Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τρία χρόνια ΠΕΑΠ: Η συνέχεια….

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τρία χρόνια ΠΕΑΠ: Η συνέχεια…."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τρία χρόνια ΠΕΑΠ: Η συνέχεια….
Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» κωδ. MIS , & Τρία χρόνια ΠΕΑΠ: Η συνέχεια…. Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ “Experiential Learning and Teaching” 7/9/2013 Ελληνοαμερικάνικη Ένωση Ευδοκία Καραβά Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΑΓΦ

2 Το ΠΕΑΠ: μια πρωτογενής εκπαιδευτική καινοτομία
Οι πρωτογενείς εκπαιδευτικές καινοτομίες περιλαμβάνουν αλλαγές στη διδακτική πράξη, στο περιεχόμενο του μαθήματος, στις σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών καθώς και αλλαγές στις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών για να συνάδουν με τις αρχές της καινοτομίας. Το ΠΕΑΠ έχει τα χαρακτηριστικά μίας πρωτογενούς εκπαιδευτικής καινοτομίας αφού το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανάπτυξη νέου προγράμματος σπουδών για την Α και Β δημοτικού και νέο μαθησιακό υλικό για τις τάξεις της Α,Β και Γ δημοτικού. Η εισαγωγή ενός νέου προγράμματος σπουδών και μαθησιακού υλικού συνεπάγεται και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές καθώς αλλαγή στις στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών.

3 Δυσκολίες στην εφαρμογή
Αυτού του είδους οι καινοτομίες είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν αφού η αλλαγή πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα (πρόγραμμα σπουδών, μεθοδολογία, μαθησιακό υλικό και στάσεις και απόψεις) προκειμένου (see Cuban 1988 and Markee 1997) να είναι επιτυχημένη. Παράλληλα το ΠΕΑΠ αναπτύχθηκε σε ένα πλαίσιο πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας και οικονομικής δυσπραγίας- παράγοντες που δυσχεραίνουν την επιτυχημένη εφαρμογή μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας. Το ΠΕΑΠ εισάγει μία εντελώς νέα πρακτική στην εκπαίδευση (δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία) και βασιζόταν σε ηλεκτρονικές υποδομές (μερικώς ανεπτυγμένες στις σχολικές μονάδες) για την επιτυχημένη εφαρμογή του.

4 Δράσεις του έργου Σχεδιασμός και ανάπτυξη
Επιμόρφωση για την εφαρμογή του ΠΕΑΠ Αξιολόγηση του ΠΕΑΠ μαθησιακού υλικού Α’, Β’ & Γ’ δημοτικού παραγωγή επιμορφωτικού υλικού συγκέντρωση στοιχείων για την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση του προγράμματος & της εφαρμογής του εκπαίδευση και επιμόρφωση επιμορφωτών προγραμμάτων σπουδών Α’& Β’ δημοτικού εσωτερική αξιολόγηση: δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του ΠΕΑΠ ( ) σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πύλης εξωτερική αξιολόγηση: τρίτος χρόνος (2013) διοργάνωση και υλοποίηση δια ζώσης σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

5 Οι δράσεις του έργου Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση
Σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακού υλικού και προγράμματος σπουδών Επιμόρφωση για την εφαρμογή του ΠΕΑΠ

6 Στάδια Σχεδιασμού και ανάπτυξης υλικού
Καθορισμός βασικών παιδαγωγικών και μεθοδολογικών αρχών του νέου προγράμματος Καθορισμός των στόχων του νέου προγράμματος Ανάπτυξη ενδεικτικού, πρωταρχικού αναλυτικού προγράμματος και ενδεικτικές δραστηριότητες για τις δύο τάξεις του δημοτικού οργανωμένες σε κύκλους Αρχή του προγράμματος Δημιουργείται η ομάδα ανάπτυξης υλικού και η ομάδα αξιολόγησης υλικού από εκπαιδευτικούς που δίδασκαν τάξεις ΠΕΑΠ Ενδεικτικές δραστηριότητες αξιολογούνται στη τάξη και αναμορφώνονται Νέες δραστηριότητες με βάσει τις αρχές του ΠΕΑΠ σχεδιάζονται και αξιολογούνται 1ος χρόνος ( ) Ανάπτυξη και συστηματική αξιολόγηση ξεχωριστών δραστηριοτήτων για την Α και Β δημοτικού Ανάπτυξη και οριστικοποίηση αναλυτικών προγραμμάτων για την Α και Β δημοτικού 2ος και 3ος χρόνος ( )

7 Το πολυμορφικό πρόγραμμα επαγγελματικής βελτίωσης ΠΕΑΠ
Δια ζώσης σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια του έργου από ειδικά επιμορφωμένους επιμορφωτές /Σχολικούς Συμβούλους Δια ζώσης σεμινάρια από επιμορφωτές της ομάδας έργου σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως σεμινάρια (tele-training) από επιμορφωτές της ομάδας έργου σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης- 5 ολοκληρωμένες θεματικές Σεμινάρια σε Σχολικούς Συμβούλους Αγγλικής

8 Εσωτερική αξιολόγηση: Στόχοι των ερευνών
Στόχοι ερευνών Συλλογή βασικών στοιχείων σχετικά με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων ΠΕΑΠ Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του υλικού και της εφαρμογής του στην τάξη Διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των εκπαιδευτικών και των γονέων απέναντι στο πρόγραμμα Εντοπισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη χρήση του υλικού και στη διδασκαλία σε μικρούς μαθητές γενικότερα

