Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση της ζήτησης και ο ρόλος του πολίτη Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου 11 Ιουνίου 2014 Ερευνητικό Κέντρο ΦΩΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση της ζήτησης και ο ρόλος του πολίτη Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου 11 Ιουνίου 2014 Ερευνητικό Κέντρο ΦΩΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση της ζήτησης και ο ρόλος του πολίτη Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου 11 Ιουνίου 2014 Ερευνητικό Κέντρο ΦΩΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Το μέλλον της ενέργειας είναι φθηνή, πράσινη και …. ηλεκτρική!!

3 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Όλες οι ενεργειακές επιλογές σε συνδυασμό για μείωση των εκπομπών 39% από ενεργειακή απόδοση 32% από ανανεώσιμες 11% πυρηνική, 6% CCS & 13% φυσικό αέριο 3

4 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου 4 Οι ενεργειακοί πόροι της γης και το ενεργειακό δυναμικό του ήλιο

5 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Ηλεκτρικά συστήματα στην οροφή οικοδομών ….

6 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Ένα τυχαίο απόγευμα … 6

7 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Το προφίλ μιας οικογένειας με ΦΒ στην οροφή του σπιτιού τους με ψηλά επίπεδα κατανάλωσης Source - EPRI: The integrated grid

8 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Η διείσδυση των ΦΒ αλλάζει το προφίλ Source - EPRI: The integrated grid

9 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Διαχείριση της ζήτησης πιο αποδοτικά με δυναμικές διατιμήσεις και συστήματα αποθήκευσης

10 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Η διαχείριση της ζήτησης σημαίνει …… Μεταφορά κατανάλωσης από μια χρονική περίοδο σε άλλη, με δυνατότητα ευθυγράμμισης του προφίλ ζήτησης, μειώνοντας το κόστος παραγωγής σε ώρες αιχμής, Μείωση της ζήτησης μέσω πιο αποδοτικής χρήσης που μπορεί να επιφέρει μόνιμη μείωση στο ενεργειακό δυναμικό που θα οδηγήσει σε μείωση στη τιμή της κιλοβατώρας.

11 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Αθροιστικά η διαχείριση στη ζήτηση μπορεί: Να βελτιώσει πολύ την ανθεκτικότητα και ευελιξία του συστήματος, Να μειώσει τα λειτουργικά κόστη, Να δημιουργήσει προϋποθέσεις για πιο αποδοτικές επενδύσεις στην υποδομή του δικτύου, Που όλα μαζί μπορούν να προσφέρουν πιο αξιόπιστες ηλεκτρικές υπηρεσίες με χαμηλότερο κόστος που να στηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη.

12 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Όλοι οι Εταίροι έχουν κάτι να κερδίσουν … Source: EURELECTRIC

13 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Η επιθυμία και η ικανότητα των καταναλωτών για αλλαγή

14 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Source: DELOITTE Το όραμα για συμμετοχή των καταναλωτών στη πορεία προς τα έξυπνα δίκτυα

15 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Δυναμικές διατιμήσεις για διόρθωση

16 Διατίμηση Time of Use για αποτελεσματική διαχείριση της ζήτησης (ESB)

17 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Μείωση στη κατανάλωση με ή χωρίς IHDs Source: VAASA ETT 2014

18 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Μείωση στη κατανάλωση με IHDs ή χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας Source: VAASA ETT 2014

19 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου In Home Displays

20 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Η εξέλιξη των IHD: Πιο φθηνά - πιο αποτελεσματικά! Source: VAASA ETT 2014

21 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Αποτελέσματα διαφόρων τύπων IHDs

22 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Ορθή, ολοκληρωμένη και συνεχής ενημέρωση Source: VAASA ETT 2014

23 Εκπαιδευτικό φυλλάδιο από την ESB στην Ιρλανδία

24 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Η πληροφόρηση διαφέρει με στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα! Το παράδειγμα από την Opower

25 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Opower που περιλαμβάνει και συνεχή εκπαίδευση

26 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Καλύτερα αποτελέσματα από έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση

27 Source: DELOITTE Η καθολική συμμετοχή των καταναλωτών είναι η πορεία προς τα εμπρός και δεν πρέπει να τίθεται το ερώτημα: Μα θα προκύψει συμμετοχή των καταναλωτών;

28 Βέλτιστη ανάπτυξη της συμμετοχής των καταναλωτών

29 Πανεπιστήμιο Κύπρου – Ιούνιος 2014Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου Thank you! Dr Venizelos Efthymiou vefthymiou@hotmail.com


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση της ζήτησης και ο ρόλος του πολίτη Δρ Βενιζέλος Ευθυμίου 11 Ιουνίου 2014 Ερευνητικό Κέντρο ΦΩΣ Πανεπιστήμιο Κύπρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google