Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ.
Σπύρος Κοκολάκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διάλεξη 4 Ε’ Εξάμηνο

2 Βασικές αρχές της δομημένης προσέγγισης
Αρχή της Αφαίρεσης (abstraction) Η αρχή της αυστηρής τυπικότητας (formality) Η αρχή του διαίρει και βασίλευε (divide and conquer) Η δημιουργία της ιεραρχικής δομής (hierarchical ordering)

3 Structured Systems Analysis and Design Method
SSADM Structured Systems Analysis and Design Method

4 Ανάπτυξη Π.Σ. Decision Structure Policies and Procedures
User Organisation Investigation Construction Specification Conceptual Model Internal design External Design

5 Έναρξη Έργου – Project Initiation
Καθόρισε στόχους, παραδοτέα, πεδίο (scope) του έργου. Εξασφάλισε χρηματοδότηση (financial business case). Εκτίμησε κόστος και επιχειρηματικό όφελος Συμφώνησε για το χρονοπρογραμματισμό, τους πόρους και την οργάνωση του έργου. Προσδιόρισε κριτήρια επιτυχίας και πιθανούς κινδύνους. Καθόρισε τυπικούς ελέγχους και γραμμές επικοινωνίας.

6 Διαχείριση έργου Τρία στοιχεία Προγραμματισμός του έργου
Προγραμματισμός (planning) του έργου Έλεγχος του έργου Οργάνωση του έργου Προγραμματισμός του έργου Κατάτμηση του έργου σε στάδια Καθορισμός των εργασιών ανά στάδιο Εκτίμηση της προσπάθειας (effort) ανά εργασία Ανάθεση πόρων και χρονοπρογραμματισμός

7 Διαχείριση έργου Gantt Chart:

8 Έλεγχος του έργου Ενώ από τη μια μεριά δεν πρέπει να επιβαρύνουμε το έργο με γραφειοκρατικές διαδικασίες, εντούτοις θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι το έργο είναι υπό έλεγχο (ανεξάρτητα του μεγέθους του έργου) Αναφορές προόδου Αναφορά και επίλυση ζητημάτων Διαχείριση αλλαγών Καταγραφή κινδύνων (risk log)

9 Οργάνωση του έργου Η οργάνωση του έργου απαιτεί τη στελέχωση των ομάδων έργου με τα κατάλληλα άτομα και το σαφή καθορισμό ρόλων και υπευθυνοτήτων. Ρόλοι κλειδιά Διευθυντής έργου (project manager) Επιτροπή παρακολούθησης έργου Αντιπροσώπευση των χρηστών Συμβούλιο έργου (project board)

10 ……… … … SSADM MODULE MODULE MODULE STAGE STAGE STEP STEP STEP TASK

11

12 Μελέτη σκοπιμότητας – Feasibility study (Στάδιο 0)
Η μελέτη σκοπιμότητας μπορεί να πάρει πολλές μορφές, από μία άτυπη εκτίμηση της σκοπιμότητας μέχρι τη μορφή μίας ολοκληρωμένης μελέτης που θα είναι ένα ξεχωριστό έργο.

13 Μελέτη σκοπιμότητας – Feasibility study (Στάδιο 0)
Τα κύρια ερωτήματα είναι: Υπάρχει (τεχνολογική) λύση για το πρόβλημα της επιχείρησης; Έχει νόημα η υλοποίηση της λύσης από επιχειρηματικής άποψης (οργανωσιακά και οικονομικά); Είναι τα οφέλη περισσότερα από το κόστος; Θα γίνει αποδεκτή η λύση («πολιτικά σκόπιμη»)

14 Μελέτη σκοπιμότητας – Feasibility study (Στάδιο 0)
Έχει νόημα η υλοποίηση της λύσης από επιχειρηματικής άποψης (οργανωσιακά και οικονομικά); Μπορεί να υλοποιηθεί έγκαιρα; Θα γίνουν αποδεκτές οι αλλαγές; Υπάρχουν οι γνώσεις και οι ικανότητες για την υλοποίηση του έργου; Είναι αποδεκτό το ρίσκο (οικονομικό, οργανωσιακό) που αναλαμβάνει η επιχείρηση;

15 Μελέτη σκοπιμότητας – Feasibility study (Στάδιο 0)
Υπάρχουν πολλές στιγμές στην εξέλιξη ενός έργου που μπορεί να πάρουμε την απόφαση να εγκαταλείψουμε το έργο. Όσο πιο αργά τόσο χειρότερα Τα βασικά στάδια που ακολουθούμε στη μελέτη σκοπιμότητας είναι:

16 Μελέτη σκοπιμότητας – Feasibility study (Στάδιο 0)
Καθόρισε το πρόβλημα Προσδιόρισε τις εναλλακτικές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος Εκτίμηση τη σκοπιμότητα των εναλλακτικών λύσεων και επέλεξε την προσφορότερη Διαμόρφωσε προτάσεις για τη συνέχεια του έργου. Κατάγραψε αποφάσεις του ‘πελάτη’ Κατάρτισε ένα σχέδιο δράσης για τη συνέχεια του έργου

17 Παραγόμενα προϊόντα της Μελέτης Σκοπιμότητας (Project Initiation Doc)
Δήλωση ορισμού προβλήματος (Problem Definition Statement) Περιλαμβάνει μία πρώτη καταγραφή των απαιτήσεων (αναγκών) και καθορίζει τις προτεραιότητες. Θα πρέπει να καθορίσουμε ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα υποστηρίζει το σύστημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ΔΡΔ.

18 Παραγόμενα προϊόντα της Μελέτης Σκοπιμότητας (Project Initiation Doc)
Feasibility option (εναλλακτικές λύσεις) Υπάρχουν δύο κατηγορίες επιλογών: Business System Option. Καθορίζει τη λειτουργικότητα που θα προσφέρει η λύση. Κείμενο που περιγράφει τις απαιτήσεις που καλύπτει η κάθε εναλλακτική λύση.

19 Παραγόμενα προϊόντα της Μελέτης Σκοπιμότητας (Project Initiation Doc)
Feasibility option (εναλλακτικές λύσεις) Technical Systems Option. Καθορίζει το τεχνολογικό περιβάλλον για την υλοποίηση του συστήματος. Περιλαμβάνει περιγραφές του υλικού και του λογισμικού, της τεχνικής υποστήριξης, κ.λπ.

20 Παραγόμενα προϊόντα της Μελέτης Σκοπιμότητας (Project Initiation Doc)
Παραδείγματα TSO TSO 1: Χρησιμοποιούμε το υπάρχον PC της αποθήκης. Το βάζουμε στο δίκτυο και εγκαθιστούμε PC σε κάθε γραφείο της αποθήκης μαζί με εκτυπωτές. Το λογισμικό θα αναπτυχθεί σε 3GL. Κάθε αποθήκη θα έχει δική της τεχνική υποστήριξη. TSO 2: Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος. Τα PC θα συνδέονται με το κεντρικό σύστημα. 3-tier αρχιτεκτονική λογισμικού βασισμένη σε ισχυρό DBMS.

21 Παραγόμενα προϊόντα της Μελέτης Σκοπιμότητας (Project Initiation Doc)
Feasibility options (εναλλακτικές λύσεις) Functional support - Υποστηριζόμενη λειτουργικότητα. Costs - Κόστος Benefits – Οφέλη (Οικονομικά, στρατηγικής…) Organizational Impact Analysis – Ανάλυση επιπτώσεων στον οργανισμό Development approach and approximate timings – Προσέγγιση της ανάπτυξης

22 Παραγόμενα προϊόντα της Μελέτης Σκοπιμότητας (Project Initiation Doc)
Οικονομική σκοπιμότητα (financial feasibility) Υπάρχουν πόροι; Τα οφέλη είναι σημαντικότερα από τα κόστη; Ανάλυση κόστους/οφέλους (cost benefit analysis) Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού του κόστους και τους οφέλους (π.χ. τεχνικές από το χώρο της αξιολόγησης επενδύσεων)

23 Τελική αναφορά Μελέτης Σκοπιμότητας
Συνοπτική περιγραφή του τρέχοντος περιβάλλοντος Συνοπτική περιγραφή του περιβάλλοντος που επιθυμούμε. Ορισμός του προβλήματος (problem definition statement) Κατάλογος απαιτήσεων Περιγραφή της λύσης που επιλέχθηκε Σχέδιο δράσης

24 SSADM SSADM Συνεχίζεται … Δομή της μεθοδολογίας
Προσέγγιση που ακολουθεί Στάδιο 0: Μελέτη σκοπιμότητας Συνεχίζεται …


Κατέβασμα ppt "Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Π.Σ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google