Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι.

2 16/8/2014Έφη Γουργιώτου2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α. Το μοντέλο ικανοτήτων Β. Και το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο.

3 16/8/2014Έφη Γουργιώτου3 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Περιορίζει την περίοδο της μετάβασης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η προσαρμογή του παιδιού κατά την περίοδο αυτή γίνεται αντιληπτή με όρους χαρακτηριστικών του.

4 16/8/2014Έφη Γουργιώτου4 Aναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο μετάβασης Οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες κατά τη διάρκεια αυτών πρώτων χρόνων (La Paro & Pianta, 2001). Απαραίτητη η σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας(La Paro & Pianta, 2001).

5 16/8/2014Έφη Γουργιώτου5 Η ενεργός συνεργασία μεταξύ των πρωταγωνιστών - κλειδιών στην διαδικασία της μετάβασης- εκπαιδευτικών, γονέων, διευθυντών, στελεχών εκπαίδευσης, διοικητικών αρχών και τοπικής κοινότητας-είναι θεμελιώδης στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης μετάβασης στο δημοτικό σχολείο (Rimm-Kaufmann & Pianta, 2000).

6 16/8/2014Έφη Γουργιώτου6 Όταν υπάρχει ασυνέχεια δημιουργείται ένα άγχος στο μικρό παιδί που το εμποδίζει να ρυθμίζει μόνο του τις κοινωνικές δεξιότητες και το φέρνει σε σύγκρουση με τη δυνατότητά του για μάθηση.

7 16/8/2014Έφη Γουργιώτου7 ΜΕΤΑΒΑΣΗ α) Η διασφάλιση της ομαλής εισόδου και προσαρμογής των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. β) Η παροχή συνέχειας μέσα από δραστηριότητες που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. γ) Η σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες γονεïκής υποστήριξης και του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης.

8 16/8/2014Έφη Γουργιώτου8 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

9 16/8/2014Έφη Γουργιώτου9 Βασικές αρχές για την επιτυχία μιας διαδικασίας σχεδιασμού μετάβασης α) η επικέντρωση στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού, β) η συνεργασία μεταξύ της οικογένειας, των εκπαιδευτικών γ) η ευαισθητοποίηση στην πολιτιστική και γλωσσική ιδιαιτερότητα του παιδιού και της οικογένειάς του, δ) οι σαφείς ορισμοί των διαδικασιών, ρόλων και ευθυνών και του χρονοδιαγράμματος για όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία μετάβασης, ε) η ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές των αναγκών και των πόρων (Briggs, 1997; McCain & Mustard, 1999; Rosenkoetter, Whaley, Hains and Pierce, 2001; Dockett & Perry, 2001).

10 16/8/2014Έφη Γουργιώτου10 Στάδια ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας για τη μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο Οργάνωση Σχεδιασμός Εφαρμογή Αξιολόγηση Παρουσίαση Μετα-αξιολόγηση - παρακολούθηση

11 16/8/2014Έφη Γουργιώτου11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.Οργάνωση ομάδας μετάβασης Τα νήπια, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα στελέχη της εκπαίδευσης, άτομα από την τοπική κοινότητα και μέλη από διάφορες υπηρεσίες στήριξης είναι τα άτομα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και απαρτίζουν την ομάδα μετάβασης.

12 16/8/2014Έφη Γουργιώτου12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2.Οργάνωση του σχεδίου εργασίας ● Δημιουργία χρονοδια-γράμματος ανάπτυξης του προγράμματος ●Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης (πόσα παιδιά ακολουθούν το πρόγραμμα, υπάρχει κοντά στο νηπιαγωγείο Δημοτ. Σχολείο, υπάρχει η βούληση του διευθυντή/εκπαιδευτικών του δημοτικού για συνεργασία, υπάρχει η βούληση των γονέων;)

13 16/8/2014Έφη Γουργιώτου13 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του προγράμματος

14 16/8/2014Έφη Γουργιώτου14 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ιανουάριο: ● Σύνταξη πίνακα ονομάτων παιδιών που θα μεταβούν την επόμενη σχολική χρονιά στο δημοτικό ● Συνάντηση με τους γονείς-ενημέρωση για το πρόγραμμα - Συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

15 16/8/2014Έφη Γουργιώτου15 Κατασκευή πίνακα με τα πιθανά δημοτικά στα οποία θα φοιτήσουν τα παιδιά- Αποστολή πίνακα με τα ονόματα των παιδιών στα πιθανά δημοτικά σχολεία.- Συνάντηση με τους διευθυντές των δημοτικών. Ενημέρωση για το πρόγραμμα.

