Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 02/2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 02/2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 02/2009

2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 1 DTA SCOT PLU CARTES COMMUNALES Loi Montagne Loi Littoral PIG

3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΣΗΣ ΧΑΡΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΧΑΡΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 1.1 DTA : Directives Territoriales d’ Aménagement SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale PLU : Plan local d’ Urbanisme CARTES COMMUNALES

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ’ ΥΠΕΡ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ’ ΥΠΕΡ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ Η ’ ΥΠΕΡ - ΝΟΜΙΚΟ ΝΟΜΟΣ Η ’ ΥΠΕΡ - ΝΟΜΙΚΟ 1.2 DTA : Directives Territoriales d’ Aménagement SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale PLU : Plan local d’ Urbanisme CARTES COMMUNALES

5 Συνολικά υπάρχουν 7 DTA από το 2003-2006 DTA -> Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας 2 DTA SCOT PLU CARTES COMMUNALES

6 DTA (Directives Territoriales d’ Aménagement) Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας Περιεχόμενο του DTA DTA Orientations Fondamentales de l’ Etat Θεμελιώδεις Κρατικές Κατευθύνσεις Localisation des Grandes Infrastructures Το π οθέτηση Μεγάλων Δικτύων Grands Equipements de Préservation des Espaces Naturels Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Grands Equipements de Préservation des Sites Προστασία Αρχαιολογικών & άλλων Χώρων 2.1

7 DTA (Directives Territoriales d’ Aménagement) Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας 2.32.3 Προστασία Περιβάλλοντος Δημόσιες Εγκαταστάσεις Δίκτυα και Μετακινήσεις

8 DTA (Directives Territoriales d’ Aménagement) Εδαφικές Κατευθυντήριοι Χωροταξίας 2.22.2 Εδάφη προς προστασία Εδάφη παραπλήσια ακτών Μεγάλες Εγκαταστάσεις

9 Συνολικά 219 Σχήματα το 1999 SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής 3 DTA SCOT PLU CARTES COMMUNALES

10 SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής Περιεχόμενο του SCOT SCOT Le rapport de présentation Χωροταξική Διάγνωση Le PADD (Projet d‘Aménagement et de Développement Durable) Έργα κάτω α π ό τις αρχές Αειφόρου Ανά π τυξης Le DOG (Document d’ Orientations Générales) Έγγραφο Γενικών Κατευθύνσεων Les documents graphiques Χάρτες Définition de grands projets d’équipement et de service. Καθορισμός Υ π οδομών Μετακίνησης 3.1

11 SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale) Σχήμα Εδαφικής Συνοχής 3.23.2 Μνημεία & Κέντρα Παλαιών Πόλεων Χρήσεις Γής Δάση- Καλλιέργειες Στρατηγικές Κατευθύνσεις

12 9.675 POS-PLU το 2005 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης 4 DTA SCOT PLU CARTES COMMUNALES

13 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης Περιεχόμενο του PLU PLU Rapport de Présentation Εδαφική Διάγνωση PADD Έργα Χωροταξίας και Αειφόρος Ανά π τυξη Réglement Κανονισμοί Orientations d’ Aménagement Χωροταξικές Κατευθύνσεις Documents Graphiques Χάρτες 4.1

