Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι.
Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι.

2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Α. Το μοντέλο ικανοτήτων
Β. Και το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο. Στο εξωτερικό πολλά σχολικά συστήματα και εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορα θεωρητικά μοντέλα για τη διαδικασία της μετάβασης. Κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα, έχει διαφορετικές εφαρμογές στις πρακτικές μετάβασης των σχολείων και των εκπαιδευτικών (Rimm-Kaufmann & Pianta, 2000). Δύο είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μοντέλα μετάβασης: Α. Το μοντέλο ικανοτήτων Β. Και το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

3 TΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Περιορίζει την περίοδο της μετάβασης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η προσαρμογή του παιδιού κατά την περίοδο αυτή γίνεται αντιληπτή με όρους χαρακτηριστικών του. Το μοντέλο ικανοτήτων, επικεντρώνοντας στις ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει το παιδί, περιορίζει την περίοδο της μετάβασης σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, για παράδειγμα στο τέλος της φοίτησης του παιδιού στο νηπιαγωγείο, ελέγχοντάς το αν γνωρίζει τα γράμματα της αλφαβήτας. Σύμφωνα με το μοντέλο των ικανοτήτων η προσαρμογή του παιδιού κατά την περίοδο της μετάβασης γίνεται αντιληπτή με όρους χαρακτηριστικών του, όπως είναι η ικανότητα ετοιμότητας, η χρονολογική ηλικία ή το επίπεδο ωρίμανσής του. Το μοντέλο αυτό δεν δίνει προσοχή στα οικολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση του παιδιού, όπως είναι για παράδειγμα η ποιότητα της διδασκαλίας στην τάξη ή άλλα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού. Με άλλα λόγια δεν αντιλαμβάνεται ότι όταν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, έτοιμα ή μη, ακόμη, έτοιμα, φέρνουν μαζί τους τις αποσκευές τους, δηλαδή γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες (Downer, Driscoll, and Pianta, 2006). 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

4 Aναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο μετάβασης
Οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες κατά τη διάρκεια αυτών πρώτων χρόνων (La Paro & Pianta, 2001). Απαραίτητη η σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας(La Paro & Pianta, 2001). Αντίθετα το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο περιγράφει ένα σύνολο παραγόντων που αφορούν στο παιδί, την οικογένεια το σχολείο και την κοινότητα, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται και αλληλεξαρτώνται κατά την περίοδο της μετάβασης. Το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο αναγνωρίζει κατά τεκμήριο ότι οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες των παιδιών είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες κατά τη διάρκεια αυτών πρώτων χρόνων (La Paro & Pianta, 2001). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι αυτό το οποίο γνωρίζει και ξέρει να κάνει σήμερα το παιδί, μπορεί να μην είναι το ίδιο αύριο και αυτό που ξέρει να κάνει στο σπίτι να μην είναι ίδιο με αυτό που κάνει στο νηπιαγωγείο (Downer, Driscoll, and Pianta, 2006). Το αναπτυξιακό οικολογικό μοντέλο λοιπόν, λαμβάνει υπόψη τη σταθερότητα των σχέσεων μεταξύ σχολείου, οικογένειας και κοινότητας καθώς το παιδί μετακινείται από το νηπιαγωγείο προς το δημοτικό σχολείο. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

5 Η ενεργός συνεργασία μεταξύ των πρωταγωνιστών - κλειδιών στην διαδικασία της μετάβασης-εκπαιδευτικών, γονέων, διευθυντών, στελεχών εκπαίδευσης, διοικητικών αρχών και τοπικής κοινότητας-είναι θεμελιώδης στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης μετάβασης στο δημοτικό σχολείο (Rimm-Kaufmann & Pianta, 2000). Το αναπτυξιακό/οικολογικό μοντέλο αγκαλιάζει την ιδέα ότι η μετάβαση στο σχολείο είναι μια συνεχής, δομημένη από σχέσεις διαδικασία σε πολλαπλά επίπεδα. Η ενεργός συνεργασία μεταξύ των πρωταγωνιστών - κλειδιών στην διαδικασία της μετάβασης-εκπαιδευτικών, γονέων, διευθυντών, στελεχών εκπαίδευσης, διοικητικών αρχών και τοπικής κοινότητας-είναι θεμελιώδης στη διασφάλιση μιας επιτυχημένης μετάβασης στο δημοτικό σχολείο (Rimm-Kaufmann & Pianta, 2000). 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

