Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΧΥΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΧΥΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΧΥΤΑ.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ» «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΧΥΤΑ.

2 Ομάδα: Ερημίτες Γενικό Λύκειο Γαζιού Project
Αρβανίτης Θανάσης Μακρογιαννάκης Μιχάλης Σταυρακάκης Κων/νος Συριγωνάκης Αλέξανδρος Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κορακάκη Ελένη

3 Μεθοδολογία Χωριστήκαμε σε ομάδες.
Μας τέθηκαν κάποια ερωτήματα για τα όποια ψάξαμε σαν ομάδα, ώστε να τα απαντήσουμε. Κάναμε κάποια διεξοδικά πειράματα για να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα. Αφού είχαμε στη διάθεση μας αρκετές Πληροφορίες για τους Χ.Υ.Τ.Α. διαλέξαμε ένα θέμα για την τελική μας εργασία, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε όλα τα δεδομένα που είχαμε στα χέρια μας.

4 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της εργασίας μας είναι:
Σκοπός της εργασίας μας είναι: Ανάλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τους ΧΥΤΑ. Εύρεση τρόπων αντιμετώπισης τους. Αξιολόγηση των πιθανών συμπερασμάτων μέσω πειραμάτων.

5 Τι είναι ΧΥΤΑ……;   Οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων αποτελούν τον πιο διαδεδομένο αλλά ταυτόχρονα παρωχημένο τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων. Η χώρα μας χρησιμοποιεί σε μεγάλο ποσοστό πάνω στους ΧΥΤΑ. (Πάνω από 80% των απορριμμάτων οδηγούνται στους ΧΥΤΑ). Η κατασκευή ενός ΧΥΤΑ ξεκινάει με τη διαμόρφωση ενός χώρου και στη συνέχεια το έδαφος και καλύπτεται από μία μη διαπερατή μεμβράνη. Έπειτα τα απορρίμματα διαστρώνονται σε διαδοχικές στρώσεις των 80 περίπου εκατοστών μέχρι συνολικού πάχους 3 μέτρων.

6 Διαδικασία Ταφής Απορριμμάτων

7 Προβλήματα που προκαλούν οι Χ.Υ.Τ.Α.
Παρόλη την διαδικασία αυτή, οι Χ.Υ.Τ.Α δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τα οποία παρουσιάζουν αρκετή δυσκολία στην αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής: Δυσοσμία Ηχορύπανση Σκόνη Έκλυση Αέριων Μόλυνση Υδροφόρου Ορίζοντα

8 Δυσοσμία Λέγοντας δυσοσμία εννοούμε μια ενοχλητική οσμή η όποια παράγεται κατά την διάρκεια της ταφής των απορριμμάτων και η όποια συμφώνα με μια ερευνά μπορεί να φτάσει ακόμα και σε απόσταση 10 Km από το κύτταρο-Χ.Υ.Τ.Α.

9 Τρόποι Αντιμετώπισης Δυσοσμίας
Διάχυση ενεργών συστατικών στον αέρα. Κατασκευή ΧΥΤΑ μακριά από κατοικημένες περιοχές. Χρήση φράγματος περιφερειακά από τον ΧΥΤΑ. Τοποθέτηση ειδικού υλικού στους εσωτερικούς κάδους των απορριμματοφόρων.

10 Ηχορύπανση Ηχορύπανση, θεωρούνται οι θόρυβοι που προκαλούνται από τους Χ.Υ.Τ.Α κατά την διάρκεια της επεξεργασίας των απορριμμάτων. Οι θόρυβοι αυτοί είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί όχι μόνο για το περιβάλλον και το οικοσύστημα αλλά και για τους ανθρώπους της γύρω περιοχής.

11 Τρόποι Αντιμετώπισης Ηχορύπανσης
Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στους δρόμους κατά μήκος του ΧΥΤΑ . Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. μακριά από κατοικημένες περιοχές Δεντροφύτευση Χρήση Μηχανημάτων τα όποια λειτουργούν με την ίδια καινοτόμα ιδέα όπως διάφορες ηλεκτρικές σκούπες

12 Σκόνη Τρόποι Αντιμετώπισης Σκόνης
Σκόνη ονομάζεται κάθε στερεή ουσία που έχει μετατραπεί με την αποξήρανση και την τριβή σε πολύ μικρούς κόκκους κατά την διάρκεια επεξεργασίας απορριμμάτων. Τρόποι Αντιμετώπισης Σκόνης Όλες οι χωμάτινες οδοί εντός του ΧΥΤΑ θα πρέπει να διαβρέχονται με ανακυκλωμένο νερό σε περιοδική βάση μέσα στην ημέρα. Τις ημέρες που κυριαρχούν ισχυροί άνεμοι , η εκσκαφή του υλικού επικάλυψης θα πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και το σημείο εκσκαφής θα πρέπει να διαβρέχεται Τα φόρτια απορριμμάτων τα όποια περιέχουν υψηλά ποσοστά σκόνης θα πρέπει να τοποθετούνται στη βάση του μετώπου εργασίας και να επικαλύπτονται το συντομότερο δυνατό

