Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: κατηγορία πράξεων β, ενέργεια 2.3.2, Μέτρο 2.3 Φορέας λειτουργίας: Τμήμα Β - TEE/ΔΣΔΕ ΥΠΕΠΘ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: κατηγορία πράξεων β, ενέργεια 2.3.2, Μέτρο 2.3 Φορέας λειτουργίας: Τμήμα Β - TEE/ΔΣΔΕ ΥΠΕΠΘ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: κατηγορία πράξεων β, ενέργεια 2.3.2, Μέτρο 2.3 Φορέας λειτουργίας: Τμήμα Β - TEE/ΔΣΔΕ ΥΠΕΠΘ Τελικός δικαιούχος: Σιβιτανίδειος Σχολή Φορείς σύμπραξης: Ε.Κ.Π.Α. Ε.Α.Ι.Τ.Υ. ΤΕΙ Λάρισας Διάρκεια : 15/2/2006 – 31/12/2007 Προϋπολογισμός έργου: €

3 Στόχοι του προγράμματος:
Η εξοικείωση των μαθητών σε μεθόδους & διαδικασίες της αγοράς εργασίας Η ευαισθητοποίηση σε θέματα επιχειρηματικής σκέψης και κουλτούρας Η ανάπτυξη προσωπικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων Η στενότερη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας Η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος

4 Προσομοίωση με ρεαλιστικό τρόπο της
λειτουργίας των πραγματικών επιχειρήσεων Απευθύνεται σε μαθητές των ΤΕΕ Η διάρκεια λειτουργίας μιας μαθητικής εικονικής επιχείρησης είναι: (48 ώρες /σχολικό εξάμηνο) Εκτός τυπικού ωραρίου

5 Χαρακτηριστικά του μοντέλου
Οι μαθητές θα εργάζονται ομαδικά σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο, στο εσωτερικό της οργανωτικής δομής μιας εικονικής εταιρείας O αριθμός μαθητών ανά πρόγραμμα εικονικής επιχείρησης, προσδιορίζεται στους 8 – 15 θα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από έναν μαθητές να υποδύονται τον ίδιο ρόλο εναλλάξ στην ίδια επιχείρηση

6 Οι μαθητές θα προσομοιώνουν επιχειρηματικά σενάρια
Μπορούν να λειτουργούν συγχρόνως περισσότερες από μία ίδια ή διαφορετική εικονική επιχείρηση σε ένα σχολείο Θα υπάρχει σχέση μέσα και έξω από το σχολείο με στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες της τοπικής κοινωνίας

7 Συνολικά στα 4 εξάμηνα σε Εθνικό επίπεδο
Συνολικά στα 4 εξάμηνα σε Εθνικό επίπεδο Θα λειτουργήσουν: 2.100 εικονικές – μαθητικές επιχειρήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν: μαθητές Θα απασχοληθούν: 1.100 εκπαιδευτικοί (οι οποίοι θα λειτουργήσουν την επιχείρηση δύο φορές)

8 Ατομικές δεξιότητες : Ομαδική εργασία επίλυση προβλημάτων
Δημιουργικότητα Αυτοπεποίθηση Επικοινωνιακές δεξιότητες Ανάληψη πρωτοβουλίας Κριτική σκέψη Λήψη ατομικών και ομαδικών αποφάσεων Διαχείριση του χρόνου & τήρηση των προθεσμιών Διαπραγματευτικές δεξιότητες Χρησιμοποίηση των ΤΠΕ

9 Επιχειρηματικές δεξιότητες :
Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης Βασικές οικονομικές γνώσεις Εμπειρία σε βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες Ανάπτυξη έρευνας αγοράς εργασίας Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Σύνταξη επιχειρηματικής αλληλογραφίας, εγγράφων Ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικών επαφών, σχέσεις με την τοπική κοινωνία Διοικητικές διαδικασίες

10 Α’ Εφαρμογή : το 2ο εξάμηνο του σχολικού έτους 2005 - 06
Λειτούργησαν 97 εικονικές επιχειρήσεις, σε ΤΕΕ των περιφερειών: Αττικής Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Ελλάδας Θεσσαλίας Βορείου Αιγαίου

11 Β’ και Γ’ Εφαρμογή : σχολικό έτος 2006 – 07 σε όλα τα ΤΕΕ της χώρας
Β’ και Γ’ Εφαρμογή : σχολικό έτος 2006 – 07 σε όλα τα ΤΕΕ της χώρας Θα λειτουργήσουν περίπου 1100 εικονικές μαθητικές επιχειρήσεις

12 Οι εικονικές που θα λειτουργήσουν ανταποκρίνονται σε βασικά επαγγέλματα ειδικοτήτων Β΄κύκλου των 13 τομέων Μηχανολογικός Πληροφορικής & δικτύων Η/Υ Οικονομίας - Διοίκησης Εφαρμοσμένων τεχνών Ηλεκτρολογικός Ηλεκτρονικών Κατασκευών Ναυτικός – Ναυτιλιακός Υγείας & Πρόνοιας Χημικών εργαστηριακών εφαρμογών Αισθητικής – Κομμωτικής Γεωπονίας, τροφίμων & περιβάλλοντος Κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης

