Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διονύσιος Βυθούλκας Διευθυντής-Φιλόλογος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διονύσιος Βυθούλκας Διευθυντής-Φιλόλογος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διονύσιος Βυθούλκας Διευθυντής-Φιλόλογος
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΝΕ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1η Ενότητα: Η Ελλάδα στον κόσμο [Νέο Πρόγραμμα Σπουδών] Διονύσιος Βυθούλκας Διευθυντής-Φιλόλογος

2 Το περιεχόμενο του Νέου ΠΣ για το μάθημα της ΝΕ Γλώσας
Το περιεχόμενο του Νέου ΠΣ για το μάθημα της ΝΕ Γλώσας Το περιεχόμενο του μαθήματος της ΝΕ Γλώσσας σε κάθε τάξη είναι ευρύτατο, καθώς περιλαμβάνει μια τεράστια ποικιλία προφορικών, γραπτών και υβριδικών κειμένων, τα οποία εμφανίζονται σε ψηφιακή ή/και πολυτροπική μορφή και παράγονται είτε εντός είτε εκτός σχολικού χώρου.Τα κείμενα αυτά-και επομένως και το περιεχόμενο του μαθήματος-καθορίζονται από το γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών και των μαθητριών. Τα κείμενα λειτουργούν ως πόροι από τους οποίους μέσω της διδασκαλίας αντλούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες δεξιότητες σχετικές με την καλλιέργεια της γλώσσας και του γραμματισμού τους, καθώς και της στάσης τους απέναντι στη γλώσσα, τη γνώση και τον κόσμο, δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση των νέων ως εγγράμματων, δημοκρατικών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών.

3 Διδακτικοί Στόχοι Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Τρόποι σύνδεσης των προτάσεων

4 Αφόρμηση Δίνεται στους μαθητές η ερώτηση:
Τι μας έρχεται στο νου με τη λέξη Ελλάδα; Οι απαντήσεις καταγράφονται στον πίνακα ομαδοποιημένες (ιστορία, πολιτισμός, μορφολογία του τόπου, εικόνες του παρόντος, κ.λ.π.).

5 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ [1 από την Εκπ. TV, 2 & 3 από τη διδακτική ενότητα] 1ο Κείμενο : «Αιγαίο : Η θαλάσσια γέφυρα» (Βίντεο Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης) w&id=1088&itemid=178. 2ο Κείμενο : Γ. Ρίτσου, «Ρωμιοσύνη» απόσπασμα (Κείμενο 10) 3ο Κείμενο : [Η συνεισφορά των Ελλήνων ] (Kείμενο 1) Παρουσιάζονται τρία διαφορετικά είδη κειμένων με την ίδια θεματική ενότητα. Διερευνώνται οι διαφορετικοί στόχοι των δημιουργών, οι διαφορετικές εικόνες της Ελλάδας, τα διαφορετικά κειμενικά είδη, στα οποία ανήκουν και τίθενται ερωτήσεις κατανόησης.

6 Ενδεικτικές ερωτήσεις
Κείμενο 1. «Αιγαίο: Η θαλάσσια γέφυρα» (Βίντεο Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης) &task=view&id=1088&itemid=178. Ποιο είναι το θέμα του βίντεο; Πώς κατανοείτε τον τίτλο του; Ποιες όψεις της Ελλάδας παρουσιάζει; Ποιος ο ρόλος των εξωγλωσσικών στοιχείων; Ποια συναισθήματα νιώθετε βλέποντας και ακούγοντας το βίντεο;

7 Ενδεικτικές ερωτήσεις
Κείμενο 2: Γ. Ρίτσου, «Ρωμιοσύνη» απόσπασμα (Κείμενο 10 διδακτικής ενότητας) Γιατί χρησιμοποιείται ως τίτλος η Ρωμιοσύνη και όχι ο Ελληνισμός; Ποιο είναι το θέμα και ο σκοπός του; Ποια γνωρίσματα του ελληνικού τοπίου διακρίνετε; Ποιος ο ρόλος των εξωγλωσσικών και παραγλωσσικών στοιχείων του ομιλητή;

8 Ενδεικτικές ερωτήσεις
Κείμενο 3: [Η συνεισφορά των Ελλήνων ] (Kείμενο 1 διδακτικής ενότητας) Ποιο περιεχόμενο αποδίδεται στη λέξη Ελλάδα; Ποιο είναι το θέμα του Κειμένου; Σε ποιον τομέα διέπρεψαν οι Έλληνες και ποια η σημασία του;  Εντοπίζονται στο Κείμενο διαφορές ύφους και διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης του λόγου (παράταξη, υπόταξη, ασύνδετο σχήμα); Με ποιους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις του Κειμένου; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της παρατακτικής και υποτακτικής σύνδεσης των προτάσεων;

