Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Γραφή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Γραφή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Γραφή

2 Η γραφή στα μικρά παιδιά δεν αρχίζει με πραγματικά γράμματα.
Τα μικρά παιδιά πολύ πριν μάθουν να αναπαριστάνουν τα γράμματα εκδηλώνουν την επιθυμία να γράψουν. Στα δε γραπτά τους τα γράμματα μπορεί να υπάρχουν, αλλά μπορεί και να μην υπάρχουν. Εκείνα όμως γράφουν, γιατί κατανοούν ότι με τη γραφή μπορούν να δηλώσουν ό,τι και όσα θέλουν να εκφράσουν.

3 Η γραφή των μικρών παιδιών:
Είναι παροδική, τα παιδιά μπορεί άλλοτε να γεμίζουν με τα γραπτά τους ολόκληρες σελίδες και άλλοτε να μην πιάνουν το μολύβι στο χέρι τους. Είναι σημάδι της δύναμής τους, ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά, εάν βρουν ένα μολύβι ή ένα μαρκαδόρο, μπορούν να γεμίσουν με μουντζούρες ό,τι βρουν μπροστά τους. Παίρνει διάφορες μορφές, τα παιδιά περνούν εύκολα από τη μια μορφή γραφής στην άλλη, δηλαδή από τα σκαριφήματα στα ψευδογράμματα, στα γράμματα, στις σειρές γραμμάτων για να φθάσουν στην επινοημένη γραφή και μετά στη συμβατική γραφή.

4 Η γραφή των μικρών παιδιών: (συνέχεια)
Αποσπά πλήρως την προσοχή τους, Τα παιδιά, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, γράφουν ή αντιγράφουν συνεχώς και παντού. Είναι το μέσον, με το οποίο εξηγούν τις καλλιτεχνικές τους δημιουργίες, Τα παιδιά ξηγούν τι ζωγράφισαν.

5 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ευφημία Τάφα
Είδη γραφής 1. Σκαριφήματα (Scribles) 2. Γράμματα και Ψευδογράμματα (letters και pseudoletters) 3. Aλυσίδες γραμμάτων (letter strings) 4. Επινοημένη γραφή (invented spelling) συλλαβική επινοημένη γραφή (syllabic invented spelling) πλήρως επινοημένη γραφή» (full invented spelling) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ευφημία Τάφα

6 Εξελικτικά στάδια κατάκτησης των αναγνωστικών γνώσεων (Mason, 1980)
Γνώση της λειτουργίας του γραπτού λόγου (ικανότητα να διαβάζουν σήματα ή πινακίδες). Επίπεδο 1 Γνώση της μορφής του γραπτού λόγου (ικανότητα να γνωρίζουν την ονομασία των γραμμάτων). Επίπεδο 2 Γνώση των συμβάσεων του γραπτού λόγου (ικανότητα να αντιστοιχίζουν το φώνημα με το γράφημα). Επίπεδο 3 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ευφημία Τάφα

7 Εξελικτικά στάδια κατάκτησης των αναγνωστικών γνώσεων (Lomax & McGee, 1987)
1. Κατακτούν τις έννοιες του γραπτού λόγου (π.χ. κατανόηση της φοράς της ανάγνωσης, συνειδητοποίηση ότι διαβάζουμε τα γράμματα και όχι τις εικόνες). 2. Συνειδητοποιούν τη γραφή. 3. Συνειδητοποιούν τα φωνήματα. 4. Ταυτίζουν το φώνημα με το γράφημα. 5. Διαβάζουν τις λέξεις. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ευφημία Τάφα

