Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΕΤΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΕΤΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 παρουσίαση ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΕΤΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2 παρουσίαση – Μαρία Μανέτου  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008  πεδίο πιστοποίησης : ανάπτυξη και υποστήριξη διαχειριστικών συστημάτων, σχεδιασμός, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών – εκπόνηση μελετών, διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαίδευση, έρευνα αγοράς, δημιουργία εταιρικών φυλλαδίων Σύμβουλος Επιχειρήσεων Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης Υλοποίηση άνω των εκατό (100) έργων πιστοποίησης, διαχείρισης έργου και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς

3 συστήματα διαχείρισης στα λιμάνια ISO 9001 ISO 17025 ISO 14001 ΕΛΟΤ 1429 ISO 9001 ISO 17025 ISO 17020 ISO 14001 PERS OHSAS 18001

4 ενιαίο σύστημα διαχείρισης ΕΛΟΤ 1429 ISO 9001 ISO 17025 ISO 17020 ISO 14001 PERS OHSAS 18001

5 πιστοποιήσεις σε λιμάνια ( ενδεικτικά ) ISO 14001 Πειραιάς ISO 9001 Πειραιάς Θεσσαλονίκη Ηγουμενίτσα Ραφήνα PERS Κέρκυρα Βόλος Ηγουμενίτσα Καβάλα Άβδηρα ΕΛΟΤ 1429 Ραφήνα

6 σύστημα διαχείρισης ποιότητας : βασικά « συστατικά » προτεραιότητα στον πελάτη / χρήστη εστίαση στις διαδικασίες λήψη αποφάσεων με τεκμηριωμένα στοιχεία δέσμευση της Διοίκησης συνεχής βελτίωση δέσμευση & συμμετοχή όλων των εργαζομένων

7 πιστοποίηση Η πιστοποίηση ενός οργανισμού, υποδεικνύει την εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών οι οποίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις κάθε προτύπου, τον έλεγχο των διεργασιών και άρα τη διασφάλιση σταθερής ποιότητας ( επαναλήψιμης της προδιαγεγραμμένης ) των παραγόμενων υπηρεσιών

8 εστίαση στον πελάτη / χρήστη Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών /χρηστών και ότι ικανοποιούνται, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους Προσδιορισμός αναγκών και προσδοκιών πελατών / χρηστών Απαιτήσεις / Νομοθεσία Ικανοποίηση πελατών / χρηστών Βελτίωση διεργασιών Αύξηση ικανοποίησης πελατών

9 σε τι χρησιμεύει το ISO 9001:2008 ; Το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισμός :  Χρειάζεται να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια ένα προϊόν ή υπηρεσία ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών του, καθώς επίσης και τις εφαρμόσιμες κανονιστικές απαιτήσεις και  Σκοπεύει να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών μέσω αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς επίσης και τις εφαρμόσιμες κανονιστικές απαιτήσεις

10 σε τι χρησιμεύει το ΕΛΟΤ 1429:2008; Το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισμός :  Χρειάζεται να αποδείξει την ικανότητά του να υλοποιεί έργα με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, ικανοποιώντας το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο

11 σε τι χρησιμεύει το OHSAS 18001:2007; Το Διεθνές Πρότυπο OHSAS 18001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισμός :  Χρειάζεται να αποδείξει ότι εφαρμόζει αναγνωρισμένα υγιεινή και ασφάλεια στη λειτουργία του, τηρώντας μέτρα προστασίας και ικανοποιώντας τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς

12 σε τι χρησιμεύει ΤΟ ISO 14001:2004; Το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις περιπτώσεις όπου ένας οργανισμός :  Χρειάζεται να αποδείξει την ικανότητά του να εντοπίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να ενσωματώνει περιβαλλοντικές πολιτικές, να εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος

13 κύκλος του DEMING Κύριο μοντέλο ¨ προσέγγισης ¨ ενός συστήματος διαχείρισης αποτελεί ο κύκλος του Deming και έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης των διεργασιών

14 οι απαιτήσεις των προτύπων ποιότητας 1 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 2 Ευθύνη της Διοίκησης 3 Διαχείριση πόρων 4 Υλοποίηση προϊόντος 5 Μέτρηση, ανάλυση & βελτίωση

15 απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Εγχειρίδιο Ποιότητας Διαδικασίες Περιγραφές Θέσεων Εργασίας Αρχεία Νομοθεσία Οδηγίες Εργασίας

