Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το εκπαιδευτικό λογισμικό

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το εκπαιδευτικό λογισμικό"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό
Κατηγοριοποίηση

2 Εκπαιδευτικό λογισμικό
(ΕΛ) χαρακτηρίζεται κάθε λογισμικό/εφαρμογή για τη χρήση του τεχνολογικού μέσου/μηχανήματος που ονομάζεται υπολογιστής το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για συγκεκριμένους σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης σε ένα δεδομένο εκπαιδευτικό σύστημα.

3 Ποιο λογισμικό χαρακτηρίζουμε ως «εκπαιδευτικό»
Είναι το εξειδικευμένο λογισμικό που μπορεί να υποστηρίξει διδακτικές και μαθησιακές δραστηριότητες, μέσα στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών (ΙΤΥ, 2002) Αυτό που επιδιώκεται, είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλούσιο και ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον, που θα προκαλεί το μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και να μαθαίνει «κάνοντας» (Παπαδόπουλος, 2001)

4 Εκπαιδευτικά λογισμικά
Ο όρος αυτός είναι υπό κριτική αναθεώρηση, επειδή (ΕΑΙΤΥ,2007): Σήμερα γίνεται αναφορά μάλλον σε «εκπαιδευτικά περιβάλλοντα», που είναι ευρύτερα των λογισμικών Υπάρχει συνεχής εξέλιξη και εμφάνιση νέων προϊόντων που δύσκολα εντάσσονται στις υφιστάμενες κατηγορίες Μεγάλος όγκος υλικού και περιβαλλόντων που δε μπορούν να χαρακτηριστούν ως «εκπαιδευτικά» (π.χ. Wikis), χρησιμοποιούνται εντούτοις για διδακτικούς λόγους

5 Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, παράχθηκε ή εξελληνίστηκε ένας σημαντικός αριθμός ΕΛ, το οποίο πιστοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το οποίο προορίζεται κυρίως για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μερικώς για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση [

6 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Με ποια κριτήρια; Προτείνονται διάφορες ομάδες κριτηρίων, έτσι ώστε κάθε φορά να ταξινομείται το εκπαιδευτικό λογισμικό σε διαφορετικές κατηγορίες

7 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007α) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας

8 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Στηρίζονται κυρίως σε συμπεριφορικές και γνωστικές θεωρίες μάθησης

9 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Στηρίζονται κυρίως σε γνωστικές και επικοδομιστικές θεωρίες μάθησης

10 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις υποκείμενες θεωρίες μάθησης και τις συνεπαγόμενες διδακτικές πρακτικές (ΕΑΙΤΥ, 2007) Λογισμικά καθοδηγούμενης διδασκαλίας, tutorials, πρακτικής και εκγύμνασης Λογισμικά καθοδηγούμενης ανακάλυψης και διερεύνησης Λογισμικά έκφρασης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας Στηρίζονται κυρίως σε επικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης

11 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τις τεχνολογίες ανάπτυξης και τα παιδαγωγικά ρεύματα Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «δάσκαλος» Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «μαθητής» Λογισμικά στα οποία το σύστημα λειτουργεί ως «συνεργάτης» του μαθητή ή ως εργαλείο μάθησης

12 1950 1970 1980 1990 2000 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 1950 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ 1970 ΕΞΑΣΚΗΣΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ LOGO ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1980 ΕΜΠΕΙΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΑ ΔΙΚΤΥΑ 1990 2000 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

13 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία (ΠΙ, 2007) Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης (simulation) Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (problem solving) και αυτοαξιολόγησης Διδακτικά παιχνίδια (games)

14 Γραπτή έκφραση ( κειμενογράφος)
Από τα διαθέσιμα λογισμικά για την εκπαίδευση, διακρίνουμε λογισμικά που προορίζονται για: Γραπτή έκφραση ( κειμενογράφος) παρουσίασης γνωστικών θεμάτων στους μαθητές, με τη χρήση πολυμέσων (ήχος, κείμενο, υπερκείμενο, εικόνες, video κ.ά. Οι παρουσιάσεις αυτές στοχεύουν τόσο στην κατανόηση της θεωρίας μέσω της αύξησης του ενδιαφέροντος των μαθητών, κάνοντας το μάθημα “ελκυστικότερο”.

