Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

22/8/2014Ευδοκία Καραβά Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών Τρίημερο επιμόρφωσης των ξενόγλωσσων σχολικών συμβούλων για την πιλοτική εφαρμογή του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "22/8/2014Ευδοκία Καραβά Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών Τρίημερο επιμόρφωσης των ξενόγλωσσων σχολικών συμβούλων για την πιλοτική εφαρμογή του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών Τρίημερο επιμόρφωσης των ξενόγλωσσων σχολικών συμβούλων για την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ- ΞΓ Πράξη: «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21 ου Αιώνα): Πιλοτική εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών» κωδ. 295379

2 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών Ο Οδηγός αποτελεί εισαγωγή σ’ ένα συνολικό πρόγραμμα υποστήριξης για τους εκπαιδευτικούς που θα εφαρμόσουν το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών» (ΕΠΣ-ΞΓ) στο σχολείο. Την συνολική ευθύνη εκπόνησης και εφαρμογής του ΕΠΣ- ΞΓ έχει η Β. Δενδρινού και της επιστημονικής επιμέλειας του Οδηγού, ο οποίος αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια στην οποία μετείχαν μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, είναι η Ε. Καραβά. Οδηγός θα αναπτύσσεται, θα βελτιώνεται και θα εμπλουτίζεται σε όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ, με την συνεισφορά και εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το ΕΠΣ-ΞΓ.

3 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Καινοτομίες του Οδηγού Απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των ξένων γλωσσών του σχολείου και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης. Είναι γραμμένος στην Ελληνική, δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις για την: ανάπτυξη μιας ‘μεταγλώσσας’ για την γλωσσοδιδακτική στα Ελληνικά. Δημιουργία μιας ξενόγλωσσης εκπαιδευτικής κοινότητας κοινών πρακτικών στον τόπο μας.

4 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Καινοτομίες του Οδηγού Εξηγεί το γιατί και το πώς να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός το ΕΠΣ-ΞΓ και προτείνει διδακτικές τεχνικές και δραστηριότητες που μπορεί να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να πετύχει τους στόχους του. Προτείνει ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης και προσέγγιση στη μάθηση, αλλά δεν καθορίζει μία μέθοδο διδασκαλίας. Προτρέπει σε πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης της αποκτηθείσας γνώσης.

5 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Καινοτομίες του Οδηγού Ο Οδηγός περιλαμβάνει παράδειγμα Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) αλλά στην τελική του μορφή θα περιέχει σενάρια για την ανάπτυξη ΑΠΣ από τον εκπαιδευτικό. Έχοντας κατά νου τις διαφορές μεταξύ σχολικών μονάδων, σχολικών τάξεων και των μαθητών κάθε τάξης, θα ήταν ανακόλουθο και αντιφατικό να σχεδιαστεί ένα ΑΠΣ με πανελλαδική ισχύ –ίδιο για όλους τους μαθητές για όλα τα σχολεία της χώρας.

6 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Καινοτομίες του Οδηγού Καθώς αναπτύσσεται ο Οδηγός στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ, η εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών που θα θελήσουν να μοιραστούν τα έργα τους (σχέδια μαθημάτων, δραστηριότητες, σενάρια αναλυτικών προγραμμάτων, κτλ.) με τους συναδέλφους τους θα είναι πολύτιμη.

7 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Σκοπός και φύση του Οδηγού Ο Οδηγός είναι ένα εργαλείο για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει το ΕΠΣ-ΞΓ και πως να το εφαρμόσει στη δική του τάξη –λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών του. Για τον λόγο αυτό: Παρουσιάζει τη θεωρητική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε το ΕΠΣ-ΞΓ Προτείνει ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές για την εκπαιδευτική διαδικασία, εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης του μαθήματος και της μαθησιακής πράξης.