13 Τρόποι αντιμετώπισης: Θετικά της χρήσης του βιοαερίου ως Καύσιμο:
Έκλυση Βιοαερίου Είναι το προϊόν του αναερόβιου μεταβολισμού από την μικροβιολογική αποσύνθεση των εναποθημένων απορριμμάτων . Το προϊόν αυτό βρίσκεται σε αέρια φάση. Τρόποι αντιμετώπισης: Το βιοαέριο που είναι ένα μίγμα μεθανίου, διοξειδίου του άνθρακα και λοιπών αερίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο. Θετικά της χρήσης του βιοαερίου ως Καύσιμο: 1 τόνος σκουπίδια μπορεί να δώσει 1MW για 10 χρόνια. Είναι φθηνός τρόπος παράγωγης ενεργείας. Η εκμετάλλευση βιοαερίου είναι φιλική προς το περιβάλλον. Θα αποφέρει αρκετό κέρδος στην οικονομία. Το υπόλειμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα,

14 Μόλυνση Υδροφόρου Ορίζοντα
Τρόποι Αντιμετώπισης: Το μεγάλο αυτό πρόβλημα αντιμετωπίζεται, αποτελεσματικά, κυρίως με το να τοποθετηθούν σωστά οι στρώσεις των μονωτικών υλικών στον πυθμένα του χώρου εναπόθεσης των απορριμμάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσον το δυνατόν καλύτερη υδρομόνωση του Χ.Υ.Τ.Α. Επίσης θα πρέπει να γίνεται συνεχής και ενδελεχής έλεγχος στις περιμετρικές γεωτρήσεις και τα φρεάτια παρακολούθησης των υπογείων υδάτων που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε σύγχρονο Χ.Υ.Τ.Α .

15 Ένα απλό πείραμα … ..πολλά χρήσιμα συμπεράσματα
Ένα απλό πείραμα … πολλά χρήσιμα συμπεράσματα Στο πείραμα αυτό χρησιμοποιήσαμε υλικά, από τα οποία τα περισσότερα υπάρχουν σε αρκετά μεγάλες ποσότητες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας. Επίσης μετρήσαμε την διαπερατότητα την απορρόφηση αλλά και την κατακράτηση του νερού από τα διάφορα υλικά, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ρεαλιστικά συμπεράσματα σχετικά με τη διαχείριση του κάθε υλικού. Τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωσή μας αντλήσαμε πληροφορίες από το διαδίκτυο και την ελληνική βιβλιογραφία.

16 Γνωριμία με τα Υλικά …… Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Αργιλόχωμα
Γνωριμία με τα Υλικά …… Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν: Αργιλόχωμα Ασπρόχωμα Άμμος νταμαρίσια Κοκκινόχωμα Μαρμαρόσκονη Τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν στη μορφή που τα συναντούμε στο περιβάλλον . Για το κάθε υλικό δημιουργήσαμε δύο δείγματα. Στο ένα τοποθετήσαμε το υλικό στην κανονική του πύκνωση και στο άλλο τοποθετήσαμε το υλικό σε ελαφρά συμπιεσμένη μορφή. Το κάθε δείγμα περιείχε υλικό 380 cm3 τοποθετημένο σε κυλινδρικό σωλήνα διατομής 9 cm. Το ύψος του υλικού ήταν 6 cm και σ’αυτό προσθέσαμε 150ml νερού.

17 Δεδομένα Πειράματος Υ Λ Ι Κ Α ΔΕΙΓΜΑ 1ο Αργιλόχωμα 1920 3,13 . 10-3
Δεδομένα Πειράματος Υ Λ Ι Κ Α Χρόνος (sec) που χρειάστηκε για να διαπεράσει το νερό το στρώμα του υλικού Χρόνος (sec) που χρειάστηκε για να απορροφηθεί όλο το νερό από το υλικό Ποσότητα νερού ( σε ml) που διαπέρασε το υλικό (ανά ώρα) Ταχύτητα απορρόφησης (cm/sec) Ποσότητα νερού (σε ml) που κατακρατήθηκε από το υλικό. Ποσότητα νερού (%) που κατακρατήθηκε από το υλικό. ΔΕΙΓΜΑ 1ο Αργιλόχωμα 1920 6360 22 18 3 1 3, 106 70,67% ΔΕΙΓΜΑ 2ο Αργιλόχωμα (Συμπ.) 2580 11520 16 12 6 2, 94 62,67% ΔΕΙΓΜΑ 3ο Ασπρόχωμα 40 45 21 5 4 2 1, 118 78,67% ΔΕΙΓΜΑ 4ο Ασπρόχωμα (Συμπ.) 1260 2400 51 4, 97 64,67% ΔΕΙΓΜΑ 5ο Άμμος νταμαρίσια 10 25 58 8 84 56,00% ΔΕΙΓΜΑ 6ο Άμμος νταμαρίσια (Συμπ.) 46 420 65 1, 82 54,67% ΔΕΙΓΜΑ 7ο Κοκκινόχωμα 100 1, 88 58,67% ΔΕΙΓΜΑ 8ο Κοκκινόχωμα (Συμπ.) 3900 61 14 75 50,00% ΔΕΙΓΜΑ 9ο Μαρμαρόσκονη 1680 1, ΔΕΙΓΜΑ 10ο Μαρμαρόσκονη (Συμπ.) 1080 8400 20 15 5, 91 60,67%

