Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέα Προγράμματα Σπουδών: Σταδιακή εισαγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέα Προγράμματα Σπουδών: Σταδιακή εισαγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέα Προγράμματα Σπουδών: Σταδιακή εισαγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση
4/7/2017 6:25 AM Νέα Προγράμματα Σπουδών: Σταδιακή εισαγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

2 Περιεχόμενα Σταδιακή εισαγωγή νέων Π.Σ. ανά έτος
Επεκτάσεις σχολικής χρονιάς Νέο διδακτικό υλικό Επιμόρφωση

3 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Νέα Ελληνική Γλώσσα)
Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή (συνοικοδόμηση- εφαρμογή) 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο Μερική εισαγωγή 3-4 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Σεπτέμβριο-Ιούνιο Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο Διευρυμένη εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

4 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Λογοτεχνία)
Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Λογοτεχνία) ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή μιας ή περισσότερων Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις μεγαλύτερες (Δ΄, Ε΄, Στ΄) Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) από Φεβρουάριο-Ιούνιο Διευρυμένη εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

5 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Θεατρική Αγωγή)
Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Θεατρική Αγωγή) ΤΑΞΕΙΣ Περιορισμένου εύρους εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ από Φεβρουάριο- Ιούνιο Μερική εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

6 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΜΑΘΗ-ΜΑΤΙΚΑ A΄τάξη Β΄ τάξη Γ΄ τάξη Δ΄ τάξη
Ε΄τάξη Στ΄ τάξη Πλήρης εφαρμογή Διορθώσεις Τελική μορφή

7 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012
Εκτεταμένη εισαγωγή πτυχών του νέου Π.Σ. στη Γ΄τάξη Πλήρης εισαγωγή στη Γ΄ τάξη και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ και μερική εισαγωγή στην Ε΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ και μερική εισαγωγή στη Στ΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. Σε όλες τις τάξεις

8 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012
Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Α΄και Ε΄ Πλήρης εισαγωγή στην Α΄ τάξη και μερική εισαγωγή στις τάξεις Β΄- Στ΄ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄ και Β΄ και μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄- Στ΄ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄και Ε΄ και μερική στις τάξεις Γ΄, Δ΄και Στ΄ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Ε΄ και Στ΄ και μερική στις τάξεις Γ΄και Δ΄ Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. Σε όλες τις τάξεις

9 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ ΤΑΞΕΙΣ Πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Γ΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Δ΄τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ και πλήρης (δοκιμαστική) στην Ε΄τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ και πλήρης (δοκιμαστική) στη Στ΄τάξη Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

10 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

11 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

12 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΤΕΧΝΗ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012
Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή ορισμένων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

13 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις. Παραγωγή υλικού σε καινούρια θεματική ενότητα (παραδοσιακή κυπριακή μουσική) και πιλοτική εφαρμογή του. Εισαγωγή της ενότητας «Κυπριακή παραδοσιακή Μουσική» σε όλες τις τάξεις η οποία θα μπορεί να διδαχθεί σε διαφορετικές φάσεις της χρονιάς. Πλήρης εφαρμογή του Π.Σ. στις τάξεις Α΄ και Β΄ Πλήρης εφαρμογή του Π.Σ. στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

14 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012 2012-2013
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή ενοτήτων στις τάξεις Α΄ και Β΄ Πλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ και Β΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Πλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ - Δ΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

15 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012
Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και μερική εισαγωγή στη Γ΄ τάξη (μερική - αξιοποίηση Π.Σ. Β΄ τάξης) Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και μερική εισαγωγή στην Ε΄ τάξη Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

16 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012
Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. και στις δύο τάξεις

17 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ/ ΟΙΚ. ΟΙΚ. ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012
Μερική εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Ε.Α.Α.
Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Ε.Α.Α. ΤΑΞΕΙΣ Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

19 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. (2012-2013)
ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) Μερική εισαγωγή 3-4 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Σεπτέμβριο-Ιούνιο Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Λογοτεχνία) Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Θεατρική Αγωγή) Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Εφαρμογή για δεύτερη χρονιά στην τάξη Α΄ με τελικές διορθώσεις Πλήρης εφαρμογή στην τάξη Β΄ ΙΣΤΟΡΙΑ Πλήρης εισαγωγή στη Γ΄ τάξη και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη

20 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. (2012-2013)
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Πλήρης εισαγωγή στην Α΄ τάξη και μερική εισαγωγή στις τάξεις Β΄- Στ΄ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Γ΄ τάξη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄-Στ΄ ΤΕΧΝΗ Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις ΜΟΥΣΙΚΗ Εισαγωγή της ενότητας «Κυπριακή παραδοσιακή Μουσική» σε όλες τις τάξεις η οποία θα μπορεί να διδαχθεί σε διαφορετικές φάσεις της χρονιάς.