16 16/8/2014Έφη Γουργιώτου16 Ιανουάριο προς Φεβρουάριο: Παρατήρηση παιδιών - Αρχική αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και των αναγκών τους. Σχεδιασμός στρατηγικών

17 16/8/2014Έφη Γουργιώτου17 Φεβρουάριο προς Μάρτιο: Οργάνωση επισκέψεων στα πιθανά δημοτικά υποδοχής των νηπίων-επίσκεψη - ξενάγηση στους χώρους του σχολείου-κοινή συνάντηση των νηπίων με τους μαθητές της Α΄ δημοτικού-γνωριμία με τον διευθυντή του σχολείου Συζήτηση των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων για κοινό πλαίσιο εργασίας (π.χ. μια θεματική στη Μελέτη Περιβάλλοντος), κοινές δραστηριότητες και ίδια μέθοδο διδασκαλίας (αν και όπου είναι εφικτή).

18 16/8/2014Έφη Γουργιώτου18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μάρτιο προς Απρίλιο: Εκπόνηση κοινής θεματικής (ανταλλαγές εργασιών, αλληλογραφία, κλπ.) – Δραστηριότητες μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη-Παρακολούθηση από κοινού επισκέψεων, θεαμάτων, εκδρομών, κλπ.

19 16/8/2014Έφη Γουργιώτου19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιο: Δραστηριότητες κλεισίματος: Ενημέρωση ατομικών φακέλων παιδιών-αξιολόγηση αυτών -Ενημέρωση συλλογικού φακέλου- αξιολόγηση αυτού- Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους γονείς- Έκθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών- Σχολικές γιορτές.

20 16/8/2014Έφη Γουργιώτου20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιούνιο: Τελική αξιολόγηση παιδιών και σχεδίου εργασίας. Οδηγίες-συμβουλές από τους νηπιαγωγούς προς τους γονείς για το πώς θα ενισχύσουν θετικά την εικόνα των παιδιών για το δημοτικό σχολείο στο σπίτι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

21 16/8/2014Έφη Γουργιώτου21 ΜΕΤΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ιούλιο έως Σεπτέμβριο:Υποστήριξη των παιδιών από τους γονείς στο σπίτι. Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο: Συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών στο δημοτικό. Οι νηπιαγωγοί στέκονται στο πλευρό των δασκάλων κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών στο δημοτικό σχολείο, προκειμένου να επιλύσουν μαζί ενδεχόμενα προβλήματα.

22 16/8/2014Έφη Γουργιώτου22 ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οκτώβριο:Αξιολόγηση της διαδικασίας μετάβασης της προηγούμενης χρονιάς και τροποποίηση αυτής σύμφωνα με τα δεδομένα Νοέμβριο:Ανάλυση δεδομένων Δεκέμβριο:Ερμηνεία αποτελεσμάτων - κοινοποίηση-προτάσεις για διεύρυνση του προγράμματος

23 16/8/2014Έφη Γουργιώτου23 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ Κοινή θεματική ενότητα από το βιβλίο γλώσσας Α΄ Δημοτικού, όπως «τα παιχνίδια». Κοινή θεματική ενότητα από το βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, όπως «πάμε μουσείο;». Αυτόνομο σχέδιο εργασίας π.χ. «το καινούργιο μου σχολείο», «οι φίλοι μας στο Δημοτικό σχολείο», κ.λπ. Απλές δραστηριότητες, όπως μια κοινή γιορτή, μια κοινή επίσκεψη, κλπ.

24 16/8/2014Έφη Γουργιώτου24 Ευεργετικά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να: αναθεωρούν τα πιστεύω τους για τη μάθηση και την ανάπτυξη και τον τρόπο με το οποίο τόσο η μάθηση όσο και η ανάπτυξη μπορούν να μεταφραστούν σε προσδοκίες γύρω από την ετοιμότητα του παιδιού να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Δημοτικού. αναθεωρήσουν τα προγράμματα σχολικής ετοιμότητας, υπό το φως των αντιλήψεων, κατανοήσεων και προσδοκιών των παιδιών. αναπτύξουν προγράμματα μετάβασης σε συνεργασία με άλλους και να αναστοχασθούν πάνω σε ζητήματα σχέσεων και περιβάλλοντος.

25 16/8/2014Έφη Γουργιώτου25 Ευεργετικά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς αποφεύγουν να περιμένουν πολλά από τα παιδιά αλλά περισσότερα από τους γονείς. Καλύτερα να περιμένουμε από τους ενήλικους να κάνουν τις περισσότερες από τις αλλαγές που περιμένουμε από τα παιδιά. σέβονται τα παιδιά όποια και αν είναι, όποιες αντιλήψεις, ικανότητες, γνώσεις κι αν έχουν. αποφεύγουν τις ετικέτες «έτοιμος», «μη έτοιμος». Χαρακτηρισμοί αυτού του είδους δεν προσφέρουν τίποτα, επικεντρώνουν περισσότερο στο παρελθόν και όχι στο μέλλον και στο μαθησιακό δυναμικό του παιδιού.

