Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ένα δίκτυο για την εκπαίδευση Εισηγητής : Βουτριαρίδης Χριστόδουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ένα δίκτυο για την εκπαίδευση Εισηγητής : Βουτριαρίδης Χριστόδουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ένα δίκτυο για την εκπαίδευση Εισηγητής : Βουτριαρίδης Χριστόδουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών MSc ΕΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Κοινωνία της Πληροφορίας”, Μέτρο 1.2 ΕΡΓΟ: «Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Προηγμένων Τηλεματικών Υπηρεσιών για τις μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών Αττικής (Α’ Αθήνας & Ανατολικής Αττικής) και Βοιωτίας»

2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2 Δομή παρουσίασης Γενικά για το Σχολικό Δίκτυο Δίκτυο Διανομής - Πρόσβασης Παρεχόμενες Τηλεματικές Υπηρεσίες Κατάρτιση Χρηστών

3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 3 Εισαγωγικά… Κύριοι Στόχοι ΠΣΔ: Δημιουργία δικτυακού κορμού Διασύνδεση όλων των σχολείων στο εκπαιδευτικό δίκτυο (intranet) Ανάπτυξη, παροχή & υποστήριξη τηλεματικών υπηρεσιών Υποστήριξη/εκπαίδευση χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών Σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε. Χρηματοδότηση (~44 M€ ) από το Β’ & Γ’ ΚΠΣ και ειδικά από το Ε.Π. για την Κοινωνία της Πληροφορίας Υλοποιείται με τη συνεργασία: Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2 Ερευνητικών Κέντρων 8 Πανεπιστημίων 2 Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 4 Φορείς Υλοποίησης

5 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 5 Δικτυακός Κορμός Δίκτυο Κορμού: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ www.grnet.gr Δίκτυο Διανομής : 51 κόμβοι 7 κύριοι 44 δευτερεύοντες 115 routers, 84 servers, μεγάλος αριθμός τηλ/κών κυκλωμάτων κατάλληλο λογισμικό

6 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6 Δίκτυο Διανομής - Πρόσβασης Μισθωμένα Κυκλώματα (0,128–2 Mbps) ISDN (64-128 Kbps) PSTN dialup (56 kbps) Ασύρματες Ζεύξεις (2-10 Mbps) Είδη Συνδέσεων: ADSL (384/128, 512/128, 1024/256 kbps) VDSL (10-18 Mbps, πιλοτικά) Δορυφορικές Συνδέσεις (μελλοντικά)

7 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 7 Συνδεδεμένες Οντότητες (Πανελλαδικά) Βαθμίδα Εκπαίδευσης Σύνολο Δικτυωμένων Μονάδων Σύνολο Μονάδων Ποσοστό Δικτύωσης Αθμια Διοικ. Μονάδες421 100 % Δημοτικά5840595098.2 % Νηπιαγωγεία18538148.5 % Βθμια Διοικ. Μονάδες935 100 % Γυμνάσια1906191199.8 % Λύκεια1136 100 % ΣΕΚ - ΤΕΕ492 100 %

8 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 8 Βασικές Υπηρεσίες του ΠΣΔ Σύνδεση στο δίκτυο (Dial-up) Δικτυακή πύλη (www.sch.gr) Εγγραφή και υπηρεσίες για τους εκπαιδευτικούς (www.sch.gr/teachers) Διακομιστής μεσολάβησης για ελεγχόμενη πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό

9 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 9 Υπηρεσίες Ελέγχου Πρόσβασης Περιεχομένου Παροχή οδηγιών - συμβουλών Ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών στο διαδίκτυο και προβολή καλών πρακτικών σχετικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και των υπηρεσιών του από τους μαθητές

10 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 10 Υπηρεσίες Ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικών Δημοσιεύσεων Βιβλίο διευθύνσεων, Ημερολόγιο Λίστα εργασιών, Σημειώσεις Ανακοινώσεις Ηλεκτρονικές κάρτες (www.sch.gr/e-cards) Ηλεκτρονικό περιοδικό (www.sch.gr/magazine) Ηλεκτρονικό περιοδικό (www.sch.gr/magazine)

11 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 11 Υπηρεσίες Επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (www.sch.gr/mail) Άμεσο μήνυμα (www.sch.gr/im) Ηλεκτρονικές λίστες επικοινωνίας (www.sch.gr/lists) Χώροι συζήτησης (www.sch.gr/forums) Τηλεδιάσκεψη (www.sch.gr/conf) Νέα (www.sch.gr/news)

12 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 12 Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων Οδηγοί αυτόματης δημιουργίας Ιστοσελίδων Οδηγοί αυτόματης δημιουργίας Ιστοσελίδων Δυναμικές ιστοσελίδες (php) και βάση δεδομένων Δυναμικές ιστοσελίδες (php) και βάση δεδομένων

13 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 13 Video (www.sch.gr/vod) Ζωντανές μεταδόσεις εκδηλώσεων από το ΠΣΔ (www.sch.gr/rts) Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (www.sch.gr/e-learning) Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (www.sch.gr/e-learning) Ψηφιακές υπογραφές (PKI/CA) Σύστημα GIS Προηγμένες Υπηρεσίες

14 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 14 Λοιπές Υπηρεσίες Υποδομής Υπηρεσία ονοματολογίας (DNS) Υπηρεσία καταλόγου (LDAP) Στατιστικά (www.sch.gr/statistics) Voice over IP

15 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 15 Κατηγορίες Χρηστών Οι χρήστες πρέπει να είναι πιστοποιημένα πρόσωπα, εκπαιδευτικές ή διοικητικές οντότητες της Εκπαίδευσης: Κατηγορίες: Σχολικές Μονάδες Σχολικές Μονάδες Διοικητικές Μονάδες Διοικητικές Μονάδες Εκπαιδευτικοί Εκπαιδευτικοί Μαθητές Μαθητές Διοικητικό προσωπικό Διοικητικό προσωπικό

16 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 16 Κατάρτιση χρηστών Απευθύνεται σε:Απευθύνεται σε: Όλα τα συνδεδεμένα σχολεία Όλες οι συνδεδεμένες διοικητικές μονάδες Μεμονωμένους χρήστες Τρόπος παροχής:Τρόπος παροχής: Τηλεφωνικά στο 801-11-801-81 (ΦΥ) Με Email: helpdesk@.sch.gr Με επιτόπου επισκέψεις Με FAQs στη διεύθυνση www.sch.gr/user_support Με τεχνικά εγχειρίδια Ωράριο:Ωράριο: 8.30 – 18.00 τις εργάσιμες ημέρες


Κατέβασμα ppt "Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ένα δίκτυο για την εκπαίδευση Εισηγητής : Βουτριαρίδης Χριστόδουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google