Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΣΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ (3ΤΒ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΚΑΔ)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΣΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ (3ΤΒ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΚΑΔ)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΣΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ (3ΤΒ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΚΑΔ)

2 Βασικά εξαρτήματα Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/2009 13:02 (00) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ Τρίοδος Βαλβίδα (3 ΤΒ )3 ΤΒ Πεντάοδος Βαλβίδα (5 ΤΒ )5 ΤΒ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Κύλινδρος Α π λής Διαδρομής ( ΚΑΔ ) ΚΑΔ Κύλινδρος Δι π λής Διαδρομής ( ΚΔΔ ) Οι κύλινδροι μετατρέπουν την ενέργεια του πιεσμένου αέρα σε Μηχανική Ενέργεια ( Δύναμη & Γραμμική Κίνηση) Οι βαλβίδες οδηγούν τον πιεσμένο αέρα στα διάφορα σημεία / κυλίνδρους

3 Κύλινδρος Απλής διαδρομής (ΚΑΔ) Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/2009 13:02 (00) Συμβολισμός Έμβολό Ελατήριο επαναφορές Τρύπα εξαερισμού Άξονας εμβόλου Κίνηση Οι κύλινδροι αυτοί έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε η κίνηση του αέρα να ασκείται στην μια πλευρά του εμβόλου μόνο. Οι κύλινδροι περιέχουν ένα ελατήριο στο πίσω μέρος του εμβόλου που όταν αφαιρεθεί η πίεση του αέρα επιστρέφουν το έμβολο στην αρχική του θέση.

4 Θετική Κίνηση – Δυνάμεις Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/2009 13:01 (00) Τι ονομάζουμε θετική κίνηση ενός εμβόλου? Θετική κίνηση ονομάζουμε την κίνηση κατά την οποία ο άξονας του εμβόλου κινείται προς τα «έξω». Τι ονομάζουμε αρνητική κίνηση ενός εμβόλου? Αρνητική κίνηση ονομάζουμε την κίνηση κατά την οποία ο άξονας του εμβόλου κινείται προς τα «μέσα». Επιφάνεια κατά την θετική κίνηση Επιφάνεια κατά την Αρνητική κίνηση

5 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/2009 13:01 (00) Είναι γνωστό από την φυσική όταν ασκείται μία δύναμη F πάνω σε μία επιφάνεια εμβαδού S τότε πάνω στην επιφάνεια αυτή δημιουργείται πίεση που είναι ίση : P = F S S = π x R 2 Εμβαδό κύκλου Παράδειγμα : Εάν ο αέρας που εισέρχεται μέσα σ΄ ένα ΚΑΔ είναι 0,3 Ν/mm 2 (3bar).Πόση δύναμη ασκεί το έμβολο κατά την θετική του κίνηση αν το έμβολο έχει διάμετρο 40mm? S = π x R 2 = 3,14 x 20mm x 20mm = 1256mm 2 P = F S F=P x S F= 0,3N/mm 2 x 1256mm 2 F=376,8 N

6 Άσκηση Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/2009 13:02 (00) Άσκηση : Ένα σύστημα απαιτεί ο ΚΑΔ να ασκεί δύναμη 800Ν. Πόση πίεση απαιτείται να εφαρμοστεί εάν ο κύλινδρος έχει διάμετρο 50mm και ο άξονας του εμβόλου έχει διάμετρο 20mm ? Άσκηση : Σ’ ένα σύστημα με ένα ΚΑΔ πότε παρατηρείται να ασκείται η μεγαλύτερη δύναμη κατά την θετική κίνηση του εμβόλου ή κατά την αρνητική? Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

7 Τρίοδος Βαλβίδα (3ΤΒ) Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59 Ονομάζεται τρίοδος βαλβίδα γιατί η βαλβίδα αυτή φέρει οπές άρα αέρας μπορεί να περάσει μέσα από οπές. Για να ελεγχθεί η λειτουργία του κυλίνδρου απλής διαδρομής χρησιμοποιούμε μια τρίοδο βαλβίδα. Αυτή παρέχει δυο διόδους ροής αέρα στον κύλινδρο: την δίοδο εισαγωγής αέρα και την δίοδο διαφυγής αέρα από τον κύλινδρο όταν η παροχή διακοπεί και το ελατήριο σπρώξει το έμβολο προς τα πίσω. Ανάλογα με την θέση του εμβόλου ενώνει την οπές 1 με την οπή 2 ή την οποία 2 με την οπή 3. Συμβολισμός κατά ISO

8 Θέσεις Λειτουργίας 3ΤΒ Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59 Θέση ΟΝΘέση OFF

9 Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59 Κατά την σχεδίαση πνευματικών συστημάτων για πιο εύκολη και γρήγορη σχεδίαση χρησιμοποιούμε το διεθνές σύμβολο (ISO) που αντιστοιχεί στο κάθε εξάρτημα. Έτσι : Για την 3ΤΒ το σύμβολο της είναι

10 Λειτουργία 3ΤΒ Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59 Θέση ON – Πιέζεται ο Ω.Δ Όταν πιεστεί οστικός διακόπτης τότε στη τρίοδο βαλβίδα συνδέεται η δίοδος εισόδου πεπιεσμένου αέρα με τον κύλινδρο (μπλοκάρεται η δίοδος διαφυγής) επιτρέποντας έτσι την ροή του πεπιεσμένου αέρα προς τον κύλινδρο με αποτέλεσμα την εξαγωγή του εμβόλου. Θέση OFF – Ξεπατιέται ο Ω.Δ Όταν ξεπατηθεί ο ωστικός διακόπτης τότε μπλοκάρεται η είσοδος πεπιεσμένου αέρα προς το κύλινδρο ενώ παράλληλα απελευθερώνεται η δίοδος διαφυγής αέρα από τον κύλινδρο. Λόγω της έλλειψης πεπιεσμένου αέρα το πιεσμένο ελατήριο σπρώχνει τώρα το έμβολο στην αρχική του θέση.

11 Πνευματικό σύστημα λειτουργίας ΚΑΔ με 3ΤΒ Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/2009 13:02 (00)

12 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

13 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 27/9/2009 13:02 (00)

14 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

15 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

16 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

17 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

18 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

19 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

20 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

21 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

22 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59

23 Enter Title Όνομα : Λεκάκης Κωνσταντίνος Καθ. Τεχνολογίας 29/3/2009 11:59


Κατέβασμα ppt "ΘΕΜΑ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΣΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑ (3ΤΒ) ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ (ΚΑΔ)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google