26 16/8/2014Έφη Γουργιώτου26 Ευεργετικά οφέλη για τα νήπια Η συνέχεια με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες τους Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών Η ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες Η ενίσχυση των σχέσεων με τα άλλα παιδιά ή εκπαιδευτικούς Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών

27 16/8/2014Έφη Γουργιώτου27 Ευεργετικά οφέλη για τους γονείς Αύξηση εμπιστοσύνης για την ικανότητα του παιδιού να επιτύχει στο χώρο του Δημοτικού σχολείου. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της δικής τους ικανότητας να επικοινωνούν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να επηρεάζουν θετικά το εκπαιδευτικό σύστημα Μεγαλύτερη αναγνώριση και εκτίμηση για το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και γενικότερα της προσχολικής εκπαίδευσης.

28 16/8/2014Έφη Γουργιώτου28 Επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες στο Δημοτικό Σχολείο Θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα: στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχολικές πρακτικές και την οικογενειακή και κοινοτική υποστήριξη (Pianta & Kraft-Sayre, 2003).

29 16/8/2014Έφη Γουργιώτου29 ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΌ ΤΟΝ/ΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ Τον σχεδιασμό ενός αναπτυξιακά κατάλληλου προγράμματος για παιδιά του νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού. Τη διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων. Την προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση. Την εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης. Την ανάπτυξη θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, άλλων εκπαιδευτικών και γονέων.

30 16/8/2014Έφη Γουργιώτου30 Αποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης Aποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης είναι οι δραστηριότητες που απευθύνονται στο σύνολο των παιδιών, εμπλέκουν τις οικογένειες, προετοιμάζουν τα παιδιά και συνδέουν τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων.

31 16/8/2014Έφη Γουργιώτου31 Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Επαφή με την οικογένεια κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών στο νηπιαγωγείο Αξιολόγηση των αναγκών της οικογένειας Περιοδική επαφή με την οικογένεια Σύνδεση οικογένειας με τοπικές υπηρεσίες (ΚΔΑΥ) Συστηματικές συναντήσεις της οικογένειας με το νηπιαγωγείο _συναντήσεις για τη συζήτηση κάποιου συγκεκριμένου θέματος _κοινωνικές συναντήσεις Συναντήσεις με την οικογένεια για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό

32 16/8/2014Έφη Γουργιώτου32 Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Κοινές συναντήσεις με νηπιαγωγούς, δασκάλους και γονείς Οργάνωση εκδηλώσεων νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης με ένα κοινό θέμα. Αυτό μπορεί να είναι μια εκδρομή, μια γιορτή του σχολείου, μπορεί όμως να είναι και κάποιο σχέδιο εργασίας που το παρουσιάζουν τα παιδιά μαζί (περιβάλλον, αγωγή υγείας κ.ά.) Καθιέρωση συναντήσεων ρουτίνας σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση με τους γονείς Επικοινωνία μέσα από πίνακες ανακοινώσεων, γράμματα στους γονείς Δημιουργία φακέλων ή λευκωμάτων του παιδιού που θα περιλαμβάνει εργασίες του και θα καταγράφει την πορεία του τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του έτσι ώστε οι γονείς να έχουν μια χειροπιαστή απόδειξη της μαθησιακής πορείας του παιδιού

33 16/8/2014Έφη Γουργιώτου33 Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Ενθάρρυνση της συνεργασίας των γονέων μεταξύ τους. Έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς που έχουν περάσει τη διαδικασία της μετάβασης με κάποιο άλλο μεγαλύτερο παιδί μπορούν να διαφωτίσουν και να στηρίξουν τους γονείς που την περνάνε για πρώτη φορά. Στήριξη των γονέων και ενθάρρυνσή τους σχετικά με τις ικανότητές τους ως γονείς και εφησυχασμός τους όσον αφορά την ανησυχία τους για τη μετάβαση Προσωποποίηση του σχολείου και του δασκάλου. (Abbott & Cold, 1991; Bohan-Baker & Little, 2002; Cowan, Bradburn, Heming, and Hsu, 2005; McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro, and Wildenger, 2007).

