Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2009

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2009"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2009
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για τα σήματα ανακύκλωσης, ποιότητας και πιστοποίησης ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2009

2 ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΑ το Πράσινο Σήμα Green Dot, που εκτός από πράσινο έχει και άλλα χρώματα, ενημερώνει τον καταναλωτή ότι ο κατασκευαστής του προϊόντος συνεισφέρει στο κόστος της ανακύκλωσης με κάποιο τρόπο. Κάθε χώρα προσαρμόζει τον φόρο στους κατασκευαστές κατά βούληση και ανάλογα με το υλικό, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι ενεργοποιεί τους κατασκευαστές να μειώσουν την ποσότητα των υλικών της συσκευασίας άρα και την επιβάρυνση του φόρου.

3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Οι καταναλωτές μπορούν πλέον να παραδίδουν τον παλαιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους στο κατάστημα όπου αγοράζουν κάποιο νέο προϊόν, ή να τον μεταφέρουν σε οποιοδήποτε από τα σημεία αποκομιδής που έχουν δημιουργήσει οι Δημοτικές αρχές. Όλα τα νέα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φέρουν ένα σήμα που απεικονίζει ένα διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων. Για να πεισθούν οι Ευρωπαίοι ότι δεν πρέπει να πετούν τον εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιούν πια,

4 ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Τα δύο πρώτα σήματα είναι αυτά που συναντάμε πιο συχνά σε πλαστικά μπουκάλια και σακούλες Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) Χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)

5 ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (LDPE) πολυπροπυλένιο (PP) Πολυεστέρας (PS) Άλλο ή μίγμα των παραπάνω

6 ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CE
Είναι γνωστό ότι ο καταναλωτής προτιμά και εμπιστεύεται εκείνα τα προϊόντα που έχουν να επιδείξουν Σήματα Ποιότητας που επικυρώνουν, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Διεθνές επίπεδο, την ποιότητα του προϊόντος και την συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων. Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα είναι γραπτές οδηγίες που υποδεικνύουν τον τρόπο κατασκευής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους που το προϊόν πρέπει να υποστεί έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ποιότητά του και ταυτόχρονα να ικανοποιεί την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

7 ΣΗΜΑΝΣΗ CE Τα αρχικά CE προέρχονται από την γαλλική φράση “ Conformité Europeenne " που μεταφράζεται ως Ευρωπαϊκή συμμόρφωση, και υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με Πρότυπα και Προδιαγραφές, που εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία του σε σχέση με την υγεία του ανθρώπου και την προστασία του περιβάλλοντος.  Τα προϊόντα που υπόκειται σε σήμανση CE είναι τα παιχνίδια, μηχανές, εξοπλισμοί υπό πίεση, συσκευές ηλεκτρισμού και υγραερίου και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

8 ΣΗΜΑΝΣΗ CE Το σήμα CE θεωρείται απολύτως απαραίτητο για την ελεύθερη παραγωγή, διακίνηση και κυκλοφορία διαφόρων προϊόντων. Κάθε συσκευή για την οποία υπάρχει αντίστοιχη Οδηγία πρέπει να έχει τη σήμανση CE από την ημερομηνία που καθορίζει η Οδηγία. Ανάλογα με τη φύση του προϊόντος, το βαθμό επικινδυνότητας και την πολυπλοκότητά του.

9 Συμμόρφωση Προϊόντων σύμφωνα με Πρότυπα και Ευρωπαϊκές Οδηγίες
Η τοποθέτηση του σήματος CE πάνω σε ένα προϊόν από τον κατασκευαστή σημαίνει τη συμμόρφωση (πιστότητα) του προϊόντος με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και εφαρμόστηκε για να εξασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων.

