Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναστάσιος Γ. Χόρτης MSc, Cert. Ed. Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών/Επιστημών Υγείας Independent Science & Technology (IST) College 2013-2014 Θεμελίωση της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναστάσιος Γ. Χόρτης MSc, Cert. Ed. Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών/Επιστημών Υγείας Independent Science & Technology (IST) College 2013-2014 Θεμελίωση της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναστάσιος Γ. Χόρτης MSc, Cert. Ed. Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών/Επιστημών Υγείας Independent Science & Technology (IST) College 2013-2014 Θεμελίωση της πρακτικής φυσικοθεραπείας Εβδομάδα 5η 04/11/2013 – ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ Α.Δ.Κ.Ε. Εργαστήριο: ΑΡΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

2 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο τέλος του μαθήματος και με ανεξάρτητη μελέτη θα πρέπει να μπορείτε να:  Ορίσετε τον όρο Κινητική Μάθηση  Αποκτήσετε επίγνωση των βασικών χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων της Κινητικής Μάθησης  Απαριθμήσετε τα στάδια που εμπλέκονται στην επιτυχή ανάληψη και ολοκλήρωση μιας απλής εργασίας, και να συζητήσετε εν συντομία τα μέρη / βασικά χαρακτηριστικά που μπορεί να περιλαμβάνονται  Αποκτήσετε επίγνωση των βασικών καταστάσεων πρακτικής που μπορούν να επιστρατευθούν για να διευκολυνθεί η Κινητική Μάθηση

3 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Σε γενικές γραμμές δύο τύποι κίνησης:  Αντανακλαστική & Εκπαιδευόμενη  Η Κινητική Μάθηση κυρίως σχετίζεται με την εκπαιδευόμενη κίνηση  Η Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης γνώσης  Η Κινητική Μάθηση είναι η απόκτηση ή επανάκτηση της κίνησης  Η Κινητική Μάθηση αναδύεται από ένα σύμπλεγμα αντίληψης, γνωστικής λειτουργίας και διαδικασιών δράσης, και από την αλληλεπίδραση του ατόμου, της εργασίας και του περιβάλλοντος

4 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Έργο ΠεριβάλλονΆτομο Κίνηση Εικόνα τροποποιημένη από Shumway-Cook & Wollacott, 2001: Σελ. 2

5 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Ορισμός: “Κινητική μάθηση είναι ένα σύνολο διαδικασιών που σχετίζεται με την πρακτική ή εμπειρία που οδηγεί σε σχετικά μόνιμες αλλαγές στην ικανότητα για κίνηση” (Schmidt & Lee, 1999: Σελ. 264) Αυτός ο ορισμός έχει συντεθεί από τέσσερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά από αυτά που ορίζονται σαν ‘μαθηση’:  Είναι η διαδικασία απόκτησης της ικανότητας παραγωγής ειδικευμένων δράσεων  Είναι το άμεσο προϊόν της πρακτικής ή εμπειρίας  Δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα  Είναι σχετικά μόνιμη

6 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Στάδια εργασίας:  Σκέψη  Σχεδιασμός - Εργασία - Άτομο - Περιβάλλον - Προηγούμενη εμπειρία  Εκτέλεση  Αξιολόγηση - Κατά την διάρκεια - Στο τέλος

7 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Στάδια Κινητικής Μάθησης:  Στην πρώιμη/αρχική φάση, τα κινητικά πρότυπα είναι ανειδίκευτα, εξαρτώμενα από την ανάδραση και υπάρχει υψηλή απαίτηση γνωστικής προσοχής.  Με την πρακτική, η ακρίβεια & ταχύτητα δράσεων αυξάνεται, ενώ η επεξεργασία της ανάδρασης γίνεται λιγότερο σημαντική & κατευθύνεται προς την εξειδίκευση Παράγοντες προς εξέταση:  Ανάδραση  Πρακτική

8 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Σκεφτείτε τα παρακάτω!  Για να γίνεις ειδικός σε μια δεξιότητα, απαιτούνται 10.000 ώρες πρακτικής  Εάν κάποιος κάνει πρακτική για 5 ώρες/ημέρα για έναν χρόνο, τότε: 5 X 365 = 1825 ώρες  Για να επιτευχθούν 10.000 ώρες, κάποιος πρέπει να κάνει πρακτική με τον ίδιο ρυθμό (5 ώρες/ημέρα) για 5 ½ χρόνια!!!  Πόσο συχνά και για πόσο διάστημα βλέπουμε τους ασθενείς μας;

9 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Ποσότητα (amount) πρακτικής:  Η ποσότητα της πρακτικής που αφιερώνει ένα άτομο σε μια δεξιότητα είναι σημαντική στην μάθηση μιας κινητικής δεξιότητας  Περισσότερη πρακτική υποτίθεται ότι είναι καλύτερη από λιγότερη πρακτική  Η ποσότητα της πρακτικής δεν είναι η μοναδική κρίσιμη μεταβλητή που επηρεάζει την απόκτηση κινητικών δεξιοτήτων  Η πρακτική δεν φέρνει την τελειότητα; η τέλεια πρακτική φέρνει την τέλεια επίδοση

