Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε κάποια σημεία των εγκαταστάσεων των κεντρικών θερμάνσεων να συσσωρεύεται αέρας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε κάποια σημεία των εγκαταστάσεων των κεντρικών θερμάνσεων να συσσωρεύεται αέρας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε κάποια σημεία των εγκαταστάσεων των κεντρικών θερμάνσεων να συσσωρεύεται αέρας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

2 Τα πιθανότερα σημεία συγκέντρωσης αέρα είναι τα θερμαντικά σώματα, τα πάνω άκρα των κάθετων στηλών και σημεία καμπής των οριζόντιων σωλήνων, όπου η κλίση τους από ανοδική γίνεται καθοδική. Ο αέρας στο δίκτυο μπορεί να εγκλωβιστεί κατά το αρχικό γέμισμα με νερό της εγκατάστασης, ή από τυχόν μείωση της πίεσης του νερού. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

3 Η διαλυτότητα του αέρα στο νερό μειώνεται με τη μείωση της πίεσης και με την αύξηση της θερμοκρασίας. Στη μάζα του νερού υπάρχει πάντα διαλυμένη μία ποσότητα αέρα. Η διαλυτότητα του νερού σε αέρα μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του. Το θερμό νερό μπορεί να συγκρατήσει μικρότερη ποσότητα αέρα. Έτσι όταν θερμαίνεται το νερό, απελευθερώνεται αέρας υπό μορφή φυσαλίδων. Η απελευθέρωση των φυσαλίδων αέρα είναι εντονότερη όσο πιο ζεστό γίνεται το νερό. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

4 Ανεπιθύμητα φαινόμενα από αέρα στο δίκτυο.
Το οξυγόνο του αέρα γίνεται αιτία να διαβρωθούν τα χαλύβδινα μέρη της εγκατάστασης, όπως είναι τα θερμαντικά σώματα, ο λέβητας και οι σωλήνες. Παρεμποδίζεται η ομαλή ροή του νερού ή ακόμη και διακόπτεται, αν η ποσότητα του αέρα είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα ολόκληρα τμήματα της εγκατάστασης να υπολειτουργούν. Καταστρέφεται η εξισορρόπηση των πιέσεων του δικτύου. Η συγκέντρωση αέρα, σε τμήμα της εγκατάστασης, αυξάνει την αντίσταση ροής του νερού και η παροχή του μειώνεται. Η ύπαρξη αέρα σε θερμαντικά σώματα και εναλλάκτες μειώνει την ποσότητα της μεταφερόμενης θερμότητας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

5 Εξαεριστικά θερμαντικών σωμάτων
Όλα τα θερμαντικά σώματα στο πλάι και επάνω φέρουν υποδοχή με σπείρωμα, μία σε κάθε πλευρά. Στην υποδοχή που δεν τοποθετείται ο διακόπτης του σώματος βιδώνουμε εξάρτημα εξαερισμού. Το εξάρτημα αυτό ονομάζεται εξαεριστικό σώματος. Υπάρχουν χειροκίνητα εξαεριστικά και αυτόματα. Στα σώματα χρησιμοποιούνται συνήθως χειροκίνητα εξαεριστικά και λόγω της χαμηλής τιμής τους και λόγω των συχνών βουλωμάτων που υφίστανται τα αυτόματα εξαεριστικά, που οφείλονται στις σκουριές του δικτύου που μεταφέρονται από το νερό. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

6 Οι ενδείξεις για πιθανή συσσώρευση αέρα σε σώμα είναι :
ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν πρέπει να προβαίνουμε χωρίς λόγο σε εξαερισμό των σωμάτων. Οι ενδείξεις για πιθανή συσσώρευση αέρα σε σώμα είναι : Θόρυβος από τη ροή του νερού στο σώμα. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια του σώματος διαφέρει αισθητά από σημείο σε σημείο. Συνήθως η πλευρά όπου είναι τοποθετημένο το εξαεριστικό έχει θερμοκρασία αρκετά χαμηλότερη από την πλευρά που είναι οι διακόπτες. Όταν κάνουμε εξαέρωση σε σώμα, αφαιρούμε μόνο τον εγκλωβισμένο αέρα και αποφεύγουμε να αφαιρέσουμε νερό από την εγκατάσταση. Η αφαίρεση νερού συνεπάγεται είσοδο νερού από το δίκτυο, το οποίο μεταφέρει οξυγόνο, ηλεκτρολύτες και άλατα, όλα ανεπιθύμητα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

