Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φ Φ υυυυ ττττ άάάά Ζ Ζ ώώώώ αααα Ν Ν εεεε ρρρρ όόόό Θ Θ έέέέ ρρρρ μμμμ αααα νννν σσσσ ηηηη τ τ τ τ οοοο υυυυ π π π π λλλλ αααα νννν ήήήή ττττ ηηηη Ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φ Φ υυυυ ττττ άάάά Ζ Ζ ώώώώ αααα Ν Ν εεεε ρρρρ όόόό Θ Θ έέέέ ρρρρ μμμμ αααα νννν σσσσ ηηηη τ τ τ τ οοοο υυυυ π π π π λλλλ αααα νννν ήήήή ττττ ηηηη Ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Φ Φ υυυυ ττττ άάάά Ζ Ζ ώώώώ αααα Ν Ν εεεε ρρρρ όόόό Θ Θ έέέέ ρρρρ μμμμ αααα νννν σσσσ ηηηη τ τ τ τ οοοο υυυυ π π π π λλλλ αααα νννν ήήήή ττττ ηηηη Ο Ο ιιιι κκκκ οοοο λλλλ οοοο γγγγ ιιιι κκκκ άάάά Σ Σ Σ Σ χχχχ οοοο λλλλ εεεε ίίίί αααα Α Α ππππ λλλλ οοοο ίίίί τ τ τ τ ρρρρ όόόό ππππ οοοο ιιιι γ γ ιιιι αααα τ τ τ τ ηηηη νννν π π π π ρρρρ οοοο σσσσ ττττ αααα σσσσ ίίίί αααα τ τ τ τ οοοο υυυυ ππππ λλλλ αααα νννν ήήήή ττττ ηηηη

4 Πολλά από μας κινδυνεύουν να εξαφανιστούν 1200 είδη απειλούνται με εξαφάνιση ΦΥΤΑ ΖΩΑ

5 Το 25% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό Η θερμοκρασία του πλανήτη μπορεί να αυξηθεί 1-5° C τα επόμενα χρόνια ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

6 Οικολογικά Σχολεία Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για να καταστήσει την περιβαλλοντική συνείδηση των σημαντικό μέρος της ζωής των μαθητών.

7 Πρόγραμμα επιβράβευσης Πρόγραμμα δραστηριοτήτων

8 ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΧΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Πετάτε τα σκουπίδια στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΡΟΥ Κλείνετε τη βρύση καθώς βουρτσίζετε τα δόντια σας.

9 ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ 500000 άνθρωποι έχουν διάφορα προβλήματα υγείας λόγω τωνθορύβων ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σβήνουμε το φως σε χώρους που δεν τους χρησιμοποιούμε


Κατέβασμα ppt "Φ Φ υυυυ ττττ άάάά Ζ Ζ ώώώώ αααα Ν Ν εεεε ρρρρ όόόό Θ Θ έέέέ ρρρρ μμμμ αααα νννν σσσσ ηηηη τ τ τ τ οοοο υυυυ π π π π λλλλ αααα νννν ήήήή ττττ ηηηη Ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google