15 Διερεύνηση και Πειραματισμό με τη δημιουργία και το χειρισμό μικρόκοσμων με την υποστήριξη πολυμέσων ή/και τη γλώσσα προγραμματισμού logo Προσομοιώσεις (simulation) που είναι η τεχνική απομίμηση της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο σύστημα (για παράδειγμα αναπαράσταση ενός φαινομένου κάτω από συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές) και επιτρέπουν στον χρήστη να παρέμβει αλλάζοντας κλίμακες και τρόπους αναπαράστασης όπου η γνώση προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση χρήστη - μηχανήματος. Οι προσομοιώσεις στην εκπαίδευση μπορούν να αναφέρονται είτε στην ερευνητική διαδικασία είτε στην διδακτική διαδικασία αν και συχνά αυτές οι διαδικασίες επικαλύπτονται και τροφοδοτούν η μία την άλλη. (Ψυχάρης & Φραγκάκης , 2006).

16 Δημιουργία και κατανόηση μοντέλων: Μοντελοποίηση είναι η αναπαράσταση ενός προβλήματος ή διαδικασίας ή ιδέας ή συστήματος χωρίς να αποτελεί ένα ακριβές αντίγραφο. Το μοντέλο μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως διαγράμματα, μαθηματικούς τύπους, φυσική κατασκευή ή λογική κατάσταση. Ο χρήστης μπορεί να διερευνήσει το μοντέλο μέσω αλληλεπιδραστικών καταστάσεων με τη μορφή του. Χειρισμό πολλαπλών αναπαραστάσεων, όπου η μετάβαση από τη μια αναπαράσταση στην άλλη είναι σημαντική για τη γνωστική πρόοδο των παιδιών [GREENO 1991] :.

17 Εκπαιδευτικά παιχνίδια όπου μέσα από το περιβάλλον παιχνιδιού επιδιώκονται συγκεκριμένοι διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι. Αναζήτηση και Διαχείριση πληροφορίας Επικοινωνία και συνεργασία μέσω του διαδικτύου Δυναμικό χειρισμό αντικειμένων μέσω κατασκευών: Τα αντικείμενα (γεωμετρικά σχήματα, αριθμοί, λέξεις κ.ά.) έχουν δυναμική υπόσταση και μπορούν να μετασχηματιστούν με άμεση, έμεση ή σαφώς προκαθορισμένη διαδικασία Διαχείριση δεδομένων / στατιστική

18 Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων (Problem Solving) που παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης από το μαθητή διαφόρων στρατηγικών επίλυσης, με στόχο την αυτοαξιολόγηση του για την ανάδειξη τυχόν αδυναμιών και παρανοήσεων που έχει. Καθοδήγηση και διδασκαλία: Στα λογισμικά αυτά ανήκουν τα ηλεκτρονικά αλληλεπιδραστικά βιβλία που χαρακτηρίζονται από τα ακόλουθα στιγμιότυπα: Παρουσίαση πληροφορίας - Ερώτηση - Απάντηση -Αξιολόγηση - Σχόλια και συμβουλές - Λήψη απόφασης - Νέα ερώτηση.

19 Άσκηση και εξάσκηση (Drill and Practice): Τα λογισμικά αυτά χαρακτηρίζονται από τα στιγμιότυπα:
ii. Ερώτηση από το λογισμικό iii. Απάντηση του χρήστη iv. Αξιολόγηση από το λογισμικό v. Σχόλια και συμβουλές vi. Νέα ερώτηση ή επιλογή άλλου θέματος. Τα λογισμικά αυτού του τύπου αποβλέπουν κυρίως στην εξάσκηση των μαθητών πάνω σε ύλη που έχουν ήδη διδαχθεί και μερικώς για την αξιολόγηση γνώσεων είτε από τον διδάσκοντα είτε για αυτοαξιολόγηση.