21 Σταδιακή εισαγωγή Ν.Π.Σ. (2012-2013)
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Πλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ και Β΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ ΑΓΓΛΙΚΑ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚ.ΟΙΚ. Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Ε.Α.Α. Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

22 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις 2012-2013)
ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ (1) 1. Η Ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η Ιστορία μας, οι ιστορίες μας, Ιστορία, Γ΄ Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας 2. Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Ιστορία Γ΄ τάξη Δημοτικού, Κάρτες Εργασίας 3. Μαθηματικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 1, Βιβλίο μαθητή 4. Μαθηματικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 2, Βιβλίο μαθητή 5. Μαθηματικά, Β΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 1, Βιβλίο μαθητή 6. My Alphabet Book, Β΄ τάξη Δημοτικού 7. Friends, Pupil's Book, Year 3 (Aγγλικά Γ΄ τάξη Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή) 8. Friends, Activity Book, Year 3 (Aγγλικά Γ΄ τάξη Δημοτικού, Βιβλίο Εργασιών) 9. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Α΄ τάξη Δημοτικού 10. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Β΄ τάξη Δημοτικού 11. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Γ΄ τάξη Δημοτικού

23 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις 2012-2013)
ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ (2) 12. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Δ΄ τάξη Δημοτικού 13. Φυσικές Επιστήμες, Ε΄ τάξη Δημοτ. 14. Φυσικές Επιστήμες, Φύλλα Εργασίας, Στ΄ τάξη Δημοτ. 15. Γεωγραφία, Φύλλα Εργασίας Μαθητή, Α΄ τάξη Δημοτικού 16. Γνωρίζω τον κόσμο μου (Γεωγραφία), Β΄ τάξη Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας Ενότητες 1-2-3 17. Γνωρίζω τον κόσμο μου (Γεωγραφία), Γ΄ τάξη Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας Ενότητες 1-2-3 18. Θρησκευτικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Η χαρά της ζωής 19. Θρησκευτικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Γιορτάζουμε 20. Θρησκευτικά, Δ΄ τάξη Δημοτικού, Με επιμονή στον αγώνα 21. Θρησκευτικά, Γ΄ τάξη Δημοτικού, Αδέλφια στη γειτονιά 22. Θρησκευτικά, Στ΄ τάξη Δημοτικού, Τραύματα και θεραπεία 23. Θρησκευτικά, Ε΄ τάξη Δημοτικού, Η αλήθεια στη ζωή μας

24 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις 2012-2013)
ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δημιουργική Γραφή, Οδηγίες πλεύσεως Διδακτικές προτάσεις - ιδέες για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Ιστορία στη Δημοτική Εκπαίδευση Δείκτες επιτυχίας και εμβόλιμες δραστηριότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στις ενότητες των Φυσικών Επιστημών, Α΄ - Δ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Α΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Β΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Γ΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Θεατρική Αγωγή, Θεωρία και πράξη στη Δημοτική Εκπαίδ., Α΄ - Στ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Εικαστικές Τέχνες, Οδηγός Εκπαιδευτικού Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματ. Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοινωνική μάθηση, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού

25 Επιμόρφωση (1) Η επιμόρφωση που θα προσφερθεί κατά τη σχολική χρονιά , θα αποτελεί συνέχεια της επιμόρφωσης που προσφέρθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έμφαση θα δοθεί στην προσφορά επιμόρφωσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Πέραν από την προσφορά επιμόρφωσης για τη διδακτική των διαφόρων μαθημάτων, έμφαση θα δοθεί και στην επιμόρφωση σε «οριζόντια θέματα» (διαφοροποίηση, διαχείριση τάξης, κ.λπ.).

26 Επιμόρφωση (2) Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς , προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν διάφορες επιμορφωτικές δραστηριότητες για την προώθηση των ΝΑΠ, ως ακολούθως: Προσφορά κεντρικών εξειδικευμένων επιμορφώσεων για τα ΝΑΠ που θα συνδυάζονται με επιμορφωτικές δραστηριότητες εντός των σχολικών μονάδων σε πρωινό/εργάσιμο χρόνο. Απευθείας στήριξη των σχολικών μονάδων μέσω του σχεδιασμού επιμορφωτικών δράσεων που θα αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τους επιθεωρητές των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και τους λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο. Πραγματοποίηση ημερίδων/συνεδρίων σε ειδικά θέματα που αφορούν στα ΝΑΠ. Πραγματοποίηση σειράς προαιρετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε απογευματινό/μη εργάσιμο χρόνο, πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές. Αξιοποίηση άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (προαιρετικά σεμινάρια, σεμινάρια σε σχολική βάση, κ.λπ.). Αξιοποίηση θεσμοθετημένων μορφών επιμόρφωσης που προσφέρει το Υπουργείο (επιμορφώσεις Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, συνέδρια Διευθυντών, Διήμερο Εκπαιδευτικού, κ.λπ.). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν μέσω σχετικής εγκυκλίου σε κατοπινό στάδιο.


Κατέβασμα ppt "Νέα Προγράμματα Σπουδών: Σταδιακή εισαγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google