10 ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αυτό το «Κινέζικο» προϊόν δεν έχει σήματα ποιότητας και πιστοποίησης. Δεν έχει κατασκευαστεί δηλαδή με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κυρίως δεν έχει ελεγχθεί για αυτό. Όμως οι εισαγωγείς το προωθούν στην αγορά με πολύ χαμηλότερες τιμές, εκμεταλλευόμενοι την άγνοια των καταναλωτών. Made in P.R.C. = Popular Republic of China

11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σήμα ποιότητας DIN Plus Συμμόρφωση με τα πρότυπα και επιπλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά Σήμα Ποιότητας GS Σύστημα Πιστοποίησης που αφορά όλα τα προϊόντα που αναφέρονται ως «τεχνικός εξοπλισμός» και υπόκεινται στο Γερμανικό Νόμο Ασφαλείας Εξοπλισμού (GSG). Keymark - Το «κλειδί» για τις διεθνείς αγορές Ο καταναλωτής μπορεί να είναι σίγουρος ότι τα προϊόντα που φέρουν το σήμα ποιότητας Keymark, συμμορφώνονται με τα ενιαία Ευρωπαϊκά (EN) Πρότυπα Ποιότητας.

12 ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ RoHS
Μόλυβδος, Υδράργυρος, Πολυβρωμοδιφαινύλια, Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες, Εξασθενές χρώμιο και Κάδμιο. Τα απαγορευμένα υλικά και τα μέγιστα επιτρεπτά όρια σε ολοκληρωμένες λειτουργικές συσκευές υπολογίζονται με βάση το βάρος. 

13 ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ RoHS
περιορίζει την χρήση 6 επικίνδυνων υλικών για την κατασκευή ή χρησιμοποίηση αυτών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η οδηγία εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου Η οδηγία RoHS ασκεί θεμελιώδη επίδραση στην βιομηχανία των ηλεκτρονικών προϊόντων.

14 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το ISO 9001:2000 είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων, το οποίο αναφέρεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, καλύπτοντας παράλληλα και το στάδιο της εξυπηρέτησης και υποστήριξης.

15 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤA ISO 9001:2000 Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 σημαίνει ότι πιστοποιήθηκε το Σύστημα Διοίκησης Ποιότητας της εταιρείας και όχι η ποιότητα ενός προϊόντος της.

16 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤA ISO 9001:2000 Άρα η σήμανση ISO 9001:2000 μπορεί να συνοδεύει ένα profile της εταιρείας, η να μπαίνει στις business cards του προσωπικού, αλλά δεν θα πρέπει να συνοδεύει την ονομασία ενός προϊόντος ούτε να μπαίνει στην συσκευασία προϊόντων με τρόπο που να δίνει την εντύπωση ότι αφορά το συγκεκριμένο προϊόν.

17 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στην Ευρώπη, έχουν αναγνωριστεί πάνω από 10 προγράμματα έγκυρης οικολογικής σήμανσης και πιστοποίησης, τα οποία παρέχουν σήματα ή λογότυπα που σχεδιάζονται με σκοπό να δηλώσουν περιβαλλοντικές, κοινωνικοπολιτιστικές και οικονομικές πρακτικές στις παράκτιες ζώνες.

18 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ECO LABEL
Στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ των οικολογικών προϊόντων αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός Κοινοτικού Συστήματος απονομής οικολογικού σήματος, που θα λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προϊόντος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ECO LABEL
 Το Οικολογικό Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Λουλούδι, θεσπίστηκε το 1992 και αποτελεί ένα μοναδικό εθελοντικό σύστημα πιστοποίησης με στόχο να βοηθήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να διακρίνουν τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες (δεν αφορά τρόφιμα και ποτά).

20 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ECO LABEL
για την απονομή του Σήματος έχουν θεσπιστεί διάφορα κριτήρια τα οποία έχουν ως σκοπό τον περιορισμό των κυριότερων επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια και των τριών φάσεων του κύκλου ζωής της υπηρεσίας (αγορά, παροχή υπηρεσίας, απόβλητα). Ειδικότερα τα κριτήρια στοχεύουν: Στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού Στον περιορισμό αποβλήτων- απορριμμάτων Στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Στη διαχείριση χημικών ουσιών Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία

21 Ενεργειακή σήμανση οικιακών συσκευών
Η ενεργειακή σήμανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκδοση οδηγίας και σε Εθνικό επίπεδο με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος το οποίο έθεσε το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ενεργειακής σήμανσης στις οικιακές συσκευές.