6 Όταν υπάρχει ασυνέχεια δημιουργείται ένα άγχος στο μικρό παιδί που το εμποδίζει να ρυθμίζει μόνο του τις κοινωνικές δεξιότητες και το φέρνει σε σύγκρουση με τη δυνατότητά του για μάθηση. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς και η τοπική κοινότητα πρέπει να καταλάβουν ότι οι δυνατότητες των μικρών παιδιών πολλές φορές συγκρούονται με το πώς το σχολείο και η κοινότητα επιλέγει τις πηγές που θα υποστηρίξουν τη μετάβαση των παιδιών. Η ίδια η φύση αυτής της περιόδου, ως μεταβατικής, οφείλεται στην έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των ατομικών διαφορών των παιδιών (και των οικογενειών) και των διαφοροποιήσεων στις δομές και τις σχέσεις των σχολείων τους (και της κοινότητας). Από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια ασυνέχεια, δημιουργείται ένα άγχος στο μικρό παιδί που το εμποδίζει να ρυθμίζει μόνο του τις κοινωνικές δεξιότητες και το φέρνει σε σύγκρουση με τη δυνατότητά του για μάθηση. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

7 ΜΕΤΑΒΑΣΗ α) Η διασφάλιση της ομαλής εισόδου και προσαρμογής των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. β) Η παροχή συνέχειας μέσα από δραστηριότητες που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. γ) Η σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες γονεïκής υποστήριξης και του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης. Μετάβαση Μετάβαση στο σχολείο, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, σημαίνει όλες εκείνες τις στρατηγικές και διαδικασίες για α) Τη διασφάλιση της ομαλής εισόδου και προσαρμογής των νηπίων στο δημοτικό σχολείο. β) Την παροχή συνέχειας μέσα από δραστηριότητες που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ σπιτιού νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου. γ) Τη σύνδεση της ανάπτυξης του παιδιού με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες γονεïκής υποστήριξης και του συστήματος προσχολικής εκπαίδευσης. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

8 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

9 Βασικές αρχές για την επιτυχία μιας διαδικασίας σχεδιασμού μετάβασης
Βασικές αρχές για την επιτυχία μιας διαδικασίας σχεδιασμού μετάβασης α) η επικέντρωση στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού, β) η συνεργασία μεταξύ της οικογένειας, των εκπαιδευτικών γ) η ευαισθητοποίηση στην πολιτιστική και γλωσσική ιδιαιτερότητα του παιδιού και της οικογένειάς του, δ) οι σαφείς ορισμοί των διαδικασιών, ρόλων και ευθυνών και του χρονοδιαγράμματος για όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία μετάβασης, ε) η ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές των αναγκών και των πόρων (Briggs, 1997; McCain & Mustard, 1999; Rosenkoetter, Whaley, Hains and Pierce, 2001; Dockett & Perry, 2001). Βασικές αρχές για την επιτυχία μιας διαδικασίας σχεδιασμού μετάβασης α) η επικέντρωση στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού, β) η συνεργασία μεταξύ της οικογένειας, των εκπαιδευτικών και των σχεδιαστών του προγράμματος, γ) η ευαισθητοποίηση στην πολιτιστική και γλωσσική ιδιαιτερότητα του παιδιού και της οικογένειάς του, δ) οι σαφείς ορισμοί των διαδικασιών, ρόλων και ευθυνών και του χρονοδιαγράμματος για όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία μετάβασης, ε) η ευελιξία και ανταποκρισιμότητα στις αλλαγές των αναγκών και των πόρων (Briggs, 1997; McCain & Mustard, 1999; Rosenkoetter, Whaley, Hains and Pierce, 2001; Dockett & Perry, 2001). 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

10 Αξιολόγηση Παρουσίαση
Στάδια ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας για τη μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο Οργάνωση Σχεδιασμός Εφαρμογή Αξιολόγηση Παρουσίαση Μετα-αξιολόγηση -παρακολούθηση Στάδια ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας για τη μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο Οργάνωση Σχεδιασμός Εφαρμογή Αξιολόγηση Παρουσίαση Μετα-αξιολόγηση -παρακολούθηση 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

11 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.Οργάνωση ομάδας μετάβασης
Τα νήπια, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα στελέχη της εκπαίδευσης, άτομα από την τοπική κοινότητα και μέλη από διάφορες υπηρεσίες στήριξης είναι τα άτομα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και απαρτίζουν την ομάδα μετάβασης. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα νήπια, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, ο επόπτης ολοήμερου νηπιαγωγείου, τα στελέχη της εκπαίδευσης, η τοπική κοινότητα, η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος είναι τα άτομα που εμπλέκονται στο πρόγραμμα και απαρτίζουν την ομάδα μετάβασης. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2.Οργάνωση του σχεδίου εργασίας
● Δημιουργία χρονοδια-γράμματος ανάπτυξης του προγράμματος ● Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης (πόσα παιδιά ακολουθούν το πρόγραμμα, υπάρχει κοντά στο νηπιαγωγείο Δημοτ. Σχολείο, υπάρχει η βούληση του διευθυντή/εκπαιδευτικών του δημοτικού για συνεργασία, υπάρχει η βούληση των γονέων;) 2.Οργάνωση του σχεδίου εργασίας Δημιουργία χρονοδια-γράμματος ανάπτυξης του προγράμματος Αξιολόγηση υπάρχουσας κατάστασης Ιανουάριο: Λήξη προ-θεσμίας υποβολής σχεδίου εργασίας 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

