Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΡΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Kαθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΡΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Kαθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΡΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Kαθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΠΥΛΕΣ

3 ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά ασχολούνται με συστήματα που αποτελούνται από μια σειρά από διακόπτες. Αυτοί οι διακόπτες έχουν μόνο δύο καταστάσεις. Μπορεί να είναι είτε ενεργοποιημένοι (ON) είτε απενεργοποιημένοι (OFF). Τα ψηφιακά ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται σήμερα σε πάρα πολλές συσκευές που συναντούμε καθημερινά όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακά ρολόγια, τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, παιχνίδια κλπ.

4 Η ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΕΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ: ΕΙΣΟΔΟΣΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ: Γίνεται η ανίχνευση των μεταβολών που συμβαίνουν σε κάποια φυσική μονάδα (όπως για παράδειγμα φως, υγρασία, θερμοκρασία, θέση) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Το σύστημα μας επεξεργάζεται την πληροφορία της εισόδου και ενεργοποιεί ένα μηχανισμό ή μια συσκευή στην έξοδο. ΕΞΟΔΟΣ: Είναι το μέρος του συστήματος στο οποίο γίνεται αισθητό το αποτέλεσμα της επεξεργασίας.

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ: Φωτογραφική μηχανή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ΕΞΟΔΟΣ: Εκτυπωτής

6 ΓΕΝΙΚΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: 1. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Είναι τα κυκλώματα που δέχονται, επεξεργάζονται και στέλλουν σήματα που η τιμή τους μπορεί να είναι οποιαδήποτε, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι δεν ξεπερνά κάποιο μέγιστο και κάποιο ελάχιστο καθορισμένο για κάθε κύκλωμα όριο. 2. ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ: Είναι τα κυκλώματα που δέχονται επεξεργάζονται και στέλλουν σήματα σε ορισμένες μόνο τιμές. Το κάθε σήμα ανάλογα με τις τιμές που παίρνει ονομάζεται ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ή ΨΗΦΙΑΚΟ σήμα

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Μεταβολή του ήχου σε ένα στερεοφωνικό συγκρότημα. Αποστολή σημάτων μορς με τη χρήση του τηλέγραφου. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ

8 ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Στην κινητή τηλεφωνία η φωνή αυτού που μιλά αρχικά μετατρέπεται σε ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ σήμα στη συνέχεια αυτή γίνεται ΨΗΦΙΑΚΟ σήμα για να μεταδοθεί στον παραλήπτη που για να το ακούσει πρέπει πάλι να μετατραπεί σε ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ σήμα.

9 Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ Π Υ Λ Ε Σ  Οι λογικές πύλες (ή απλά πύλες) είναι οι θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών κυκλωμάτων. Όπως φαίνεται και από την ονομασία τους λειτουργούν σαν διακόπτες "ανοίγοντας" και "κλείνοντας", ώστε να επιτρέπουν ή όχι τη ροή ψηφιακής πληροφορίας.  Οι λογικές πύλες δέχονται στην είσοδο ή στις εισόδους τους ένα ή περισσότερα δεδομένα και παρέχουν στην έξοδό τους το αποτέλεσμα των διαφόρων λογικών στο ηλεκτρονικό κύκλωμα.  Από ηλεκτρική άποψη και για την οικογένεια ψηφιακών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων TTL (transistor-transistor-logic), οι λογικές καταστάσεις 0 και 1 ισοδυναμούν σε τάσεις στην περιοχή 0-0,7 V και 2,5-5 V, αντίστοιχα.

10  Οι πύλες αποτελούνται από βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής όπως διόδους και τρανζίστορ. Οι πύλες έχουν τουλάχιστον δύο εισόδους και μία μόνο έξοδο. Τα κυκλώματα λογικής αποτελούνται από πολλές πύλες συνδεδεμένες η μία με την άλλη. (υπάρχουν βέβαια και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα) Ποιο κάτω φαίνεται η πραγματική φωτογραφία μιας σύνθετης πύλης NAND

11  Οι λογικές πύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ’ ένα ψηφιακό σύστημα για να λύσουν ένα πρόβλημα στο οποίο υπάρχουν περισσότερες από μια είσοδοι.  Ονομάζονται λογικές πύλες, διότι λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της δυαδικής λογικής.  Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που βασίζονται σε αυτές μπορούν να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις, αλλάζοντας την κατάσταση στη έξοδο από 0 σε 1 ή και το αντίθετο μόνο όταν αλλάξουν οι συνθήκες ή καταστάσεις που υπάρχουν στις εισόδους.  Οι λογικές πύλες παίρνουν το όνομα τους ανάλογα με το είδος της « ΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ » που παίρνουν.

