Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 μεταβλητές, P, T, X i, X j Επειδή Χ i = 1-X j οι μεταβλητές είναι 3 3 μεταβλητές, P, T, X τρεις διαστάσεις Χ-οριζόντιος, Τ-κατακόρυφος,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 μεταβλητές, P, T, X i, X j Επειδή Χ i = 1-X j οι μεταβλητές είναι 3 3 μεταβλητές, P, T, X τρεις διαστάσεις Χ-οριζόντιος, Τ-κατακόρυφος,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 μεταβλητές, P, T, X i, X j Επειδή Χ i = 1-X j οι μεταβλητές είναι 3 3 μεταβλητές, P, T, X τρεις διαστάσεις Χ-οριζόντιος, Τ-κατακόρυφος, P-επίπεδο χαρτιού Παρομοίαση με κοιλάδα όπου: Τ=υψόμετρο, Χ,P=απόσταση, θέση

2 ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3

4

5 Το διάγραμμα Τ – Χ% είναι ισοβαρές (P σταθερή – F μειωμένος κατά 1) Ο κανόνας των φάσεων P+F = C+1 Για τα δυαδικά διαγράμματα (C = 2) ισχύει P+F = 2+1 = 3

6 ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

7

8 Κανόνας του μοχλού ή αρχή της ισορροπίας Παράδειγμα: 30% ενός βασαλτικού μάγματος κρυσταλλώνεται ως ολιβίνης, στον οποίο το %SiO 2 είναι 38%, ενώ το SiO 2 του υπόλοιπου 70% τήγματος είναι 55%. Ποιο είναι το ποσοστό του SiO 2 του αρχικού βασαλτικού μάγματος; SiO 2 = (0.3 Χ 38) + (0.7 Χ 55) = 49.9%

9 Κανόνας του μοχλού ή αρχή της ισορροπίας C O, C B και C R αντιπροσωπεύουν το ποσοστό του SiO 2 του ολιβίνη, του αρχικού βασαλτικού μάγματος και του υπολειμματικού τήγματος αντίστοιχα.

10 Κανόνας του μοχλού ή αρχή της ισορροπίας Τα C O και C R βρίσκονται στα άκρα του μοχλού ενώ το C B στο «υπομόχλιο». Τα P R και P O, αντίστοιχα, αντιπροσωπεύουν τα ποσοστά (%) του υπολειμματικού μάγματος και του ολιβίνη.

11 Κανόνας του μοχλού ή αρχή της ισορροπίας P R = [(C Β -C O )/(C R -C O )] X 100 = 70% P R = [(50-38)/(55-38)] = (12/17) = 0.7 X 100 = 70% P O = [(C R -C B )/(C R -C O )] X 100 = 30% = 100-P R P O = [(55-50)/(55-38)] = (5/17) = 0.3 X 100 = 30% ή P O = 100-P R

12 Κανόνας του μοχλού ή αρχή της ισορροπίας ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χημική σύσταση μιας φάσης προσδιορίζεται από τη μια πλευρά του υπομοχλίου ενώ η εκατοστιαία αναλογία της ίδιας φάσης από την άλλη πλευρά π.χ. C R = 55% (σύσταση) από τη δεξιά πλευρά ενώ P R = 70 % (ποσοστό) από την αριστερή.

13 Κανόνας του μοχλού ή αρχή της ισορροπίας ΑΒ Γ Α = ΓΒ*100/ΑΒ Α/Β = ΓΒ/ΑΓ Α*ΑΓ = Β*ΓΒ (100-Α)*ΓΒ 100*ΓΒ-Α*ΓΒ Α*ΑΓ+Α*ΓΒ = 100*ΓΒ Α(ΑΓ+ΓΒ) = 100*ΓΒ Α*ΑΒ =100*ΓΒ Α = ΓΒ*100/ΑΒ

14 ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

15 T = T/(T+K) X 100 = = (25/44) X 100 = = 0.57 = 57% K = K/(K+T) X 100 = = (19/44) X 100 = = 0.43 = 43%

16 ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

17

18

19

20

21

22

23


Κατέβασμα ppt "ΔΥΑΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 4 μεταβλητές, P, T, X i, X j Επειδή Χ i = 1-X j οι μεταβλητές είναι 3 3 μεταβλητές, P, T, X τρεις διαστάσεις Χ-οριζόντιος, Τ-κατακόρυφος,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google