13 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του προγράμματος
5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

14 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ιανουάριο:
● Σύνταξη πίνακα ονομάτων παιδιών που θα μεταβούν την επόμενη σχολική χρονιά στο δημοτικό ● Συνάντηση με τους γονείς-ενημέρωση για το πρόγραμμα - Συμπλήρωση ερωτηματολογίων. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ιανουάριο: Σύνταξη πίνακα ονομάτων παιδιών που θα μεταβούν την επόμενη σχολική χρονιά στο δημοτικό Συνάντηση με τους γονείς-ενημέρωση για το πρόγραμμα-Συμπλήρωση ερωτηματολογίων από γονείς. Aξιολόγηση των αναγκών των γονέων 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

15 Κατασκευή πίνακα με τα πιθανά δημοτικά στα οποία θα φοιτήσουν τα παιδιά-
Αποστολή πίνακα με τα ονόματα των παιδιών στα πιθανά δημοτικά σχολεία.-Συνάντηση με τους διευθυντές των δημοτικών. Ενημέρωση για το πρόγραμμα. Κατασκευή πίνακα με τα πιθανά δημοτικά στα οποία θα φοιτήσουν τα παιδιά- Αποστολή πίνακα με τα ονόματα των παιδιών στα πιθανά δημοτικά σχολεία.-Συνάντηση με τους διευθυντές των δημοτικών. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

16 Ιανουάριο προς Φεβρουάριο:
Παρατήρηση παιδιών - Αρχική αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και των αναγκών τους. Σχεδιασμός στρατηγικών Ιανουάριο προς Φεβρουάριο: Παρατήρηση παιδιών - Αρχική αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους και των αναγκών τους. Σχεδιασμός στρατηγικών μετάβασης-Ενημέρωση εποπτών-Σύνταξη αναφοράς και αποστολή προς την υπεύθυνη υπηρεσία του προγράμματος 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

17 Φεβρουάριο προς Μάρτιο:
Οργάνωση επισκέψεων στα πιθανά δημοτικά υποδοχής των νηπίων-επίσκεψη - ξενάγηση στους χώρους του σχολείου-κοινή συνάντηση των νηπίων με τους μαθητές της Α΄ δημοτικού-γνωριμία με τον διευθυντή του σχολείου Συζήτηση των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων για κοινό πλαίσιο εργασίας (π.χ. μια θεματική στη Μελέτη Περιβάλλοντος), κοινές δραστηριότητες και ίδια μέθοδο διδασκαλίας (αν και όπου είναι εφικτή). Φεβρουάριο προς Μάρτιο: Οργάνωση επισκέψεων στα πιθανά δημοτικά υποδοχής των νηπίων-επίσκεψη - ξενάγηση στους χώρους του σχολείου-κοινή συνάντηση των νηπίων με τους μαθητές της Α΄ δημοτικού-γνωριμία με τον διευθυντή του σχολείου Συζήτηση των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων για κοινό πλαίσιο εργασίας (π.χ. μια θεματική στη Μελέτη Περιβάλλοντος), κοινές δραστηριότητες και ίδια μέθοδο διδασκαλίας (αν και όπου είναι εφικτή). 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

18 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μάρτιο προς Απρίλιο:
Εκπόνηση κοινής θεματικής (ανταλλαγές εργασιών, αλληλογραφία, κλπ.) – Δραστηριότητες μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη-Παρακολούθηση από κοινού επισκέψεων, θεαμάτων, εκδρομών, κλπ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Μάρτιο προς Απρίλιο: Εκπόνηση κοινής θεματικής (ανταλλαγές εργασιών, αλληλογραφία, κλπ.) – Δραστηριότητες μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη-Παρακολούθηση από κοινού επισκέψεων, θεαμάτων, εκδρομών, κλπ. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Μάιο: Δραστηριότητες κλεισίματος: Ενημέρωση ατομικών φακέλων παιδιών-αξιολόγηση αυτών -Ενημέρωση συλλογικού φακέλου-αξιολόγηση αυτού- Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους γονείς- Έκθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών- Σχολικές γιορτές. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιο: Δραστηριότητες κλεισίματος: Ενημέρωση ατομικών φακέλων παιδιών-αξιολόγηση αυτών -Ενημέρωση συλλογικού φακέλου-αξιολόγηση αυτού- Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους γονείς- Έκθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών- Σχολικές γιορτές. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

20 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιούνιο: Τελική αξιολόγηση παιδιών και σχεδίου εργασίας.
Οδηγίες-συμβουλές από τους νηπιαγωγούς προς τους γονείς για το πώς θα ενισχύσουν θετικά την εικόνα των παιδιών για το δημοτικό σχολείο στο σπίτι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ιούνιο: Τελική αξιολόγηση παιδιών και σχεδίου εργασίας. Οδηγίες-συμβουλές από τους νηπιαγωγούς προς τους γονείς για το πώς θα ενισχύσουν θετικά την εικόνα των παιδιών για το δημοτικό σχολείο στο σπίτι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