20 Αλληλεπιδραστικά πολυμέσα τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με τον χρήστη δηλαδή του δίνουν τη δυνατότητα να επεμβαίνει στην εξέλιξη της εφαρμογής καθορίζοντας το τι και το πότε θα δει ή θα ακούσει κάποια πληροφορία. Υπερκείμενα και υπερμέσα: Τα υπερκείμενα (Hypertext) επιτρέπουν τη μη γραμμική ή σειριακή προσπέλαση σε αρχεία κειμένου τα οποία είναι αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή και μπορούν να διαβαστούν με διάφορους τρόπους. Τα υπερμέσα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του μηχανήματος με τον χρήστη σε ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων όπως κείμενο, εικόνες, ήχος, βίντεο, προσομοίωση κ.ά.

21 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Αποβλέπει στην αναδραστική απάντηση του μαθητή Χρησιμοποιείται για εξάσκηση στη διδαχθείσα ύλη Δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει και για την αξιολόγηση των μαθητών

22 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Παρέχει τη δυνατότητα παρουσίασης κυρίως στοιχείων θεωρίας με χρήση πολυμέσων Κάνει το μάθημα ελκυστικότερο

23 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης Είναι ένα σύνολο υποθέσεων /λειτουργιών/ κανόνων για τη λειτουργία ενός συστήματος, την εξήγηση ενός φαινομένου, ή την επίλυση ενός προβλήματος Επιτρέπει την εικονική αναπαράσταση και μοντελοποίηση ενός φαινομένου ή ενός πραγματικού συστήματος, υπό συνθήκες που προσεγγίζουν τις πραγματικές Επιτρέπει στο χρήστη να μεταβάλει τις συνθήκες στο εικονικό πείραμα, βοηθώντας έτσι την κατανόηση του φαινομένου Ενσωματώνει συνήθως ένα μαθηματικό μοντέλο, γι’ αυτό και αναφέρεται συχνά ως μοντέλο προσομοίωσης

24 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοαξιολόγησης Ο μαθητής μπορεί να αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης Μπορεί να αυτοαξιολογείται Αναδεικνύονται τυχόν παρανοήσεις και αδυναμίες του

25 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση τη χρήση του λογισμικού στη μαθησιακή διαδικασία Λογισμικό εξάσκησης – εφαρμογών (drill and practice) Λογισμικό παρουσίασης – διαλέξεων (tutorial) Λογισμικό προσομοίωσης Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων και αυτοαξιολόγησης Διδακτικά παιχνίδια Δελεαστικό περιβάλλον – κίνητρο για την επίτευξη συγκεκριμένων διδακτικών και μαθησιακών στόχων

26 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Κλειστού περιβάλλοντος

27 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Το περιβάλλον αποτελείται από ένα σύνολο πρωταρχικών αντικειμένων -των βασικών λειτουργιών που επιδρούν σ’ αυτό και ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την εν λόγω επίδραση Σχεδιάζεται με βάση το γνωσιοθεωρητικό πλαίσιο του εποικοδομητισμού

28 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση το βαθμό αλληλεπίδρασης του λογισμικού Ανοικτού περιβάλλοντος Κλειστού περιβάλλοντος Υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας Παραδείγματα: λογισμικά εξάσκησης, παρουσίασης, διδακτικά παιχνίδια, μη αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις

29 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση Διερευνητικού χαρακτήρα Πρακτικής και εκγύμνασης

30 Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού
Κατηγοριοποίηση με βάση την παιδαγωγική προσέγγιση Διερευνητικού χαρακτήρα Εισάγουν και υποστηρίζουν νέους τρόπους διδασκαλίας, βοηθώντας τους μαθητές να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να οξύνουν την αντίληψή τους και να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αυτενέργεια

31 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΘΕΩΡΙΑ του ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ή ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

32 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ και
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (τύπου LOGO) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΙ σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ΘΕΩΡΙΕΣ του ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ & Του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ (τύπου LEGO) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ

