Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη Αντώνιος Χ. Χρυσόπουλος Cassandra: Μια πολυπαραμετρική πλατφόρμα για.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη Αντώνιος Χ. Χρυσόπουλος Cassandra: Μια πολυπαραμετρική πλατφόρμα για."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη Αντώνιος Χ. Χρυσόπουλος Cassandra: Μια πολυπαραμετρική πλατφόρμα για την αποτίμηση των επιπτώσεων στρατηγικών αποφάσεων σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού Υπεύθυνος: Περικλής Α. Μήτκας Τμήμα Ηλεκτρ/γων Μηχανικών και Μηχανικών H.Y. Email: achryso@issel.ee.auth.gr

2 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 2  Σημερινή μορφή των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας  Επιχειρηματικές διαδικασίες του Cassandra  Μοντελοποίηση δικτύου με βάση των καταναλωτή  Μεμονωμένοι Καταναλωτές  Κοινωνικά Δίκτυα Καταναλωτών  Πιλοτικά Προγράμματα  Αρχιτεκτονική του Cassandra  Γραφική Διεπαφή (User interface)  Χρήσιμα Links Περιεχόμενα Παρουσιάσης

3 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 3 Σημερινή Μορφή του Δικτύου Υποσταθμός HV/MV Μικρές Βιομηχανίες Μετασχηματιστής MV/LV Οικιακοί Καταναλωτές Μετασχηματιστής MV/LV Κατάστημα Εναέριες ή Επίγειες Γραμμές Μετασχηματιστής MV/LV Οικιακοί Καταναλωτές Εμπορικό Κέντρο

4 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 4 Τα συστήματα ΗΕ – το εγγύς μέλλον…   Έλλειψη εργαλείων για τη μοντελοποίηση των νέων ΣΗΕ   Αδυναμία συνάθροισης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών μικρής κλίμακας   Ανάγκη ύπαρξης δυναμικών μοντέλων για την αποτίμηση εν δυνάμει πολιτικών που θα εφαρμοστούν  Αποκεντρωμένα, με παραγωγούς μικρής κλίμακας  Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  Απελευθέρωση της αγοράς  Έξυπνα Δίκτυα  Περισσότεροι παίκτες Ανεκμετάλλευτη δυναμική αγοράς!

5 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 5 Ο καταναλωτής…  Μπορεί να έχει και τη δυνατότητα να παράγει σχετικά μικρές ποσότητες ενέργειας: γνωστός και ως prosumer.  Η κατανάλωση καθενός μεμονωμένα είναι ασήμαντη σε σχέση με τους «μεγαλύτερους» παίκτες (Βιομηχανικοί, Εμπορικοί, Δημόσιες υπηρεσίες, Χώροι αναψυχής)  Οι καταναλωτές μικρής κλίμακας αντιπροσωπεύουν > 30% της συνολικής κατανάλωσης (πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, 2011)  Στην πράξη, η μοντελοποίηση του καταναλωτή είναι πολύ δύσκολη λόγω:  Ελλείψεων σε Μετρητικό εξοπλισμό (έξυπνους μετρητές)  Αδυναμίας να μοντελοποιήσουμε τις ενέργειες των καταναλωτών  Αδυναμίας να μοντελοποιήσουμε την αντίδραση σε κίνητρα

6 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 6 Καλύπτοντας το κενό…Cassandra! Μια πλατφόρμα λογισμικού για τη μοντελοποίηση των ΣΗΕ από την οπτική του τελικού χρήστη  Βασικοί στόχοι του Cassandra:  Θεωρητική μοντελοποίηση και ανάπτυξη μοντέλων των εμπλεκόμενων μερών, ως προς τα ενεργειακά προφίλ τους και τις συνήθειες κατανάλωσής τους, καθώς και ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους  Δημιουργία συνασπισμών καταναλωτών (Κοινωνικά Δίκτυα Καταναλωτών - ΚΔΚ)  Μια μεθοδολογία Βασικών Δεικτών Αποτίμησης (KPI), ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς και της μείωσης των ρύπων CO 2  Μια αρθρωτή, επεκτάσιμη πλατφόρμα που μπορεί να μοντελοποιήσει και να αξιολογήσει διάφορα σενάρια και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο Λήψης Αποφάσεων.

7 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 7 Η πλατφόρμα Cassandra • • Αναγνώριση των καμπυλών φορτίων • • Μοντελοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικών συσκευών • • Εκμάθηση σύνθετων μοντέλων κατανάλωσης και δραστηριοτήτων • • Ενσωμάτωση δημογραφικών στοιχείων • • Μοντελοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης • • Σύνθετες δυνατότητες προσομοίωσης • • Προσομοίωση προγραμμάτων demand response • • Ανάλυση των αποτελεσμάτων σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας (συσκευή -> κόσμος) Μετρήσεις

8 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 8 Μεμονωμένοι καταναλωτές • • Ικανότητα διόρθωσης των μοντέλων βάσει πραγματικών μετρήσεων • • Μοντελοποίησης της αποδοχής των τιμολογίων ενεργειακής κατανάλωσης • • Ικανοποίηση του καταναλωτή Vs κέρδος από κίνητρα • • Μοντελοποίηση βάσει των δραστηριοτήτων (όχι της χρήσης των συσκευών) • • Προσομοίωση στοχευμένων κινήτρων σε ομάδες καταναλωτών Μετρήσεις

