Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σηυσα Τηρητος (=Σευθα Τηρητος). Anonym.Peripl.Ponti Eux., 79 ἐ ν μεθορ ί οις δ ὲ τ ῆ ς Κροβ ύ ζων κα ὶ Σκυθ ῶ ν χ ώ ρας κειμ έ νη μιγ ά δας Ἕ λληνας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σηυσα Τηρητος (=Σευθα Τηρητος). Anonym.Peripl.Ponti Eux., 79 ἐ ν μεθορ ί οις δ ὲ τ ῆ ς Κροβ ύ ζων κα ὶ Σκυθ ῶ ν χ ώ ρας κειμ έ νη μιγ ά δας Ἕ λληνας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σηυσα Τηρητος (=Σευθα Τηρητος)

2

3 Anonym.Peripl.Ponti Eux., 79 ἐ ν μεθορ ί οις δ ὲ τ ῆ ς Κροβ ύ ζων κα ὶ Σκυθ ῶ ν χ ώ ρας κειμ έ νη μιγ ά δας Ἕ λληνας ο ἰ κ ή τας ἔ χει.

4

5

6

7 Παιβινη

8 Μελσας> Μελσ έ ων Ἡ ροδ ώ ρου

9 Πολ ύ ξενος Μελσ έ ωνος

10

11

12

13 Aeschylus’ lost tragedy „ Ἠ δωνο ί ” treated Kotyto’s mysteries accompanied with yelling, tympani, and songs; Lycurgus was βασιλε ὺ ς Ἠ δων ῶ ν (Soph. Ant.955), the maenads were often called Ἠ δων ί δες; their coloured cloaks βασσ ά ραι were defined as Ἠ δων ὰ ἱ μ ά τια.

14 Hor.C.2,7, 25-27 Obliuioso leuia Massico ciboria exple, funde capacibus unguenta de conchis. Quis udo deproperare apio coronas curatve myrto? Quem Venus arbitrum dicet bibendi? Non ego sanius bacchabor Edonis: recepto dulce mihi furere est amico.

15 Lethe's true draught is Massic wine; Fill high the goblet; pour out free Rich streams of unguent. Who will twine The hasty wreath from myrtle-tree Or parsley? Whom will Venus seat Chairman of cups? Are Bacchants sane? Then I'll be sober. O, 'tis sweet To fool, when friends come home again!

16 Prop.I,3, 5-6 nec minus assiduis Edonis fessa choreis qualis in herboso concidit Apidano.

17 Ὀ ρρησκ ί οι

18 Тhassos

19 Ζα ί ελαι

20 Βισ ά λται

21 Ἀ λ έ ξανδρος ὁ Φιλ έ λλην

22 Ἤ δωνες, Ἤ δωνοι, Ἤ δωναι

23

24 Ὀ ρρησκ ί οι


Κατέβασμα ppt "Σηυσα Τηρητος (=Σευθα Τηρητος). Anonym.Peripl.Ponti Eux., 79 ἐ ν μεθορ ί οις δ ὲ τ ῆ ς Κροβ ύ ζων κα ὶ Σκυθ ῶ ν χ ώ ρας κειμ έ νη μιγ ά δας Ἕ λληνας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google