33 ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (MOO, MUDs) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (chat, forums, video Conference) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΕΣ & ΛΕΞΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (portals) ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (εφαρμογές γραφείου κλπ)

34 Δημιουργία εννοιολογικού πίνακα με CmapTools

35 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Πρακτικής & εκγύμνασης Υπερκείμενα & ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Συστήματα Προσομοιώσεων Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα Συστήματα μοντελοποίησης Interactive Physics Χ Modellus 2.5 Σύνθετο Εργ/κό Περιβάλλον Φυσική Β΄-Γ΄ Γυμν. Χημεία Β΄-Γ΄ Γυμν. Βιολογία Ά-Γ΄ Γυμν. Γεωγραφία Γυμν. IrYdium ΓΑΙΑ ΙΙ Εγκ/δεια Ανθρωπίνου Σώματος

36 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ
Πρακτικής & εκγύμνασης Υπερκείμενα & ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων Συστήματα Προσομοιώσεων Ανοικτά περιβάλλοντα διερεύνησης ειδικών θεμάτων Προγραμματιζόμενα περιβάλλοντα Συστήματα μοντελοποίησης Φυσική Ι, ΙΙ Χ Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α χ Chem Models X Chem Calc Χημεία Γυμνασίου Ανακαλύπτω τις Μηχανές

37 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κύτταρο, μια Πόλη (Cell City) Λύκειο Βιολογία Πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό για τη μελέτη της Βιολογίας και συγκεκριμένα τη μελέτη των κυττάρων. Η δομή και οι λειτουργίες των κυττάρων παρουσιάζονται μέσα από την αναλογία με τη δομή και τις λειτουργίες των σύγχρονων πόλεων Ανακαλύπτω τη Φύση (Eyewitness Encyclopedia of Nature) Γυμνάσιο Βιολογία, Ανθρωπ/γία Από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα στο χώρο της μελέτης και της πολυμεσικής παρουσίασης των μυστικών του φυσικού κόσμου με προσεγμένα και εντυπωσιακά γραφικά, ποικιλία animations, video και αναλυτικές αφηγήσεις με μεγάλο βαθμό επιστημονικής λεπτομέρειας Εγκυκλοπαίδεια του Ανθρωπίνου Σώματος (The Ultimate Human Body) Βιολογία, Ανθρ/λογία Ποιοτικός πολυμεσικός εκπαιδευτικός τίτλος που πραγματεύεται θέματα σχετικά με το ανθρώπινο σώμα. Προσφέρεται για τη μελέτη -μέσα από μία διαδικασία καθοδηγούμενης ανακάλυψης- των φυσικών διαδικασιών, των έμβιων όντων και της λειτουργίας τους

38 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Modellus Γυμνάσιο Λύκειο Διαθεματικό Μαθηματικά Φυσική Δυναμικό εργαλείο για τη διαλογική κατασκευή και διερεύνηση μαθηματικών μοντέλων. Παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατασκευάζουν, να προσομοιώνουν και να αναλύουν μοντέλα με διαλογικό τρόπο Ανακαλύπτω τη ΓΗ (Eyewitness Virtual Reality Earth Quest) Γενικά Πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για τον πλανήτη Γη, ο οποίος παρουσιάζεται μέσα από κατατοπιστικά κείμενα, περιγραφές στατικές και κινούμενες, τρισδιάστατες εικόνες και video Interactive Physics Ανοιχτό περιβάλλον μάθησης-εργαστήριο κίνησης στον Η/Υ που προσομοιώνει τις βασικές αρχές της Μηχανικής του Νεύτωνα

39 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Chemistry Set 2000 Γυμνάσιο Λύκειο Χημεία Πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια Χημείας που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αυτής της επιστημονικής περιοχής.. Χρησιμοποιεί εικόνες, video, animations, slides, προσομοιώσεις, κείμενο, ήχο ΓΑΙΑ Φυσική Γεωγραφία Διασυνδεόμενοι μικρόκοσμοι πολυμέσων για τη διαθεματική διερεύνηση της γης, βασιζόμενο στην πειραματική έρευνα. Μελετά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της γης, τα μαγνητικά της πεδία, την κίνηση των δορυφόρων ΓΑΙΑ ΙΙ Αστρονομία Εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούμενο από 7 μικρόκοσμους για τη διδασκαλία φαινομένων που σχετίζονται με τη ΓΗ, με διαθεματική προσέγγιση 5 γνωστικών αντικείμενων