8 Εξελικτικά στάδια κατάκτησης της γραφής Η Ferreiro (1990) υποστηρίζει ότι η ανάδυση της γραφής στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας πραγματοποιείται σε τρία κύρια εξελικτικά επίπεδα. Τα παιδιά αναζητούν κριτήρια για να διαχωρίσουν τη γραφή από τη ζωγραφική, αφού και στα δύο συστήματα χρησιμοποιούμε γραμμές. Πρώτο επίπεδο τα παιδιά, βασιζόμενα στις αποκτηθείσες γνώσεις τους, αρχίζουν να χρησιμοποιούν έναν ορισμένο αριθμό γραμμάτων για κάθε λέξη, χωρίς, βέβαια, να γράφουν αυτά τα γράμματα με την ίδια πάντοτε σειρά. Άλλοτε πάλι χρησιμοποιούν το όνομά τους για οτιδήποτε θέλουν να γράψουν. Δεύτερο επίπεδο Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη συλλαβική γραφή, όπου γράφουν ένα γράμμα για κάθε συλλαβή, επειδή η συλλαβή είναι η μονάδα του ήχου που αντιλαμβάνεται. Προχωρούν στη συλλαβικο-αλφαβητική, στην οποία τα γράμματα αντιπροσωπεύνουν είτε συλλαβές είτε φωνήματα. Καταλήγουν στην αλφαβητική γραφή, όπου έχουν κατακτήσει την αντιστοιχία φωνήματος-γραφήματος και γράφουν όλα τα γράμματα κάθε λέξης. Τρίτο επίπεδο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ευφημία Τάφα

9 «Αρχές-κλειδιά» γραφής
Η αρχή της αντιγραφής: Τα παιδιά, για να δημιουργήσουν τα πρώτα τους «γραπτά», αντιγράφουν σχήματα, γράμματα ή ψευδογράμματα, γεμίζοντας αδιακρίτως τη σελίδα του χαρτιού. Η αρχή της επανάληψης: Τα παιδιά επαναλαμβάνουν συνεχώς όσα έχουν γράψει. Με την επανάληψη κατανοούν ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη γραφή είναι διαφορετικά από τα στοιχεία της ζωγραφικής. Η αρχή της κατεύθυνσης: Τα παιδιά, μέχρι να κατακτήσουν τη σωστή κατεύθυνση της γραφής, γράφουν προς όλες τις κατευθύνσεις, τοποθετώντας σχήματα και γράμματα σε οποιοδήποτε σημείο της σελίδας. Επίσης, τα παιδιά πολλές φορές γράφουν «καθρεπτικά» γράμματα.

10 «Αρχές-κλειδιά» γραφής (Clay,…) συνέχεια
Η αρχή της ευελιξίας: Τα παιδιά, γράφοντας, δεν εμμένουν στα ίδια σύμβολα, αλλά χρησιμοποιούν διάφορα σύμβολα αδιακρίτως. Η αρχή της δημιουργίας: Τα παιδιά, γνωρίζοντας ένα περιορισμένο μόνο αριθμό συμβόλων, χρησιμοποιούν αποκλειστικά αυτά για να γράψουν οποιοδήποτε μήνυμα. Η αρχή της απογραφής: Τα παιδιά «αποθηκεύουν» αυτά που μαθαίνουν και πολύ συχνά τα συγκεντρώνουν όλα μαζί στο χαρτί, παρουσιάζοντας λίστες από όλες τις λέξεις που γνωρίζουν.

11 «Αρχές-κλειδιά» γραφής συνέχεια
«Αρχές-κλειδιά» γραφής συνέχεια Η αρχή της αντιπαραβολής και της σύγκρισης: Τα παιδιά αντιπαραβάλλουν ή συγκρίνουν σχήματα, γράμματα ή λέξεις. Πολλές φορές αντιπαραβάλλουν αυτό που ζωγράφισαν με την αντίστοιχη λέξη. Για παράδειγμα, ζωγραφίζουν ένα σπίτι και γράφουν δίπλα τη λέξη σπίτι. Η έννοια του κενού: Τα παιδιά χρησιμοποιούν το κενό ή άλλα σύμβολα για να χωρίσουν τις λέξεις. Για παράδειγμα, καθώς γράφουν αφήνουν τυχαία κενά μεταξύ των γραμμάτων ή κυκλώνουν ομάδες γραμμάτων, υποδηλώνοντας έτσι ότι αυτές συγκροτούν «λέξεις». Η αρχή της συντομογραφίας: Τα παιδιά, στην προσπάθειά τους να γράψουν μια λέξη, τη συμπτύσσουν, αφαιρώντας γράμματα.


Κατέβασμα ppt "Η Γραφή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google