16 τα νέα στοιχεία που « εισέρχονται » στην καθημερινότητά μας  Τυποποιημένες διαδικασίες, παρακολούθηση, βελτίωση  Δείκτες ποιότητας : μετρήσιμοι στόχοι και παρακολούθηση  Συμβούλιο Ποιότητας  Υπεύθυνος / Ομάδα Ποιότητας  Εσωτερικοί Επιθεωρητές  Εσωτερικές Επιθεωρήσεις  Καταγραφή αστοχιών και διορθωτικές ενέργειες  Μέτρηση ικανοποίησης χρηστών – στατιστική ανάλυση  Διαχείριση παραπόνων

17 πλεονεκτήματα εφαρμογής ενιαίου συστήματος διαχείρισης στα λιμάνια  Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης : τυποποίηση διαδικασιών, επαναληψιμότητα, ιχνηλασιμότητα  ISO 9001: βασική πλατφόρμα ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης - υποστηρίζεται η ολοκλήρωση και η ενοποίηση όλων των συστημάτων ( κοινές διαδικασίες ποιότητας & βελτίωσης, διαδικασίες προμηθειών, κλπ.)  Συνεχής ανάπτυξη και εφαρμογή βελτιώσεων των διεργασιών (continuous improvement) ολόκληρου του Οργανισμού, βασιζόμενη σε αντικειμενικές μετρήσεις  Ανανέωση των καναλιών επικοινωνίας για τη διάχυση της πληροφορίας μεταξύ Διοίκησης και προσωπικού, Οργανισμού και Φορέων / Αρχών, Οργανισμού και πελατών / χρηστών / ενδιαφερόμενων μερών / κοινωνίας  Επιβράβευση του προσωπικού για τη συμμετοχή του μέσω της πιστοποίησης  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ισχυροποίηση της θέσης και αξίας στη σύναψη συνεργιών σε διεθνές επίπεδο - συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα  Προβολή στην τοπική, ευρωπαϊκή και διεθνή κοινωνική ομάδα

18 IF YOU CAN’T THEN YOU MUST ANTHONY ROBBINS ο στόχος της ζωής του ανθρώπου γίνεται και τρόπος ζωής του Μαχάτμα ΓΚΑΝΤΙ

19 στοχοθεσία Α. ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

20 στοχοθεσία Β. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

21 στοχοθεσία Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ & ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

22 παρακολούθηση στόχων ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 75% ΣΕ 0-2 ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗ Συνολική πορεία του στόχου στη διάρκεια της τριετίας 2010 – 2011 - 2012

23 παρακολούθηση στόχων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 75% ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 15-30 ΗΜΕΡΩΝ ( ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ) Συνολική πορεία του στόχου στη διάρκεια της τριετίας 2010 – 2011 - 2012

24  IF YOU CAN’T THEN YOU MUST Tony ROBBINS

25 ερωτηματολόγια

26 στατιστική ανάλυση

27

28 ΔΕΙΓΜΑ: 423 επιβάτες ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: 14% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: 46% ΜΕΤΡΙΑ: 31% ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: 6% ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ: 3% ΣΤΟΧΟΣ (75%): 60% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ – 40% ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Τι γνώμη έχετε για τη καθαριότητα στο λιμάνι ;

29 στατιστική ανάλυση Πόσο εύκολη ήταν η πρόσβασή σας στο λιμάνι ; ( επαρκής σήμανση με πινακίδες ένδειξης για λιμάνι και parking) ΔΕΙΓΜΑ: 437 επιβάτες ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ: 36% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: 43% ΜΕΤΡΙΑ: 16% ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: 5% ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ: 1% ΣΤΟΧΟΣ (75%): 79% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ – 22% ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

30 Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να΄ναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες γεμάτος γνώσεις. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δε θα βρεις, αν μεν η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, τον άγριο Ποσειδώνα δε θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στήνει εμπρός σου. Να εύχεσαι να ΄ναι μακρύς ο δρόμος.... Πάντα στο νου σου να ΄χεις την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί είν ’ ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάζεις το ταξίδι διόλλου. Καλλίτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει ’ και γέρος πια ν ’ αράξεις στο νησί, πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξείδι. Χωρίς αυτήν δε θα ΄βγαινες στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Κι αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Ιθάκη, Καβάφης

31 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Μαρία Μανέτου manetou@gmail.com κ 6970 02 97 80 τ / φ 210 98 34 413


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Σεπτέμβριος 2013 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΕΤΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, MSc ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google