40 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Microwords Pro Γυμνάσιο Λύκειο Φυσική Λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα με δυνατότητες κατασκευής γραφικών μαθηματικών μοντέλων και δυναμικού χειρισμού τους βασισμένο στη γλώσσα προγραμματισμού LOGO Modeling Space Βιολογία Περιβάλλον μοντελοποίησης με τη χρήση «αντικειμένων».Υποστηρίζει τη δημιουργία ποιοτικών, ημιποσοτικών και ποσοτικών μοντέλων, επιτρέπει τη διερεύνηση και τον έλεγχο των ορίων της συμπεριφοράς τους και παρέχει εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης και οπτικής αναπαράστασης Φυσική Γυμνασίου Περιλαμβάνει εικονικά εργαστήρια Σε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Οπτική και Μηχανική. Η μελέτη των διαφόρων φαινομένων γίνεται με πολλαπλές αναπαραστάσεις όπως: προσομοίωση πειραμάτων, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, σωματιδιακά μοντέλα της δομής της ύλης, διανύσματα, κ.ά.

41 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φυσική Ι και ΙΙ Λύκειο Φυσική Το 1ο CD (Φυσική Ι) παρουσιάζει τις ενότητες: Μηχανική, Θερμοδυναμική και Μοριακή Φυσική, Μηχανικές Ταλαντώσεις - Κύματα. Το 2ο CD (Φυσική ΙΙ) παρουσιάζει τις ενότητες: Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική, Μοντέρνα Φυσική. Το λογισμικό περιλαμβάνει θεωρία, προσομοιώσεις, ασκήσεις και βιντεοσκοπημένα πειράματα ΕΦΤΕΚΠΕΜ Γυμνάσιο Το εργαστήριο Φυσικής του Γυμνασίου ως τεχνολογικό κέντρο παγκόσμιας επικοινωνίας και μάθησης. Περιέχει πειράματα, προσομοιώσεις και πολυμεσικό υλικό με αντικείμενο τα μηχανικά, ηχητικά και ηλεκτρομαγνητικά κύματα Σειρά πειραμάτων - προσομοιώσεων φαινομένων που δεν μπορούν να εξηγηθούν με απλή παρατήρηση ή/και με πειράματα στο εργαστήριο. Ειδικότερα το λογισμικό ασχολείται με την οπτική, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τη μηχανική

42 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μικρόκοσμοι διανυσμάτων Γυμνάσιο Φυσική Ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον υποστηριζόμενο από υπολογιστές και δίκτυο για επιλεγμένα θέματα στη φυσική και τα μαθηματικά. Εξετάζονται οι έννοιες θέσης - μετατόπισης κίνησης, δύναμης, δύναμης - κίνησης, δύναμης ορμής ΣΕΠ Λύκειο Χημεία Σύνθετο εργαστηριακό περιβάλλον με χρήση πολυμέσων. Επιτρέπει μέσω προσομοιώσεων τον πειραματισμό στα θέματα Θερμοδυναμικής και Θερμότητας. Σειρά πειραμάτων προσομοιώσεων φαινομένων που αφορούν την ατομική δομή, τους νόμους των αερίων, τους χημικούς δεσμούς, τα διαλύματα, τη ραδιενέργεια, κ.ά.

