Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Σημειώσεις Διαλέξεων σε Ασκήσεις Εξοικείωσης #1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Σημειώσεις Διαλέξεων σε Ασκήσεις Εξοικείωσης #1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Σημειώσεις Διαλέξεων σε Ασκήσεις Εξοικείωσης #1

2 Απαιτήσεις Ισχύος Ένα όχημα χρειάζεται ισχύ 1) για να κινηθεί με σταθερή ταχύτητα 2) για να επιταχύνει 3) για να κινηθεί σε ποικιλία δρόμων 4) για να κινηθεί υπό φορτίο 5) να υπερνικήσει τις αντιστάσεις 5) να υπερνικήσει τις αντιστάσεις α) τριβών β) αεροδυναμικές 6)....

3 Ορισμοί ΣF: συνιστώσα δυνάμεων V: ταχύτητα οχήματος F R : Αντίσταση κύλισης C R : Συντελεστής Αντ. κύλισης F D : Αεροδυναμική Αντίσταση C D : Συντελεστής Αερ/κής Αντ/σης F a : Δύναμη Επιτάχυνσης a: Επιτάχυνση 0.012~0.015 0.28~0.5

4 Υπολογισμοί Υπολογίστε τις απαιτήσεις ισχύος για τις παρακάτω περιπτώσεις Κίνηση με σταθερή ταχύτητα σε ίσιο δρόμο 30, 60, 90, 120km/h 30, 60, 90, 120km/h Κίνηση με σταθερή ταχύτητα σε κεκλιμένο δρόμο (φ= 2% & φ= 10%) 30, 60, 90, 120km/h 30, 60, 90, 120km/h Επιτάχυνση (dt=4 s): 40-60km/h, 60-80km/h Επιτάχυνση (dt=8 s): 0-70km/h, 70-120km/h

5 Απαντήσεις

6 Ερωτήσεις Ποια η συνθήκη σχεδιασμού του κινητήρα όσον αφορά τις απαιτήσεις ισχύος; (Διάκριση μεταξύ σημείου λειτουργίας και περιβάλουσας) Πως μεταβάλλονται τα μεγέθη με την προσθήκη κιβωτίου ταχυτήτων; (Σχέσεις μετάδοσης, τελική σχέση, συσχέτιση P-T-N) Πως συσχετίζεται η παραγόμενη ισχύς με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του κινητήρα; (Σχέσεις 2.21- 2.43)

7 Βοηθητικές 1ου μέρους Περιβάλλουσα ηfηf sfc P T exhaust

8 Χρονισμός Βαλβίδων Ταχύτητα εμβόλου Διατομή Θυρίδας Εισαγωγής Διατομή Θυρίδας Εξαγωγής Ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας... Μέγιστες στροφές Μέγιστη Ροπή Στρέψης (ανά RPM) Μέγιστη Ισχύς (ανά RPM) Κυβισμός Σχέση συμπίεσης Αριθμός Κυλίνδρων Χαρακτηριστικά Κινητήρα Ειδική Κατανάλωση Καυσίμου Λόγος αέρα καυσίμου Βαθμός πλήρωσης Βαθμός απόδοσης (θερμικός) Βαθμός απόδοσης (μηχανικός) MEP (μέση ενδεικνύμενη πίεση)

9 Ορισμοί Σχέσεις 2ου κεφαλαίου

10 Υπολογισμοί Για δεδομένα οχημάτων παραγωγής υπολογίστε: (στοιχεία στο http://www.carfolio.com/specifications/) 1) Κυβισμό 2) Ελάχιστο όγκο Θαλάμου καύσης 3) ΜΕΡ (μέση ενδεικνύμενη πίεση) 4) Ταχύτητα εμβόλου (στη μέγιστη ισχύ)

11 Υπολογισμοί Η ελάχιστη ειδική κατανάλωση καυσίμου παρατηρείται πολύ κοντά στο σημείο της μέγιστης ροπής (γιατί;). Κάνοντας κατάλληλες παραδοχές υπολογίστε τα: 5) Μάζα αέρα στον κύλινδρο 6) Μάζα καυσίμου στον κύλινδρο 7) Ελάχιστη Ειδική Κατανάλωση Καυσίμου 8) Μέγιστο θερμικό βαθμό απόδοσης

12 Υπολογισμοί Σημαντικά μεγέθη όσον αφορά τον σχεδιασμό του κινητήρα είναι η θερμορροή προς το μπλοκ και η ροή μάζας από και προς τον κύλινδρο. Υπολογίστε τις παρακάτω επιφάνειες: 9) Επιφάνεια θαλάμου καύσης (TC/OT) 10) Επιφάνεια θαλάμου καύσης (BC/UT) 11) Μέγιστη διατομή εισροής (σχ. 1.48 &1.49) 12) Μέγιστη διατομή εκροής (σχ. 1.48 &1.49)

13 Απαντήσεις Παραδοχές: Otto Diesel FSI λ= 1 1.4 1.2 nv= 0.9 0.95 0.9 1), 2) (2.1) 3) (2.19) 4) (2.9) 5) (2.27) 5)(2.25) 6)(2.13)+(2.21) 7)(2.24) 9), 10), 11), 12) (2.8)+(2.9)

14 Ερωτήσεις Σελ.72 (τέλος 2ου κεφαλαίου)


Κατέβασμα ppt "Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Σημειώσεις Διαλέξεων σε Ασκήσεις Εξοικείωσης #1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google