9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Αφού παρουσιάστηκαν διαφορετικές εικόνες της Ελλάδας και έγινε συζήτηση σχετική μ’ αυτές, χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες, προκειμένου να σχεδιάσουν την παρακάτω προφορική παρουσίαση: «Στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας σχολείων καλούμαι να παρουσιάσω τη Xώρα μου σε συνομήλικους συμμαθητές μου με αντιπροσωπευτικές πληροφορίες, για να σχηματίσουν άποψη για την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας». Γίνονται επισημάνσεις στους μαθητές σχετικά με τα γνωρίσματα, που πρέπει να έχει το Κείμενό τους (π.χ. πληροφοριακό περιεχόμενο, προφορικότητα, κατάλληλο λεξιλόγιο). Η παρουσίαση να έχει διάρκεια περίπου 10 λεπτά (προσχεδιασμένος λόγος). Οργανώνεται στον πίνακα το διάγραμμα της παρουσίασης με προτάσεις των μαθητών. Ακολουθεί η προφορική παρουσίαση. Δίνεται φύλλο εργασίας στους μαθητές για εργασία στο σπίτι.[Δύο ασκήσεις για ενεργοποίηση και εμπέδωση προγενέστερης γνώσης (σύνδεσμοι, τρόποι σύνδεσης προτάσεων),μία άσκηση για προετοιμασία δημιουργίας πολυτροπικού κειμένου για το επόμενο μάθημα (φωτογραφίες, κείμενο, ιδέες οργάνωσης)].

10 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το σπίτι
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το σπίτι  1η Δραστηριότητα: Σύνδεση προτάσεων Τα παρακάτω (διασκευασμένα) αποσπάσματα από το Κείμενο 12 της διδακτικής ενότητας να τα χωρίσετε σε προτάσεις, να χαρακτηρίσετε το είδος της σύνδεσης και να βρείτε τις λέξεις, που συνδέουν τις προτάσεις μεταξύ τους: Γραικός σημαίνει Έλληνας, ενώ Γραικύλος ο Έλληνας που είναι ανάξιος του ονόματος αυτού. Με τον όρο Γραικοί είναι γνωστοί οι Έλληνες στη λατινική γραμματεία και έτσι τους ονομάζουν έως τώρα όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί […] Οι ιστορικοί δεν μπόρεσαν να ερμηνεύσουν πώς η ονομασία ενός μικρού λαού μιας περιοχής της Ηπείρου έγινε εθνολογικό όνομα όλων των Ελλήνων και της Ελλάδας, όταν την κατέκτησαν οι Ρωμαίοι […] Στους ρωμαϊκούς-βυζαντινούς χρόνους ο όρος «Γραικοί» δεν μπόρεσε να εκτοπίσει το όνομα «Ρωμαίοι» και αργότερα καλύφθηκε απ’ αυτό, ίσως επειδή το «Ρωμαίοι» κάλυπτε και το σύνολο των υπηκόων του Ρωμαϊκού Κράτους, ενώ το «Γραικοί» ξεχώριζε τους Έλληνες[…] Μ. Αυγητίδη (1998), «Γραικός, Γραικοί και Έλληνες» στο μαθητικό περιοδικό Πυρφόρος της Βαρβακείου Σχολής, τεύχ. 3, Αθήνα

11 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το σπίτι
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το σπίτι  2η Δραστηριότητα: Παραγωγή λόγου Υποθέστε ότι το σχολείο σας συνεργάζεται με ένα σχολείο της Γαλλίας και προκειμένου οι Γάλλοι μαθητές να γνωρίσουν την περιοχή σας, για να την επισκεφθούν αργότερα, αναλαμβάνετε να φτιάξετε μια διαφημιστική αφίσα του τόπου σας, που θα συνοδεύεται και από (πολυτροπικό) κείμενο. (Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η α΄ ετοιμάζει υλικό σχετικό με την πόλη, ενώ η β΄ με την ευρύτερη περιοχή της).

12 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Εικόνα από την Ελλάδα


Κατέβασμα ppt "Διονύσιος Βυθούλκας Διευθυντής-Φιλόλογος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google