43 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ Γυμνάσιο Χημεία Βιολογία Φυσική Γεωγραφία Εκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Χημείας. Αναφέρεται στη διάκριση φυσικών και χημικών φαινομένων, στα υλικά και τις ιδιότητές τους, στις χημικές αντιδράσεις κ.τ.λ Διδασκαλία της Βιολογίας στο Γυμνάσιο (Κύτταρο, Γενετική και Κληρονομικότητα, Δομή και Λειτουργίες των οργανισμών, Οικολογία, Εξέλιξη) Chemistry Set 2000 Λύκειο Εκπαιδευτικό λογισμικό διαδραστικών πολυμέσων για τη διδασκαλία της Χημείας. Με σημαντική βάση δεδομένων και προσομοιώσεις χημικών φαινομένων

44 Τα βασικά πιστοποιημένα λογισμικά για τη Β/θμια Εκπαίδευση και για τις Φυσικές Επιστήμες
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠ. ΒΑΘ ΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χημεία για το Γυμνάσιο Γυμνάσιο Χημεία Εκπαιδευτικό λογισμικό που ανήκει στην κατηγορία «Συστημάτων προσομοιώσεων» επειδή σ’ αυτό προσομοιώνονται χημικές διεργασίες και φαινόμενα, αλλά και «ηλεκτρονικό βιβλίο πολυμέσων» Γεωλογία – Γεωγραφία Γυμνασίου Γεωλογία- Γεωγραφία Διαδικτυακό περιβάλλον δραστηριοτήτων με πολυμεσικό υλικό, προσομοιώσεις, δοκιμασίες, παιχνίδια, παρουσιάσεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές

45 Διαμόρφωση κριτηρίων για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού
Επικρατεί ή άποψη ότι χρειάζονται ανοιχτά περιβάλλοντα λογισμικών τα οποία επιτρέπουν: Την παρέμβαση του μαθητή Τη δημιουργία και χειρισμό προσομοιώσεων Τις κατασκευές και το δυναμικό χειρισμό αντικειμένων Τη διερεύνηση μικρόκοσμων με χειρισμό μεταβλητών και παραμέτρων Τη δημιουργία και το χειρισμό πολλαπλών αναπαραστάσεων Τα λογισμικά αυτά ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία ΕΛ που ονομάζονται Αλληλεπιδραστικά Μαθησιακά Περιβάλλοντα (Interactive Learning Environments ILE).

46 Βασικά χαρακτηριστικά των Αλληλεπιδραστικών Μαθησιακών λογισμικών
Ανοιχτά περιβάλλοντα που επιτρέπουν στο χρήστη να ενεργήσει ελεύθερα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού, χωρίς να διαθέτουν κάποια διαδικασία που να τον κατευθύνει. Επίσης του επιτρέπουν να δημιουργήσει το δικό του μικρό εξειδικευμένο λογισμικό είτε με τη μορφή κατασκευών για διερευνήσεις σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα (για παράδειγμα το Geometer-Sketchpad επιτρέπει τη σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων για διερευνήσεις με δυναμικό τρόπο) ή με τη μορφή προσομοιώσεων φαινομένων ή εννοιών για δραστηριότητες και διερευνήσεις με χειρισμό μεταβλητών (για παράδειγμα το Interactive Physics ή το Modellus για τις Φυσικές επιστήμες), ή για δραστηριότητες σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο (για παράδειγμα το Table Top).

47 Προγραμματιζόμενα ανοικτά περιβάλλοντα που επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του μικρο-προγράμματα χρησιμοποιώντας μια ενσωματωμένη γλώσσα προγραμματισμού. Στην κατηγορία αυτή μπορούμε να αναφέρουμε τα logo-like περιβάλλοντα (όπως είναι το Microwords Pro και οι Χελωνόκοσμοι) που έχουν ενσωματωμένη τη γλώσσα logo. Με αυτά τα λογισμικά ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει απλά ή σύνθετα προγράμματα χρησιμοποιώντας ένα σύνολο βασικών οντοτήτων με την εκτέλεση εντολών ή επιμέρους προγραμμάτων. Τα παραγόμενα προγράμματα με τη μορφή μικρόκοσμων μπορεί και να μην απαιτούν προγραμματισμό από μέρους του χρήστη αλλά να αξιοποιούν τα πολυμεσικά χαρακτηριστικά αυτών των περιβαλλόντων.