9 Πρώτος χρόνος εφαρμογής ΠΕΑΠ (2010-2011): Τι διερευνήθηκε
πληροφορίες για σπουδές, χρόνια προϋπηρεσίας, διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τη γνώμη τους για την εισαγωγή των αγγλικών στην Α’ και Β΄ δημοτικού. το προφίλ 897 εκπαιδευτικών που δίδασκαν τάξεις ΠΕΑΠ Πληροφορίες από τους διευθυντές για τα σχολεία τους, τους δασκάλους και τους μαθητές τους. το προφίλ των σχολικών μονάδων ΠΕΑΠ Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από τους Σχολικούς Συμβούλους. οι στάσεις και οι απόψεις 7250 γονέων των οποίων τα παιδιά παρακολουθούσαν τάξεις ΠΕΑΠ. μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν από τους Σχολικούς Συμβούλους στα μέσα της χρονιάς η αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού από 175 εκπαιδευτικούς πληροφορίες για την εμπειρία τους, τη συνεργασία τους με τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, το μαθητικό δυναμικό τους ,τις σχολικές μονάδες που εργάστηκαν, τη γνώμη τους σχετικά με το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του. η συνολική αποτίμηση του Έργου από 405 εκπαιδευτικούς στο τέλος της πρώτης χρονιάς εφαρμογής.

10 Δεύτερος/τρίτος χρόνος εφαρμογής ΠΕΑΠ (2011-2013): Τι διερευνήθηκε
οι στάσεις και οι απόψεις 9,800 γονέων των οποίων τα παιδιά παρακολουθούσαν τάξεις ΠΕΑΠ η αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού από 577 εκπαιδευτικούς μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν από τους Σχολικούς Συμβούλους Έρευνα για την επίδραση του Προγράμματος Επαγγελματικής Βελτίωσης των Εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν σύμφωνα με το πρόγραμμα κατά τα τρία πρώτα χρόνια της πιλοτικής του εφαρμογής (122 συμμετέχοντες) Εγινε εξωτερική αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος από διακεκριμένους αξιολογητές με εξειδίκευση στο χώρο της διδακτικής σε μικρές ηλικίες

11 Αποτελέσματα από την έρευνα επίδρασης (impact study)
Η πιο διαδεδομένη μορφή επιμόρφωσης είναι η «αυτομόρφωση» (αναστοχασμός στη διδακτική πράξη) και η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί αυτην την μορφή επιμόρφωσης ως πιο αποτελεσματική. Η πλειοψηφία κρίνει ότι η εμπλοκή του με το ΠΕΑΠ και η ενασχόληση τους με μικρούς μαθητές έχει συντελέσει στη διαμόρφωση των απόψεων και στάσεων τους απέναντι στη διδασκαλία μικρών μαθητών και έχει επεκτείνει τη γκάμα των διδακτικών του τεχνικών. Συγκρίνοντας την επίδραση της διδακτικής εμπειρίας με την επίδραση της συμμετοχής εκπαιδευτικών στις δραστηριότητες επαγγελματικής βελτίωσης βλέπουμε ότι σχεδόν σε όλους τους τομείς οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως πιο σημαντική την επίδραση της διδακτικής εμπειρίας από ότι η συμμετοχή τους σε οργανωμένες μορφές επιμόρφωσης.

12 Το πρόγραμμα επαγγελματικής βελτίωσης ΠΕΑΠ: Η συνέχεια…
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας επίδρασης και νέες τάσεις στο χώρο της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης (η γνώση των εκπαιδευτικών χτίζεται σταδιακά και οι απόψεις τους διαμορφώνονται με βάση την εμπειρία τους, τον αναστοχασμό και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών βλ. Mann 2005) το μέλλον του επιμορφωτικού προγράμματος ΠΕΑΠ πρέπει να στραφεί και να υποστηρίζει την ενδοσχολική επιμόρφωση και πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών

13 Η ανάγκη για τη δημιουργία Κοινοτήτων Πρακτικής
Η δημιουργία Κοινοτήτων Πρακτικής (Wenger 1998) προσφέρει μία νέα, εναλλακτική και πολλά υποσχόμενη μορφή ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης με απώτερο στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Στο πλαίσιο μίας Κοινότητας Πρακτικής ο εκπαιδευτικός μαθαίνει να λειτουργεί ως μέλος μίας επαγγελματικής κοινότητας με ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους και να συνεργάζεται με άλλους εκπαιδευτικούς για να βρίσκουν λύσεις σε προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος και να εφαρμόζει και να αναταλλάσει δημιουργικές ιδέες και καλές πρακτικές ( Αρβανίτη 2013). Η αλλαγή της επαγγελματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών απαιτεί χρόνο και υποστήριξη και για αυτό το λόγο η συμβολή των Σχολικών Συμβούλων είναι καθοριστική στην οργάνωση της κοινότητας, στο καθορισμό των στόχων της και του τρόπου λειτουργίας του και στην συνεχιζόμενη υποστήριξη των εκπαιδευτικών .

14 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Κοινοτήτων Πρακτικής ΠΕΑΠ
Προκειμένου ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και να εξασφαλιστεί και η βιωσιμότητα του, στο πλάισιο το προγράμματος επαγγελματικής βελτίωσης του ΠΕΑΠ, δημιουργούμε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικό που θα υποστηρίζει και θα διευκολύνει τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινοτήτων Πρακτικής. Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινοτήτων πρακτικής του ΠΕΑΠ, ευελπιστούμε να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης προβάλλοντας ένα άλλο μοντέλο ενδοσχολικής επιμόρφωσης που θα ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και θα καθιστά τον εκπαιδευτικό στο επίκεντρο ως παραγωγό γνώσης μέσα από δράσεις συνεργατικής επαγγελματικής μάθησης.

15


Κατέβασμα ppt "Τρία χρόνια ΠΕΑΠ: Η συνέχεια…."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google