Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012

2 Σταδιακή εισαγωγή νέων Π.Σ. ανά έτος Επεκτάσεις σχολικής χρονιάς Νέο διδακτικό υλικό Επιμόρφωση Περιεχόμενα

3 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή (συνοικοδόμηση- εφαρμογή) 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο Μερική εισαγωγή 3-4 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Σεπτέμβριο-Ιούνιο Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο Διευρυμένη εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

4 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Λογοτεχνία) ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή μιας ή περισσότερων Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις μεγαλύτερες (Δ΄, Ε΄, Στ΄) Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) από Φεβρουάριο-Ιούνιο Διευρυμένη εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

5 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Θεατρική Αγωγή) ΤΑΞΕΙΣ Περιορισμένου εύρους εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ από Φεβρουάριο- Ιούνιο Μερική εισαγωγή Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

6 ΜΑΘΗ- ΜΑΤΙΚΑ A΄τάξηΒ΄ τάξηΓ΄ τάξηΔ΄ τάξηΕ΄τάξηΣτ΄ τάξη Πλήρης εφαρμογή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή Τελική μορφή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή Τελική μορφή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή Τελική μορφή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή Τελική μορφή ΔιορθώσειςΠλήρης εφαρμογή Τελική μορφή Διορθώσεις Τελική μορφή

7 ΙΣΤΟΡΙΑΤΑΞΕΙΣ Εκτεταμένη εισαγωγή πτυχών του νέου Π.Σ. στη Γ΄τάξη Πλήρης εισαγωγή στη Γ΄ τάξη και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ και μερική εισαγωγή στην Ε΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ και μερική εισαγωγή στη Στ΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. Σε όλες τις τάξεις

8 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Α΄και Ε΄ Πλήρης εισαγωγή στην Α΄ τάξη και μερική εισαγωγή στις τάξεις Β΄- Στ΄ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄ και Β΄ και μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄- Στ΄ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄και Ε΄ και μερική στις τάξεις Γ΄, Δ΄και Στ΄ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Ε΄ και Στ΄ και μερική στις τάξεις Γ΄και Δ΄ Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. Σε όλες τις τάξεις

9 ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ ΤΑΞΕΙΣ Πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Γ΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Δ΄τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄και Δ΄ και πλήρης (δοκιμαστική) στην Ε΄τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ και πλήρης (δοκιμαστική) στη Στ΄τάξη Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

10 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

11 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

12 ΤΕΧΝΗΤΑΞΕΙΣ Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή ορισμένων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις Μερική εφαρμογή με την εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ.

13 ΜΟΥΣΙΚΗΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις. Παραγωγή υλικού σε καινούρια θεματική ενότητα (παραδοσιακή κυπριακή μουσική) και πιλοτική εφαρμογή του Εισαγωγή της ενότητας «Κυπριακή παραδοσιακή Μουσική» σε όλες τις τάξεις η οποία θα μπορεί να διδαχθεί σε διαφορετικές φάσεις της χρονιάς Πλήρης εφαρμογή του Π.Σ. στις τάξεις Α΄ και Β΄ Πλήρης εφαρμογή του Π.Σ. στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

14 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή ενοτήτων στις τάξεις Α΄ και Β΄ Πλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ και Β΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Πλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ - Δ΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

15 ΑΓΓΛΙΚΑΤΑΞΕΙΣ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και μερική εισαγωγή στη Γ΄ τάξη (μερική - αξιοποίηση Π.Σ. Β΄ τάξης) Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και μερική εισαγωγή στην Ε΄ τάξη Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

16 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή κάποιων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. και στις δύο τάξεις

17 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ/ ΟΙΚ. ΤΑΞΕΙΣ Μερική εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

18 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Ε.Α.Α. ΤΑΞΕΙΣ Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις Πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

19 ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) Μερική εισαγωγή 3-4 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ από Σεπτέμβριο-Ιούνιο Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Λογοτεχνία) Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. σε όλες τις τάξεις, με έμφαση στις (Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΓΛΩΣΣΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Θεατρική Αγωγή) Μερική εισαγωγή 1-2 Θ.Ε. στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ από Φεβρουάριο-Ιούνιο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕφαρμογή για δεύτερη χρονιά στην τάξη Α΄ με τελικές διορθώσεις Πλήρης εφαρμογή στην τάξη Β΄ ΙΣΤΟΡΙΑΠλήρης εισαγωγή στη Γ΄ τάξη και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη

20 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΠλήρης εισαγωγή στην Α΄ τάξη και μερική εισαγωγή στις τάξεις Β΄- Στ΄ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΟΥ Πλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄και Β΄ και πλήρης (δοκιμαστική) εισαγωγή στη Γ΄ τάξη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Α΄-Δ΄ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΜερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄-Στ΄ ΤΕΧΝΗΜερική εφαρμογή με την εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων σε όλες τις τάξεις ΜΟΥΣΙΚΗΕισαγωγή της ενότητας «Κυπριακή παραδοσιακή Μουσική» σε όλες τις τάξεις η οποία θα μπορεί να διδαχθεί σε διαφορετικές φάσεις της χρονιάς.

