Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η πορεία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η πορεία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η πορεία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Στόχοι και προοπτικές 1 Νοεμβρίου 2012, Βόλος Νικόλαος Γ. Τσιρόπουλος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΟΜΕΑ Καθηγήτρια Μαρία Σακελλαρίου –Μακραντωνάκη, Καθηγητής Στέργιος Τζώρτζιος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Νάνος Καθηγητής Νικόλαος Τσιρόπουλος Εκπρόσωπος φοιτητών, Πρόεδρος του Συλλόγου φοιτητών του Τμ. ΓΦΠΑΠ

2 Πορεία Αξιολόγησης 2007 : Απόφαση ενεργοποίησης της διαδικασίας της αξιολόγησης. Υποβολή έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης για την πενταετία και για τα ακαδημαϊκά έτη , , , : Εξωτερική αξιολόγηση εκ μέρους της ΑΔΙΠ στις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η αποδοχή του προσωπικού για την υλοποίηση της αξιολόγησης ήταν και είναι ομόφωνη και καθιερώθηκε το θέμα της αξιολόγησης να είναι θέμα σε κάθε Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος, ώστε να παρακολουθείται και να συζητείται η εξέλιξη της πορείας για τη σύνταξη των εσωτερικών εκθέσεων.

3 Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) στο Τμήμα ΓΦΠΑΠ Μέλη της ΕΕΑ Professor George Vellidis (President), University of Georgia, USA Professor Themis Michailides, University of California, KAC, USA Professor Cristos Xiloyannis, University of Basilicata, Italy Dr. Alexandros Arabatzis, European Commission Δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν οι Professor Nikolaos Ioannou, Cyprus University of Technology, Cyprus Professor Athanasios Alexandrou, California State University, Fresno, USA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4 Προτείνεται όλο αυτό το υλικό να είναι εγκαίρως στη διαθεσιμότητα των αξιολογητών σε ηλεκτρονική μορφή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ Τεκμηρίωση - Documentation «Η προετοιμασία του Τμήματος για την εξωτερική αξιολόγηση ήταν αξιοσημείωτη. Μια ολοκληρωμένη σειρά από έγγραφα είχαν προσκομιστεί στην ΕΕΑ κατά την έναρξη της αξιολόγησης αλλά και συμπληρωματικά έγγραφα δόθηκαν στη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης. Πρόσθετες πληροφορίες γρήγορα παρέχονταν μετά από την αίτηση μας.» « Τα έγγραφα που προσκομίστηκαν μας ήταν επαρκή για να εκτιμήσουμε το Τμήμα»

5 Εκθέσεις Εσωτερικής αξιολόγησης - Internal Evaluation Report «Ενίσχυση με αναλυθέντα λεπτομερή μετρήσιμα (ποσοτικά) δεδομένα » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ Α. Πρόγραμμα Σπουδών - Προπτυχιακό - Curriculum «We find that curriculum’s goal to be appropriate» -Αριθμός των προσφερομένων μαθημάτων και μαθημάτων για λήψη πτυχίου -Επικαλύψεις ύλης – Course Credits - Πρακτική Άσκηση - Practical Training - Πτυχιακή Εργασία - Undergraduate Research Experience (Υποχρεωτική εργαστηριακή ή πειραματική Ατομική Πτυχιακή εργασία)

6 Α. Πρόγραμμα Σπουδών - Προτάσεις για Βελτίωση - Αναπροσαρμογή του αριθμού και του περιεχομένου των μαθημάτων για την αντιμετώπιση των αλληλοεπικαλύψεων και τη μείωση του συνολικού φόρτου εργασίας των φοιτητών. - Συμβουλευτική επιτροπή από φορείς άμεσα σχετιζόμενους με το αντικείμενο του Τμήματος (graduates, farmer organizations, policy makers, scientific associations, etc.) για τη δυναμική του Προγράμματος Σπουδών. - Εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων. - Εισαγωγή σεμιναρίων (υποχρεωτικών) για όλους τους φοιτητές. - Εισαγωγή μαθημάτων για σύγχρονες τεχνολογίες. - Δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης και σε φορείς στο εξωτερικό. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ

