Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)
Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT) Εισαγωγής - Συνέχεια Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

2 Εισαγωγή στην έννοια των logistics
Η εξέλιξη και η σημασία του διεθνούς μεταφορικού συστήματος. Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

3 Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Άρση των απαγορεύσεων στη διακίνηση εμπορευμάτων. Μείωση των δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρση των απαγορεύσεων στη διακίνηση κεφαλαίων. Ομογενοποίηση των προδιαγραφών για προϊόντα και υπηρεσίες. Ομογενοποίηση των κανονισμών για το περιβάλλον. Παγκόσμια διακίνηση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου (internet). Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

4 Η επέκταση των μεταφορικών υποδομών
Παγκόσμια ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Λιμενικά έργα σε όλο τον κόσμο. Επέκταση των οδικών μεταφορικών υποδομών με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Επέκταση των σιδηροδρομικών δικτύων και αύξηση της ταχύτητας και της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών. Δημιουργία αερολιμένων σε όλο τον κόσμο και αύξηση της ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών, με ταυτόχρονη δραστική μείωση των ναύλων. Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

5 Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Κανονιστικό Πλαίσιο Ηνωμένα Έθνη Παγκόσμιος Οργανισμός για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Κανονισμοί για: Την ασφάλεια των ναυτιλιακών μεταφορών. Την πρόληψη και αντιμετώπιση της μόλυνσης των θαλασσών. Διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών. Την άρση των εμποδίων στις θαλάσσιες μεταφορές. Τη διάσωση ναυαγών. Τον ομοιογενή τρόπο μέτρησης των φορτίων και της χωρητικότητας των πλοίων (τονάζ). Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συμμετέχουν 98 Κράτη. Παγκόσμια Τράπεζα Κανονισμοί για τις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και προσώπων σε αστικό και μη περιβάλλον. Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

6 Βελτίωση της τεχνολογίας των μεταφορικών μέσων.
Εξειδίκευση των μεταφορικών μέσων, ανάλογα με το μεταφορικό τους έργο. Εξέλιξη των μεταφορών από το «χύδην» φορτίο στο ειδικά συσκευασμένο φορτίο. Δραστική μείωση της ενεργειακής απορρόφησης των μεταφορών, μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας των κινητήρων. Δραστική μείωση της ρύπανσης από τα μεταφορικά μέσα, με τη χρήση βελτιωμένων κινητήρων, καυσίμων και εξατμίσεων. Ενσωμάτωση συστημάτων φορτο-εκφόρτωσης στα μεταφορικά μέσα. Ενσωμάτωση συστημάτων συντήρησης του φορτίου. Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

7 Η εξέλιξη και η σημασία του διεθνούς μεταφορικού συστήματος
Συνεργασίες μεταφορικών επιχειρήσεων, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Δημιουργία και ανάπτυξη ανεξάρτητων επιχειρήσεων εφοδιασμού, προμηθειών, αποθήκευσης και μεταφορών. Ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων. Σταδιακή μετάβαση από τα «χύδην» στα φορτία ειδικής συσκευασίας μεταφορών. Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

8 Συνεργασίες μεταφορικών επιχειρήσεων, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
Συνεργασίες μεταφορικών επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η γρήγορη μεταφορά, από το σημείο προέλευσης στο σημείο προορισμού (πόρτα – πόρτα). Διοργάνωση μεταφορών ποικίλου φορτίου, για λογαριασμό πολλών μεταφορικών επιχειρήσεων – πελατών, με τα ίδια μεταφορικά μέσα (πχ στο ίδιο φορτηγό, ώστε να ταξιδεύει γεμάτο). Δικτύωση Διεθνών μεταφορικών επιχειρήσεων (TIR) μεταξύ τους και με τοπικούς μεταφορείς. Ανάληψη μεταφορών από πρακτορεία που συνεργάζονται και εκπροσωπούν διάφορες μεταφορικές επιχειρήσεις. Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

9 Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Ανεξάρτητες επιχειρήσεις εφοδιασμού, προμηθειών, αποθήκευσης και μεταφορών Επιχειρήσεις 3PL (3rd Party Logistics). Διαθέτουν αποθήκες και κέντρα μεταφόρτωσης. Διαθέτουν μικρά μεταφορικά μέσα για τις διανομές μικρών ποσοτήτων. Αναλαμβάνουν τις τελωνειακές και φορολογικές γραφειοκρατίες. Επιπλέον μπορεί να: Αποθηκεύουν τα προϊόντα και εφοδιάζουν σταδιακά τους πελάτες. Αγοράζουν και μεταφέρουν το ίδιο προϊόν γα πολλούς πελάτες, ώστε: Να ωφελούνται από την τιμή της μαζικής αγοράς. Να ελαχιστοποιούνται τα αποθέματα για τον κάθε πελάτη. Να είναι δυνατή η προμήθεια υλικών σε ποσότητες μικρότερες από τις ελάχιστες που δέχονται οι προμηθευτές. Αναζητούν τους πλέον συμφέροντες προμηθευτές. Αποθηκεύουν σε τελωνειακές αποθήκες (χωρίς την καταβολή δασμών, για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) και στη συνέχεια, είτε σταδιακό εκτελωνισμό, είτε προώθηση σε άλλες χώρες. Διαμετακόμιση, δηλαδή παραλαβή και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων και διανομή τους σε πολλούς πελάτες, κυρίως σε άλλες χώρες (το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εταιρία PROCOM, στον Προμαχώνα Σερρών) Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

10 Διαμετακομιστικό Κέντρο στον Προμαχώνα
Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

11 Ανάπτυξη των πληροφορικών συστημάτων
Δραματική αύξηση στις ταχύτητες επεξεργασίας δεδομένων (από 4,77 MHZ, το 1982, στα 3,6 GHZ). Τεράστια αύξηση της χωρητικότητας (από τα 10 ΜΒ το 1983, στα 1024 GB). Επανάσταση στην καταχώρηση δεδομένων (Bar code, RFID). Ολοκλήρωση λογισμικού (τεχνητή ευφυΐα, έμπειρα συστήματα). Εξειδίκευση λογισμικού (ERP, Lean Management, Process Engineering). Δορυφορική χαρτογράφηση και παρακολούθηση των μέσων μεταφοράς. Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής

12 Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής
Σταδιακή μετάβαση από τα «χύδην» στα φορτία ειδικής συσκευασίας μεταφορών Παλέτες Euro-pallets Containers 20ft 40ft Συσκευασία τροφίμων Τύπος Διαστάσεις σε εκατοστά 1/8 Euro 40 by 30  1/4 Euro 60 by 40 1/2 Euro (ISO 0) 80 by 60 Euro (ISO 1) 80 by 120 ISO 2 100 by 120 Νικόαλος Καρανάσιος - επίκουρος καθηγητής


Κατέβασμα ppt "ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS CHAIN MANAGEMENT)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google