12 ΕΙΔΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ Υπάρχουν διάφορα είδη βασικών πυλών τα οποία θα εξετάσουμε στην συνέχεια αυτής της παρουσίασης. Πιο κάτω φαίνονται σχηματικά οι πύλες που θα εξεταστούν.

13 ΕΞΟΔΟΣ X ΕΙΣΟΔΟΣ Β ΕΙΣΟΔΟΣ Α ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΥΛΗΣ Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε μια πύλη πρέπει να ξέρουμε να αναγνωρίζουμε το σύμβολο του διαγράμματος της μαζί με τις ιδιότητες που έχει. Το σχηματικό διάγραμμα κάθε πύλης αποτελείται από τις ΕΙΣΟΔΟΥΣ της το ΣΥΜΒΟΛΟ της και την ΕΞΟΔΟ.

14 Μια πύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά όταν είναι γνωστή η συμπεριφορά της κατά την διάρκεια της λειτουργίας της σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα. Για να γίνει αυτό κατορθωτό δημιουργούμε για κάθε πύλη τον χαρακτηριστικό ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ της. Σε αυτό καταγράφεται η κατάσταση ΕΞΟΔΟΥ της για όλες τις δυνατές καταστάσεις εισόδου πού μπορεί να δεχτεί. Για το σκοπό αυτό τροφοδοτούμε τις ΕΙΣΟΔΟΥΣ Α και Β με μια από τις δυο καταστάσεις (0 ή 1). Ακολούθως καταγράφουμε στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ την κατάσταση ΕΞΟΔΟΥ που έχουμε μετρήσει. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Α = 0 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Β = 1 ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ = 0

15 Όλες οι δυνατές καταστάσεις που έχουμε μετρήσει συγκεντρώνονται σε ένα πίνακα που ονομάζεται ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ε Ι Σ Ο Δ Ο ΙΕΞΟΔΟΣ ΑΒΧ 000 010 100 111 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Β ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΞΟΔΟΣ Χ

16 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΙΔΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Πύλη ΑΡΝΗΣΗΣ (NOT) ή ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ 2. Πύλη ΚΑΙ (AND) 3. Πύλη ΔΙΑΖΕΥΞΗΣ (OR) 4. Πύλη ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ της ΚΑΙ (NAND) 5. Πύλη ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ της ΔΙΑΖΕΥΞΗΣ (NOR) 6. Πύλη XOR

17 ΠΥΛΗ ΑΡΝΗΣΗΣ (NOT) ή ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ε Ι Σ Ο Δ Ο ΣΕΞΟΔΟΣ ΑΧ 01 10  Η έξοδος της πύλης ΑΡΝΗΣΗΣ είναι πάντοτε το λογικό αντίθετο της εισόδου. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΝΟΤ

18 ΠΥΛΗ ΚΑΙ (AND) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ε Ι Σ Ο Δ Ο ΙΕΞΟΔΟΣ ΑΒΧ 000 010 100 111  Η έξοδος της πύλης ΚΑΙ είναι μόνο το λογικό 1 αν όλες οι είσοδοι της είναι στο λογικό 1. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ AND

19 ΠΥΛΗ ΔΙΑΖΕΥΞΗΣ (OR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ε Ι Σ Ο Δ Ο ΙΕΞΟΔΟΣ ΑΒΧ 000 011 101 111  Η έξοδος της πύλης ΔΙΑΖΕΥΞΗΣ είναι το λογικό 1 αν οποιαδήποτε από τις εισόδους της ή και όλες μαζί είναι στο λογικό 1. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ OR

20 ΠΥΛΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ (NAND) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ε Ι Σ Ο Δ Ο ΙΕΞΟΔΟΣ ΑΒΧ 001 011 101 110  Η πύλη NAND δίνει το λογικό 1 εκτός αν όλες οι είσοδοι της είναι στο λογικό 1. Η πύλη NAND είναι το λογικό αντίθετο της πύλης KAI. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ NAND