48 Περιβάλλοντα Πολλαπλής αναπαράστασης (μια έννοια αναπαρίσταται μέσω πολλών συμβολικών μέσων όπως (για παράδειγμα πίνακας τιμών μιας συνάρτησης και γραφική παράσταση)

49 Οι μικρόκοσμοι είναι διερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης τα οποία διαθέτουν εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να χειρίζεται ή/και να κατασκευάζει αντικείμενα και να ελέγχει τις επιδράσεις του ενός πάνω στο άλλο με σκοπό τον πειραματισμό, την εξερεύνηση ή τη δημιουργία. Με τον τρόπο αυτό αφήνουν ελεύθερο το χρήστη να διερευνήσει κάποιο γνωστικό θέμα ακολουθώντας κάποιους πολύ βασικούς κανόνες και περιορισμούς. Οι μικρόκοσμοι δημιουργούνται με ανοικτά περιβάλλοντα και αποτελούν από μόνοι τους μικρά εξειδικευμένα λογισμικά τα οποία χαρακτηρίζονται από αναπαραστάσεις εννοιών ή αντικειμένων με τη μορφή δυναμικών αναπαραστάσεων. Περιέχουν συνήθως προσομοιώσεις εννοιών ή φαινομένων με έμφαση στην παραγωγή και στον έλεγχο των υποθέσεων και για το λόγο αυτό θεωρούνται ως τα πιο ενεργητικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Η δημιουργία του περιβάλλοντος της logo από τον S. Papert, έδωσε τον πρώτο πρότυπο μικρόκοσμο, ευνοϊκό για τη μελέτη των κινήσεων στον ιδανικό κόσμο της οθόνης του υπολογιστή. Ήταν η αρχή για την επινόηση περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης με τον μαθητή να πειραματίζεται δοκιμάζοντας τις ιδέες του.

50 Ο διερευνητικός χαρακτήρας ενός λογισμικού που προορίζεται για εκπαιδευτική χρήση πρέπει να έχει μερικά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Να υποστηρίζει την ενεργητική μάθηση, την βιωματική προσέγγιση, την ανάπτυξη νοητικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων Να ευνοεί νέους τρόπους έκφρασης των μαθητών Να ευνοεί τη ενεργοποίηση και συνεργασία των μαθητών μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, πειραματισμού και διερεύνησης. Να υποστηρίζει την αλληλεπίδραση με το μαθητή με ερωτήματα και πειραματισμό Παρέχουν τη δυνατότητα οικοδόμησης της γνώσης μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης και αξιολόγησης της πληροφορίας

51 Να επιτρέπει το λάθος του μαθητή ενθαρρύνοντας την αυτοαξιολόγηση, τον έλεγχο και τη διόρθωση.
Να δίνεται έμφαση στην εμπλοκή του μαθητή με αυθεντικές δραστηριότητες διαθεματικής προσέγγισης των εννοιών Να επιτρέπει στον μαθητή να διατυπώνει και να ελέγχει τις υποθέσεις του Να επιτρέπουν τον πειραματισμό και την παραμετροποίηση των φαινομένων

52 Τα λογισμικά διερευνητικού χαρακτήρα μπορούν να «ενταχθούν» στη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης που μπορεί να περιγραφεί με τις παρακάτω παραμέτρους: α) ορίζεται ένα επιστημονικό πρόβλημα, β) διατυπώνονται υποθέσεις για αυτό, γ) σχεδιάζονται πειράματα, δ) παρατηρούνται, συλλέγονται και ταξινομούνται δεδομένα, ε) εφαρμόζονται τα αποτελέσματα και στ) διατυπώνονται προβλέψεις βάσει των προηγούμενων αποτελεσμάτων.

