Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

LIFE LONG LEARNING ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN PROJECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "LIFE LONG LEARNING ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN PROJECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 LIFE LONG LEARNING ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN PROJECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

3

4

5 Τομεακά Προγράμματα Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν τά 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο-, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.

6 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Comenius για σχολεία όλων των βαθμίδων Comenius Erasmus για την ανώτερη εκπαίδευση Erasmus Leonardo da Vinci για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Leonardo da Vinci Grundtvig για εκπαίδευση ενηλίκων Grundtvig

7 COMENIUS John Amos Comenius (1592-1670) “ Let us have but one end in view, the welfare of humanity ” ΤΣΕΧΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ. ΓΝΩΣΤΟΣ ΩΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

8 COMENIUS Συμπράξεις Comenius Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius Διμερείς Σχολικές Συμπράξεις Comenius Συμπράξεις Comenius Regio Ατομική Κινητικότητα Μαθητών Comenius

9 COMENIUS Tο Πρόγραμμα Comenius εστιάζει στη σχολική εκπαίδευση των νεαρών Ευρωπαίων πολιτών προσφέροντας ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες καθώς και για διακρατική κινητικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών σε ατομική βάση ή στο πλαίσιο ομαδικών δραστηριοτήτων (Διμερείς και Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις, Κινητικότητα Μαθητών ).

10 COMENIUS Επιπλέον, μέσω του τομεακού προγράμματος Comenius οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς με ρόλο στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν κοινοτική επιχορήγηση προκειμένου να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που θα βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις περιοχές ευθύνης τους και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με ομότιμους φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών (Συμπράξεις REGIO).

11 COMENIUS Ατομική Κινητικότητα Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση εκπαιδευτικού προσωπικού Βοηθοί Comenius Υποδοχή Βοηθών Comenius

12 COMENIUS Η διακρατική κινητικότητα για συμμετοχή σε σεμινάριο ή για τοποθέτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού βελτιώνει τις διδακτικές, συμβουλευτικές και οργανωτικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών με συνέπεια να αναβαθμίζεται και να εμπλουτίζεται η σχολική πρακτική των εμπλεκομένων ιδρυμάτων (τοποθέτηση βοηθών εκπαιδευτικών σε σχολεία, ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών).

13

14 LEONARDO DA VINCI

15 Ιταλός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης, και επιστήμονας που έζησε την περίοδο της Αναγέννησης. (15 Απριλίου 1452 — 2 Μαΐου 1519)15 Απριλίου14522 Μαΐου1519

16 LEONARDO DA VINCI Κινητικότητα για άτομα σε Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Mobility- Initial Vocational Training) Kινητικότητα για άτομα σε Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (People in Labour Market) Κινητικότητα για Επαγγελματίες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET Professionals) Πιστοποιητικό Κατάρτισης (Mobility Certificate) Εταιρικές Σχέσεις (Partnerships) Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας (Multilateral Projects Transfer of Innovation)

17 ΔΡΑΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Για άτομα σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση (IVT) Για άτομα σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (PLM) Για τους επαγγελματίες εκπαιδευτές της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (VETPRO)

18 Δανός ιερέας, θεολόγος, συγγραφέας, ποιητής, φιλόσοφος ιστορικός, εκπαιδευτικός, και πολιτικός. Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (September 8, 1783 – September 2, 1872)

19 GRUNDTVIG Το Πρόγραμμα Grundtvig απευθύνεται σε κάθε ίδρυμα /οργανισμό που δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση ενηλίκων (ανεξαρτήτως αν ανήκει στην τυπική, μη τυπική ή άτυπη εκπαίδευση), καθώς και στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.

20 GRUNDTVIG Εκπαιδευτικές Συμπράξεις (Learning Partnerships) GRUNDTVIG Εργαστήρια (Workshops) GRUNDTVIG Σχέδια Εθελοντισμού για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (Senior Volunteering Projects) GRUNDTVIG Επισκέψεις και Ανταλλαγές προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων (Visits & Exchanges) GRUNDTVIG Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων (In Service Training) GRUNDTVIG Βοηθοί GRUNDTVIG (Assistants)

21 STUDY VISITS ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Μια Επίσκεψη Μελέτης συνίσταται κατά κανόνα σε μια σύντομη επίσκεψη διάρκειας τριών έως πέντε ημερών σε άλλη συμμετέχουσα χώρα, από μια μικρή ομάδα (10-15 ατόμων), οι οποίοι έχουν σημαντικές εκπαιδευτικές αρμοδιότητες σε τοπικό περιφερειακό- εθνικό επίπεδο.

22 STUDY VISITS ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ εκπρόσωποι τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, διευθυντές ιδρυμάτων / κέντρων / φορέων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, διευθυντές κέντρων συμβουλευτικής, διευθυντές κέντρων επικύρωσης ή πιστοποίησης, επικεφαλής τμημάτων

23 STUDY VISITS ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ διευθυντές σχολείων, επιμορφωτές εκπαιδευτικών, επιθεωρητές εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, εκπρόσωποι δικτύων και ενώσεων κατάρτισης και εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί σύμβουλοι ή σύμβουλοι παιδαγωγικής καθοδήγηση

24 STUDY VISITS ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ εκπρόσωποι εκπαιδευτικών υπηρεσιών, γραφείων εργασίας ή κέντρων καθοδήγησης, διευθυντές προσωπικού, διευθυντές εκπαίδευσης εταιριών

25 STUDY VISITS ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ εκπρόσωποι δευτεροβάθμιων (π.χ. ΟΛΜΕ) και τριτοβάθμιων (π.χ. ΑΔΕΔΥ) συνδικαλιστικών οργανώσεων, ερευνητές (σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως κύρια επαγγελματική ενασχόληση).

26 STUDY VISITS ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κατά τη διάρκεια των Επισκέψεων Μελέτης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν επαγγελματικές επαφές που θα μπορούν να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη νέων σχεδίων και τη δημιουργία δικτύων.

27 STUDY VISITS ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΦΕΛΗ Ανταλλαγή απόψεων με άλλα στελέχη της εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη Σημαντικές νέες επαφές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Ενημέρωση για τις τελευταίες τάσεις στην εκπαίδευση / κατάρτιση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες Διάχυση των οραμάτων και γνώσεων που αποκτήθηκαν

28


Κατέβασμα ppt "LIFE LONG LEARNING ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN PROJECTS ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google