9 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 9 Κοινωνικά Δίκτυα Καταναλωτών - ΚΔΚ  Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε συνασπισμούς (Κοινωνικά Δίκτυα Καταναλωτών – ΚΔΚ) και να αντιδρά σε κίνητρα

10 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 10 ΚΔΚ στο Cassandra

11 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 11 Τα κέρδη των διαφόρων μερών  Οι Aggregators και οι πάροχοι υπηρεσιών  Μοντελοποίηση της κατανάλωσης, μοντελοποίηση της απόκρισης των καταναλωτών σε στοχευμένα κίνητρα, υποστήριξη αποφάσεων και σχεδίαση νέων προϊόντων  Διαχειριστής Δικτύου Διανομής  Προσομοίωση του φορτίου του δικτύου σε κάθε σημείο του δικτύου  Κατανόηση της αιτίας των κορυφών ισχύος/προσομοίωση λύσεων  Επιχειρήσεις, Δημόσια κτήρια  Μοντελοποίηση των πολιτικών κατανάλωσης, του κέρδους στη μείωση ενέργειας και της ικανοποίησης των καταναλωτών  Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης με την εφαρμογή αποδοτικών προγραμμάτων κατανάλωσης

12 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 12 Πιλοτικό 1: Εμπορικό Κέντρο • • Εμπορικό κέντρο στην Βόρεια Ιταλία • • Μετασχηματιστές MV-LV and φωτοβολταϊκά • • Πάρκο Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων Στόχος: Ανάλυση και Μείωση Κατανάλωσης

13 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 13 Πιλοτικό 1: Εμπορικό Κέντρο Κτίριο Ξεχωριστά Μαγαζιά Κίνητρα/Οδήγίες Cassandra Μετρήσεις • • Ανάλυση Φορτίου και μοντελοποίση δραστηριοτήτων • • Πολλάπλα σενάρια • • Επιλογή των βέλτιστων κινήτρων και οδηγιών

14 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 14 Πιλοτικό 2: Πολυκατοικίες και Γειτονιές • • Μπλοκ Πολυκατοικιών στο Luleå της Σουηδίας • • Ξεχωριστές μετρήσεις από κάθε κατοικία • • Κεντρική Διαχείριση από το Συμβούλιο της Πολυκατοικίας Στόχος: Κοινωνικά Δίκτυα Καταναλωτών με αυξημένη δύναμη στην αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

15 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 15 Μετρήσεις Cassandra • • Ανάλυση Φορτίου και μοντελοποίση δραστηριοτήτων • • Δημιουργία Ομάδων Καταναλωτών • • Εξομοίωση με στοχευμένα κίνητρα. • • Μοντελοποίηση της απόκρισης των καταναλωτών • • Πολλάπλοί στόχοι: ενεργειακή κατανάλωση, κόστος, εκπομπές ρύπων. Κίνητρα Πιλοτικό 2: Πολυκατοικίες και Γειτονιές

16 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 16 Πιλοτικό 3: Φωτισμού Κτίρια του Πανεπιστημίου του Coventry, Ηνωμένο Βασίλειο • • Μετρήσεις ηλεκτρικού φορτίου και φωτισμού σε αίθουσες διδασκαλίας • • Μοντελοποίηση του επιπέδου άνεσης του καταναλωτή Στόχος: Προσομοίωση διαφόρων προϊόντων φωτισμού για βελτιστοποίηση κόστους/επιπέδου άνεσης

17 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 17 Πιλοτικό 3: Φωτισμού Μετρήσεις Cassandra • • Μοντελοποίηση επιπέδου άνεσης των καταναλωτών. • • Μοντελοποίηση συσκευών φωτισμού. • • Προσομοίωση με σταθερές/μεταβλητές συνθήκες φωτισμού • • Προσομοίωση με διάφορα προϊόντα φωτισμού • • Επιλογή του βέλτιστου προϊόντος σε συνάρτηση με το κόστος και την ικανοποίηση του καταναλωτή. Οδηγίες

18 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 18 Αρχιτεκτονική του Cassandra

19 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 19 Κύκλος Λειτουργίας του Cassandra 1. Model Consumers 2. Simulate Consumption 3. Map consumption to activities 4. Specify dynamic pricing models 5. Simulate response 6. Iterate and compare results

20 Cassandra Platform GUI

21 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη CASSANDRA: Πλατφόρμα για Αποτίμηση Επιπτώσεων Στρατηγικών Αποφάσεων σε ΣΗΕ 13/04/2014 21  Open source, διαθέσιμο για testing.  Cassandra FP7 Project official Site:  http://www.cassandra-fp7.eu/  Github Repository  https://github.com/cassandra-project/platform https://github.com/cassandra-project/platform  Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού:  http://issel.ee.auth.gr/el/ Χρήσιμα Links

22 Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη Ευχαριστώ! Ερωτήσεις


Κατέβασμα ppt "Κυριακή, 13 Απριλίου 2014 Παρουσιάσεις Ερευνητικών Ομάδων, ΣΦΗΜΜΥ 7.0, Θεσσαλονίκη Αντώνιος Χ. Χρυσόπουλος Cassandra: Μια πολυπαραμετρική πλατφόρμα για."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google