.Π.) Ο διακομιστής αλληλογραφίας (Mail Server) βρίσκεται στο νομαρχιακό κόμβο και είναι της μορφής: mail.νομός.sch.gr όπου νομός είναι eyr, kar, lar, mag, tri, fth

11 Διαχείριση Αλληλογραφίας 1) Με e-mail client (πχ. Outlook Express, Netscape Messenger κτλ.) Απαιτούνται οι ελάχιστες ρυθμίσεις όπως: ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-MAIL (συνέχεια) •Όνομα Λογαριασμού •Τύπος λογαριασμού (POP3 ή IMAP) •Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας •Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας •Username/Password 2) Webmail (IMP): Με web browser (πχ. Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla κτλ.) και Username/Password, στη Διεύθυνση: http://mail.νομός.sch.gr όπου νομός είναι eyr, kar, lar, mag, tri, fth

12 ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διακομιστή Μεσολάβησης (Proxy Server) • Έλεγχος του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και αποκλεισμός όσων περιέχουν ανεπίτρεπτο, για την σχολική κοινότητα, περιεχόμενο. • Επιτάχυνση της πρόσβασης στον Π.Σ.Δ. Proxy Server: proxy.ΝΟΜΟΣ*.sch.gr * ΝΟΜΟΣ: eyr, kar, lar, mag, tri, fth

13 ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEB HOSTING 1) Αυτόματη Κατασκευή / Ανανέωση Ιστοσελίδων: • Σύνδεση στο “ mysch! ” (www.sch.gr) • Username / Password • “Αυτόματη Κατασκευή / Ανανέωση Ιστοσελίδων” Η “Ανανέωση” ισχύει μόνο για τις ιστοσελίδες οι οποίες κατασκευάστηκαν με αυτό τον τρόπο. 2) Δημοσίευση Έτοιμων Ιστοσελίδων: • Κατασκευή Ιστοσελίδας (πχ. με Frontpage, DreamWeaver κτλ.) • Σύνδεση στο νομοαρχιακό διακομιστή με FTP: - ftp:// @ - FTP client (πχ. CuteFTP, WS_FTP κτλ.) Host: Username / Password • Διαγραφή Παλαιών αρχείων από τον διακομιστή • Τοποθέτηση (upload) νέων αρχείων από τον τοπικό Η/Υ στο διακομιστή.

14 Μορφή Διεύθυνσης Ιστοσελίδων (URL) Α) Σχολικής / Διοικητικής ΜΟΝΑΔΑΣ: http:// πχ. http://1lyk-laris.lar.sch.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEB HOSTING (Συνέχεια) Β) Σχολικής / Διοικητικής ΥΠΟ-ΜΟΝΑΔΑΣ: http:// / πχ. http://1lyk-laris.lar.sch.gr/library * Το τμήμα της διεύθυνσης e-mail πρίν από το σύμβολο @

15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΗelpDesk ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  Ενιαίος Αριθμός Κλήσης 0801 – 11 – 801 81  E-mail: helpdesk@ΝΟΜΟΣ*.sch.gr * ΝΟΜΟΣ: eyr, kar, lar, mag, tri, fth  FAX: 0421-0-74674 Ώρες Λειτουργίας 9:00 – 19:00 (Εργάσιμες ημέρες)

16 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΗelpDesk Υποστήριξη σε θέματα :  Σύνδεσης στο Π.Σ.Δ.  Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)  Φιλοξενίας Ιστοσελίδων  Λειτουργίας δικτύου πρόσβασης  Λοιπών Υπηρεσίων Π.Σ.Δ.

17 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΗelpDesk

18 Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Σ ΧΟΛΙΚΟ Δ ΙΚΤΥΟ Υλοποίηση του Π.Σ.Δ. Βασικές Υπηρεσίες Οικονομίδης Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Σ ΧΟΛΙΚΟ Δ ΙΚΤΥΟ Υλοποίηση του Π.Σ.Δ. Βασικές Υπηρεσίες Οικονομίδης Κωνσταντίνος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google