7 Εξαεριστικά δικτύου. Αυτόματα εξαεριστικά δικτύου.
Τα σημεία του δικτύου στα οποία συνήθως εγκλωβίζεται αέρας είναι οι κορυφές των κάθετων στηλών και οι συλλέκτες διανομής των ορόφων. Στα σημεία αυτά τοποθετούνται συσκευές αυτόματης απομάκρυνσης του αέρα. Το σύνηθες όνομα των συσκευών αυτών είναι « αυτόματα εξαεριστικά δικτύου». Τοποθετούνται στα σημεία όπου συσσωρεύεται ο αέρας, ο οποίος απομακρύνεται αυτόματα όταν η ποσότητά του αυξηθεί τόσο ώστε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό του εξαεριστικού. Αυτόματα εξαεριστικά δικτύου. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

8 Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ο παρακάτω:
Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ο παρακάτω: Ένας πλωτήρας βρίσκεται σε κλειστό χώρο ο οποίος επικοινωνεί με το νερό της εγκατάστασης. Η θέση του πλωτήρα καθορίζεται από τη στάθμη του νερού. Ο πλωτήρας οδηγεί ένα βελονοειδές έμβολο, το οποίο ελέγχει μια οπή επικοινωνίας με το περιβάλλον. Όταν η στάθμη του νερού στο δοχείο της συσκευής είναι ψηλά, το έμβολο, πιεζόμενο από τον πλωτήρα, κρατάει την οπή κλειστή. Αν στο δίκτυο υπάρχει αέρας, αυτός θα εισχωρήσει στη συσκευή στο χώρο που πρώτα υπήρχε νερό. Η στάθμη του νερού θα κατέβει και μαζί με αυτή και ο πλωτήρας. Το έμβολο ακολουθώντας τον πλωτήρα θα κατέβει, η οπή θα ανοίξει και αέρας θα φύγει από τη συσκευή προς το περιβάλλον. Ο αέρας από το δίκτυο θα απομακρύνεται μέχρι η στάθμη του νερού στη συσκευή να ανυψωθεί, σε σημείο που η δύναμη άνωσης του πλωτήρα γίνει ικανή να ανυψώσει το έμβολο και η οπή διαφυγής του αέρα κλείσει. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

9 Καλό είναι πριν την τοποθέτηση του αυτόματου εξαεριστικού να μεσολαβεί διακόπτης ή βαλβίδα αντεπιστροφής για να είναι δυνατή η αφαίρεση του εξαεριστικού χωρίς απώλεια νερού. Η δυνατότητα να μπορούμε να βγάζουμε τα αυτόματα εξαεριστικά χωρίς απώλεια νερού είναι σημαντική, διότι συχνά παρατηρούνται σταξίματα, λόγω στερεών σωματιδίων που επικάθονται στην έδρα επαφής του εμβόλου. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

10 Διαχωριστές αέρα. Οι διαχωριστές αέρα έχουν αποστολή να συγκεντρώνουν και να απομακρύνουν τον αέρα που είναι διαλυμένος στη μάζα του νερού. Ο αέρας αυτός παρουσιάζεται σε μορφή φυσαλίδων όταν το νερό θερμαίνεται στο λέβητα, και έτσι μειώνεται η ικανότητά του να συγκρατήσει αέρα. Γι’ αυτό οι διαχωριστές αέρα τοποθετούνται μετά το λέβητα και σε απόσταση περίπου 1 μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο στροβιλισμός του νερού. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ

11 Ο αέρας διαχωρίζεται καλύτερα από το νερό όσο μικρότερη είναι η ταχύτητα ροής του νερού και όσο πιο στρωτή είναι η ροή του. Οι διαχωριστές που χρησιμοποιούμε στα λεβητοστάσια έχουν διάταξη αυτόματης απομάκρυνσης του αέρα. Πολλοί διαχωριστές φέρουν υποδοχές για σύνδεση βαλβίδας ασφαλείας, δοχείου διαστολής και θερμομέτρου. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "Η ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Είναι σύνηθες το φαινόμενο σε κάποια σημεία των εγκαταστάσεων των κεντρικών θερμάνσεων να συσσωρεύεται αέρας. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google