Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Σωφρ. Χατζησαββίδης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Σωφρ. Χατζησαββίδης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Σωφρ. Χατζησαββίδης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π.

2 2 ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ  Α.Π. 2003  Κυρίαρχη είναι η έννοια του κειμένου  Συνήθως δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει ένα πρότυπο κειμενικό είδος (π.χ. αφήγηση, επιχείρημα, διαφήμιση κτλ.)  Το κειμενικό είδος δεν εξηγείται ότι αντιπροσωπεύει κάποια κ2οινωνική πρακτική.  Α.Π. 2010  Κυρίαρχη είναι η έννοια του λόγου (discourse)  Ξεκινά με την έννοια ενός θέματος (π.χ. σχέσεις των δύο φύλων), χρησιμοποιεί τα κειμενικά είδη (αφηγήσεις, επιχειρήματα κτλ.) που στην κοινωνία απαντούν σε διάφορους τομείς (εφημερίδες, ΜΜΕ, τηλεόραση κτλ.) με στόχο να δει πώς διάφορες κοινωνικές ομάδες μιλούν για το θέμα αυτό.

3 3 ΚΕΙΜΕΝΟ  Α.Π. 2003  Το κείμενο αντιμετωπίζεται ως νοηματική οντότητα.  Θεωρείται βασική μονάδα διδασκαλίας  Α.Π. 2010  Το κείμενο αντιμετωπίζεται ως οντότητα -προϊόν ιδεολογική διεργασίας.  Το κείμενο συνδέεται με κοινωνικές πρακτικές

4 4 Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  Α.Π. 2003  Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας (Γραμματική) αντιμετωπίζεται στατικά  Α.Π. 2010  Η διδασκαλία της δομής της γλώσσας (Γραμματική) αντιμετωπίζεται λειτουργικά

5 5 Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ  Α.Π. 2003  Αγνοεί την κυπριακή διάλεκτο  Α.Π. 2010  Προτείνει τη διδασκαλία της κυπριακής αντιπαραβολικά

6 6 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ  Α.Π. 2003  Δέχεται σε πολύ μικρό βαθμό την υφολογική ποικιλία  Η μικρή αυτή ποικιλία δε γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης  Α.Π. 2010  Δέχεται απόλυτα την υφολογική ποικιλία ως φορέα διαμόρφωσης νοημάτων  Η υφολογική ποικιλία γίνεται αντικείμενο διδακτικής εκμετάλλευσης

7 7 ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  Α.Π. 2003  Ύπαρξη σχολικών εγχειριδίων με γραμμική και προκαθορισμένη σειρά των ενοτήτων  Το σχολικό εγχειρίδιο είναι ο βασικός διαμορφωτής της διδασκαλίας  Το σχολικό εγχειρίδιο καθορίζει τον ρυθμό διδασκαλίας  Α.Π. 2010  Ύπαρξη γλωσσικού υλικού που θα προέρχεται από διάφορες πηγές.  Ο εκπαιδευτικός είναι ο βασικός διαμορφωτής της διδασκαλίας  Ο εκπαιδευτικός καθορίζει τον ρυθμό της διδασκαλίας

8 8 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ  Α.Π. 2003  Οι μαθητές/τριες εκλαμβάνονται ως όντα χωρίς κοινωνικές και γλωσσικές διαφορές.  Καλούνται να δεχτούν αυτό που τους δίνεται χωρίς να το ερευνήσουν  Α.Π. 2010  Λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές και γλωσσικές διαφορές των μαθητών της τάξης  Καλούνται να ερευνήσουν πρώτα και ύστερα να δεχτούν

9 9 Ο/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  Α.Π.2003  Ο βαθμός πρωτοβουλίας που δίνεται στους/στις εκπαιδευτικούς είναι ελάχιστος  Α.Π. 2010  Ο βαθμός πρωτοβουλίας που δίνεται στους/στις εκπαιδευτικούς είναι απεριόριστος


Κατέβασμα ppt "1 Σωφρ. Χατζησαββίδης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Α.Π. ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google