21 Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο:
ΜΕΤΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ιούλιο έως Σεπτέμβριο: Υποστήριξη των παιδιών από τους γονείς στο σπίτι. Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο: Συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών στο δημοτικό. Οι νηπιαγωγοί στέκονται στο πλευρό των δασκάλων κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών στο δημοτικό σχολείο, προκειμένου να επιλύσουν μαζί ενδεχόμενα προβλήματα. Ιούλιο έως Σεπτέμβριο: Υποστήριξη των παιδιών από τους γονείς στο σπίτι. Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο: Συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών στο δημοτικό. Οι νηπιαγωγοί στέκονται στο πλευρό των δασκάλων κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών στο δημοτικό σχολείο, προκειμένου να επιλύσουν μαζί ενδεχόμενα προβλήματα. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

22 ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οκτώβριο: Αξιολόγηση της διαδικασίας μετάβασης της προηγούμενης χρονιάς και τροποποίηση αυτής σύμφωνα με τα δεδομένα Νοέμβριο: Ανάλυση δεδομένων Δεκέμβριο: Ερμηνεία αποτελεσμάτων -κοινοποίηση-προτάσεις για διεύρυνση του προγράμματος ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Οκτώβριο: Αξιολόγηση της διαδικασίας μετάβασης της προηγούμενης χρονιάς και τροποποίηση αυτής σύμφωνα με τα δεδομένα Νοέμβριο: Ανάλυση δεδομένων Δεκέμβριο: Ερμηνεία αποτελεσμάτων -κοινοποίηση-προτάσεις για διεύρυνση του προγράμματος 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

23 ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ
Κοινή θεματική ενότητα από το βιβλίο γλώσσας Α΄ Δημοτικού, όπως «τα παιχνίδια». Κοινή θεματική ενότητα από το βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, όπως «πάμε μουσείο;». Αυτόνομο σχέδιο εργασίας π.χ. «το καινούργιο μου σχολείο», «οι φίλοι μας στο Δημοτικό σχολείο», κ.λπ. Απλές δραστηριότητες, όπως μια κοινή γιορτή, μια κοινή επίσκεψη, κλπ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ Κοινή θεματική ενότητα από το βιβλίο γλώσσας Α΄ Δημοτικού, όπως «τα παιχνίδια».σελ Κοινή θεματική ενότητα από το βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, όπως «πάμε μουσείο;».σελ Αυτόνομο σχέδιο εργασίας π.χ. «το καινούργιο μου σχολείο», «οι φίλοι μας στο Δημοτικό σχολείο», κ.λπ. Απλές δραστηριότητες, όπως μια κοινή γιορτή, μια κοινή επίσκεψη, κλπ. Βλέπε βιβλίο εγχειρίδιο δραστηριοτήτων για νηπαιγωγούς 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

24 Ευεργετικά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς
Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να: αναθεωρούν τα πιστεύω τους για τη μάθηση και την ανάπτυξη και τον τρόπο με το οποίο τόσο η μάθηση όσο και η ανάπτυξη μπορούν να μεταφραστούν σε προσδοκίες γύρω από την ετοιμότητα του παιδιού να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Δημοτικού. αναθεωρήσουν τα προγράμματα σχολικής ετοιμότητας, υπό το φως των αντιλήψεων, κατανοήσεων και προσδοκιών των παιδιών. αναπτύξουν προγράμματα μετάβασης σε συνεργασία με άλλους και να αναστοχασθούν πάνω σε ζητήματα σχέσεων και περιβάλλοντος. Ευεργετικά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να: αναθεωρούν τα πιστεύω τους για τη μάθηση και την ανάπτυξη και τον τρόπο με το οποίο τόσο η μάθηση όσο και η ανάπτυξη μπορούν να μεταφραστούν σε προσδοκίες γύρω από την ετοιμότητα του παιδιού να παρακολουθήσει το πρόγραμμα του Δημοτικού. αναθεωρήσουν τα προγράμματα σχολικής ετοιμότητας, υπό το φως των αντιλήψεων, κατανοήσεων και προσδοκιών των παιδιών. αναπτύξουν προγράμματα μετάβασης σε συνεργασία με άλλους και να αναστοχασθούν πάνω σε ζητήματα σχέσεων και περιβάλλοντος. αποφεύγουν να περιμένουν πολλά από τα παιδιά παρά από τους γονείς. Καλύτερα να περιμένουμε από τους ενήλικους να κάνουν περισσότερες από τις αλλαγές που περιμένουμε από τα παιδιά. σέβονται τα παιδιά όποια και αν είναι, όποιες αντιλήψεις, ικανότητες, γνώσεις κι αν έχουν. αποφεύγουν τις ετικέτες «έτοιμος», «μη έτοιμος». Χαρακτηρισμοί αυτού του είδους δεν προσφέρουν τίποτα, επικεντρώνουν περισσότερο στο παρελθόν και όχι στο μέλλον και στο μαθησιακό δυναμικό του παιδιού. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

