Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΣΗΜΑΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΣΗΜΑΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΣΗΜΑΤΩΝ
ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ (3ΤΒ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΚΑΔ) ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

2 Οι κύλινδροι μετατρέπουν την ενέργεια του πιεσμένου αέρα σε
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Τρίοδος Βαλβίδα (3ΤΒ) Πεντάοδος Βαλβίδα (5ΤΒ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Κύλινδρος Απλής Διαδρομής (ΚΑΔ) Κύλινδρος Διπλής Διαδρομής (ΚΔΔ) Οι κύλινδροι μετατρέπουν την ενέργεια του πιεσμένου αέρα σε Μηχανική Ενέργεια ( Δύναμη & Γραμμική Κίνηση) Οι βαλβίδες οδηγούν τον πιεσμένο αέρα στα διάφορα σημεία / κυλίνδρους Βασικά εξαρτήματα Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :02 (00)

3 Κύλινδρος Απλής διαδρομής (ΚΑΔ)
Συμβολισμός Οι κύλινδροι αυτοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η κίνηση του αέρα να ασκείται στην μια πλευρά του εμβόλου μόνο. Οι κύλινδροι περιέχουν ένα ελατήριο στο πίσω μέρος του εμβόλου που όταν αφαιρεθεί η πίεση του αέρα επιστρέφουν το έμβολο στην αρχική του θέση. Έμβολό Ελατήριο επαναφορές Τρύπα εξαερισμού Άξονας εμβόλου Κίνηση Κύλινδρος Απλής διαδρομής (ΚΑΔ) Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :02 (00)

4 Θετική Κίνηση – Δυνάμεις
Τι ονομάζουμε θετική κίνηση ενός εμβόλου? Θετική κίνηση ονομάζουμε την κίνηση κατά την οποία ο άξονας του εμβόλου κινείται προς τα «έξω». Τι ονομάζουμε αρνητική κίνηση ενός εμβόλου? Αρνητική κίνηση ονομάζουμε την κίνηση κατά την οποία ο άξονας του εμβόλου κινείται προς τα «μέσα». Επιφάνεια κατά την θετική κίνηση Επιφάνεια κατά την Αρνητική κίνηση Θετική Κίνηση – Δυνάμεις Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :01 (00)

5 Είναι γνωστό από την φυσική όταν ασκείται μία δύναμη F
πάνω σε μία επιφάνεια εμβαδού S τότε πάνω στην επιφάνεια αυτή δημιουργείται πίεση που είναι ίση : P = F S S = π x R2 Εμβαδό κύκλου Παράδειγμα : Εάν ο αέρας που εισέρχεται μέσα σ΄ ένα ΚΑΔ είναι 0,3 Ν/mm2 (3bar) .Πόση δύναμη ασκεί το έμβολο κατά την θετική του κίνηση αν το έμβολο έχει διάμετρο 40mm? S = π x R2 = 3,14 x 20mm x 20mm = 1256mm2 P = F S F= P x S F= 0,3N/mm2x 1256mm2 F= 376,8 N Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :01 (00)

6 Άσκηση : Ένα σύστημα απαιτεί ο ΚΑΔ να ασκεί δύναμη 800Ν.
Πόση πίεση απαιτείται να εφαρμοστεί εάν ο κύλινδρος έχει διάμετρο 50mm και ο άξονας του εμβόλου έχει διάμετρο 20mm ? Άσκηση : Σ’ ένα σύστημα με ένα ΚΑΔ πότε παρατηρείται να ασκείται η μεγαλύτερη δύναμη κατά την θετική κίνηση του εμβόλου ή κατά την αρνητική? Δικαιολογήστε την απάντηση σας. Άσκηση Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :02 (00)

7 Ονομάζεται τρίοδος βαλβίδα γιατί η βαλβίδα αυτή φέρει οπές άρα αέρας μπορεί να περάσει μέσα από οπές. Για να ελεγχθεί η λειτουργία του κυλίνδρου απλής διαδρομής χρησιμοποιούμε μια τρίοδο βαλβίδα. Αυτή παρέχει δυο διόδους ροής αέρα στον κύλινδρο: την δίοδο εισαγωγής αέρα και την δίοδο διαφυγής αέρα από τον κύλινδρο όταν η παροχή διακοπεί και το ελατήριο σπρώξει το έμβολο προς τα πίσω. Ανάλογα με την θέση του εμβόλου ενώνει την οπές 1 με την οπή 2 ή την οποία 2 με την οπή 3. Συμβολισμός κατά ISO Τρίοδος Βαλβίδα (3ΤΒ) Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/ :59

8 Θέση ΟΝ Θέση OFF Θέσεις Λειτουργίας 3ΤΒ Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος
Καθ. Τεχνολογίας 29/3/ :59

9 Κατά την σχεδίαση πνευματικών συστημάτων για πιο εύκολη και γρήγορη
σχεδίαση χρησιμοποιούμε το διεθνές σύμβολο (ISO) που αντιστοιχεί στο κάθε εξάρτημα. Έτσι : Για την 3ΤΒ το σύμβολο της είναι Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/ :59

10 Θέση OFF – Ξεπατιέται ο Ω.Δ
Θέση ON – Πιέζεται ο Ω.Δ Θέση OFF – Ξεπατιέται ο Ω.Δ Όταν πιεστεί οστικός διακόπτης τότε στη τρίοδο βαλβίδα συνδέεται η δίοδος εισόδου πεπιεσμένου αέρα με τον κύλινδρο (μπλοκάρεται η δίοδος διαφυγής) επιτρέποντας έτσι την ροή του πεπιεσμένου αέρα προς τον κύλινδρο με αποτέλεσμα την εξαγωγή του εμβόλου. Όταν ξεπατηθεί ο ωστικός διακόπτης τότε μπλοκάρεται η είσοδος πεπιεσμένου αέρα προς το κύλινδρο ενώ παράλληλα απελευθερώνεται η δίοδος διαφυγής αέρα από τον κύλινδρο. Λόγω της έλλειψης πεπιεσμένου αέρα το πιεσμένο ελατήριο σπρώχνει τώρα το έμβολο στην αρχική του θέση. Λειτουργία 3ΤΒ Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/ :59

11 Πνευματικό σύστημα λειτουργίας ΚΑΔ με 3ΤΒ
Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/ :02 (00)

12 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

13 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
27/9/ :02 (00)

14 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

15 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

16 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

17 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

18 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

19 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

20 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

21 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

22 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59

23 Enter Title Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας
29/3/ :59


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΣΗΜΑΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google