13 Επιλογή συμμετεχόντων εκπαιδευτικών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αίτηση συμμετοχής των εκπαιδευτικών Κριτήρια επιλογής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το τμήμα Β’ ΤΕΕ του ΥΠΕΠΘ Αξιολόγηση και επιλογή των εκπαιδευτικών ‘Εκδοση Απόφασης για την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα επιμόρφωσης

14 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
σε διαδικασίες δημιουργίας και λειτουργίας εικονικών μαθητικών επιχειρήσεων στη χρήση του λογισμικού που θα αναπτυχθεί για την υλοποίηση του προγράμματος Διάρκεια επιμόρφωσης: 40 ώρες Συμβατική σε επίπεδο νομού & εξ’ αποστάσεως

15 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Οργανώνει τη λειτουργία της εικονικής μαθητικής «επιχείρησης» επιλογή μαθητών, χώρων, εξοπλισμού επιλογή συνεργαζόμενης επιχείρησης , εκτίμηση των αναλωσίμων που θα χρειαστούν Προετοιμάζει τους μαθητές για την εισαγωγή τους στην ομαδική εργασία, τις βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας, την ανάθεση ρόλων κ.α. Υποστηρίζει τους μαθητές προσφέροντας βοήθεια και συμβουλές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

16 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Παρακολουθεί, επιβλέπει τα διάφορα στάδια δραστηριότητας της μαθητικής εικονικής επιχείρησης Καθοδηγεί, δεν παρεμβαίνει έτσι ώστε, οι μαθητές να είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν ιδέες, πρωτοβουλίες και να κάνουν λάθη από τα οποία θα διδαχθούν Συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης με μηνιαίες εκθέσεις προόδου

17 Εργαλεία επιμόρφωσης & εκπαίδευσης
13 τεύχη επιμορφωτικού υλικού, για τους επιμορφωτές αλλά και τους εκπαιδευτικούς που θα επιμορφωθούν 13 τεύχη εκπαιδευτικού υλικού, για τους εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν εικονικές επιχειρήσεις στο σχολείο 13 τεύχη εκπαιδευτικού υλικού, για τους μαθητές που θα συμμετέχουν στην επιχείρηση

18 Εργαλεία επιμόρφωσης & εκπαίδευσης
cd’s με διαφορετικά λογισμικά εικονικών επιχειρήσεων, που θα ανταποκρίνονται στα βασικά επαγγέλματα που πιθανά θα ασκήσουν οι απόφοιτοι της ΤΕΕ τα cd’s θα συνοδεύονται από οδηγούς πλοήγησης (users manual), για όλους τους συμμετέχοντες

19 Οδηγός εφαρμογής και διαχείρισης
Υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος προς εκπαιδευτικούς & μαθητές Κεντρική ομάδα έργου Οδηγός εφαρμογής και διαχείρισης Δημιουργία Ιστοσελίδας Λειτουργία Help desk Ομάδες υποστήριξης της υλοποίησης στα ΤΕΕ

20 Η Ενημέρωση στα ΤΕΕ Ενημερωτικά έγγραφα Υπ.Ε.Π.Θ. & Σιβιτανιδείου Σχολής Έντυπα ενημέρωσης Ιστοσελίδα 8 ημερίδες ενημέρωσης – διάχυσης σε κεντρικές περιφέρειες Μέσω εκδηλώσεων άλλων έργων (Επισκέψεις σε επιχειρήσεις, Θερινό Σχολείο κ.α.)

21 Αξιολόγηση Εκθέσεις προόδου των εκπαιδευτικών, μηνιαίες
Αυτοαξιολόγηση από τους μαθητές μέσω ερωτηματολογίου Έκθεση από το στέλεχος της επιχείρησης σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών και την εικονική επιχείρηση συνολικά Εκθέσεις αξιολόγησης από τις ομάδες υποστήριξης & εποπτείας της υλοποίησης στα ΤΕΕ, στο τέλος κάθε σχολικού εξαμήνου

22 Κίνητρα - Οφέλη Αμοιβές εκπαιδευτικών και στελεχών επιχειρήσεων που συμμετέχουν Βελτίωση των γνώσεων και προσόντων των εκπαιδευτικών και των μαθητών Διάθεση εξοπλισμού Δυνατότητα δημιουργικής έκφρασης για τους μαθητές

23 www.sivitanidios.edu.gr www.eikonikes.gr
Χαρά Κατελάνου - Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμ. Ε.Ε., Εθνικών Φορέων & σύνδεσης με την παραγωγή


Κατέβασμα ppt "Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: κατηγορία πράξεων β, ενέργεια 2.3.2, Μέτρο 2.3 Φορέας λειτουργίας: Τμήμα Β - TEE/ΔΣΔΕ ΥΠΕΠΘ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google