25 Ευεργετικά οφέλη για τους εκπαιδευτικούς
αποφεύγουν να περιμένουν πολλά από τα παιδιά αλλά περισσότερα από τους γονείς. Καλύτερα να περιμένουμε από τους ενήλικους να κάνουν τις περισσότερες από τις αλλαγές που περιμένουμε από τα παιδιά. σέβονται τα παιδιά όποια και αν είναι, όποιες αντιλήψεις, ικανότητες, γνώσεις κι αν έχουν. αποφεύγουν τις ετικέτες «έτοιμος», «μη έτοιμος». Χαρακτηρισμοί αυτού του είδους δεν προσφέρουν τίποτα, επικεντρώνουν περισσότερο στο παρελθόν και όχι στο μέλλον και στο μαθησιακό δυναμικό του παιδιού. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

26 Ευεργετικά οφέλη για τα νήπια
Η συνέχεια με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες τους Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών Η ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες Η ενίσχυση των σχέσεων με τα άλλα παιδιά ή εκπαιδευτικούς Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών Ευεργετικά οφέλη για τα νήπια Όταν οι νηπιαγωγοί βοηθούν τα νήπια να ενταχθούν εύκολα μέσα στο νέο περιβάλλον του Δημοτικού, τα αποτελέσματα για τα παιδιά είναι: Η συνέχεια με τις προηγούμενες εκπαιδευτικές εμπειρίες τους Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών Η ανοιχτότητα σε νέες εμπειρίες Η ενίσχυση των σχέσεων με τα άλλα παιδιά ή εκπαιδευτικούς Η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

27 Ευεργετικά οφέλη για τους γονείς
Αύξηση εμπιστοσύνης για την ικανότητα του παιδιού να επιτύχει στο χώρο του Δημοτικού σχολείου. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της δικής τους ικανότητας να επικοινωνούν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να επηρεάζουν θετικά το εκπαιδευτικό σύστημα Μεγαλύτερη αναγνώριση και εκτίμηση για το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και γενικότερα της προσχολικής εκπαίδευσης. Ευεργετικά οφέλη για τους γονείς Αύξηση εμπιστοσύνης για την ικανότητα του παιδιού να επιτύχει στο χώρο του Δημοτικού σχολείου. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της δικής τους ικανότητας να επικοινωνούν με το εκπαιδευτικό προσωπικό και να επηρεάζουν θετικά το εκπαιδευτικό σύστημα Αίσθημα υπερηφάνειας και συμφωνίας για τη συνεχή εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους Μεγαλύτερη αναγνώριση και εκτίμηση για το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και γενικότερα της προσχολικής εκπαίδευσης. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

28 Επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες στο Δημοτικό Σχολείο
Επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες στο Δημοτικό Σχολείο Θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα: στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχολικές πρακτικές και την οικογενειακή και κοινοτική υποστήριξη (Pianta & Kraft-Sayre, 2003). Επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες στο Δημοτικό Σχολείο Τα μικρά παιδιά είναι έτοιμα να ακολουθήσουν επιτυχημένες μαθησιακές εμπειρίες στο Δημοτικό Σχολείο, όταν υπάρχει μια θετική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του παιδιού, τις σχολικές πρακτικές και την οικογενειακή και κοινοτική υποστήριξη (Pianta &Kraft-Sayre, 2003). 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

29 ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΌ ΤΟΝ/ΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ
Τον σχεδιασμό ενός αναπτυξιακά κατάλληλου προγράμματος για παιδιά του νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού. Τη διασφάλιση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων. Την προετοιμασία των παιδιών για τη μετάβαση. Την εμπλοκή των γονέων στη διαδικασία της μετάβασης. Την ανάπτυξη θετικών, αμοιβαίων σχέσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, άλλων εκπαιδευτικών και γονέων. O ρόλος της αυτός την υποχρεώνει Να σχεδιάσει ένα αναπτυξιακά κατάλληλο πρόγραμμα για παιδιά του νηπιαγωγείου και πρώτης δημοτικού, προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή συνέχειας στη μάθηση Να διασφαλίσει τη συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων Να προετοιμάσει τα παιδιά για τη μετάβαση Να εμπλέξει τους γονείς στη διαδικασία της μετάβασης Να αναπτύξει θετικές, αμοιβαίες σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ παιδιών, άλλων εκπαιδευτικών και γονέων. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

30 Αποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης
Aποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης είναι οι δραστηριότητες που απευθύνονται στο σύνολο των παιδιών, εμπλέκουν τις οικογένειες, προετοιμάζουν τα παιδιά και συνδέουν τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων. Αποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης Aποτελεσματικές δραστηριότητες μετάβασης είναι οι δραστηριότητες που απευθύνονται στο σύνολο των παιδιών, εμπλέκουν τις οικογένειες, προετοιμάζουν τα παιδιά και συνδέουν τους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων. και απποβλέπουν 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