21 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗΠλήρης εφαρμογή στις τάξεις Α΄ και Β΄ Μερική εισαγωγή στις τάξεις Γ΄ και Δ΄ ΑΓΓΛΙΚΑΠλήρης εισαγωγή στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και μερική εισαγωγή στη Δ΄ τάξη ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μερική εισαγωγή περισσότερων ενοτήτων στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚ.ΟΙΚ. Πλήρης εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Ε.Α.Α. Εκτεταμένη εισαγωγή του νέου Π.Σ. σε όλες τις τάξεις

22 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις ) ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ (1) 1. Η Ιστορία μου, οι ιστορίες μου, η Ιστορία μας, οι ιστορίες μας, Ιστορία, Γ΄ Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας 2. Τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο από την Παλαιολιθική εποχή μέχρι σήμερα. Ιστορία Γ΄ τάξη Δημοτικού, Κάρτες Εργασίας 3. Μαθηματικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 1, Βιβλίο μαθητή 4. Μαθηματικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 2, Βιβλίο μαθητή 5. Μαθηματικά, Β΄ τάξη Δημοτικού, Μέρος 1, Βιβλίο μαθητή 6. My Alphabet Book, Β΄ τάξη Δημοτικού 7. Friends, Pupil's Book, Year 3 (Aγγλικά Γ΄ τάξη Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή) 8. Friends, Activity Book, Year 3 (Aγγλικά Γ΄ τάξη Δημοτικού, Βιβλίο Εργασιών) 9. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Α΄ τάξη Δημοτικού 10. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Β΄ τάξη Δημοτικού 11. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Γ΄ τάξη Δημοτικού

23 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις ) ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΤΗ (2) 12. Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, Δ΄ τάξη Δημοτικού 13. Φυσικές Επιστήμες, Ε΄ τάξη Δημοτ. 14. Φυσικές Επιστήμες, Φύλλα Εργασίας, Στ΄ τάξη Δημοτ. 15. Γεωγραφία, Φύλλα Εργασίας Μαθητή, Α΄ τάξη Δημοτικού 16. Γνωρίζω τον κόσμο μου (Γεωγραφία), Β΄ τάξη Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας Ενότητες Γνωρίζω τον κόσμο μου (Γεωγραφία), Γ΄ τάξη Δημοτικού, Φύλλα Εργασίας Ενότητες Θρησκευτικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Η χαρά της ζωής 19. Θρησκευτικά, Α΄ τάξη Δημοτικού, Γιορτάζουμε 20. Θρησκευτικά, Δ΄ τάξη Δημοτικού, Με επιμονή στον αγώνα 21. Θρησκευτικά, Γ΄ τάξη Δημοτικού, Αδέλφια στη γειτονιά 22. Θρησκευτικά, Στ΄ τάξη Δημοτικού, Τραύματα και θεραπεία 23. Θρησκευτικά, Ε΄ τάξη Δημοτικού, Η αλήθεια στη ζωή μας

24 Νέο διδακτικό υλικό (Εκδόσεις ) ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δημιουργική Γραφή, Οδηγίες πλεύσεως Διδακτικές προτάσεις - ιδέες για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Ιστορία στη Δημοτική Εκπαίδευση Δείκτες επιτυχίας και εμβόλιμες δραστηριότητες Σχεδιασμού και Τεχνολογίας στις ενότητες των Φυσικών Επιστημών, Α΄ - Δ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Α΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Β΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Αγγλικά, τάξη Γ΄, Βιβλίο Εκπαιδευτικού Θεατρική Αγωγή, Θεωρία και πράξη στη Δημοτική Εκπαίδ., Α΄ - Στ΄ Δημοτικού, Οδηγός Εκπαιδευτικού Εικαστικές Τέχνες, Οδηγός Εκπαιδευτικού Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματ. Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, για Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοινωνική μάθηση, Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού

25 Επιμόρφωση (1) Η επιμόρφωση που θα προσφερθεί κατά τη σχολική χρονιά , θα αποτελεί συνέχεια της επιμόρφωσης που προσφέρθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Έμφαση θα δοθεί στην προσφορά επιμόρφωσης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Πέραν από την προσφορά επιμόρφωσης για τη διδακτική των διαφόρων μαθημάτων, έμφαση θα δοθεί και στην επιμόρφωση σε «οριζόντια θέματα» (διαφοροποίηση, διαχείριση τάξης, κ.λπ.).

26 Επιμόρφωση (2) Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς , προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν διάφορες επιμορφωτικές δραστηριότητες για την προώθηση των ΝΑΠ, ως ακολούθως: 1.Προσφορά κεντρικών εξειδικευμένων επιμορφώσεων για τα ΝΑΠ που θα συνδυάζονται με επιμορφωτικές δραστηριότητες εντός των σχολικών μονάδων σε πρωινό/εργάσιμο χρόνο. 2.Απευθείας στήριξη των σχολικών μονάδων μέσω του σχεδιασμού επιμορφωτικών δράσεων που θα αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τους επιθεωρητές των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και τους λειτουργούς του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο. 3.Πραγματοποίηση ημερίδων/συνεδρίων σε ειδικά θέματα που αφορούν στα ΝΑΠ. 4.Πραγματοποίηση σειράς προαιρετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων σε απογευματινό/μη εργάσιμο χρόνο, πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές. 5.Αξιοποίηση άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης που προσφέρει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (προαιρετικά σεμινάρια, σεμινάρια σε σχολική βάση, κ.λπ.). 6.Αξιοποίηση θεσμοθετημένων μορφών επιμόρφωσης που προσφέρει το Υπουργείο (επιμορφώσεις Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης, συνέδρια Διευθυντών, Διήμερο Εκπαιδευτικού, κ.λπ.). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα ανακοινωθούν μέσω σχετικής εγκυκλίου σε κατοπινό στάδιο.


Κατέβασμα ppt "Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σεπτέμβρης 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google