Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012

2 Σταδιακή εισαγωγή νέων Π.Σ. ανά έτος Επεκτάσεις σχολικής χρονιάς 2012-2013 Νέο διδακτικό υλικό Επιμόρφωση Περιεχόμενα

3 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Μερική εισαγωγή (συνοικοδόμηση- εφαρμογή) 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο 2012-2013Μερική εισαγωγή 3-4 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Σεπτέμβριο-Ιούνιο Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο 2013-2014Διευρυμένη εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις 2014-2015Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

4 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Λογοτεχνία) ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Μερική εισαγωγή μιας ή περισσότερων Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις μεγαλύτερες (Δ΄, Ε΄, Στ΄) 2012-2013Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) από Φεβρουάριο-Ιούνιο 2013-2014Διευρυμένη εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις 2014-2015Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

5 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Θεατρική Αγωγή) ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Περιορισμένου εύρους εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις 2012-2013Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ από Φεβρουάριο- Ιούνιο 2013-2014Μερική εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις 2014-2015Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

6 ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΑ A΄τάξηΒ΄ τάξηΓ΄ τάξηΔ΄ τάξηΕ΄τάξηΣτ΄ τάξη 2011-12 Πλήρης εφαρμογή 2012-13 ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή 2013-14 Τελική μορφή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή 2014-15 Τελική μορφή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή 2015-16 Τελική μορφή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή 2016-17 Τελική μορφή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή 2017-18 Τελική μορφή Διορθώσεις 2018-19 Τελική μορφή

7 ΙΣΤΟΡΙΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Εκτεταμένη εισαγωγή πτυχών του νέου Π.Σ. στη Γ΄τάξη 2012-2013Πλήρης εισαγωγή στη Γ΄ τάξη και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη 2013-2014Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ και μερική εισαγωγή στην Ε΄ τάξη 2014-2015Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ και μερική εισαγωγή στη Στ΄ τάξη 2015-2016Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. Σε όλες τις τάξεις

8 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Α΄και Ε΄ 2012-2013Πλήρης εισαγωγή στην Α΄ τάξη και μερική εισαγωγή στις τάξεις Β΄- Στ΄ 2013-2014Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄ και Β΄ και μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄- Στ΄ 2014-2015Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄και Ε΄ και μερική στις τάξεις Γ΄, Δ΄και Στ΄ 2015-2016Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Ε΄ και Στ΄ και μερική στις τάξεις Γ΄και Δ΄ 2016-2017Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. Σε όλες τις τάξεις

9 ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ 2012-2013Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Γ΄ τάξη 2013-2014Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Δ΄τάξη 2014-2015Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ και πλήρης (δοκιμαστική) στην Ε΄τάξη 2015-2016Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ και πλήρης (δοκιμαστική) στη Στ΄τάξη 2016-2017Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

10 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ 2012-2013Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ 2013-2014Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ 2014-2015Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ 2015-2016Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

11 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ 2012-2013Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ 2013-2014Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ 2014-2015Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ 2015-2016Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

12 ΤΕΧΝΗΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή ορισμένων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις 2012-2013Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις 2013-2014Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις 2014-2015Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

13 ΜΟΥΣΙΚΗΤΑΞΕΙΣ 2011-2012 Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις. Παραγωγή υλικού σε καινούρια θεματική ενότητα (παραδοσιακή κυπριακή μουσική) και πιλοτική εφαρμογή του. 2012-2013 Εισαγωγή της ενότητας «Κυπριακή παραδοσιακή Μουσική» σε όλες τις τάξεις η οποία θα μπορεί να διδαχθεί σε διαφορετικές φάσεις της χρονιάς. 2013-2014 Πλήρης εφαρμογή του Π.Σ. στις τάξεις Α΄ και Β΄ 2014-2015 Πλήρης εφαρμογή του Π.Σ. στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ 2015-2016 Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

14 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012 Μερική εισαγωγή ενοτήτων στις τάξεις Α΄ και Β΄ 2012-2013 Πλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ και Β΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ 2013-2014 Πλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ - Δ΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ 2014-2015 Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

15 ΑΓΓΛΙΚΑΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και μερική εισαγωγή στη Γ΄ τάξη (μερική - αξιοποίηση Π.Σ. Β΄ τάξης) 2012-2013Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη 2013-2014Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και μερική εισαγωγή στην Ε΄ τάξη 2014-2015Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

16 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ 2012-2013Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ 2013-2014Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ 2014-2015Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. και στις δύο τάξεις

17 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ/ ΟΙΚ. ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Μερική εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις 2012-2013Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις 2013-2014Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Ε.Α.Α. ΤΑΞΕΙΣ 2011-2012Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις 2012-2013Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις 2013-2014Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις 2014-2015Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

19 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) Μερική εισαγωγή 3-4 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Σεπτέμβριο-Ιούνιο Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Λογοτεχνία) Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Θεατρική Αγωγή) Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕφαρμογή για δεύτερη χρονιά στην τάξη Α΄ με τελικές διορθώσεις Πλήρης εφαρμογή στην τάξη Β΄ ΙΣΤΟΡΙΑΠλήρης εισαγωγή στη Γ΄ τάξη και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη

20 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΠλήρης εισαγωγή στην Α΄ τάξη και μερική εισαγωγή στις τάξεις Β΄- Στ΄ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Γ΄ τάξη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΜερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄-Στ΄ ΤΕΧΝΗΜερική εφαρμογή με την εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις ΜΟΥΣΙΚΗΕισαγωγή της ενότητας «Κυπριακή παραδοσιακή Μουσική» σε όλες τις τάξεις η οποία θα μπορεί να διδαχθεί σε διαφορετικές φάσεις της χρονιάς.