31 Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου
Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Επαφή με την οικογένεια κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών στο νηπιαγωγείο Αξιολόγηση των αναγκών της οικογένειας Περιοδική επαφή με την οικογένεια Σύνδεση οικογένειας με τοπικές υπηρεσίες (ΚΔΑΥ) Συστηματικές συναντήσεις της οικογένειας με το νηπιαγωγείο _συναντήσεις για τη συζήτηση κάποιου συγκεκριμένου θέματος _κοινωνικές συναντήσεις Συναντήσεις με την οικογένεια για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Επαφή με την οικογένεια κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών στο νηπιαγωγείο Αξιολόγηση των αναγκών της οικογένειας Περιοδική επαφή με την οικογένεια Σύνδεση οικογένειας με τοπικές υπηρεσίες (ΚΔΑΥ) Συστηματικές συναντήσεις της οικογένειας με το νηπιαγωγείο _συναντήσεις για τη συζήτηση κάποιου συγκεκριμένου θέματος _κοινωνικές συναντήσεις Συναντήσεις με την οικογένεια για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν στη μετάβαση του παιδιού στο δημοτικό 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

32 Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου
Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Κοινές συναντήσεις με νηπιαγωγούς, δασκάλους και γονείς Οργάνωση εκδηλώσεων νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης με ένα κοινό θέμα. Αυτό μπορεί να είναι μια εκδρομή, μια γιορτή του σχολείου, μπορεί όμως να είναι και κάποιο σχέδιο εργασίας που το παρουσιάζουν τα παιδιά μαζί (περιβάλλον, αγωγή υγείας κ.ά.) Καθιέρωση συναντήσεων ρουτίνας σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση με τους γονείς Επικοινωνία μέσα από πίνακες ανακοινώσεων, γράμματα στους γονείς Δημιουργία φακέλων ή λευκωμάτων του παιδιού που θα περιλαμβάνει εργασίες του και θα καταγράφει την πορεία του τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του έτσι ώστε οι γονείς να έχουν μια χειροπιαστή απόδειξη της μαθησιακής πορείας του παιδιού Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Κοινές συναντήσεις με νηπιαγωγούς, δασκάλους και γονείς Οργάνωση εκδηλώσεων νηπιαγωγείου και πρώτης τάξης με ένα κοινό θέμα. Αυτό μπορεί να είναι μια εκδρομή, μια γιορτή του σχολείου, μπορεί όμως να είναι και κάποιο σχέδιο εργασίας που το παρουσιάζουν τα παιδιά μαζί (περιβάλλον, αγωγή υγείας κ.ά.) Καθιέρωση συναντήσεων ρουτίνας σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση με τους γονείς Επικοινωνία μέσα από πίνακες ανακοινώσεων, γράμματα στους γονείς Δημιουργία φακέλων ή λευκωμάτων του παιδιού που θα περιλαμβάνει εργασίες του και θα καταγράφει την πορεία του τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του έτσι ώστε οι γονείς να έχουν μια χειροπιαστή απόδειξη της μαθησιακής πορείας του παιδιού 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

33 Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου
Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Ενθάρρυνση της συνεργασίας των γονέων μεταξύ τους. Έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς που έχουν περάσει τη διαδικασία της μετάβασης με κάποιο άλλο μεγαλύτερο παιδί μπορούν να διαφωτίσουν και να στηρίξουν τους γονείς που την περνάνε για πρώτη φορά. Στήριξη των γονέων και ενθάρρυνσή τους σχετικά με τις ικανότητές τους ως γονείς και εφησυχασμός τους όσον αφορά την ανησυχία τους για τη μετάβαση Προσωποποίηση του σχολείου και του δασκάλου. (Abbott & Cold, 1991; Bohan-Baker & Little, 2002; Cowan, Bradburn, Heming, and Hsu, 2005; McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro, and Wildenger, 2007). Δραστηριότητες σύνδεσης οικογένειας-νηπιαγωγείου Ενθάρρυνση της συνεργασίας των γονέων μεταξύ τους. Έχει αποδειχθεί ότι οι γονείς που έχουν περάσει τη διαδικασία της μετάβασης με κάποιο άλλο μεγαλύτερο παιδί μπορούν να διαφωτίσουν και να στηρίξουν τους γονείς που την περνάνε για πρώτη φορά. Στήριξη των γονέων και ενθάρρυνσή τους σχετικά με τις ικανότητές τους ως γονείς και εφησυχασμός τους όσον αφορά την ανησυχία τους για τη μετάβαση Προσωποποίηση του σχολείου και του δασκάλου. (Abbott & Cold, 1991; Bohan-Baker & Little, 2002; Cowan, Bradburn, Heming, and Hsu, 2005; McIntyre, Eckert, Fiese, DiGennaro, and Wildenger, 2007). 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