10 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Καταμερισμός (distribution) πρακτικής;  Επιδράσεις στην επίδοση - Όσο μεγαλύτερη η περίοδος ανάπαυσης τόσο καλύτερη η μάθηση  Επιδράσεις στην μάθηση - Όσο μεγαλύτερη η περίοδος ανάπαυσης τόσο καλύτερη η μάθηση  Χρόνος -Μαζική: μειωμένα πλεονεκτήματα ανά χρόνο εκπαίδευσης, αλλά απαιτεί το λιγότερο συνολικό χρόνο ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ - Καταμερισμένη: έχει ως αποτέλεσμα την περισσότερη μάθηση ανά χρόνο εκπαίδευσης, αλλά απαιτεί τον περισσότερο συνολικό χρόνο

11 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Επαναλαμβανόμενη (blocked) / Τυχαία (random) πρακτική:  Επαναλαμβανόμενη - Μια ακολουθία στην οποία το άτομο προβάρει την ίδια δεξιότητα επανειλημμένα  Τυχαία - Μια ακολουθία στην οποία το άτομο εκτελεί μια σειρά από δεξιότητες σε (σχεδόν) τυχαία σειρά  Ίδιος αριθμός δοκιμών, αλλά διαφορετική σειρά  Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η πρακτική ενός αριθμού εργασιών με τυχαιοποιημένη σειρά είναι ο πιο επιτυχημένος τρόπος επίτευξης σταθερής μάθησης και διατήρησης

12 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Τμηματική (part) / Ολοκληρωμένη (whole) πρακτική:  Τμηματική - Σπάσιμο μιας κινητικής δεξιότητας σε μικρότερα τμήματα  Η επιτυχία της τμηματικής ή ολοκληρωμένης πρακτικής εξαρτάται από την εργασία - Διαδοχική εργασία: πρακτική δύσκολων τμημάτων ξεχωριστά. Επιτρέπει σημαντική μεταφορά του τμήματος σε ολόκληρη την εργασία - Συνεχής εργασία: συνήθως εμπλέκει συντονισμό των τμημάτων, επομένως η τμηματική πρακτική, δεν μεταφέρεται σε ολόκληρη την εργασία – Περπάτημα, Οδήγηση αυτοκινήτου

13 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Επαυξημένη ανάδραση:  Ενδογενής - Πηγάζει από αυτόν που μαθαίνει (όραση, ιδιοδεκτικότητα)  Εξωγενής - Πηγάζει από μια εξωτερική πηγή (φυσικοθεραπευτή, προπονητή)  Η ανάδραση είναι σημαντική για την μάθηση (ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια) αλλά μπορεί να προκαλέσει εξάρτηση

14 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Άσκηση:  Σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων, βάλτε τρία άτομα να κοιτούν μια εικόνα για 30 δευτερόλεπτα - Στην συνέχεια ένα άτομο θα προσπαθήσει να αντιγράψει την εικόνα - Το δεύτερο άτομο θα προσπαθήσει να αντιγράψει την εικόνα με τα μάτια δεμένα, αλλά κάποιος θα του προσφέρει ανάδραση - Το τρίτο άτομο θα κάνει το ίδιο με τα μάτια δεμένα Δείτε τις εικόνες:  Τι μάθατε  Συσχετίστε αυτό με την κινητική εκμάθηση και πιο συγκεκριμένα με την ενδογενή και εξωγενή ανάδραση  Ποια είναι μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ανάδρασης;

15 ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (συνέχεια) Άσκηση:  Αντανακλαστικό της επιγονατίδας - Μαζική σε αντίθεση με την καταμερισμένη πρακτική (δύο ομάδες)

16 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΟΤΙ:  Ανατρέξατε στα μαθησιακά αποτελέσματα για αυτό το μάθημα και πραγματοποιήσατε τη σχετική μελέτη που απαιτείται  Επισκεφθήκατε τα βιβλία στην βιβλιοθήκη του IST, και μελετήσατε τις ενότητες που σχετίζονται με το σημερινό μάθημα  Επισκεφθήκατε άλλες πηγές πληροφοριών (προτεινόμενα βιβλία, ιστοσελίδες και περιοδικά) για να απαντήσετε σε τυχόν ερωτήσεις  Είστε ικανοποιημένοι ότι έχουν εκπληρωθεί και ότι έχετε καταλάβει τις έννοιες που εισάγονται και συζητούνται  Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ή την κ. Οικονομοπούλου για τυχόν απορίες


Κατέβασμα ppt "Αναστάσιος Γ. Χόρτης MSc, Cert. Ed. Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών/Επιστημών Υγείας Independent Science & Technology (IST) College 2013-2014 Θεμελίωση της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google