22 Ενεργειακή σήμανση οικιακών συσκευών
Ενεργειακή σήμανση οικιακών συσκευών Οι συσκευές αυτές είναι: • Ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους • Πλυντήρια ρούχων • Στεγνωτήρια ρούχων • Συνδυασμένα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων • Πλυντήρια πιάτων • Ηλεκτρικοί λαμπτήρες • Ηλεκτρικοί φούρνοι • Κλιματιστικές συσκευές

23 Ενεργειακή σήμανση οικιακών συσκευών
Ενεργειακή σήμανση οικιακών συσκευών Στόχος της ενεργειακής σήμανσης είναι να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη και την παράμετρο ενέργεια στην τελική επιλογή της ηλεκτρικής συσκευής, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας της συγκεκριμένης ηλεκτρικής συσκευής. Παράλληλα, τονίζεται ότι η πραγματική τελική ενεργειακή κατανάλωση κάθε συσκευής εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και τη θέση της.

24 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Κατάταξη της συσκευής με βάση την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε κλίμακα από το Α (πλέον ενεργειακά αποδοτική τάξη) έως το G (λιγότερο ενεργειακά αποδοτική)

25 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ο χαρακτηρισμός ενός ψυγείου ως περισσότερο ή λιγότερο ενεργειακά αποδοτικό δεν επηρεάζει την ικανότητα ψύξης ή κατάψυξης της συσκευής, αλλά την ενεργειακή κατανάλωση.

26 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Και οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας κατατάσσονται με βάση την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ σε κλίμακα από το Α (πλέον ενεργειακά αποδοτική τάξη) έως το G (λιγότερο ενεργειακά αποδοτική).

27 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κατατάσσει το κτίριο σε μία ενεργειακή βαθμολογική κλίμακα, όπως γίνεται με τις ηλεκτρικές συσκευές.

28 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Α ◄ Ενεργειακά Αποδοτικό Χαμηλότερο κόστος Λειτουργίας G ◄ Μη ενεργειακά Αποδοτικό Υψηλότερο κόστος Λειτουργίας.

29 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
«Ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: Η ποσότητα ενέργειας που πράγματι καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θέρμανση, την παραγωγή θερμού νερού, την ψύξη, τον εξαερισμό και το φωτισμό.

30 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Η Ελλάδα, μετά από πολυετείς καθυστερήσεις και αφού καταδικάστηκε τον Ιανουάριο του 2008 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με τον Nόμο 3661/ «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων», ενσωματώνει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία 91 του 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

31 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σύμφωνα με την οδηγία, που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, όλα τα καινούργια ακίνητα και όλα τα παλαιά 1000 τετραγωνικών μέτρων και άνω που ανακαινίζονται, προκειμένου να πωληθούν ή να ενοικιαστούν, θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί με το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο θα τα κατατάσσει στην ανάλογη ενεργειακή κλίμακα. Όσο πιο κοντά στο Α θα είναι η ενεργειακή κατάταξη, τόσο υψηλότερη αξία θα έχει το ακίνητο, κάτι που θα φέρει ανατροπές και στην αγορά ακινήτων, όπως συνέβη και σε όλες τις χώρες που έχει εφαρμοστεί.

32 Γεωργίου Ειρήνη, Πεσίνης Βασίλης, ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2009
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για τα σήματα ανακύκλωσης, ποιότητας και πιστοποίησης Επιμέλεια παρουσίασης: Γεωργίου Ειρήνη, (καθηγήτρια πληροφορικής) Έρευνα υλικού και επιμέλεια διαφανειών: Πεσίνης Βασίλης, (Διευθυντής Επαγγελματικής Σχολής) ΕΠΑ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2009


Κατέβασμα ppt "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΪΟΣ 2009"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google