34 16/8/2014Έφη Γουργιώτου34 Δραστηριότητες σύνδεσης νηπίων –δημοτικού σχολείου Συνάντηση νηπίων με νηπιαγωγό και δάσκαλο/α Υιοθέτηση δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου από τα νήπια Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου στο πρόγραμμα του δημοτικού Επαφή του/της νηπιαγωγού με τους μαθητές του δημοτικού (πρώην νήπια) Επίσκεψη δασκάλων στο δημοτικό σχολείο

35 16/8/2014Έφη Γουργιώτου35 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Ποιοι συμμετέχουν; Η οικογένεια του παιδιού Οι εκπαιδευτικοί (και των δύο βαθμίδων αν είναι δυνατό) Άλλοι: Σχολ. Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής Ψυχολόγοι, Ειδικοί Συμβουλευτικής και Οικογενειακής Υποστήριξης

36 16/8/2014Έφη Γουργιώτου36 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Προσφέρονται πληροφορίες στους γονείς για τη διαδικασία της μετάβασης Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακά κατάλληλου προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης Προσφέρονται πληροφορίες για περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται βοήθεια (από προσκεκλημένους με γνώσεις στην ειδική αγωγή)

37 16/8/2014Έφη Γουργιώτου37 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Το περιεχόμενο των συναντήσεων : ●επικεντρώνει στο νήπιο ● επιτρέπει τη συζήτηση γύρω από το ρόλο της μετάβασης ● παρουσιάζει τις δυνατότητες που έχει το νηπιαγωγείο προκειμένου να πετύχει αυτόν τον ρόλο ● συζητά τις δυνατότητες για πιθανές αλλαγές ● συζητά την ανάπτυξη του σχεδίου

38 16/8/2014Έφη Γουργιώτου38 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Οι γονείς: ●κάνουν ερωτήσεις ● μοιράζονται μαζί σας προβλήματα και ελπίδες ● μαθαίνουν για τις δραστηριότητες ● συμπληρώνουν και υπογράφουν τα απαραίτητα έγγραφα

39 16/8/2014Έφη Γουργιώτου39 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ πρέπει να ενισχύεται θετικά η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους. δεν πρέπει να αποσταθεροποιείται η εμπιστοσύνη τους προς τα παιδιά και τις ικανότητές τους, όπως επίσης και να απαξιώνεται η γλώσσα και η κουλτούρα της οικογένειας.

40 16/8/2014Έφη Γουργιώτου40 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Ενθάρρυνση των γονέων να επικοινωνούν μέσα στην οικογένεια στη δική τους γλώσσα. Αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών, αποφυγή πολιτιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων!!!

41 16/8/2014Έφη Γουργιώτου41 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ  Αποτελεσματική επικοινωνία  Αντικειμενικότητα  Κατανόηση των ανησυχιών της κάθε οικογένειας  Έμφαση στις λύσεις και όχι στις αιτίες  Προτεινόμενες δράσεις  Αμοιβαία εμπιστοσύνη

42 16/8/2014Έφη Γουργιώτου42 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η έννοια και το περιεχόμενο της μετάβασης και η σημασία της για την επιτυχία των παιδιών Τα κοινά οφέλη Ανάπτυξη ενός σχεδίου Συμφωνία στην ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας

43 16/8/2014Έφη Γουργιώτου43 Φιλοσοφία προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης Ολιστική προσέγγιση Αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες για όλες τις περιοχές ανάπτυξης του παιδιού Οργάνωση υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος Διαφοροποιημένη αξιολόγηση Συνεργασία με τους γονείς

44 16/8/2014Έφη Γουργιώτου44 Ομοιότητες/διαφορές στα δύο προγράμματα Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων να συζητήσουν τα κοινά σημεία και τις διαφορές στα δύο προγράμματα.

45 16/8/2014Έφη Γουργιώτου45 Συνέχεια στις εμπειρίες των παιδιών Επιτυχημένη μετάβαση σημαίνει συνέχεια στις εμπειρίες των παιδιών Συνέχεια στα προγράμματα Συνέχεια στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων

46 16/8/2014Έφη Γουργιώτου46 Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι ρεαλιστικές

47 16/8/2014Έφη Γουργιώτου47 Ενημέρωση των εκπαιδευτικών γύρω από το προφίλ των παιδιών Το μαθησιακό προφίλ του παιδιού Θέματα υγείας Ειδικές ανάγκες Σχέσεις με τους συμμαθητές του Προηγούμενες εμπειρίες, δυνατότητες

48 16/8/2014Έφη Γουργιώτου48 Προσοχή!!! Τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας πριν ξεκινήσουμε το σχέδιο εργασίας Μετάβαση σημαίνει ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

49 16/8/2014Έφη Γουργιώτου49 Έφη Γουργιώτου Αγαμέμνονος 18, Πανόραμα Παλλήνης. 15351 Αττική Τηλ. εργασίας: 210-6014226 email: egourg@yahoo.gr

50 16/8/2014Έφη Γουργιώτου50 Ο ρόλος των νηπιαγωγών στη διαδικασία της μετάβασης Καθοριστικός –Για τους ίδιους –Για τα παιδιά –Για τους γονείς –Για τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού


Κατέβασμα ppt "Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google