14 Άρθρο 1 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol interdites Χρήσεις ή Απαγορεύσεις Εδαφών Άρθρο 2 : Type d'occupation ou d'utilisation du sol soumises à des conditions particulières Χρήσεις Εδαφών κάτω από ειδικές συνθήκες Άρθρο 3 : Accès et voirie Προσβάσεις και δρόμοι Άρθρο 4 : Desserte par les réseaux (eaux, assainissement, électricité) Εξυπηρέτηση από δίκτυα (Νερού, Αποχέτευσης, Ηλεκτρισμού) Άρθρο 5 : Caractéristique des terrains Χαρακτηριστικά εδαφών Άρθρο 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Τοποθέτηση κτιρίων σε σχέση με άξονες- δρόμους και δημόσιους χώρους PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης 4.2 Θεσμικά Εργαλεία του PLU Άρθρο 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Τοποθέτηση κτιρίων σε σχέση με τα όρια οικοπέδων Άρθρο 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Τοποθέτηση κτιρίων μέσα στην ίδια ιδιοκτησία Άρθρο 9 : Emprise au sol Κάλυψη Άρθρο 10 : Hauteur maximum des constructions Μέγιστο Ύψος Κατασκευών Άρθρο 11 : Aspect extérieur Όψεις Κτιρίων Άρθρο 12 : Stationnement Στάθμευση Άρθρο 13 : Espace libre et plantations, espaces boisés classés Άκτιστα εδάφη και φυτείες, Χαρακτηρισμένα Δάση Άρθρο 14 : Coefficient d'occupation des sols ou COS. Συντελεστής Δόμησης

15 Zone UA (A = tissus Anciens) Παλιός Ιστός Zone UG (G = habitat Groupé) Συγκροτήματα Κατοικιών Zone UH (H = habitat individuel) Μεμονωμένες Κατοικίες Zone UI (I = activités Industrielles) Βιομηχανικές Δραστηριότητες Zone UJ (J = habitat individuel diffus) Ζώνη Διάσπαρτων Μεμονωμένων Κατοικιών Zone US (S = équipements sportifs) Ζώνη Αθλητικών Εγκαταστάσεων Zone UZ (Z = ZAC) Ζώνες Ανάπλασης (P.I.C.) ( Périmètres d‘ Implantation Commerciale ) Περίμετροι Εμπορικής Δραστηριότητας PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης 4.3 Ζώνες του PLU

16 PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης 4.3 Zone AU (A Urbaniser) Ζώνες προς Πολεοδόμηση Zone AUD (Ο uverte à l'urbanisation. ) Ζώνη Ανοικτή προς Πολεοδόμηση Zone AUI ( l’installation d’activités industrielles. ) Ζώνη Νέας Βιομηχανικής Δραστηριότητας Zone AUL ( Vocation de loisirs, tourisme, éducation, sports, santé,…, ) Ζώνη Ψυχαγωγίας, τουρισμού, παιδείας, αθλητισμού, υγείας Zone AUM ( Terrains de la base aérienne 217. ) Εδάφη Στρατιωτικής Βάσης ΒΑ 217 Zone AUS ( D’ intérêt collectif à dominante Sportive. Ζώνη κοινωφελούς αθλητ. ενδιαφέροντος Zone A (Zone Agricole) Ζώνη Γεωργική Zone N (Zone naturelle ou paysagère protégée) Ζώνη Προστασίας Φυσικού Τοπίου Ζώνες του PLU

17 AUI : Βιομηχανική Ζώνη AU : Ζώνη π ρος Πολεοδόμηση US : Αθλητική Ζώνη UH : Ζώνη Μονοκατοικιών UG : Ζώνη Πολυκατοικιών PLU (Plan Local d’ Urbanisme) Σχέδιο Τοπικής Πολεοδόμησης 4.4

18 CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων 5 DTA SCOT PLU CARTES COMMUNALES

19 CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων Περιεχόμενο της Carte Communale Carte Communale Ε tat des lieux du territoire Εδαφική Διάγνωση Préservation et mise en valeur de l'environnement Διατήρηση και Ανάδειξη Περιβάλλοντος Réglement Κανονισμοί Construction d’ un projet communal Κατασκευή Κοινοτικού Έργου Documents Graphiques Χάρτες 5.1

20 Προστατευόμενα Εδάφη Προστατευόμενος Ιστορικός Ιστός Ζώνη Πράσινου Ζώνη Οικονομικής Δραστηριότητας Εγκαταστάσεις Ζώνη πολεοδόμησης CARTES COMMUNALES Χάρτες Κοινοτήτων 5.25.2

21 ............ Ερωτήσεις - Συζήτηση .......... ........ ...... .... .. ..............


Κατέβασμα ppt "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος Αρχιτέκτων Πολεοδόμος 02/2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google