Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟY Καθηγήτρια Μάνατζμεντ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟY Καθηγήτρια Μάνατζμεντ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟY Καθηγήτρια Μάνατζμεντ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ. Επιστημονικώς υπεύθυνη της Μ.Κ.Ε.

2  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Λισσαβόνα 2000 ):  Στρατηγικός στόχος: η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε η Ε.Ε. να γίνει η «πιο ανταγωνιστική και δυναμική κοινωνία της γνώσης στον κόσμο»…… Στρατηγικές:  Η αριθμητική κυριαρχία και ευελιξία των Μ.Μ.Ε. στις αναπτυγμένες οικονομίες της Δύσης.  Καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων και συμπεριφορών  Ένταξη της επιχειρηματικότητας στο περιεχόμενο σπουδών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

3  Μόρφωση – εκπαίδευση  Επαγγελματική εμπειρία  Ιστορικό οικογένειας  Ηλικία  Προηγούμενη αυτοαπασχόληση ( τυχόν αποτυχία-επιτυχία)  Ανεργία  Επίπεδα αμοιβών

4 Δυναμική στην προώθηση της επιχειρηματικότητας

5  2002-2005 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Εισαγωγή Νέου Ειδικού Μαθήματος «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» σε 7 τμήματα του Α.Π.Θ. ( Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιατρικής, Οικονομικών Επιστημών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Φυσικής, Χημείας )  2005-2008 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Εισαγωγή Νέου Ειδικού Μαθήματος «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» σε 14 τμήματα του Α.Π.Θ. (Βιολογίας,Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας)  2010-2013 ΕΠΕΔΒΜ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, υποστήριξη μαθημάτων επιχειρηματικότητας σε 19 τμήματα του Α.Π.Θ. (Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπονική Σχολή, Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Μηχανολόγων Μηχανικών, Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγικής – Προσχολικής Αγωγής, Πληροφορικής, Χημείας, Πολιτικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Τ.Ε.Φ.Α.Α, Φυσικής, Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δασολογίας και Φυσικών Πόρων, και Χημικών Μηχανικών)

6 2002-2008 συμμετείχαν:  1320 φοιτητές/τριες 73 επιχειρήσεις  400 Business Plans 46 Case Studies 2010-2012 συμμετείχαν:  620 φοιτητές/τριες 40 επιχειρήσεις  160 Business Plans 24 Case Studies

7 Αποστολή της Μ.Κ.Ε.–Α.Π.Θ. Καλλιέργεια θετικών στάσεων φοιτητών/τριών διαφόρων επιστημονικών αντικειμένων στην ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών βασισμένων σε καινοτόμες ιδέες τους, εμπλουτίζοντας το γνωστικό τους υπόβαθρο και προωθώντας τη σύνδεσή τους με τον «κόσμο του επιχειρείν».

8 Σκοποί της Μ.Κ.Ε. → επηρεασμός των στάσεων (νεανική - γυναικεία – κοινωνική- επιχειρηματικότητα ) → εμπλουτισμός των γνώσεων (σε θέματα Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική) → ανάπτυξη δεξιοτήτων (τεχνικών, κριτικών, ανθρώπινων) → ευκαιρίες επαφών με τον «κόσμο του επιχειρείν» (προώθηση καινοτόμων ιδεών, mentoring ) → παροχή κινήτρων (για ίδρυση-ανάπτυξη δικής τους επιχειρηματικής δραστηριότητας)

9 Δράσεις της Μ.Κ.Ε. - Α.Π.Θ. → εισαγωγή μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στα προγράμματα σπουδών ( σεμιναριακά, εργαστηριακά) → παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, μελετών περιπτώσεων → εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων ( βράβευση- προώθηση) → συνεργασίες με επιχειρήσεις ( επισκέψεις, προσκλήσεις- δικτύωση ) → Ανοικτές δράσεις ( ημερίδες, παρουσία σε διεθνείς, εθνικές, διεπιστημονικές διοργανώσεις)

10 Επιχειρηματίες Εν δυνάμει Επιχειρηματίες Φοιτητές Υποψήφιοι Διδάκτορες Απόφοιτοι Καθηγητές – Εμπειρογνώμονες Ερευνητικές μονάδες, εργαστήρια Μέλη Δράσεις: Δικτύωση (επιχειρήσεις, ερευνητές, εξειδικευμένοι επιστήμονες, ερευνητικές μονάδες εσωτερικού/εξωτερικού) Mentoring / e-mentoring Εφαρμοσμένη Έρευνα, (οδηγός εργαστηρίων και μονάδων παροχής υπηρεσιών του Α.Π.Θ) Ανάπτυξη Συνεργασιών (αναγνώριση τομέων κοινού ενδιαφέροντος από το πλήθος των ερευνητικών αποτελεσμάτων, που παράγονται στο ΑΠΘ) Υποστήριξη στην Κατοχύρωση Πνευματικών Δικαιωμάτων (εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες) Μεταφορά Tεχνολογίας (παραχώρηση αδειών εκμετάλλευσης ή παροχή τεχνικών γνώσεων που προστατεύονται ή μη από διπλώματα ευρεσιτεχνίας)Οδηγός Μεταφοράς Τεχνολογίας. Υποστήριξη Τεχνοβλαστών- Προθερμοκοιτίδων επιχειρήσεων Δίκτυο «Συνέργεια»

11  Διατμηματική συνεργασία 19 τμημάτων του Α.Π.Θ. από Θετικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες  Διεπιστημονική προσέγγιση στην προοπτική ανάπτυξης καινοτομίας  Επιστημονική & εργαστηριακή υποστήριξη υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία & προώθηση της επιχειρηματικής ιδέας  Υποστήριξη της εμπορικής αξιοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας με τις Υπηρεσίες του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας: Αξιολόγηση Εμπορικού Ενδιαφέροντος Δυνατότητες χρηματοδότησης προ-εμπορικής ανάπτυξης Αναζήτηση συνεργασιών Προστασία και Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Παροχή γενικών επιχειρηματικών συμβουλών για έναρξη σύνταξη καταστατικών, κ.ά.

12  Καινοτόμες ιδέες & εικονικές επιχειρήσεις παράγονται στο ΑΠΘ  Φοιτητές & φοιτήτριές με υψηλό επίπεδο γνώσεων & εξειδικευμένες δεξιότητες αναπτύσσουν πλέον θετικές στάσεις απέναντι στο επιχειρείν…..  Επιστημονικό προσωπικό με διεθνή ακαδημαϊκή αναγνώριση & επαγγελματικές εμπειρίες διδάσκει & συμβουλεύει ….  Σύγχρονος Εργαστηριακός εξοπλισμός & υποδομές είναι συγκεντρωμένοι στην Πανεπιστημιούπολη & στην περιφέρεια…  Δυναμικοί Επιχειρηματίες της πόλης μας συμμετέχουν πρόθυμα στις εκπαιδευτικές & ερευνητικές δραστηριότητες του Α.Π.Θ.


Κατέβασμα ppt "Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟY Καθηγήτρια Μάνατζμεντ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google