34 Δραστηριότητες σύνδεσης νηπίων –δημοτικού σχολείου
Δραστηριότητες σύνδεσης νηπίων –δημοτικού σχολείου Συνάντηση νηπίων με νηπιαγωγό και δάσκαλο/α Υιοθέτηση δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου από τα νήπια Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου στο πρόγραμμα του δημοτικού Επαφή του/της νηπιαγωγού με τους μαθητές του δημοτικού (πρώην νήπια) Επίσκεψη δασκάλων στο δημοτικό σχολείο Δραστηριότητες σύνδεσης νηπίων –δημοτικού σχολείου Συνάντηση νηπίων με νηπιαγωγό και δάσκαλο/α Υιοθέτηση δραστηριοτήτων του δημοτικού σχολείου από τα νήπια Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου στο πρόγραμμα του δημοτικού Επαφή του/της νηπιαγωγού με τους μαθητές του δημοτικού (πρώην νήπια) Επίσκεψη δασκάλων στο νηπιαγωγείο 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

35 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Ποιοι συμμετέχουν; Η οικογένεια του παιδιού Οι εκπαιδευτικοί (και των δύο βαθμίδων αν είναι δυνατό) Άλλοι: Σχολ. Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής Ψυχολόγοι, Ειδικοί Συμβουλευτικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Ποιοι συμμετέχουν; Η οικογένεια του παιδιού Οι εκπαιδευτικοί (και των δύο βαθμίδων αν είναι δυνατό) Άλλοι: Σχολ. Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής Ψυχολόγοι, Ειδικοί Συμβουλευτικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Υπεύθυνοι του προγράμματος 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

36 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Προσφέρονται πληροφορίες στους γονείς για τη διαδικασία της μετάβασης Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακά κατάλληλου προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης Προσφέρονται πληροφορίες για περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται βοήθεια (από προσκεκλημένους με γνώσεις στην ειδική αγωγή) ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ Προσφέρονται πληροφορίες στους γονείς για τη διαδικασία της μετάβασης Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά ενός αναπτυξιακά κατάλληλου προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης Προσφέρονται πληροφορίες για περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται βοήθεια (από προσκεκλημένους με γνώσεις στην ειδική αγωγή) 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

37 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Το περιεχόμενο των συναντήσεων : ●επικεντρώνει στο νήπιο ● επιτρέπει τη συζήτηση γύρω από το ρόλο της μετάβασης ● παρουσιάζει τις δυνατότητες που έχει το νηπιαγωγείο προκειμένου να πετύχει αυτόν τον ρόλο ● συζητά τις δυνατότητες για πιθανές αλλαγές ● συζητά την ανάπτυξη του σχεδίου Το περιεχόμενο των συναντήσεων : επικεντρώνει στο νήπιο επιτρέπει τη συζήτηση γύρω από το ρόλο της μετάβασης παρουσιάζει τις δυνατότητες που έχει το νηπιαγωγείο προκειμένου να πετύχει αυτόν τον ρόλο συζητά τις δυνατότητες για πιθανές αλλαγές συζητά την ανάπτυξη του σχεδίου 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

38 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Οι γονείς: ●κάνουν ερωτήσεις ● μοιράζονται μαζί σας προβλήματα και ελπίδες ● μαθαίνουν για τις δραστηριότητες ● συμπληρώνουν και υπογράφουν τα απαραίτητα έγγραφα Οι γονείς: κάνουν ερωτήσεις μοιράζονται μαζί μας προβλήματα και ελπίδες μαθαίνουν για τις δραστηριότητες συμπληρώνουν και υπογράφουν τα απαραίτητα έγγραφα 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

39 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
πρέπει να ενισχύεται θετικά η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους. δεν πρέπει να αποσταθεροποιείται η εμπιστοσύνη τους προς τα παιδιά και τις ικανότητές τους, όπως επίσης και να απαξιώνεται η γλώσσα και η κουλτούρα της οικογένειας. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας όταν συνεργαζόμαστε με τους γονείς για την αξιολόγηση των παιδιών είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχύεται θετικά η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αποσταθεροποιείται η εμπιστοσύνη τους προς τα παιδιά και τις ικανότητές τους, όπως επίσης και να μην απαξιώνεται η γλώσσα και η κουλτούρα της οικογένειας. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

40 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Ενθάρρυνση των γονέων να επικοινωνούν μέσα στην οικογένεια στη δική τους γλώσσα. Αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών, αποφυγή πολιτιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων!!! Ενθάρρυνση των γονέων να επικοινωνούν μέσα στην οικογένεια στη δική τους γλώσσα. Αλλαγή στάσεων εκπαιδευτικών, αποφυγή πολιτιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων!!! 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