8 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Περιεχόμενα του Οδηγού Ο Οδηγός στην παρούσα μορφή του αποτελείται από τον Πρόλογο, οχτώ κεφάλαια και ένα Παράρτημα Κεφάλαιο 1: Το ΕΠΣ και η εφαρμογή του Συνοπτική παρουσίαση του ΕΠΣ-ΞΓ και πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να το αξιοποιήσει σαν εργαλείο σχεδιασμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας

9 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Περιεχόμενα του Οδηγού Κεφάλαιο 2: Το πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ - Παιδαγωγικές του αρχές Παρουσιάζεται το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύχθηκε το ΕΠΣ-ΞΓ, το μοντέλο εκπαίδευσης που υιοθετεί, καθώς και πρόταση εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ. Κεφάλαιο 3: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ-ΞΓ Παρουσιάζονται παιδαγωγικές προσεγγίσεις (διαφοροποιημένη μάθηση και «Νέα Μάθηση») που συνάδουν με τη λογική του ΕΠΣ-ΞΓ όπως αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου».

10 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Μάθηση μέσω Σχεδιασμού Η «Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού» είναι μία καινοτόμα προσέγγιση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παράλληλα ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς Το εργαλείο αυτό ανατρέπει τον παραδοσιακό τρόπο σχεδιασμού ΑΠΣ και μεταστρέφει την προσοχή των εκπαιδευτικών από το τη διδασκαλία και από το «Τι θα διδάξω», στη μάθηση και στο «τι και πως θα μάθουν οι μαθητές μου».

11 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Περιεχόμενα του Οδηγού Κεφάλαιο 4: Σχέδια μαθημάτων Παρουσιάζει την λογική και τη δομή της Μάθησης μέσω Σχεδιασμού (μοντέλο μαθησιακών ενοτήτων βασισμένη στις αρχές της Νέας Μάθησης). Περιλαμβάνει τέσσερα δείγματα μαθησιακών ενοτήτων για διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας για τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

12 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Περιεχόμενα του Οδηγού Κεφάλαιο 5: Το Διαδίκτυο στο μάθημα της ξένης γλώσσας Παρουσιάζει προτάσεις για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και ειδικότερα τη χρήση του διαδικτύου στη ξενόγλωσση τάξη. Κεφάλαιο 6: Διαμεσολάβηση ως επικοινωνιακή δραστηριότητα Εξηγεί τι συνεπάγεται η διαμεσολάβηση (μία από τις ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής στο ΕΠΣ-ΞΓ και που εξετάζεται στο ΚΠΓ). Επίσης, με πολλά παραδείγματα δραστηριοτήτων διαμεσολάβησης για διάφορα επίπεδα γλωσσομάθειας και σε διάφορες γλώσσες, εξηγεί πως μπορεί η ικανότητα αυτή να καλλιεργηθεί.

13 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Περιεχόμενα του Οδηγού Κεφάλαιο 7: Η αξιολόγηση του μαθητή της ξένης γλώσσας Εξηγεί τι ακριβώς πρέπει να αξιολογούμε και πώς. Δηλαδή, παρουσιάζει μέσα και τρόπούς αξιολόγησης της διαδικασίας της μάθησης και όργανα ελέγχου της γλωσσομάθειας.

14 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Περιεχόμενα του Οδηγού Κεφάλαιο 8: Εξετάσεις και δοκιμασίες Παρουσιάζει τις προδιαγραφές του διαμορφωτικού τύπου εξετάσεων για το Δημοτικό σχολείο του νέου τύπου προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για το Γυμνάσιο Το κεφάλαιο αυτό θα ολοκληρωθεί στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, με πιλοταρισμένα δείγματα θεμάτων, κριτήρια αξιολόγησης ανά επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας και δοκιμασμένα εργαλεία βαθμολόγησης.

15 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Κεφάλαιο 8: Νέος τρόπος εξέτασης Ο νέος τρόπος εξέτασης συνάδει με το ΕΠΣ-ΞΓ και υπηρετεί τους γενικούς και ειδικότερους στόχους του ενώ, παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη μέσον για τη σύνδεση της εκπαίδευσης στο σχολείο με το ΚΠΓ, αφού ο τύπος των εξετάσεων έχει πολλά κοινά στοιχεία με τον τρόπο εξέτασης για το ΚΠΓ.

16 22/8/2014Ευδοκία Καραβά Περιεχόμενα του Οδηγού Το Παράρτημα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα σχολικά εγχειρίδια των ξένων γλωσσών που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία καταλόγους με τις θεματικές ενότητες γνωστικών αντικειμένων στο Δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε πεδία γνώσης που είναι γνωστά στους μαθητές και ο σχεδιασμός διαθεματικών σχεδίων εργασίας.

