Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης Αθανάσιος Τσακαλίδης Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΜΗΥΠ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης Αθανάσιος Τσακαλίδης Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΜΗΥΠ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης Αθανάσιος Τσακαλίδης Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΜΗΥΠ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ΤΜΗΥΠ - Ιδρυθέν 1980  Πρωτοπόρο Τμήμα στον χώρο της Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα  Ένα από τα 23 Τμήματα με μεγάλο αριθμό εισακτέων κάθε χρόνο  Τομείς δραστηριότητας:  Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών  Εκπαίδευση Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής με δυνατότητα εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς  Ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές για την αφομοίωση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων στην Πληροφορική  Μεταφορά τεχνογνωσίας και διαμόρφωση συνείδησης χρήσης των ΤΠΕ  Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας  Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ΤΠΕ

3 Δομή  Όργανα Διοίκησης:  Γενική συνέλευση  Διοικητικό Συμβούλιο  Πρόεδρος  Αναπληρωτής Πρόεδρος  Τρεις Τομείς:  Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών  Τομέας Λογικού των Υπολογιστών  Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών  Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  Βιβλιοθήκη

4 Το Τμήμα σε αριθμούς  Εισακτέοι φοιτητές 2011-2012: 213  Μέλη ΔΕΠ: 26, Διοικητικό Προσωπικό: 7, ΕΤΕΠ: 5. ΕΕΔΙΠ: 1  Απόφοιτοι: 3080, Απόφοιτοι 2011-2012: 114  Προσφερόμενα μαθήματα: 137, Μαθήματα για λήψη Διπλώματος: 63  Απαιτούμενες διδακτικές μονάδες: 220  Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1945  Εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές: 357  Εγγεγραμμένοι υποψήφιοι διδάκτορες: 121  Απόφοιτοι ΜΔΕ: 566, Απόφοιτοι ΜΔΕ 2011-2012: 41  Διδάκτορες: 159, Διδάκτορες 2011-2012: 7

5 Λόγος: Μέλη ΔΕΠ / Φοιτητές = 1 / 72 Στατιστικά στοιχεία

6 Υποδομές – Διδασκαλία - Έρευνα ΚΤΙΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Εξοπλισμός Εργαστηρίων Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθήκη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

7 Ομάδα εσωτερικής αξιολόγησης  Ε. Βαρβαρίγος, Καθηγητής  Ι. Γαροφαλάκης, Καθηγητής  Χ. Κακλαμάνης, Καθηγητής (συντονιστής)  Κ. Μπερμπερίδης, Καθηγητής  Σ. Νικολετσέας, Αναπλ. Καθηγητής Με τη βοήθεια των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, του προσωπικού της Γραμματείας, των φοιτητών και των αποφοίτων μας

8 Προετοιμασία για την αξιολόγηση  Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης (2007 – 2011)  Βασίστηκε σε 3 ετήσιες εκθέσεις (2008-09, 2009-2010, 2010-11)  Πληθώρα στατιστικών στοιχείων (κυρίως από Γραμματεία)  Αξιοποίηση ερωτηματολογίων (φοιτητές, ΔΕΠ)  Πολλές συναντήσεις ΟΜΕΑ & Προέδρου  Παρατηρήσεις και προτάσεις από τα μέλη ΔΕΠ  Υποβολή: Φεβρουάριος 2012  Ακολούθησε επικαιροποίηση με χρήση της ετήσιας έκθεσης 2011-12

9 Εξωτερική αξιολόγηση  Ενημέρωση από ΑΔΙΠ: Ιούλιος 2012  Επιτροπή  Athanassios Manikas, Imperial (UK)  Nikitas Dimopoulos, Victoria (Canada)  Nick Buris, CEO Nebens LLC (USA)  Panos Liatsis, City Univ. London (UK)  Anastasia Ailamaki, EPFL (Switzerland)  10 – 14 Σεπτεμβρίου 2012  10 – 12/9, επίσκεψη στο Τμήμα  13 – 14/9, συζήτηση και σύνταξη της έκθεσης

10 Πρόγραμμα επίσκεψης  Με βάση τις οδηγίες της ΑΔΙΠ και τις συστάσεις της ΜΟΔΙΠ  10/9: Γενικές παρουσιάσεις Τμήματος, ΟΜΕΑ, ΠΠΣ, ΠΜΣ και Τομέων  11/9: Παρουσιάσεις ερευνητικών ομάδων & εργαστηρίων, συνάντηση με νέα μέλη ΔΕΠ & φοιτητές  12/9: Επισκέψεις σε εγκαταστάσεις ΠΠ, ΤΜΗΥΠ, ΙΤΥΕ, συναντήσεις με προσωπικό ΤΜΗΥΠ, μεταπτυχιακούς και απόφοιτους

