Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών «Αναλυτική Χημεία – Ενόργανη Ανάλυση» Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών «Αναλυτική Χημεία – Ενόργανη Ανάλυση» Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών «Αναλυτική Χημεία – Ενόργανη Ανάλυση» Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές Δρ. Δημήτριος Στεργίου Διδάσκων Π.Δ. 407/80

2 2 Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές   Ηλεκτροσταθμική ανάλυση   Κουλομετρία   Αμπερομετρία   Πολαρογραφία   Κυκλική βολταμμετρία   Αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα ηλεκτρόλυσης.   Στηρίζονται στον έλεγχο του εφαρμοζόμενου ρεύματος ή του δυναμικού.   Νόμος του Faraday: Η μάζα (ή τα mol) μίας ηλεκτρενεργής ουσίας είναι ανάλογη της ποσότητας του ηλεκτρισμού (φορτίου) που διέρχεται από το διάλυμα. mol = q / (n·F)  m = (q·MB) / (n·F)

3 3 Ηλεκτροσταθμική Ανάλυση   Βασίζεται στην ποσοτική εναπόθεση του αναλύτη επί ενός ηλεκτροδίου με ηλεκτρόλυση (διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος υπό σταθερό δυναμικό).   Από τη διαφορά βάρους του ηλεκτροδίου πριν και μετά την απόθεση προσδιορίζουμε την ποσότητα του αναλύτη.

4 4 Κουλομετρία   Βασίζεται στην καταμέτρηση των ηλεκτρονίων (ηλεκτρικού φορτίου) τα οποία διέρχονται από ένα ηλεκτρολυτικό στοιχείο κατά τη μετατροπή μίας ουσίας Α σε μία άλλη Β (μετρήσεις υπό ρεύμα σταθερής έντασης).   Ο προσδιορισμός του αναλύτη γίνεται με βάση το νόμο του Faraday.   Παράδειγμα η τιτλοδότηση του κυκλοεξενίου με Br 2 :

5 5 Αμπερομετρία   Μετριέται η ένταση του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ ενός ζεύγους ηλεκτροδίων ως αποτέλεσμα μίας αντίδρασης ηλεκτρόλυσης.   Η ένταση του ρεύματος είναι ανάλογη της συγκέντρωσης του αναλύτη.   Μέτρηση του διαλυτού Ο 2 με το ηλεκτρόδιο Clark (σε δυναμικό -0,6 V ως προς ηλεκτρόδιο αναφοράς Ag/AgCl): Αντίδραση καθόδου:O 2 + 4H + + 4e -  2H 2 O   Βιοαισθητήρας γλυκόζης:

6 6 Πολαρογραφία   Ανήκει στις βολταμμετρικές τεχνικές. Αυτές μελετούν τη σχέση μεταξύ ρεύματος – δυναμικού κατά τη διάρκεια ηλεκτροχημικών διεργασιών, όπως οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις.   Στην πολαρογραφία το ηλεκτρόδιο εργασίας είναι το σταγονικό ηλεκτρόδιο υδραργύρου.   Η σταγόνα αναγεννάται συνεχώς και συνήθως μελετώνται αντιδράσεις αναγωγής (προσδιορισμός μεταλλοκατιόντων).   Οι καμπύλες ρεύματος – δυναμικού που καταγράφονται ονομάζονται πολαγραφήματα.

7 7 Κυκλική Βολταμμετρία   Μελέτη οξειδοαναγωγικών συστημάτων.   Με το ενδεικτικό ηλεκτρόδιο σαρώνεται μία περιοχή δυναμικών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με καθορισμένη ταχύτητα και καταγράφονται οι καμπύλες ρεύματος - δυναμικού, οι οποίες ονομάζονται κυκλικά βολταμμογραφήματα.   Παράδειγμα: [Fe(CN) 6 ] 3- + e - ⇋ [Fe(CN) 6 ] 4- Σιδηρικυανιούχο ιόν Σιδηροκυανιούχο ιόν

8 8 Άνοδος παραγωγής Ι 2 I 2 + SO 2 + 3B + ROH + H 2 O  2(BH)I + ROSO 3 BH ΑΝΟΔΟΣ : 3Ι −  I 3 − + 2e - ΚΑΘΟΔΟΣ : Ι 3 − + 2e -  3I − Τιτλοδότηση Karl - Fischer   Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό ιχνοποσοτήτων υγρασίας σε οργανικά μέσα (π.χ. οργανικοί διαλύτες, πολυμερή, λάδια μετασχηματιστών, τρόφιμα). Αλκοόλη (ROH): CH 3 OH ή CHCl 3 ανάλογα με την πολικότητα του δείγματος. Βάση (Β: ιμιδαζόλιο) SO 2, I -, άγνωστο δείγμα


Κατέβασμα ppt "1 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών «Αναλυτική Χημεία – Ενόργανη Ανάλυση» Ηλεκτροαναλυτικές Τεχνικές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google