18 Ποσότητα νερού (σε ml) που διαπέρασε το δείγμα (ανά ώρα)

19 Συνολική ποσότητα νερού (%) που κατακρατείται από κάθε υλικό.
Συνολική ποσότητα νερού (%) που κατακρατείται από κάθε υλικό.

20 Συμπεράσματα…. Τα ελαφρώς συμπιεσμένα υλικά έχουν μικρότερη ταχύτητα απορρόφησης καθώς και μικρότερο ποσοστό κατακράτησης νερού από τα μη συμπιεσμένα. Από τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε το αργιλόχωμα παρουσιάζει τη μικρότερη ταχύτητα απορρόφησης. Το ασπρόχωμα εμφανίζει σχετικά μικρή ταχύτητα απορρόφησης και σε μη συμπιεσμένη μορφή εμφανίζει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα.

21 ΠροτάσειΣ για τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α
Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές αλλά και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν προτείνουμε: Η χωροθέτηση του Χ.Υ.Τ.Α πρέπει να γίνει σε περιοχή στην οποία να πληρούνται , αυστηρά, όλες οι προϋποθέσεις που υπαγορεύονται από την κείμενη νομοθεσία. Μετά τη διαμόρφωση του εδάφους θα τοποθετηθεί ένα αρκετά παχύ στρώμα από αργιλόχωμα (με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άργιλο), στο οποίο θα γίνει πύκνωση (θα πατηθεί με κατάλληλα μηχανήματα). Έτσι θα εξασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή διαπερατότητα από τα στραγγίσματα των απορριμμάτων που τυχόν θα διαφύγουν. Πάνω από το στρώμα του αργιλοχώματος θα τοποθετηθεί η γεωμεμβράνη. Σχηματική παράσταση του πυθμένα του Χ.Υ.Τ.Α

22 Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο στρώμα αργιλοχώματος μέτριας πύκνωσης.
Πάνω από αυτό θα τοποθετηθεί ένα στρώμα από χαλίκια (στρώμα διαρροών). Τέλος πριν την εναπόθεση των απορριμμάτων θα προηγηθεί ένα στρώμα από ασπρόχωμα. Η διάταξη αυτή των υλικών εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία του υδροφορέα και συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα στα μη απορροφούμενα στραγγίσματα, μέσω του στρώματος διαρροών , να συλλέγονται στα φρεάτια συλλογής και να εξασφαλίζεται έτσι η περαιτέρω διαχείριση τους. Ιδιαίτερα σημασία πρέπει να δοθεί στην καθημερινή επικάλυψη των απορριμμάτων με την ενδεδειγμένη ποσότητα από ασπρόχωμα, η συλλογή και αξιοποίηση του εκλυόμενου βιοαερίου καθώς και ο συνεχής και σχολαστικός έλεγχος του δικτύου ελέγχου διαρροών. Σχηματική παράσταση του πυθμένα του Χ.Υ.Τ.Α

23 Βιβλιογραφία handle/10184/465/tas_tzio.pdf?sequence= 1 handle/10184/4208/Farasopoulou_ptuxia ki.pdf?sequence=1 handle/10184/2248/GOYNAROPOYLOS1.p df?sequence=2 aksiopoiisi-apovlitwn/other-technologies

24 Δεν ξέρουμε πόσο καλά προσεγγίσαμε ένα θέμα που απασχολεί έντονα όλες τις προηγμένες χώρες του κόσμου, ξέρουμε όμως ότι για μας ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και ότι μάθαμε πράγματα που μας ήταν τελείως άγνωστα.....

25 ΤΕΛΟΣ…!!!!!! Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!!!
η Επιμέλεια & παρουσίαση Αρβανίτης Θανάσης Μακρογιαννάκης Μιχάλης Σταυρακάκης Κων/νος Συριγωνάκης Αλέξανδρος


Κατέβασμα ppt "«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΧΥΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google