11  Έγκαιρη ενημέρωση της κοινότητας του ΤΜΗΥΠ  Μέλη ΔΕΠ, διοικητικό & τεχνικό προσωπικό, φοιτητές, απόφοιτοι  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη ΔΕΠ  Έλεγχος υποδομών  Κτίριο, εργαστήρια, ιστότοπος  Συνάντηση με ΜΟΔΙΠ Προετοιμασία για την επίσκεψη

12 Χαρακτηριστικά της επίσκεψης  Έντονη προτίμηση για συζήτηση και επιμέρους συναντήσεις με μικρότερες ομάδες (π.χ., λέκτορες και επίκουρους καθηγητές)  Αναπροσαρμογή προγράμματος  Χρονική διεύρυνση της επίσκεψης  Αρκετές ερωτήσεις για το νομικό πλαίσιο για τα ΑΕΙ  Ζητήθηκαν επιπλέον στοιχεία  Στατιστικά, π.χ., μέσοι όροι βαθμολογίας ανά μάθημα, διδακτικές ώρες ανά εξάμηνο ή ανά μέλος ΔΕΠ  Ενδεικτικές διπλωματικές εργασίες

13 Αποτέλεσμα της αξιολόγησης  Προσχέδιο (13/11/2012) και τελική έκθεση (18/12/2012)  Θετικά σημεία (ενδεικτικά):  Ερευνητική αριστεία (δημοσιεύσεις, έργα)  Ποιότητα φοιτητών  Ερευνητικές και υπολογιστικές υποδομές  Πολύ καλή συνεργασία της κοινότητας & λειτουργία Διοίκησης  Αρνητικά σημεία (ενδεικτικά):  Πολλοί εισακτέοι, λίγα μέλη ΔΕΠ  Αιώνιοι φοιτητές  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  Πολλά μαθήματα, έλλειψη προαπαιτούμενων  Κατανομή διδακτικού έργου στα μέλη ΔΕΠ

14 Θετικά σημεία (ενδεικτικά)  Ερευνητική αριστεία (δημοσιεύσεις) [σελ. 19]  Χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά έργα (ελληνικά, ευρωπαϊκά) [σελ. 19]  Ποιότητα φοιτητών [σελ. 29]  Ερευνητικές και Υπολογιστικές υποδομές [σελ. 21]  Υπολογιστικό κέντρο με 642 τ.μ., 107 θέσεις εργασίας, 28 servers, 78 TB αποθηκευτική δυνατότητα  Χρηματοδότηση για ταξίδια μεταπτυχιακών για συμμετοχή σε συνέδρια [σελ. 19]  Νέο κτίριο [σελ. 25]  Δεν έχει ολοκληρωθεί, ~2-3 χρόνια

15 Αρνητικά σημεία (ενδεικτικά)  Πολλοί εισακτέοι, λίγα μέλη ΔΕΠ  Υπόδειξη προς την Πολιτεία για εξορθολογισμό του αριθμού των εισακτέων [σελ. 12]  Αιώνιοι φοιτητές  Το 98% δεν τελειώνει σε 5 χρόνια [σελ. 13]  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  Πολλά μαθήματα, έλλειψη προαπαιτούμενων [σελ. 9]  Προσφέρονται 137 και απαιτούνται 63 για το Δίπλωμα  Πρέπει να μειωθούν τα μαθήματα  Ετεροβαρής κατανομή φόρτου στα μαθήματα και τις διπλωματικές εργασίες [σελ. 30]  Στις 220 διδακτικές μονάδες η διπλωματική εργασία έχει 27 μονάδες

16 Μετά την αξιολόγηση  Μικρό χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της έκθεσης  Σημαντικά θέματα εξαρτώνται από την Πολιτεία  Εισακτέοι  Νέο κτίριο  Μέλη ΔΕΠ & διδάσκοντες Π.Δ. 407/80  Με τη μαζικοποίηση των ΑΕΙ δύσκολα διασφαλίζεται η ποιότητα  Η διαδικασία ήταν επωφελής και πρέπει να επαναλαμβάνεται συχνά (κάθε 2 χρόνια)  Να εκφράζονται όλοι οι φοιτητές για το παρεχόμενο έργο

17 Απαραίτητες ενέργειες  Καλύτερη σύνδεση με τους απόφοιτους  Νέο πρόγραμμα σπουδών  Σύμβουλος Καθηγητής: ενίσχυση του θεσμού  Καθορισμός μετρικών εκτίμησης του διδακτικού και ερευνητικού έργου  Μηχανισμός για πατέντες  Καλύτερη σύνδεση με το ΙΤΥ «Διόφαντος» και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών  Συνεργασία με Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (ΙΤΤΟ) και Τεχνολογικό Πάρκο  Ορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής με εξωτερικά μέλη


Κατέβασμα ppt "Η εμπειρία της εξωτερικής αξιολόγησης Αθανάσιος Τσακαλίδης Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΜΗΥΠ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google