41 ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Αποτελεσματική επικοινωνία Αντικειμενικότητα Κατανόηση των ανησυχιών της κάθε οικογένειας Έμφαση στις λύσεις και όχι στις αιτίες Προτεινόμενες δράσεις Αμοιβαία εμπιστοσύνη Αποτελεσματική επικοινωνία Αντικειμενικότητα Κατανόηση των ανησυχιών της κάθε οικογένειας Έμφαση στις λύσεις και όχι στις αιτίες Προτεινόμενες δράσεις Αμοιβαία εμπιστοσύνη 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

42 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η έννοια και το περιεχόμενο της μετάβασης και η σημασία της για την επιτυχία των παιδιών Τα κοινά οφέλη Ανάπτυξη ενός σχεδίου Συμφωνία στην ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Προσοχή ! Στον τρόπο με τον οποίο θα τους απευθύνουμε την συνεργασία. Θα τους εξηγήσουμε τι ακριβώς εμπεριέχει το πρόγραμμα και τι ακριβώς ζητάμε από αυτούς. Ενέργειες που θα κάνουν φέτος Ενέργειες που θα κάνουν την επόμενη σχολική χρονιά Θα τους περιγράψουμε τα οφέλη από τη συνεργασία μας 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

43 Φιλοσοφία προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης
Φιλοσοφία προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης Ολιστική προσέγγιση Αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες για όλες τις περιοχές ανάπτυξης του παιδιού Οργάνωση υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος Διαφοροποιημένη αξιολόγηση Συνεργασία με τους γονείς 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

44 Ομοιότητες/διαφορές στα δύο προγράμματα
Είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων να συζητήσουν τα κοινά σημεία και τις διαφορές στα δύο προγράμματα. 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

45 Συνέχεια στις εμπειρίες των παιδιών
Επιτυχημένη μετάβαση σημαίνει συνέχεια στις εμπειρίες των παιδιών Συνέχεια στα προγράμματα Συνέχεια στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

46 Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών
Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών του δημοτικού σχολείου Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι ρεαλιστικές 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

47 Ενημέρωση των εκπαιδευτικών γύρω από το προφίλ των παιδιών
Το μαθησιακό προφίλ του παιδιού Θέματα υγείας Ειδικές ανάγκες Σχέσεις με τους συμμαθητές του Προηγούμενες εμπειρίες, δυνατότητες Το μαθησιακό προφίλ του παιδιού Θέματα υγείας Ειδικές ανάγκες Σχέσεις με τους συμμαθητές του Προηγούμενες εμπειρίες, δυνατότητες 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

48 Προσοχή!!! Τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας πριν ξεκινήσουμε το σχέδιο εργασίας
Μετάβαση σημαίνει ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! Προσοχή!!! Τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας πριν ξεκινήσουμε το σχέδιο εργασίας Μετάβαση σημαίνει ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στη συμφιλίωσή μας με το ΧΡΟΝΟ!!! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

49 Έφη Γουργιώτου Αγαμέμνονος 18, Πανόραμα Παλλήνης. 15351 Αττική Τηλ
Έφη Γουργιώτου Αγαμέμνονος 18, Πανόραμα Παλλήνης Αττική Τηλ. εργασίας: ΤΕΛΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου

50 Ο ρόλος των νηπιαγωγών στη διαδικασία της μετάβασης
Ο ρόλος των νηπιαγωγών στη διαδικασία της μετάβασης Καθοριστικός Για τους ίδιους Για τα παιδιά Για τους γονείς Για τους εκπαιδευτικούς του δημοτικού Ο ρόλος των νηπιαγωγών στη διαδικασία της μετάβασης Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο είναι σημαντική για όλους όσους εμπλέκονται στην φροντίδα και εκπαίδευση των νηπίων. Ο ρόλος όμως των νηπιαγωγών είναι ο πιο καθοριστικός για μια επιτυχημένη μετάβαση των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό. Ερευνητικά ευρήματα από επισκοπήσεις νηπιαγωγών και δασκάλων στο εξωτερικό έδειξαν ότι συστηματική προετοιμασία για τη μετάβαση ενός παιδιού στις νέες τάξεις γίνεται πολύ λίγο και καθυστερημένα (La Paro, Pianta and Cox, 2000). Παράλληλα οι οικογένειες των παιδιών αισθάνονται δυσαρεστημένες από τα νηπιαγωγεία και τους νηπιαγωγούς εξαιτίας της έλλειψης χρήσιμων πληροφοριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο σχεδιασμό της μετάβασης των παιδιών τους στο δημοτικό σχολείο. Επίσης, καταγράφεται η απουσία σχέσεων και πληροφόρησης μεταξύ οικογενειών, συμμαθητών σχολείων και εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης (Downer, Driscoll,& Pianta, 2006; Pianta & Kraft-Sayre, 1999). 5/4/2017 Έφη Γουργιώτου


Κατέβασμα ppt "Έφη Γουργιώτου Πάρεδρος ε.θ. στο Π.Ι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google