17 Το Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών Το πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, στο οποίο εμπλέκονται 188 σχολικές μονάδες, περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: α) την εφαρμογή των νέων ΠΣ σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων και β) την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης. 22/8/2014Ευδοκία Καραβά

18 Στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής Ειδικότερα, οι στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής είναι: Να δοκιμαστούν τα νέα ΠΣ σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ώστε να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αξιολόγηση με σκοπό τη βελτίωση-τελική διαμόρφωση των ΠΣ καθώς επίσης η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των Οδηγών των εκπαιδευτικών μέσα από την ανατροφοδότηση της σχολικής τάξης. Η ανάπτυξη και διεύρυνση του ρόλου του εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών εκπαιδευτικού έργου και διαμορφωτών εκπαιδευτικών υλικών –περιβαλλόντων μάθησης. 22/8/2014Ευδοκία Καραβά

19 Τα δεδομένα μας... Για την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ συνεργάζονται 5 εμπειρογνώμονες (2 Αγγλικής, 1 Γαλλικής, 1 Γερμανικής και 1 Ιταλικής) οι οποίοι σε συνεργασία με την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος επιμόρφωσης εχουν την ευθύνη του σχεδιασμού, συντονισμού και παρακολούθησης του προγράμματος επιμόρφωσης και την ευθύνη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτών (επιμορφωτών Α) 15 επιμορφωτές- 7 Αγγλικής, 4 Γαλλικής, 4 Γερμανικής Συνολική ομάδα= 20 άτομα 22/8/2014Ευδοκία Καραβά

20 Το πρόγραμμα επιμόρφωσης μέχρι στιγμής… 1 ος γύρος επιμόρφωσης (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011- ξεχωριστά πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι εκπαιδευτικοί) 2 ος γύρος επιμόρφωσης (Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012) 3 μέρες επιμόρφωσης (15-18 ώρες) στα κατά τόπους ΠΕΚ Για κάθε γύρο επιμόρφωσης αναπτύσσεται υλικό που απαρτίζεται από α) παρουσιάσεις β) τεύχος εκπαιδευτικού με δραστηριότητες γ) οδηγίες υλοποίησης σεμιναρίου για τους επιμορφωτές. 22/8/2014Ευδοκία Καραβά

21 Θεματικές του 1 ου γύρου επιμόρφωσης 1 η μέρα Το Νέο Σχολείο και το Εθνικό Σχολικό Πρόγραμμα: ΓΙΑΤΙ, ΠΩΣ; Το νέο ΕΠΣ-ΞΓ: Καινοτόμα χαρακτηριστικά, φιλοσοφία και περιεχόμενα Ο οδηγός του εκπαιδευτικού για το ΕΠΣ-ΞΓ ΕΠΣ-ΞΓ: Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 2 η μέρα Αρχές μάθησης και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας Μία εναλλακτική προσέγγιση στο σχεδιασμό της μαθησιακής διαδικασίας: Μάθηση μέσω σχεδιασμού- Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας μαθησιακές ενότητες στη λογική της Μάθησης μέσω σχεδιασμού Παραδείγματα μαθησιακών ενοτήτων Εργαστήριο ανάπτυξης σχεδίων μαθημάτων 22/8/2014Ευδοκία Καραβά

22 Θεματικές του 1 ου γύρου επιμόρφωσης 3 η μέρα Χρησιμοποιώντας το ΕΠΣ-ΞΓ και τον Οδηγό για την ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων Εργαστήριο: Σχεδιάζοντας αναλυτικά προγράμματα με βάση το ΕΠΣ Εναλλακτική αξιολόγηση των μαθητών : εργαλεία και κριτήρια 22/8/2014Ευδοκία Καραβά

23 Θεματικές του 2 ου γύρου επιμόρφωσης 1 η μέρα Ενημέρωση σχετικά με α) τις νέες προδιαγραφές των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, β) την σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση, γ) τη πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου και τον εμπλουτισμό των βιβλίων Γαλλικής και Αγγλικής 2 η μέρα Αξιολόγηση: Πως και γιατί Σχεδιάζοντας τεστ για την ξενόγλωσση τάξη 22/8/2014Ευδοκία Καραβά


Κατέβασμα ppt "22/8/2014Ευδοκία Καραβά Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών Τρίημερο επιμόρφωσης των ξενόγλωσσων σχολικών συμβούλων για την πιλοτική εφαρμογή του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google