21 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΠλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ και Β΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ ΑΓΓΛΙΚΑΠλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚ.ΟΙΚ. Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Ε.Α.Α. Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

22 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις 2012-2013) ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ (1) 1. Η Ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η Ιστορία μας, οι ιστορίες μας, Ιστορία, Γ΄ Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας 2. Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Ιστορία Γ΄ τάξη Δημοτικού, Κάρτες Εργασίας 3. Μαθηματικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 1, Βιβλίο μαθητή 4. Μαθηματικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 2, Βιβλίο μαθητή 5. Μαθηματικά, Β΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 1, Βιβλίο μαθητή 6. My Alphabet Book, Β΄ τάξη Δημοτικού 7. Friends, Pupil's Book, Year 3 (Aγγλικά Γ΄ τάξη Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή) 8. Friends, Activity Book, Year 3 (Aγγλικά Γ΄ τάξη Δημοτικού, Βιβλίο Εργασιών) 9. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Α΄ τάξη Δημοτικού 10. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Β΄ τάξη Δημοτικού 11. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Γ΄ τάξη Δημοτικού

23 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις 2012-2013) ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ (2) 12. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Δ΄ τάξη Δημοτικού 13. Φυσικές Επιστήμες, Ε΄ τάξη Δημοτ. 14. Φυσικές Επιστήμες, Φύλλα Εργασίας, Στ΄ τάξη Δημοτ. 15. Γεωγραφία, Φύλλα Εργασίας Μαθητή, Α΄ τάξη Δημοτικού 16. Γνωρίζω τον κόσμο μου (Γεωγραφία), Β΄ τάξη Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας Ενότητες 1-2-3 17. Γνωρίζω τον κόσμο μου (Γεωγραφία), Γ΄ τάξη Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας Ενότητες 1-2-3 18. Θρησκευτικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Η χαρά της ζωής 19. Θρησκευτικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Γιορτάζουμε 20. Θρησκευτικά, Δ΄ τάξη Δημοτικού, Με επιμονή στον αγώνα 21. Θρησκευτικά, Γ΄ τάξη Δημοτικού, Αδέλφια στη γειτονιά 22. Θρησκευτικά, Στ΄ τάξη Δημοτικού, Τραύματα και θεραπεία 23. Θρησκευτικά, Ε΄ τάξη Δημοτικού, Η αλήθεια στη ζωή μας

24 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις 2012-2013) ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δημιουργική Γραφή, Οδηγίες πλεύσεως Διδακτικές προτάσεις - ιδέες για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Ιστορία στη Δημοτική Εκπαίδευση Δείκτες επιτυχίας και εμβόλιμες δραστηριότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στις ενότητες των Φυσικών Επιστημών, Α΄ - Δ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Α΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Β΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Γ΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Θεατρική Αγωγή, Θεωρία και πράξη στη Δημοτική Εκπαίδ., Α΄ - Στ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Εικαστικές Τέχνες, Οδηγός Εκπαιδευτικού Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματ. Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοινωνική μάθηση, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού

25 Επιμόρφωση (1) Η επιμόρφωση που θα προσφερθεί κατά τη σχολική χρονιά 2012-2013, θα αποτελεί συνέχεια της επιμόρφωσης που προσφέρθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έμφαση θα δοθεί στην προσφορά επιμόρφωσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Πέραν από την προσφορά επιμόρφωσης για τη διδακτική των διαφόρων μαθημάτων, έμφαση θα δοθεί και στην επιμόρφωση σε «οριζόντια θέματα» (διαφοροποίηση, διαχείριση τάξης, κ.λπ.).

26 Επιμόρφωση (2) Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2012-2013, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν διάφορες επιμορφωτικές δραστηριότητες για την προώθηση των ΝΑΠ, ως ακολούθως: 1.Προσφορά κεντρικών εξειδικευμένων επιμορφώσεων για τα ΝΑΠ που θα συνδυάζονται με επιμορφωτικές δραστηριότητες εντός των σχολικών μονάδων σε πρωινό/εργάσιμο χρόνο. 2.Απευθείας στήριξη των σχολικών μονάδων μέσω του σχεδιασμού επιμορφωτικών δράσεων που θα αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τους επιθεωρητές των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και τους λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο. 3.Πραγματοποίηση ημερίδων/συνεδρίων σε ειδικά θέματα που αφορούν στα ΝΑΠ. 4.Πραγματοποίηση σειράς προαιρετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε απογευματινό/μη εργάσιμο χρόνο, πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές. 5.Αξιοποίηση άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (προαιρετικά σεμινάρια, σεμινάρια σε σχολική βάση, κ.λπ.). 6.Αξιοποίηση θεσμοθετημένων μορφών επιμόρφωσης που προσφέρει το Υπουργείο (επιμορφώσεις Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, συνέδρια Διευθυντών, Διήμερο Εκπαιδευτικού, κ.λπ.). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν μέσω σχετικής εγκυκλίου σε κατοπινό στάδιο.


Κατέβασμα ppt "Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google