7 Α. Πρόγραμμα Σπουδών - Δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Τμήμα - Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ Άποψη των αποφοιτούντων φοιτητών για το πρόγραμμα σπουδών με εθελοντική συμπλήρωση κατάλληλα διαμορφωθέντος ερωτηματολογίου. Αναλυτική περιγραφή των ενοτήτων του κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση ( θεωρία, εργαστήριο, φροντιστήριο). Συζήτηση στη ΓΣ Εισαγωγή ενοτήτων με εφαρμογές σύγχρονων τεχνολογιών (GIS, ….. )

8 ΥποχρεωτικάΕπιλογήςΣύνολο μαθημάτων Μαθήματα49 / 4811 / 7 (34/20) 60 / 55 Ξένη γλώσσα Πρακτική (δίμηνη) Πτυχιακή εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οργάνωση σπουδών – Μαθήματα 2009 / 2012

9 Α. Πρόγραμμα Σπουδών - Δράσεις που υλοποιήθηκαν από το Τμήμα - Αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών. - Καθιέρωση Ημερίδας υποδοχής πρωτοετών. - Δυνατότητα υλοποίησής της πρακτικής άσκησης και σε φορείς στο εξωτερικό. - Εισαγωγή προαπαιτούμενων μαθημάτων ?????? ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ

10 Α. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Post graduate - Doctoral Programs «The Department’s doctoral programs appear to be functioning at a high level ». This is documented by publishing their work in international peer-reviewed journals. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ 1998 – 2011: Παρουσίαση 42 διδακτορικών διατριβών και έχουν 85 δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα περιοδικά

11 B. Teaching - Συστημικά προβλήματα σχετικά με την επιλογή του Τμήματος από τους υποψήφιους φοιτητές. - Μειωμένη συμμετοχή των φοιτητών στις προπτυχιακές διαλέξεις προπτυχιακές. - Θεσμός Καθηγητή Συμβούλου – «Mentoring» -Student to Teacher Ratios 15:1 και 17:1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ ΔΕΠ (25) + Διδ. 407 (0) / Προπτυχιακοί φοιτητές (362) 1 διδάσκων / 14,5 φοιτητές

12 Φοιτητές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13 B. Teaching «Μεγάλη και ενθουσιώδης αποδοχή από τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) των εργαστηριακών ασκήσεων και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Αγρόκτημα». Ενίσχυση με σύγχρονο εξοπλισμό μερικών φοιτητικών εργαστηρίων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας – Προτάσεις ενίσχυσης της λειτουργίας του θεσμού

14 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής διαδικασίας Αριθμός μαθημάτων % συμμετοχής 29,431,133,636,737,1 Εαρινό εξάμηνο Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο Το μάθημα3,83,43,6 Ο Διδάσκων4,23,84,24,0 Φοιτητής 3,73,63,73,6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

15 C. Research «Ικανοποιητικό επίπεδο βασικής υποδομής για ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά και διαφοροποίηση του επιπέδου του εξοπλισμού μεταξύ των εργαστηρίων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ «Το επίπεδο της παραγωγικότητας της ερευνητικής δραστηριότητας (εργασίες, αναφορές) παρουσιάζει διακύμανση μεταξύ των μελών ΔΕΠ. Οι αναφορές (as reported by Scopus) για το παραχθέν έργο είναι σε καλό έως εξαιρετικό επίπεδο». Καθιέρωση ενός συστήματος metrics προσαρμοσμένου στο Πανεπιστήμιο και στις Σχολές. Ανάπτυξη καινοτομιών από την ερευνητική δραστηριότητα των Εργαστηρίων

16 C. Research - Ενίσχυση των νέων μελών ΔΕΠ με κονδύλια για την έναρξη της έρευνάς τους και της λειτουργίας τους στο Τμήμα - Ενίσχυση των δομών υποστήριξης και ώθηση για δημιουργία ισχυρών ομάδων εργασίας για τη διεκδίκηση ερευνητικών κονδυλίων. Ενίσχυση της εξωστρέφειας. Ενίσχυση εθνικών και διεθνών επιστημονικών δικτύων. - Αξιοποίηση έμπειρου και αξιόλογου επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος (ΙΔΑΧ με αυξημένα προσόντα) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης Τμήματος ΓΦΠΑΠ