53 Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει μεταξύ των άλλων να πληροί εννέα σημεία ποιότητας, όπως καθορίζονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Να βοηθάει στη χάραξη προσωπικών διαδρομών Να χρησιμοποιεί γλώσσα απλή και κατανοητή Να μη κάνει καταχρήσεις των χρησιμοποιούμενων μέσων Να δίνει μια πόρτα διαφυγής Να μη ταλαιπωρεί με πολλές επιλογές Να βοηθάει στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης Να μην αντιγράφει τον δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας Να επιτρέπει τον πειραματισμό Να βοηθάει στην έκφραση και τη δημιουργία

54 Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
Στην πρώτη ομάδα ανήκουν γενικά κριτήρια παιδαγωγικού περιεχομένου Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων περιλαμβάνει τεχνολογικά θέματα, που έχουν σχέση βασικά με τον υπολογιστή και τη χρήση του ως εκπαιδευτικού εργαλείου

55 Γενικά κριτήρια παιδαγωγικού περιεχομένου
καλύπτεται η διδακτέα ύλη επαρκώς; το περιεχόμενο του λογισμικού είναι απαλλαγμένο από γραμματικά, συντακτικά, ή ορθογραφικά λάθη; ο χρόνος που απαιτείται για τις προτεινόμενες δραστηριότητες είναι μέσα στα όρια του Αναλυτικού Προγράμματος; ανταποκρίνεται το διδακτικό υλικό στο επίπεδο των μαθητών; οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν διδακτικό ενδιαφέρον και η παρουσίαση τους ελκυστική για τους μαθητές;

56 το περιεχόμενο είναι προσεγμένο από παιδαγωγική άποψη, χωρίς ανεπιθύμητες παρενέργειες (π.χ. ενίσχυση προκαταλήψεων ή στερεοτύπων, φανατισμού και επιθετικότητας, κοινωνικά μη αποδεκτών συμπεριφορών); προσφέρεται για συνεργατικές / σύνθετες δραστηριότητες; τι είδους δεξιότητες, στάσεις και αξίες καλλιεργεί; συνοδεύεται από επαρκείς οδηγίες και υλικό στήριξης του δασκάλου; η διόρθωση των λαθών γίνεται με παιδαγωγικά προσεγμένο τρόπο ή βασίζεται σε παραδοσιακές νοοτροπίες; η ενίσχυση των αντιδράσεων και της απόδοσης του μαθητή είναι αποτελεσματική και γίνεται με κατάλληλο τρόπο;

57 2. Τεχνολογικά θέματα, που έχουν σχέση βασικά με τον υπολογιστή και τη χρήση του ως εκπαιδευτικού εργαλείου Αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό οι αλληλεπιδραστικές δυνατότητες του υπολογιστή; o το λογισμικό αφήνει περιθώρια για έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας από μέρους του μαθητή και του εκπαιδευτικού; o προσφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού (όπως είναι τα γραφικά, ο ήχος, η κίνηση κ.α.) για εποικοδομητική μάθηση ή λειτουργούν απλώς για εντυπωσιασμό; o είναι το πρόγραμμα φιλικό και εύκολο στη χρήση του; o κάνει χρήση το λογισμικό των νέων τεχνολογικών εξελίξεων; (Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται πολλά ερωτήματα, που έχουν σχέση με ζητήματα προγραμματισμού, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, την ευρηματικότητα της ανάλυσης από επιστημονική και τεχνολογική άποψη κ.τ.λ.).

58 Βιβλιογραφία ΕΑΙΤΥ (2007α). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ. Πάτρα ΕΑΙΤΥ (2007β). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ – Κλάδος ΠΕ04. Πάτρα ΙΤΥ (2002). Εκπαιδευτικό λογισμικό: Πρώτη γνωριμία με διαθέσιμο εκπαιδευτικό λογισμικό, στο πλαίσιο του έργου: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση». Πάτρα Παπαδόπουλος, Γ. (2001). Έλεγχος ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού: Ο σχεδιασμός του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο Σύρου «Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση» ΠΙ (2007). Επιμορφωτικό υλικό Γενικού Μέρους του Προγράμματος Σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών. Αθήνα ΥΠΕΠΘ (2008). e –yliko Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠΕΠΘ Στο:


Κατέβασμα ppt "Το εκπαιδευτικό λογισμικό"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google