Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ισολογισμός Ομίλου 31/12/2004. 2 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Οικονομικά μεγέθη του 2004 * Κύκλος εργασιών -8,9% στα €476,9 εκ * Μικτό κέρδος -6,9%

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ισολογισμός Ομίλου 31/12/2004. 2 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Οικονομικά μεγέθη του 2004 * Κύκλος εργασιών -8,9% στα €476,9 εκ * Μικτό κέρδος -6,9%"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ισολογισμός Ομίλου 31/12/2004

2 2 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Οικονομικά μεγέθη του 2004 * Κύκλος εργασιών -8,9% στα €476,9 εκ * Μικτό κέρδος -6,9% στα €73,4 εκ * EBITDA -14,8% στα €59,5 εκ * EBIT -16,6% στα €50,9 εκ * ΚΠΦ & μετά δικ.μειοψ -18,9% στα €46,1 εκ Περιθώρια κέρδους το 2004 * Μικτό περιθώριο 15,4% (έναντι 15,1% το 2003) * Περιθώριο EBITDA 12,5% (έναντι 13,4%) * Περιθώριο EBIT 10,7% (έναντι 11,7%) * Περιθώριο ΚΠΦ 9,7% (έναντι 10,8%)

3 Αποτελέσματα Ομίλου 3 ποσά σε € εκ20042003μεταβολή Σύνολο Κύκλου Εργασιών476,9523,4-8,9% Μικτά Αποτελέσματα73,478,9-6,9% Λοιπά Έσοδα1,30,6 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης23,818,6 Χρημ/κά Αποτελέσματα-1,8-0,7 Έκτακτα Αποτελέσματα-0,4 Αποσβέσεις10,811,1 -ενσωμ. στο λειτουργικό κόστος8,78,9 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0-0,1 Φορολογικές Διαφορές0,50,9 Κέρδη προ Φόρων & μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας 46,156,856,8-18,9% EBITDA59,569,9-14,8% EBIT50,961,0-16,6%

4 Ισολογισμός Ομίλου ποσά σε € εκ 12/200412/200312/2002 Έξοδα Εγκατάστασης1,01,51,9 Πάγιο Ενεργητικό169,1168,8168,2 Κυκλοφορούν Ενεργητικό226,1214,4214,4142,5 Μεταβατικοί Λογαριασμοί5,21,91,4 Σύνολο Ενεργητικού401,4386,6314,0 Ίδια Κεφάλαια219,1207,4203,7 Προβλέψεις3,02,41,3 Υποχρεώσεις178,9176,0108,5 Μεταβατικοί Λογαριασμοί0,40,80,5 Σύνολο Παθητικού401,4386,6314,0 Καθαρός Δανεισμός23,3-15,43,4 Επενδύσεις Περιόδου σε Πάγια5,112,07,6 4

5 Βασικά Μεγέθη Ομίλου ποσά σε € εκ20002001200220032004 Κύκλος Εργασιών296,7368,5445,5523,4523,4476,9 Μικτό Κέρδος50,558,268,878,973,4 EBITDA38,551,158,469,859,5 Κέρδη πρό Φόρων (μετά από Δικ.Μειοψ.) 28,040,844,756,846,1 Καθαρά Κέρδη15,622,028,534,727,1 Ίδια Κεφάλαια187,6201,3203,7207,5219,1 Κέρδη ανά μετοχή€0,38 * €0,30€0,39€0,47€0,37 Μέρισμα ανά μετοχή€0,10 €0,30€0,32€0,20 Κεφαλαιοποίηση (31/05/2005)€278 εκ 5 * προσαρμοσμένο λόγω αύξησης κεφαλαίου

6 Εξέλιξη Μεγεθών 12μήνου 6

7 Εξέλιξη Μεγεθών Τριμήνου 7

8 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Ισολογισμός Ομίλου 31/12/2004. 2 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Οικονομικά μεγέθη του 2004 * Κύκλος εργασιών -8,9% στα €476,9 εκ * Μικτό κέρδος -6,9%"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google