17 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

18 Στόχοι για το μέλλον Φόρτος εργασίας ανάλογος με τις διδακτικές μονάδες (ΣΤΟΧΟΣ) Συνεχής επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας με τους αποφοίτους Σύστημα ενίσχυσης της προόδου των φοιτητών με στόχο την άνοδο του βαθμού πτυχίου και τη μείωση του χρόνου φοίτησης Ενίσχυση και ενδυνάμωση των καλών πρακτικών Θετική άποψη των φοιτητών για το διδακτικό έργο του Τμήματος Αυτονομία και αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων με άμεσο αποτέλεσμα τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων και τη συμμετοχή των Τμημάτων-Σχολών στον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

19 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

20 Η εκπαίδευση των υποψηφίων γεωπόνων σε προπτυχιακό επίπεδο στοχεύει στην παραγωγή αποφοίτων ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ και λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις για ολοκληρωμένη παραγωγή στο πλαίσιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης με ανάδειξη του ρόλου όλων των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα. Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

21 Καλές πρακτικές Πρακτική άσκηση Φοιτητών Υποχρεωτική (εργαστηριακή - πειραματική) Ατομική Πτυχιακή εργασία Μαθήματα στο Αγρόκτημα …………… Ενεργοποίηση συστήματος e-class (ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης) Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας ( μαθήματος – Διδασκόντων – φοιτητών) μέσω Η/Υ Κινητικότητα Φοιτητών (Erasmus, Atlantis, …) Εξοικείωση φοιτητών με νέες τεχνολογίες Συμμετοχή ΥΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία (εργαστήρια – φροντιστήρια) Παράρτημα Βιβλιοθήκης με αναγνωστήριο στις εγκαταστάσεις της Σχολής Καθιέρωση ημερίδας υποδοχής πρωτοετών Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

22 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009 Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 9: :10: Έναρξη – Χαιρετισμός Προέδρου 9: :00 : Ενημέρωση για τη δομή του Πανεπιστημίου και του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 13:30 – 15:30 : Ξενάγηση στους χώρους των Εργαστηρίων, στην Αίθουσα Υπολογιστών - Πληροφορικής του Τμήματος και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

23 Εκπαιδευτική Εκδρομή Φοιτητών (Ολλανδία, 29April - 4May 2009 ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

24 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

25 Φοιτητές ΜΕΣΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (2003-9) : 6,71 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

26 2323 Το προσωπικό του Τμήματος

27 Θέματα προβληματισμού σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας Κίνηση προς Αγρόκτημα Ενίσχυση Εξοπλισμού αιθουσών με πολυμέσα και αίθουσα τηλεδιασκέψεων Τρόπος επιλογής και Προμήθειας συγγραμμάτων Επίπεδο εισερχόμενων φοιτητών Eγκαταστάσεις οριακές για τον αριθμό φοιτητών Χρηματοδότηση - Εξοπλισμός Διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό (νέες θέσεις ΔΕΠ + ………) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

28 Στόχοι για το μέλλον Φόρτος εργασίας ανάλογος με τις διδακτικές μονάδες (ΣΤΟΧΟΣ) Συνεχής επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών Ανάπτυξη συστήματος επικοινωνίας με τους αποφοίτους Σύστημα ενίσχυσης της προόδου των φοιτητών με στόχο την άνοδο του βαθμού πτυχίου και τη μείωση του χρόνου φοίτησης Ενίσχυση και ενδυνάμωση των καλών πρακτικών Θετική άποψη των φοιτητών για το διδακτικό έργο του Τμήματος Αυτονομία και αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων με άμεσο αποτέλεσμα τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων και τη συμμετοχή των Τμημάτων-Σχολών στον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής των φοιτητών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

29 Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Φ ΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η πορεία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google