21 ΠΥΛΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΖΕΥΞΗΣ (NOR) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ε Ι Σ Ο Δ Ο ΙΕΞΟΔΟΣ ΑΒΧ 001 010 100 110  Η πύλη NOR δίνει πάντοτε το λογικό 1 αν καμιά από τις εισόδους της είναι στο λογικό 1. Η πύλη NOR είναι το λογικό αντίθετο της πύλης OR. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ NOR

22 ΠΥΛΗ XOR ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Ε Ι Σ Ο Δ Ο ΙΕΞΟΔΟΣ ΑΒΧ 000 011 101 110  Η πύλη XOR δίνει το λογικό 1 αν οι είσοδοι της είναι διαφορετικές. ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ XOR

23  Οι λογικές πύλες συνήθως δεν χρησιμοποιούνται από μόνες τους αλλά συνδυάζονται ή συναρμολογούνται πολλές μαζί ώστε να αποτελέσουν ένα σύνθετο ηλεκτρονικό κύκλωμα (ολοκληρωμένα κυκλώματα)  Σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (I.C. Integrated Circuit) δεν είναι ανάγκη να γνωρίζουμε από ποιες πύλες αποτελείται αλλά μόνο τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ΕΙΣΟΔΩΝ με την ΕΞΟΔΟ.  Μια πολύ χρήσιμη πύλη είναι η NAND διότι μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί για το ‘κτίσιμο’ άλλων λογικών πυλών ή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων  Παράδειγμα κατασκευής σύνθετου κυκλώματος είναι το IC 7400 το οποίο αποτελείται από τέσσερεις πύλες NAND

24 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ IC 7400 ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

25 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

26 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

27 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

28 ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ Με τη χρήση του προγράμματος crocodile clips 3 σχεδιάζουμε το πιο κάτω ολοκληρωμένο κύκλωμα που αποτελείται από δύο πύλες NOT, μια πύλη AND και μια πύλη OR. Με τη βοήθεια του προγράμματος αυτού, μπορούμε κατασκευάσουμε τον πίνακα αληθείας με τη χρήση όλων των δυνατών συνδυασμών ΕΙΣΟΔΟΥ.

29 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ Ε Ι Σ Ο Δ Ο Ι Ε Ξ Ο Δ Ο ΣΕ Ξ Ο Δ Ο ΣΕ Ξ Ο Δ Ο ΣΕ Ξ Ο Δ Ο Σ ABCX 0001 0010 0101 0111 1001 1010 1101 1110

30 ΠΟΙΟ ΚΑΤΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΤΥΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΠΥΛΕΣ: ΕΙΣΟΔΟΣ Α ΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΣ ΕΙΣΟΔΟΣ Β ΕΝΑΙ Η ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΙ: Φωτοαντιστάτης Ωστικός Διακόπτης ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΥΛΗ AND ΕΞΟΔΟΣ: Κινητήρας Ο κινητήρας ξεκινά μόνο όταν υπάρχει φωτισμός ΚΑΙ όταν πατήσει κάποιος τον διακόπτη.

32 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2006  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Crocodile Clips 3 ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

33 Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  www.texnologia.org www.texnologia.org  http://en.wikipedia.org/wiki/Image:7400.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Image:7400.jpg  http://www.autoshop101.com/trainmodules/logicgate/ 101.html http://www.autoshop101.com/trainmodules/logicgate/ 101.html  http://www.chem.uoa.gr/Applets/appletgates/Text_Ga tes1.htm http://www.chem.uoa.gr/Applets/appletgates/Text_Ga tes1.htm  http://scitec.uwichill.edu.bb/cmp/online/P10F/logic_g ates2.htm http://scitec.uwichill.edu.bb/cmp/online/P10F/logic_g ates2.htm  http://homepages.westminster.org.uk/electronics/Sixt h%20Form/logic_gates.htm http://homepages.westminster.org.uk/electronics/Sixt h%20Form/logic_gates.htm  http://www.technologystudent.com/index.htm http://www.technologystudent.com/index.htm


Κατέβασμα ppt "ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΡΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Kαθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google